WHAT SAYS THE AUTHORITIE TO, THE DANISH BANKS MAKE FRAUD

Can the Danish bank as Jyskebank be trusted.

Joined the court viborg September 30, 2019 in fraud and forgery against the jyskebank group in the case.
BS 1-698/2015

What is worst is that Danish banks make money laundering, or when Danish banks make documents fake and fraud, yes even lie to the court.
Welcome to Denmark

#Realmaeglerne & #jyskebank #Finance #Share #Stock #Sale

#dkfinans #valg #dkpol #JyskeBank #AndersDam #dknyheder #Politidk #Regering #Samfund #bank #dkvalg #aktieforening

#shareassociation #China #panda

Jyske bank må da vidst skide på domstolen, sådanne som banken opfører sig
Follow this lawsuit against Big Danish bank. Jyske Bank for fraud BS 1-698 / 2015 Viborg court
Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

Hvor meget bedrageri, dokumentfalsk mandatsvig, udnyttelse, manipulation, løgne over for de danske domstolen? må de danske banker som jyske bank her i sagen lave, før det bliver, rigtig ulovligt, selv for banker, ?.

/

Sagen er nu blevet lidt større, da den samlede Koncernledelse er 100 % sammen i forening bag, dette fortsatte Svig mod Jyske Banks kunde

/

At jyske bank nægter at stanse det bedrageri, ved CEO Anders Christian Dam den Ordstyrende formand i jyske bank, er ikke tilfredsstillende, men passer til bankens logo

jyske bank Kom ind i en anderleds bank.

/

På havkatten skriver koncernen, der er i høj grad gået jura i sagen

ja det er vi klar over, for redelighed findes vist ikke i jyskebank

/

Når kunden siden maj 2016
har anmodet Koncernledelsen ved Anders Dam om et møde, for at kunne gennemgå sagen.

Så er det nok fordi vi bør mødes
Og sammen hjælpes med at undersøge bilag

For tager vi fejl behøver vi ikke sagen, som kun er mere skadelig.

🙂
🙂

Når vi oveni købet har tilbudt banken 250.000 kr. For

1.
For at bevise, lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit fandtes

2.
For at bevise vi har omlagt dette oplyste underlægende lån.

3.
For at bevise vi 16-07-2008, har aftalt og godkendt med jyskebank, at banken skulle lave en ny rentesikring, for hvis vi ville låne det i punkt 1. oplyste lån

🙂

Mon så ikke det var et vink med en vognstang om Dialog

HVIS DER ER NOGET GALT MED FUNDAMENTET I JYSKE BANK

SÅ RET OP, FÅ EN NY BESTYRELSE
EN DER ØNSKER REDELIGHED

🙂
🙂
🙂

HVAD SIGER MYNDIGHEDERNE TIL AT DANSKE BANKER LAVER BEDRAGERI

Foreløbig er ingen interesseret i at hjælpe os, så det er os alene mod jyske bank koncernen.

/

Vil jyske bank indrømme bedrageri, og indrømme banken har lavet dokumentfalsk, forud for bankens bedrageri er påbegyndt !

Så har banken stadig mulighed for at indrømme

/

INDRØM

At jyske bank har udsat os for en sadels grov udnyttelse samt bedrageri, en undskyldning er ikke længer mulig, da den ingen betydning har, den skulle Anders Dam have givet i 2016.

/
/

Vi spørger snart justitsministeren om dette her er i orden.

Men først efter valget er udskrevet, Så sender vi en kopi af sagen, til Folketinget, og beder dem svare

Alla dette.

Altså hvor mange gange må Jyske bank koncernen overtræde straffeloven, før det bliver rigtigt ulovligt, og den danske stat ikke længer med lukket øjne, vil lade danske banker bedrage deres kunder.

Vi sender behørig dokumention til folketinget

🙂
🙂

Imens tænker vi

Er det sat noget beløb på ?

Er der 100 kr. 1000 kr. 10.000 kr. 100.000 kr. 1.000.000 kr. 10.000.000 kr. Eller mere ?

I bare vores sag taler vi om millioner, men hvor mange har kræfterne til at kæmpe imod en af de rigste svindel banker i Danmark, der med 100 vis af advokater i ryggen, modarbejde sandheden, fjerne bilag, og lyver selv overfor retten.

🙂

Hvor meget skal der til i Danmark, før folketinget og regeringen griber ind.

Bør staten tillade banker der som her bedrager og det med ledelsen bag,

🙂

Der er adskillige politikker, som kender til denne her sag om Jyske Banks bedrageri, men når valget skydes i gang, sender vi spørgsmål til folketinget

Det er noget folketinget skal tage op under tingets møder

/

Hvornår skal staten skride ind

Hvornår skal justitsministeriet, Finansministeriet og Finanstilsynet regerer, efter de bliver bevidst om at her laver en Dansk bank bedrageri

Sagens opslag bliver nok fulgt af ministeriet som kun kikker med, dog uden at blande sig.

🙂

Nu i forbindelse med #folketingsvalget vil vi bede folketings politikerne at sætte en undersøgelse igang.

Får politiet til at stoppe forbrydelser også de danske bankers.

🙂

For laver jyske bank kriminaltet, så skal det være justits ministeriet / politiet som skal stanse KRIMINILLE banker.

Det skal ikke være, den forudrettet som selv skal stoppe den bande der udsætter den / de forudrettet for bedrageri.

Det handler om Danskernes retsbevidsthed

/

Hvorfor blev bedrageriet ikke stoppet allerede i 2016. Da politiet og stadsanklageren fik udleveret materialer det påviser groft svig og falsk mod kunder i jyske bank.

Ikke engang en afhøring af forrettet ville politiet.

🙂
🙂

Når alle bank kunder, både i USA, Kina osv kan blive udsat for samme bedrageri, som storbjerg Erhverv her i sagen er udsat for.

Og når det så bliver opdaget, tillader Justitsministeriet så at danske banker laver og fortsætter bedrageri / eller hvad !

Eller hvad er grunden
Men nu i forbindelse med valget skriver vi til folketinget.

For hvilket partier vil bremse danske bankers ulovligheder.

/
/

NÅR VI PÅSTÅR AT

Jyske bank lyver kontinolerligt, både over for os kunder, men lyver også overfor domstolen, misbruger begrænset og udløbet fuldmagter, for at skuffe i restforhold.

Retter i bilag efter kunden har underskrevet.

SÅ FREMLÆGGER VI NARTURLIGVIS BEHØRIG DOKUMATION FOR VORES PÅSTANDE

😉
🙂

Hvad sker der i Danmark, er det blevet en banan stat.

Men vi må vente til 30 september, og i retten fremføre beviserne

Hvis Jyske Banks ejere aktionærer som ATP selv kan stoppe koncernens bedrageri.

🙂
🙂

Hvis jyske bank ønsker at mødes og tale med os, er nummeret 22227713

Hvis jyske bank kun ønsker at forklare Danskerne

A.
Hvordan en godkendt Swap fra 15-07-2008 Samt at Swappen er lukket 30-12-2008 kan være fjernet på den fremlagte årsopgørelse Bilag O. fra 31-12-2008

B.
Hvordan banken selv 16-07-2008 har lavet en ny rentesikring Bilag 1. og over for retten oplyser at den er fra 15-07-2008 hvor aftalen E.5 er lavet ?

C.
Eller hvorfor jyske bank fremlægger Bilag K. Med dato 10-07-2008 for retten, uden at oplyse rette dato og hvilket tilbud bilaget er laver for. Se Bilag 7.

D.
Hvordan banken uden gyldig fuldmagt, kan misbruge et udløbet Bilag 88. Fra 10-07-2008 der var gyldig frem til 20-11-2008 med Bilag 7. Til 20-11-2008.

Og så formentlig lige inden 15-04-2009 overstrege matrikel nr. Og bruge dette nu Bilag Z. Sammen med Bilag Å. Som banken i øvrigt skulle have makuleret, efter som tilbudet var udløbet 20. November 2008.

Men jyske bank vælger ved Bilag AB i Ond Tro at alligevel forsøge optage lån, efter tilbud Bilag Y. til et projekt der ikke findes længer.

Kun for at sikrer sig at Bilag 1. Som den rente Swap banken startede 30-12-2008 ikke måtte opdages som falsk.

🙂

Og sådan kan vi blive ved og ved og ved,

Falsk garanti, mandatsvig sammenblandning af flere selvskaber til samme konto nr.

Og jyske bank nægter at indrømme, noget som helst, og forsætter bedrageri

ANDERS DAM
ring 22227713

Og hjælp med disse bilag
Har vi ret eller er jyske bank en hæderlig troværdig ærlig redelig bank, som overholder alle regler og love ?

Det er spørgsmålet

Warning against large Danish bank The bank that deliberately deceives customers.
Can customers rely trust on some Banks as the Danish banks, Jyskebank.
Warning against large Danish bank Jyske Bank The bank as deliberately deceives customers. – Trust on Denmark, and Danish banks, follow the chase Viborg court BS 1-698 / 2015 September 30. 2019
Det ligger jyske bank fjernt at bilde kunde noget ind Laver jyske bank fejl retter banken så godt de kan
Jyske bank overholder alle love og regler, hverken bedrager eller forfalsker 🙂
Bilag 30 Oplyses i 2010 at lån 4.328.000 kr. Findes optaget og er rentebyttet med jyske bank BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Y. Side 1/6. Tilbud om lån 4.328.000 kr. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Y. Fra 20-05-2008 Jyske bank har sat en streg udfor SKAL UDBETALES SENEST 20-11-2008 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag E.5 fra 15-07-2008 Rentesikring for tilbud Bilag Y
Svarskrift 10-09-2015 Formål med renteswap var at rente sikrer det underliggende lån. “Som oplyst Bilag 30” BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svar skrift 10-09-2015 Jyske bank oplyser til retten på skrift at aftalen Bilag 1. er lavet 15-07-2008 Hvilket er at lyve for retten Rente swsppen er Bilag E.5 Er lavet og sendt 15-07-2008 Og jyske bank laver og sender selv en ny 16-07-2008, og Lund Elmer Sandager tilbageholder oplysninger overfor retten om at aftalen fra 15-07-2008 bilag E.5 er lukket 30-12-2008 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svarskrift 10-09-2015 Jyskebank forstår ikke hvis kunde ikke forstår swsp er højrisiko BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 84. Risiko profil Kunden ønske høj sikkerhed og lav risiko BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svarskrift 10-09-2015 Jyske bank bestrider at have tilbageholdt oplysninger, at have løjet at have lavet svig BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svar skrift 10-09-2015 Jyske bank regner vist ikke med at deres bedrager bliver opdaget 🙂 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svar skrift 10-09-2015 Fremlægger bilag O som ikke viser alle bilag BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag O. Fra 31-12-2008 Bemærk Bilag E.5 og Bilag 29. Er fjernet BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag E.5 rente Swap 4.328.000 kr. Fra 15-07-2008 til Bilag Y. Tilbud 4.328.000 kr. Lån findes ikke BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svar skrift 10-09-2015 Rente swappen er fra 15-07-2008 Se bilag E.5 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svarskrift 10-09-2015 Underliggende lån Krav om underskrift 11-05-2009 på garanter for lån der ikke findes på 4.328.000 kr. Og som banken ved ikke findes BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svarskrift 10-09-2015 Swap er for det underliggende lån “4.328.000 kr.” BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svarskrift 10-09-2015 Rente swsp aftalte 15-07-2008 for hvis lån tilbud Y. Hjemtags BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Svar skrift 05-11-2018 Jyske bank fremlægger selv bevis for fuldmagts misbrug BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 7. Fuldmagt 10-07-2008 til tilbud Bilag Y. Som udløber 20-11-2008 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Y. Et tilbud sendt til jyske bank 20-05-2008 Tilbud er til projekt 1. Som forkastes. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Y. 1/6 tilbud 4.328.000 kr. 20-05-2008 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Y. Side 3/6 Tilbud udløber 20-11-2008 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag AB. Jyske Bank forsøger uden gyldig fuldmagt 15-04-2009 at optage et lån efter tilbud Bilag Y. Udløb 20-11-2008 For at dække over jyske bank 30-12-2008 har en startet rente swsp Bilag 1. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Å. Fra 10-07-2008 for bilag Y. udløb 20-11-2008 med tilbudet Y. Misbrugt uden for fuldmagt 15-04-2009 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag AG. Til jyske bank 6. Maj 2009 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag AG. 1/6 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag AG. Side 2/6 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag AG. Side 4/6 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag D. Side 1. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag D. Side 1 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag E.5 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 53. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag E. Der er 5 sider BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 47 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 48 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 1. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 28 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 29 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag 88 BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Bilag Z. BS 1-698/2015 FALSK & Svig sag mod Jyske Bank
Jyske Banks bestyrelse bag fortsat bedrageri.
DET HANDLER OM MILLION BEDRAGERI, MOD LILLE KUNDE I JYSKE BANK ET BEDRAG SOM NYKREDIT KENDER ALT TIL. Utroligt Nykredit mener at de har brugt meget tid på at hjælpe Først skrev i en periode på over 2 år, uden Nykredit ville svare Så blev vi nødsagede til at stævne Nykredit, og først der fik vi kontakt og lidt bilag. :-) Så hvem kæmper og bruger mange resurser for at opklare den svindel foretning som jyske bank laver Og som Nykredit forsøgte at dække over ved at svare vildledende. På bare et enkelt spørgsmål Som Har jeg haft flere lån i Nykredit, end det lån jeg har nu. :-) Dette fik jeg et helt bevist vildledende svar på = Du har det lån du får opgørelse på hvert år. Der var jo ikke noget svar Så at knoklet hvert et lille svar Og det mener Nykredit at er bruge mange resurser :-) ---------- Tekst til billede Advokat Søren H. Hoffmann Christiansen fra Nykredit Skrev 21/2-2018 Og bekræftede vel bare hvad Mette Egholm Nielsen allerede har sagt NYKREDIT VIL IKKE LEVERER SKYTS IMOD JYSKE BANK Og ved ikke at ville udlever alle bilag, må der være noget Nykredit vil skjule, for at hjælpe jyske bank med at forsøge skuffe i retssag. - Jyske bank kan være helt rolige, Nykredit skriver jo at de nok skal lade være med at sende flere bilag, som kan skade jyske Banks troværdighed i denne kedelige sag, om udnyttelse svig og falsk - :-) At Nykredit har selv øknomisk har udnyttet og udnytter At jyske bank laver fusk, dokument falsk svindel løgn Og u at tage 3 et bidrag på 3 % :-) det har været meget svært at få bare lidt ud af Nykredit, Det siger sig selv efter, der skulle over 2 års forsøg med skriverier Til før at få Nykredit til at svare - Nykredit afviste først at svare i en år række men 24-11-2015 fik vi kontakt første gang. :-) Det syntes at handle om at trække tiden for at sigte mod forældelse for Nykredit's andel. - Det har handlet om at trække tiden og det er gået som ønsket - Nykredit skrev på anmodning om akt indsigt, at Nykredit ikke ville udlevere akt indsigt - Altså at Nykredit først ikke ville udlever noget som helst, er at hjælpe jyske bank Først efter Nykredit blev stævnet fik vi lidt bilag ud af dem Der i blandt kom bilag D. 1093 :-) Det er stadig planen at Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen som har fået fremlagt sags bilag i svindel sagen og derfor godt kender godt til bedraget. Mette bør derfor indkaldes som vidne i bedrageri sagen mod jyske bank. :-) Nykredit er ikke anklaget i sagn mod jyske bank :-) Men Nykredit har klart udnyttet fordelen til at tjene mangler penge, som er blevet er tab for kunden Det er ikke små penge. At det jyske bank som gjorde det mulig, det ved vi godt :/) Men at navne som dit Søren H. Hoffmann Christiansen overhovet nævnes, er for at give historien et sandheds preg. For hvem kender til bedraget i Nykredit Tænker du er sat ind i sagen grundet, BLAG D er bevis på dokument falsk Kan jo ikke skrive Nykredit ud for 10 personer For hvem har så skrevet hvad :/) Planen er at alle mails mm Som har med sagen at gøre offenligøres Også dem fra Nykredit Hvad er det vi ønsker at vide alt
jyske bank stikker hovedet i jorden og nægter at se op

What is worst is that Danish banks make money laundering, or when Danish banks make documents fake and fraud, yes even lie to the court.
Welcome to Denmark

#SvenBuhrkall (Formand) #AndersDam #KurtBligaardPedersen (Næstformand) #NielsErikJakobsen #RinaAsmussen #PerSkovhus #PhilipBaruch #PeterSchleidt #JensBorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk (Medarbejderrepræsentant) #JohnnyChristensen (Medarbejderrepræsentant) #MarianneLillevang (Medarbejderrepræsentant)
se billed mapper på facesbook med BILAG klik her Findes også på tyv og banknyt m.flere.
A Big Danis Bank that says directly to the press. CEO Anders Christian Dam JYSKE BANK We do not care what others are say about us :-) The Danish bank jyske bank denies any dialogue, about the fraud against the little family from Hornbaek Denmark, and continues fraud towards the customer, since 2016 with the Danish Bank (jyske bank) Group Management and CEO Anders Dam's accept. :-) Incredible the Danish bank, has no comment on prosecutors for organized fraud lies in court Customer only wishes to talk to the Danish bank jyske bank about the criminal circumstances, the bank makes money, and stop the fraud :-) The deceived customer is still trying to get into contact with the bank who has chosen to deliberately deceive their customer :-) #Warning against the Danish bank JYSKE BANK Who try the last limits Danish #Financial supervision and #State Attorney believe fraud by bank customers is a private facility, and therefore does not want to interfere in the deliberate fraud. - David against goliath BS 99-698/2015 follow the case in Danish courtroom, viborg Denmark :-) :-) Nye mærker snart på vej til biler Mere præcise end før. Måske ser jyske bank snart at kunde ønsker dialog. :-) Budskabet er vist også ved at være klart Jyske bank bedrager bevidst kunder på 10'ende år :-) :-) Nogle af de gamle reklamer må af, for at give plads til nye med tekster som disse. :-) #JyskeBank taget i at lave #Mandatsvig - #Jyske #Bank taget i at lave #Dokumentfalsk - #JyskeBank taget i #Bedrageri :-) :-) Tekster: kunne være som disse Om Danmarks næste største bank jyske bank så har kommentar, eller bemærkninger, må du spørger Anders Dam og ledelse om Os som bliver bedraget vil Anders Dam ikke svare, kun fortsætte med snyde og bedrage så meget jyske bank, overhovet kan , og med den hjælp banken kan få fra advokaterne i #LundElmerSandager :-) #ANDERSDAM I SPIDSEN AF DEN STORE DANSKE #KRIMINELLE BANK, #JYSKEBANK #JYSKE BANK BLEV TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #TROVÆRDIG #FUNDAMENT #FUNDAMENTET I JYSKE BANK #UÆRLIGT #UHÆDERLIGT #LØGNAGTIG :-) #FINANS #FINANSTILSYNET #ATP #PFA #ANDERSDAM GEMMER SIG STADIG, OG TØR IKKE TALE MED SUR KUNDE. OG ØNSKER NOK FANDEN TOG DEM, SOM OPDAGER AT JYSKE BANK BEVIDST BEDRAGER KUNDER - Nu jyske bank selv påstår at #banken er #Hæderlig #Ærlig #Troværdig og overholder alle #Regler og #Love :-) Jyske bank en anderleds bank, og med et fundament der nok er pilråddent. Hvilket jyske bank næppe ønsker frem i lyset. ....... Spørg gerne jyske bank hvorfor, Anders Dam faktisk støtter bedrageri, ved at lade jyske bank bevidst bedrage kunde ved #Svig og #Falsk Mvh virksomheden www.banknyt.dk 22227713 :-) :-) Den danske bank jyske bank, nægter alt dialog med kunde, om den svindel, jyske bank bevidst laver imod den lille familie virksomhed fra Hornbaek Danmark, og jyske bank fortsætter bedrageriet imod kunden, som bankens top leder siden 2016 har kendt til, og været bevidst om forgik, uden at skride ind, selv om kunden råbte HJÆLP TIL TOP LEDELSEN :-) Den #DanskeBank's jyske bank koncern ledelsens og direktøren CEO #AndersDam nægter STADIG at tale om bedrageriet Og med deres accept, kan jyske #bedrage, de kunder jyske bank måtte ønske. :-) :-) #Advarsel imod den danske bank JYSKE BANK der prøver de sidste grænser af Danske #Finanstilsyn og #Statsadvokat mener bedrageri af bank kunder er private anlægger, og vil derfor ikke blande sig i bedrageriet. David mod goliat
Real MÆLERNE anbefaler jyske bank Som deres ærlige hæderlige og troværdige partner i ejendoms handeler
Økonomi Deloitte Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, Super F1 F3 BRF kredit Bank LÅN billig forsikring dankort vis
CEO bank dirktør Anders Dam Er forsat en kryster der bag, 100 vis af advokater i Lund Elmer Sandager Beder alle i jyske bank koncernen om at holde mund over for kretisk spørgsmål, om bedrageri, og så beder banken fortsætte med at bedrage kunder i jyske bank, imens banken leder efter den forsvinde fuldmægtig som har de bilag Anders Dam efterlyser
A Big Danis Bank that says directly to the press. CEO Anders Christian Dam JYSKE BANK We do not care what others are say about us :-) The Danish bank jyske bank denies any dialogue, about the fraud against the little family from Hornbaek Denmark, and continues fraud towards the customer, since 2016 with the Danish Bank (jyske bank) Group Management and CEO Anders Dam's accept. :-) Incredible the Danish bank, has no comment on prosecutors for organized fraud lies in court Customer only wishes to talk to the Danish bank jyske bank about the criminal circumstances, the bank makes money, and stop the fraud :-) The deceived customer is still trying to get into contact with the bank who has chosen to deliberately deceive their customer :-) #Warning against the Danish bank JYSKE BANK Who try the last limits Danish #Financial supervision and #State Attorney believe fraud by bank customers is a private facility, and therefore does not want to interfere in the deliberate fraud. - David against goliath BS 99-698/2015 follow the case in Danish courtroom, viborg Denmark :-) :-) Nye mærker snart på vej til biler Mere præcise end før. Måske ser jyske bank snart at kunde ønsker dialog. :-) Budskabet er vist også ved at være klart Jyske bank bedrager bevidst kunder på 10'ende år :-) :-) Nogle af de gamle reklamer må af, for at give plads til nye med tekster som disse. :-) #JyskeBank taget i at lave #Mandatsvig - #Jyske #Bank taget i at lave #Dokumentfalsk - #JyskeBank taget i #Bedrageri :-) :-) Tekster: kunne være som disse Om Danmarks næste største bank jyske bank så har kommentar, eller bemærkninger, må du spørger Anders Dam og ledelse om Os som bliver bedraget vil Anders Dam ikke svare, kun fortsætte med snyde og bedrage så meget jyske bank, overhovet kan , og med den hjælp banken kan få fra advokaterne i #LundElmerSandager :-) #ANDERSDAM I SPIDSEN AF DEN STORE DANSKE #KRIMINELLE BANK, #JYSKEBANK #JYSKE BANK BLEV TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #TROVÆRDIG #FUNDAMENT #FUNDAMENTET I JYSKE BANK #UÆRLIGT #UHÆDERLIGT #LØGNAGTIG :-) #FINANS #FINANSTILSYNET #ATP #PFA #ANDERSDAM GEMMER SIG STADIG, OG TØR IKKE TALE MED SUR KUNDE. OG ØNSKER NOK FANDEN TOG DEM, SOM OPDAGER AT JYSKE BANK BEVIDST BEDRAGER KUNDER - Nu jyske bank selv påstår at #banken er #Hæderlig #Ærlig #Troværdig og overholder alle #Regler og #Love :-) Jyske bank en anderleds bank, og med et fundament der nok er pilråddent. Hvilket jyske bank næppe ønsker frem i lyset. ....... Spørg gerne jyske bank hvorfor, Anders Dam faktisk støtter bedrageri, ved at lade jyske bank bevidst bedrage kunde ved #Svig og #Falsk Mvh virksomheden www.banknyt.dk 22227713 :-) :-) Den danske bank jyske bank, nægter alt dialog med kunde, om den svindel, jyske bank bevidst laver imod den lille familie virksomhed fra Hornbaek Danmark, og jyske bank fortsætter bedrageriet imod kunden, som bankens top leder siden 2016 har kendt til, og været bevidst om forgik, uden at skride ind, selv om kunden råbte HJÆLP TIL TOP LEDELSEN :-) Den #DanskeBank's jyske bank koncern ledelsens og direktøren CEO #AndersDam nægter STADIG at tale om bedrageriet Og med deres accept, kan jyske #bedrage, de kunder jyske bank måtte ønske. :-) :-) #Advarsel imod den danske bank JYSKE BANK der prøver de sidste grænser af Danske #Finanstilsyn og #Statsadvokat mener bedrageri af bank kunder er private anlægger, og vil derfor ikke blande sig i bedrageriet. David mod goliat
Jysje Banks hersker Den Ordførende eller ordstyrernde formand, og Bandeleder CEO Anders Christian Dam Og koncern bestyrelsen nægter dialog med kunde, Kunder som gør jyske bank opmærksom på at jyske bank lavet bedrageri, eller SVIG & FALSK som det også er. Bande leder = leder af den jyske bande advokater.
Økonomi Deloitte Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, Super F1 F3 BRF kredit Bank LÅN billig forsikring dankort vis
Anders Dam lederen der sikker jyske bank milliarder Samtidens med at lederen Anders Dam lader sin Bank bedrage sine kunder for millioner Og er velvidende om det, i sammenråd med koncern bestyrelsen i jyske bank
Økonomi Deloitte Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, Super F1 F3 BRF kredit Bank LÅN billig forsikring dankort vis
De mægtige leder og hersker som er nogle af de største forbryder Hitler og Stalin Nej de har ikke noget med jyske bank at gøre, men tænker på deres magtsyge.
A Big Danis Bank that says directly to the press. CEO Anders Christian Dam JYSKE BANK We do not care what others are say about us :-) The Danish bank jyske bank denies any dialogue, about the fraud against the little family from Hornbaek Denmark, and continues fraud towards the customer, since 2016 with the Danish Bank (jyske bank) Group Management and CEO Anders Dam's accept. :-) Incredible the Danish bank, has no comment on prosecutors for organized fraud lies in court Customer only wishes to talk to the Danish bank jyske bank about the criminal circumstances, the bank makes money, and stop the fraud :-) The deceived customer is still trying to get into contact with the bank who has chosen to deliberately deceive their customer :-) #Warning against the Danish bank JYSKE BANK Who try the last limits Danish #Financial supervision and #State Attorney believe fraud by bank customers is a private facility, and therefore does not want to interfere in the deliberate fraud. - David against goliath BS 99-698/2015 follow the case in Danish courtroom, viborg Denmark :-) :-) Nye mærker snart på vej til biler Mere præcise end før. Måske ser jyske bank snart at kunde ønsker dialog. :-) Budskabet er vist også ved at være klart Jyske bank bedrager bevidst kunder på 10'ende år :-) :-) Nogle af de gamle reklamer må af, for at give plads til nye med tekster som disse. :-) #JyskeBank taget i at lave #Mandatsvig - #Jyske #Bank taget i at lave #Dokumentfalsk - #JyskeBank taget i #Bedrageri :-) :-) Tekster: kunne være som disse Om Danmarks næste største bank jyske bank så har kommentar, eller bemærkninger, må du spørger Anders Dam og ledelse om Os som bliver bedraget vil Anders Dam ikke svare, kun fortsætte med snyde og bedrage så meget jyske bank, overhovet kan , og med den hjælp banken kan få fra advokaterne i #LundElmerSandager :-) #ANDERSDAM I SPIDSEN AF DEN STORE DANSKE #KRIMINELLE BANK, #JYSKEBANK #JYSKE BANK BLEV TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #TROVÆRDIG #FUNDAMENT #FUNDAMENTET I JYSKE BANK #UÆRLIGT #UHÆDERLIGT #LØGNAGTIG :-) #FINANS #FINANSTILSYNET #ATP #PFA #ANDERSDAM GEMMER SIG STADIG, OG TØR IKKE TALE MED SUR KUNDE. OG ØNSKER NOK FANDEN TOG DEM, SOM OPDAGER AT JYSKE BANK BEVIDST BEDRAGER KUNDER - Nu jyske bank selv påstår at #banken er #Hæderlig #Ærlig #Troværdig og overholder alle #Regler og #Love :-) Jyske bank en anderleds bank, og med et fundament der nok er pilråddent. Hvilket jyske bank næppe ønsker frem i lyset. ....... Spørg gerne jyske bank hvorfor, Anders Dam faktisk støtter bedrageri, ved at lade jyske bank bevidst bedrage kunde ved #Svig og #Falsk Mvh virksomheden www.banknyt.dk 22227713 :-) :-) Den danske bank jyske bank, nægter alt dialog med kunde, om den svindel, jyske bank bevidst laver imod den lille familie virksomhed fra Hornbaek Danmark, og jyske bank fortsætter bedrageriet imod kunden, som bankens top leder siden 2016 har kendt til, og været bevidst om forgik, uden at skride ind, selv om kunden råbte HJÆLP TIL TOP LEDELSEN :-) Den #DanskeBank's jyske bank koncern ledelsens og direktøren CEO #AndersDam nægter STADIG at tale om bedrageriet Og med deres accept, kan jyske #bedrage, de kunder jyske bank måtte ønske. :-) :-) #Advarsel imod den danske bank JYSKE BANK der prøver de sidste grænser af Danske #Finanstilsyn og #Statsadvokat mener bedrageri af bank kunder er private anlægger, og vil derfor ikke blande sig i bedrageriet. David mod goliat
GF forsikring arbejder ikke samen med hvem som helst Kun denm som har same værdier som GF forsikring, jyske bank er hæderlig og lyver slet ikke
Økonomi Deloitte Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, Super F1 F3 BRF kredit Bank LÅN billig forsikring dankort vis
GF forsikring deler samme værdi grundlag som jyske bank. – SE TIDSLINJEN 03-11-2018 KLIK PÅ GF FORSIKRING
Økonomi Deloitte Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, Super F1 F3 BRF kredit Bank LÅN billig forsikring dankort vis
Jyske bank siger læg alt frem til DR Kunde siger til Jysje bank læg alt frem, jyske bank nægter at svare. Dobbel moral i jyske bank som ikke selv ejer skyggen af moral
Anders Dam lader sig ikke rokke af nogle opslag Hvis jyske bank vil bedrage deres kunder, så har vi lov til det, for vi gør det vi er bedst til, nemlig at tjene penge Du kan jo nok forstå, vi tjærer ikke 4 milliarder, hvis vi ikke er kreative og lyver lidt, 🙂 lidt meget måske Men lyve det er vi også gode til.Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk