ATP Se her #JyskeBank LYVER SOM #FANDEN SELV. #AndersDam nægter at stoppe bedrageri

ATP

CODAN REAEL GF PENSAM

med fler

AKTIONÆRER I JYSKE BANK SE HER

 


Husk dette her er bare sjov, og et forkølet opråb til jyske bank om at svare.

Efter vi opdagede at jyske bank, har bedraget os siden 2008

 

ADVARSEL MOD STOR DANSK BANK. Når man som kunder i jyskebank åbenlyst bliver bedraget, og Jyske Banks direktion ved det. Men i ond tro lader jyske bank svindle deres kunder, ved hjælp af svig falsk. Hvad kan man så gøre når, jyske bank og deres løgnagtige advokater i Lund Elmer Sandager nægter at kommunikerer. Vi kan kun ADVARER DIG I MOD AT STOLE PÅ JYSKE BANK. DA JYSKE BANK BEVIST LYVER OVERFOR OS KUNDER. Jyske bank indbydes igen til dialog møde, for at gennemgå sagen mod jyske bank for svindlen. :-) I DANMARK STØTTER STATEN BANKERNE DER SOM TAK BEDRAGER DERES KUNDER VED SVIG OG FALSK :-) :-) JYSKE BANK OPFORDRES IGEN TIL PÅ JYSKE BANK TV, AT DULERER ER JYSKE BANK BEDRAGERISK ELLER HÆDERLIG Tør CEO Anders Dam tage opfordring om en offenlig debat Således vi kan gå vores sag om svindel i jyske bank mod familien igennem. :-) Det er handler om bedrageri svindel svig falsk mandatsvig dokumentfalsk manipulation udnyttelse mm. kort sagt Det handler om jyske bank :-) Familien som jyske bank her bedraget i en periode på 9 år. Heraf har jyske bank været bevist om at svindlen var opdaget senest i maj 2016 men CEO Anders Dam valgte at fortsætte bedrageri, og nægte familien dialog. :-) :-) Er lige oplyst af en som ringede, at jyske bank har modtaget 4 bankpakker. Og at flere af de danske banker er statstøttet. :-) :-) Måske derfor lader den Danske Stat Jyske bank overtræde love og regler på stribe. Det er jo åbenbart de danske banker det styre staten, så national banken ingen indflydelse har på dansk økonomi. :-) Hvem vil tage sagen op om de DANSKE BANKER DER SVINDLER. :-) :-) :-) Her er lidt billeder på div. Sprog Hvad ville du gøre når du opdager JYSKE BANK laver bedrageri Og banken nægter at svare dig :-) Шта бисте урадили када открију ЈИСКЕ БАНК прави превару И банка одбија да вам одговори :-) Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- The Danish Bank, deceiving the customer with false loans, and by fraud raises the JYSKE BANK interest rates for a loan that does not exist. :-( Jyske Bank refuses dialogue with the customer, while jyske bank just continue with the fraud crime. FRAUD as Jyske Bank's management CEO Anders Dam from the customer is informed about may 25, 2016 ---------------------- In Danish See more at www.banknyt.dk Pictures of the little annex, the evidence of fraud: https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&ref=page_internal&mt_nav=1 ------------------------ Small family struggling against Jyske Bank. Jyske Bank has in the 9 years lied to the family about the fake loans, at the 4.328.000 dkkr. To be able to take 2.5 million dkkr in interest from the customer, for a loan the royal bank By not availablenot, but the bank lying about. Jyske bank refuses dialogue. When jyske bank only wants to answer the of the bank's clients who discovers that jyske bank is doing fraud and false in the court. For jyske bank, it is about the law Must jyske bank low fraud and a fake. It wants the Bank the court the words for. Therefore, seeking the family, the financial support to the attorney. ----------------------- Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer the customer ------------------------ The Danish bank. Jyske Bank Continue fraud by the customer on the 9'end of the year. Although jyske bank CEO Anders Dam. At least 2 years have had the knowledge that the bank is doing fraud. Jyske Bank raises the interest rates of the loans, which do not exist, but as jyske bank, dishonorable and dishonest continues lying in order to cheat the bank's customers. Jyske Bank refuses to stop the fraud of the bank's customer. :-) :-) Die Dänische bank. Betriebe Der JYSKE Bank Weiter Betrug durch den Kunden auf der 9'Ende des Jahres. Obwohl Betriebe der JYSKE bank-CEO Anders Dam Mindestens 2 Jahre haben die Kenntnis, dass die bank tun Betrug. Betriebe der JYSKE bank erhöht die Zinsen der Kredite, die nicht existieren, sondern als Betriebe der JYSKE bank, unehrenhaft und unehrlich ist, weiter zu Lügen, um zu betrügen die Kunden der bank. Betriebe der JYSKE Bank sich weigert zu stoppen, Betrug von Kunden der bank. :-) :-) את דנית הבנק. Jyske Bank המשך הונאה על ידי הלקוח ב-9'סוף השנה. למרות jyske מנכ " ל הבנק אנדרס הסכר לפחות 2 שנים יש לו את הידע, כי הבנק עושה הונאה. jyske הבנק מעלה את הריבית של הלוואות אשר לא קיימים, אבל כפי jyske bank, מבישה ולא ישר ממשיכה לשקר על מנת לרמות לקוחות הבנק. Jyske הבנק מסרב להפסיק את ההונאה של לקוחות הבנק :-) :-) La banca danese. Jyske Bank Continua frode da parte del cliente il 9'fine dell'anno. Anche se jyske bank CEO Anders Diga Almeno 2 anni di avere avuto conoscenza che la banca sta facendo la frode. jyske bank alza i tassi di interesse dei prestiti che non esistono, ma come jyske bank, disonorevole e disonesti continua distesa per imbrogliare i clienti della banca. Jyske Bank si rifiuta di interrompere la frode dei clienti della banca. :-) :-) デンマークの銀行です。 Jyske銀行 続き 詐欺により、お客様の9'末ます。 がjyske銀行のCEO Andersダム 少なくとも2年間の知識、日本銀行では詐欺です。 jyske銀行の金利の貸出はありませんが、jyske銀行dishonorable、不正の続きの添い寝のためのチ日本銀行のお客様です。 Jyske銀行の拒否を停止する不正の日本銀行のお客様です。 :-) :-) Duński bank. Jyske Bank Dalej oszustwa ze strony klientów na 9'koniec roku. Chociaż dyrektor generalny jyske bank dam Anders Co najmniej 2 lata wiedza o tym, że bank zajmuje się oszustwem. Jyske bank podnosi oprocentowanie, które nie istnieją, ale jak джиске bank jest w porządku i nie fair nadal kłamie, aby oszukiwać klientów banku. Jyske Bank odmawia zaprzestania oszukiwanie klientów banku. :-) :-) Датский банк. Джиске Банк Далее мошенничества со стороны клиентов на 9'конец года. Хотя генеральный директор джиске банк дам Андерс Не менее 2 лет знание о том, что банк занимается мошенничеством. джиске банк поднимает процентные ставки по кредитам, которые не существуют, но как джиске банк, непорядочно и нечестно по-прежнему лжет, чтобы обманывать клиентов банка. Джиске Банк отказывается прекратить обман клиентов банка. :-) :-) El banco danés. Jyske Bank Continuar el fraude por el cliente en la 9'de fin de año. Aunque jyske bank CEO Anders Presa Al menos 2 años han tenido el conocimiento de que el banco está haciendo fraude. jyske bank eleva las tasas de interés de los préstamos que no existen, pero como jyske bank, deshonrosa y deshonesto sigue mintiendo con el fin de engañar a los clientes del banco. Jyske Bank se niega a detener el fraude de los clientes del banco. :-) :-) คนเดนมาร์กธนาคาร. Jyske ธนาคาร ทำต่อไป หลอกลโดยที่ลูกค้าที่ 9'สิ้นปี. ถึงแม้ว่า jyske ธนาคารของซีอีโอแอนเดอร์เด อย่างน้อย 2 ปีแล้วคนก็มีความรู้ที่ธนาคารกำลังทำอะไรเลยฐานต้มตุ๋นหลอกลวง jyske ธนาคารต่างหาที่สนใจการเต้นของเงินกู้นัซึ่งไม่มีตัวตนแต่ jyske ธนาคาร dishonorable และไม่ซื่อสัตย์ต่อไปโกหกเพื่อที่จะโกรธนาคารลูกค้าค่ะ Jyske ธนาคารปฏิเสธที่จะหยุดคนหลอกลของธนาคารลูกค้าค่ะ :-) :-) Danimarka Bankası. Jyske Bank Devam bu yıl 9' Müşteri tarafından dolandırıcılık;end. Ancak jyske bank CEO'SU Anders Dam En az 2 yıl banka dolandırıcılığı yaptığı bilgisi vardı. jyske bank bulunmayan kredilerin faiz oranlarını artırdı, ama jyske bankası olarak, onursuz ve sahtekar banka müşterileri aldatmak için yalan söylemeye devam ediyor. Jyske Bank müşterilerinin dolandırıcılık durdurmak için reddediyor. :-) :-) La banque danoise. Jyske Bank Continuer la fraude par le client sur le 9'à la fin de l'année. Bien que jyske bank chef de la direction Anders Barrage Au moins 2 ans ont eu la connaissance que la banque est en train de faire de la fraude. jyske bank soulève le taux d'intérêt des prêts qui n'existent pas, mais que jyske bank, déshonorante et malhonnête continue de mentir dans le but de tromper les clients de la banque. Jyske Bank refuse de cesser la fraude de la les clients de la banque. :-) :-) Den danske bank. Jyske Bank Fortætter svindel af kunde på 9'ende år. Selv om jyske bank CEO Anders Dam I mindst 2 år har haft viden om at banken laver bedrageri. jyske bank hæver renter af lån der ikke findes, men som jyske bank, uhæderligt og uærligt fortsætter, lyver om for at snyde bankens kunder. Jyske Bank nægter at stoppe svindlen af bankens kunder. :-) :-) Så hvad kan vi gøre, udover at blive røvet af jyske bank med falsk lån. :-) :-) Se mere på www.banknyt.dk Lille familie kæmper mod Jyske Bank. :-) :-) Jyske Bank har i 9 år løjet over for familien om falsk lån, på 4.328.000 dkkr. For at kunne tage 2.5 milioner kroner i rente fra kunden, for et lån jyske bank ved ikke findes, men bevist lyver om. Jyske bank nægter dialog. Da jyske bank kun ønsker at svare de af bankens kunder som opdager at jyske bank laver svig og falsk i retten. For jyske bank handler det om jura Må jyske bank lave svig og falsk. Det ønsker den store Danske Bank rettens ord for. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. :-) Støtte søges til sag, mod stor Dansk Bank som lave svig mod kunder. Indsæt dit bidrag her. Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer DK0854790004563376 swift NYKBDKKK Støtten buges til advokat regninger Hjælp til at stoppe svig i jyske bank mod bankens kunder. ------- DA Hvad ville du gøre når du opdager JYSKE BANK laver bedrageri Og banken nægter at svare dig VI Bạn sẽ làm gì khi phát hiện Ngân hàng JYSKE đang gian lận Và ngân hàng từ chối trả lời bạn -- HU Mit tehetsz, ha ? A JYSKE BANK csalás És a bank megtagadja a választ -- UK Що б ви зробили, коли виявите JYSKE BANK здійснює шахрайство І банк відмовляється відповідати тобі -- DE Was würdest du tun, wenn du es entdeckst? JYSKE BANK macht Betrug Und die Bank weigert sich, dir zu antworten -- TR Keşfettiğinde ne yapardın JYSKE BANK dolandırıcılık yapıyor Ve banka size cevap vermeyi reddetti -- TH คุณจะทำอะไรเมื่อค้นพบ ธนาคาร JYSKE กำลังฉ้อโกง และธนาคารปฏิเสธที่จะตอบคุณ -- SV Vad skulle du göra när du upptäckte JYSKE BANK gör bedrägeri Och banken vägrar att svara dig -- ES ¿Qué harías cuando descubras? JYSKE BANK está haciendo fraude Y el banco se niega a responderte -- SR Шта бисте урадили када открију ЈИСКЕ БАНК прави превару И банка одбија да вам одговори -- Что бы вы сделали, когда обнаружили JYSKE BANK делает мошенничество И банк отказывается отвечать вам -- RO Ce ai face când descoperi JYSKE BANK face fraudă Și banca refuză să vă răspundă -- PT O que você faria quando descobrisse JYSKE BANK está fazendo fraude E o banco se recusa a responder-lhe -- PL Co byś zrobił, gdybyś odkrył? JYSKE BANK dokonuje oszustw A bank nie chce ci odpowiedzieć -- NO Hva ville du gjøre når du oppdager JYSKE BANK gjør svindel Og banken nekter å svare deg -- MS Apa yang akan anda lakukan apabila anda menemui JYSKE BANK membuat penipuan Dan bank itu enggan menjawab anda -- LV Ko jūs darītu, kad atklājat JYSKE BANK veic krāpšanu Un banka atsakās tev atbildēt -- KO 당신이 발견했을 때 당신은 무엇을 할 것입니까? JYSKE 은행은 사기를 만들고 있습니다. 그리고 은행이 당신을 대답하기를 거절합니다. -- ZH-TW 當你發現時你會做什麼 JYSKE BANK正在詐騙 銀行拒絕回答你 -- ZH-CN 当你发现时你会做什么 JYSKE BANK正在诈骗 银行拒绝回答你 -- JA あなたが発見したときにあなたは何をしますか? JYSKE銀行は詐欺をしています そして、銀行はあなたに答えることを拒否する -- IT Cosa faresti quando scoprirai JYSKE BANK sta facendo frodi E la banca si rifiuta di rispondervi -- IS Hvað myndir þú gera þegar þú uppgötvar JYSKE BANK er að gera svik Og bankinn neitar að svara þér -- ID Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda temukan JYSKE BANK melakukan penipuan Dan bank menolak untuk menjawab Anda -- NL Wat zou je doen als je ontdekt? JYSKE BANK maakt fraude En de bank weigert u te antwoorden -- IW מה היית עושה כשאתה מגלה בנק JYSKE עושה הונאה והבנק מסרב לענות לך -- FI Mitä tekisit, kun huomaat JYSKE BANK tekee petoksia Ja pankki kieltäytyy vastaamasta sinua -- ET Mida te teeksite, kui avastad JYSKE BANK teeb pettuse Ja pank keeldub sulle vastamast -- AR ماذا ستفعل عندما تكتشف JYSKE BANK هو الاحتيال والبنك يرفض الرد عليك -- FR Que feriez-vous quand vous découvrirez JYSKE BANK fait de la fraude Et la banque refuse de vous répondre -- I have a dream Grand client de fraude bancaire danois -- JYSKE BANK

Welcome. Jyske Banks lawyers Lund Elmer Sandager who is lying in court for trial. Management, including Director Anders Dam, has been known about fraud and fake in Jyske Bank since May 2016, jyskebank refusing to stop cheating.

 

HUSK DET NU

DETTE ER BARE SJOVT, FOR IKKE AT BRYDE SAMMEN, NÅR DEN STORE DANSKE BANK

JYSKE BANK

BEVIST OG UÆRLIGT BEDRAGER SINE KUNDER.

🙂

HUSK AT JYSKE BANK LYVER, KAN IKKE ADVARES NOK.

STOL ALDRIG PÅ DENNE JYSKE BANK.

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK. :-) Er din pension sikker i ATP PFA Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for. :-) :-) Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder. :-) :-) Hvad er svindel "handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen" - Hvad er bedrageri "Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding." :-) :-) :-) Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig :-) Hvad er hæderlig "ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral" - Hvad er ærlig "En som holder sig til sandheden; som ikke lyver" - Hvad er troværdig "En som man med rimelighed kan tro eller stole på" :-) Men passer disse ord til jyske bank ? Følg sagen og svar så :-) :-) Var det en fejl ? At jyske bank vægte at bedrage os At jyske bank fortsætter med at bedrage os. Næppe - For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016. Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank. At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr. :-) Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam At betale 250.000 kr. Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr. :-) :-) Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen. :-( :-( En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande. :-) Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser. Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ? :-) Kærer Anders Dam Hvad har vi gjort jyske bank siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. .......... Osv Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk :-) Ps Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået Skal vi så ikke få det rettet. Efter vi har gennemgået sagen :-) :-) Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag. Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien. Så jo det fylder ret meget. :-) Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016 Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes :-) Altså efter vi opdagede den falske Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort, Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror. :-) At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk. Som jo bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke - Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken, når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser. :-) Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven. :-) :-) JYSKE BANK TAL NU MED OS. LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE. :-) jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte. :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. ? Eller er det misforstået ? :-) :-) HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED. SÅ LÆG ALT FREM. DET HAR VI GJORT. LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN, DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD. MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE. MEN SÅ FOR DE ANDRE DEM SOM LÆSER MED HER. VIS DEM ALLE BILAG :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE. SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER. OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde. :-) Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ? :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) :-) Vi som familie er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri. :-) Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet. Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat. :-) Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført. Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for. Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien. Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028. Med et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Jyske bank lyver over for kunde, for at kunne bedrage.
Bedrageri på 10’ende år udføres af jyske bank, med ledelsens vidden og godkendelse
Ellers var det jo blevet stoppet da kunden opdagede bedrageriet i 2016, og fortalte jyske bank om nogle små uoverensstemmelser

Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- See more at www.banknyt.dk Small family struggling against Jyske Bank.

#JyskeBank er hverken #hæderlig #troværdig #ærlig
Men istedet er #JyskeBank en #Kriminel #Forbryder med en #uærlig #bestyrelse og med en #bandeleder #AndersDam som nægter at stoppe bedrageriet imod jyske Banks kunde

Listen med spørgsmål og link nederst redigeres dagligt. Der er naturligvis flere forhold og beviser end der er medtaget på listen. DE KOMMER SNART PÅ Redigeret 25 april 2018 Det kommer alt sammen frem i retten. ER DER NOGLE AF JER SOM LÆSER MED I CARSTES DAGBOG og OPSLAG her på facesbook. SOM IKKE FORSTÅR HVAD DENNE SAG IMOD JYSKE BANK HANDLER OM. :-) Skriver vi det ikke klart og tydligt nok. ? Kan det misforstås. ? Så spørg bare hvis du ønsker en bedre forklaring. :-) Carsten er ik den bedste til dansk, og det ved han jo også godt, men bare fordi man er ordblind behøver man jo ikke også at være dum, som jyske bank sikkert tror. Men derfor kan jyske bank da godt svare ham på det jyske bank spørges om. :-) At der er en del skrive fejl, ved vi godt. Men spørg bare hvis du er det mindste i tivl om, hvad der skrives. :-) :-) Har vores GAMLEåadvokat viderebragt alle sagens nye og kendte forhold fra februar 2016 over for jyske bank. ? De forhold som vi har skrevet og fremlagt, er det klart og tydligt oplyst overfor jyske bank så de ved det. Vi kunne ikke få det bekræftet. :-) Det spøger vi december 2017 en ven af familien, om, han vil spørge som advokat, da vi ikke får svar. :-) Vi ønsker bare at være sikker på vores advokat tydligt, overfor jyske bank, har fremsat alle de påstande, som vi skriver og har oplyst dem til jyske bank. Så vi ved at jyske bank ikke kan misforstå, eller jyske bank ikke har misforstået nogle af sagens mange fremlagte forhold. Oplysningerne er løbende herfra sendt til jyske bank havkatten, samt Advokat Morten Ulrik Gade med links til banknyt.dk - Lige som DIRIKTØREN i jyske bank CEO Anders Christian Dam Tydligt i mail 25 maj 2016 er oplyst om at der ikke findes noget lån 4.328.000 kr. Og at jyske bank nok fusker med en rentebytte hertil også. Anders Christian Dam, svarer 31 maj 2016 Via jyske Banks bestyrelse medlem Philip Baruch, som er Partner i Lund Elmer Sandager advokater - Svaret fra CEO Anders Dam er klart DIRIKTØR Anders Christian Dam frabeder sig spørgsmål Og lader os klart forstå at jyske bank ikke vil tale med os, ingen i jyske bank vil tale kunden der har opdaget, at jyske bank bedrager familien fra Hornbæk. Selv om vi har forsøgt at få jyske bank i tale, er bankens holdning meget tydligt jyske bank nægter at svare eller tale med kunde, og jyske bank forsætter med løgn og bedrageri af familien, på trods af at Jyske Banks ledelse og DIRIKTØR nu kender til svindlen. Lidt af forhold og spørgsmål er nederst her, der kommer meget mere op til første retsmøde. :-) På vidne listen er naturligvis også noteret CEO Anders Dam Da han altså Anders Dam om nogle er den øverste ansvarlige for denne svindel. At Anders Dam kender til bedrageriet, og har kendt til svindlen mod kunde mindst fra maj 2016 At jyske bank laver svig og falsk, og at dette er helt bevist, kan Anders Dam næppe komme uden om. - Eftersom kunden til sidst gik til ledelsen og DIRIKTØREN Da ingen andre i jyske bank, jouridisk afdeling ville udlever kopi af påstået lån 4.320.000 kr. I Nykredit og dokumentere at jyske bank ikke lavede svig. :-) :-) Vi er oplyst slut december 2017 fra vores advokat ven at jyske bank ikke af vore gamle advokat i Århus Son var ansat til at Varetage og fører sagen mod jyske bank Har oplyst jyske bank om sagens mange forhold, som er meddelt start 2016 og blandt andet omhandler svig og falsk. Altså Dokumentfalsk. Bedrageri. - - Derfor skrev vi selv 28-12-2017 DIRÆKTE til jyske bank Helsingør att Morten Ulrik Gade Og oplyser lidt af de svig og falsk forhold, med kopi af nogle bilag sagen imod jyske bank handler ikke om dårlig rådgivning Men er ændret til nu at handle om, SVIG & FALSK Dette er også meddelt til Morten Ulrik Gade Som tidligere og løbende er orienteret om de mange forhold og det derfor ikke er nyt for jyske bank Som Lund Elmer Sandager skriver til retten, hvor advokaterne skriver det er helt nye oplysninger for banken. :-) :-) I brev til jyske bank 28 december 2017 med lidt bilag, Er ligeleds sendt til retten og proces bevilling, domstolsstyrelsen storkongensgade da vi søgte fri proces. Styrelsen har modtaget flere beviser 17-01-2018 således vi bør få fri proces. Domstolsstyrelsen mener ikke at sagen har offenlighedens interesse. Og vil ikke give fri proces. :-) :-) Bemærk venligst Jyske banks Advokat Morten Ulrik Gade NARTURLIGVIS har fået kopi af link til www.banknyt.dk. som har links hertil, og med skriv på havkatten, troustpilot så vi har da oplyst om sagen. :-) Nu skal vi bare have lavet det nye processkrift, med alle de til vores advokat oplyste forhold og så have dem bekræftelse i retten. :-) Sagen kom bagud da vores gamle advokat ville ikke skrive alle de negative oplysninger om jyske bank og valgte at trækker sig. Vi måtte fide en ny advokat, som ikke er bange for fremlægge vores beviser over for retten imod jyske bank for svindel. :-) :-) Vi opgiver næsten at få kontakt og dialog med jyske bank, da jyske bank åbenbart kun ønsker at sagen føres i retten, og at Anders Dam under vidne ansvar vil svare på spøgrsmål. :-) Vi ønsker vores nye advokat får arbejdes ro. så jeg kan også lave det jeg er bedst til, siger Csrsten Hvilket narturligvis er fejlfinding. Vi beder dig som vil vide mere at møde op i Viborg ret, og her følge den vider sag imod jyske bank for svindel. :-) :-) Sagen er godt nok udvidet, Men handler stadig om svig og falsk og i adeleshed handler om Jyske Banks Troværdighed. Jyske Banks Hæderlighed Jyske Banks Åbenhed Jyske Banks Ærlighed Gentager lige. Falsk, svig, vildledning udnyttelse, omkring falsk lån, falsk rentebytte, falsk garanti. :-) Beklager vi bliver ved med at tale om bedrageri og mandatsvig, og de evige løgne i jyske bank mm. men kender bedste til straffe loven hvor sagens forhold er godt beskrevet :-) :-) Men så længe jyske bank bliver ved med at nægte dialog, og har afvist dialog. Vi har kun de tørre beviser, som beviser hvor jyske bank har taget af kassen, hvilket er MANDATSVIG. Og hvor jysk bank bagefter lyver om det, som jyske bank jo er bedst til. Altså mandatsvig straffeloven / svig aftaleloven Det samme som vi løbende har skrevet og fortalt til vores gamle advokater fra Århus det er bare det jyske bank skal svare på. :-( Når jyske Bank / Anders Dam ikke vil svare os. skal banken naturligvis bekræfte, alle bilag / forhold i retten. det er mange nemme ja / nej spørgsmål. Dette er ikke ændret 1 millimeter, siden vi opdagede vi var udsat for bedrageri. svig svindel eller hvad det hedder. Et er helt sikkert, det er ikke dårlig rådgivning at stjæle af kassen, og så lyve om det. :-) Sagen mod jyske blev blev forsøgt klaret ved møde i jyske bank herefter i 2013 indklaget Advokat Søren Nav jyske bank for anke nævnet Og derefter fortsatte ved retten 2015 :-( Det er vel tydligt nok oplyst, at sagen fra 2013 / 2015 er blevet voldsomt ændret februar 2016. Fra første hvad vi troede var dårlig rådgivning, til Svig Falsk Bedrag mm Dette sker fra februar 2016 og er forsøgt forklaret og skrevet så godt vi kan, lige som her på siden. :-) Det som er fremlagt overfor vores advokater :-) At jyske bank alene på 2 dage laver 3 forhold af mandatsvig. efter straffeloven (Fremlagt) Svig efter aftaleloven Hvor jyske bank hæver over 100.000 kr. af betroet midler, For falsk garanti af 4.328.000 kr. For tinglyse falsk byrde på 4.328.000 kr For falsk gebyr til lånefor midling af 4.328.000 kr. Alt sammen vedr. Lån i Nykredit på dette beløb. :-) Uanset om vores gamle advokat sagde det ikke betyder noget, og siger dette kun er dårlig rådgivning, uanset vores beviser på bedrageri ja alt sammen er ligegyldig og advokaten forsøger da også at ville hæve sagen, ved at påstå at det har vi aftalt telefonisk, Carsten og 2 advokater. - Dette lader vi ligge, sagen handler om jyske bank, og også Nykredit's medvirken. - Sagen handler ikke om hvad eventuelt kan være aftalt imellem tidligere Århus advokat og den jyske bank. Vi fik gjort advokaterne klart at vi på ingen måde har aftalt, eller på nogle måse antydet at vi ville hæve sagen, tværtimod. - I sagen mod jyske bank for svindel fastholder vi at der er tale og grove lov overtrædelser som er oplyst i straffe loven. Ved ikke hvordan man fremlægger dette, eftersom vi jo ikke er advokater. Har fået anbefalet en ny advokat som, vi har fuld tillid til, kan løse opgaven, som vi ønsker løst ved dialog. :-) Vi har skrevet dette og samen med de andre forhold, mener vi at have en ganske god sag imod jyske bank, og at sagens karakter er af klar offenlig intresse. :-( En sag som jyskebank ikke vil tale med kunde om men åbenbart kun ønsker at svare på i retten. :-) Når vi har skrevet at vi mener vi er udsat for svindel bedrageri, så er dette noget vi stadig mener, og på intet tidspunkt har vi skrevet andet. Det er naturligvis noget vi har forsøg at få jyske bank til at svare på. men jyske bank nægter stadig dialog :-) At jyske bank ikke ønsker dialog, og stadig ikke ønsker dialog er jo sådan jyske bank er. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK :-( Derfor advarer vi gerne igen andre imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER, DETTE VIL VI VISE / BEVISE I RETTEN. se bilag. Du som ikke ved hvad sagen handler om. og ikke vil læse så meget er velkommen til selv at hører Jyske bank svarer i retssagen. BS 99-698/2015 Viborg ret. Dette er en åben retssag, og alle er velkommen hør hvad jyske bank i retten vil svare på alle de JA / NEJ spørgsmål de får. nogle af dem kan du nok læse her. :-) Spørgsmål 6.A indsat :-) ------------------- Sagen handler i bund og grund bare om jyske bank bedrager deres kunder, og hvor gode jyske bank er at lyve, og måske til SVIG foretninger. Hvor meget mon jyske bank vil forsøge at påvirke sagen ?. :-( Jyske bank CEO Anders Dam har nu 9-12-2017 forpasset muligheden til at sige det bare var en fejl. Tiden siden 25 maj 2016 er vist for længe at vente med at svarer. :-( Mens jyske bank, samt deres ledelse, bestyrelsen og jyske Banks mange advokater forpassede chancen, til at indrømme at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. og derved med æren i behold, kunne undskylde at det var en fejl, viser blot at det ikke var nogle fejl og at jyske bank vel bare tror deres kunder er et tage selv bord. :-( At jyske bank heller ikke ville bevise, at vi har aftalt 2 x rentebytte af dette påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Det kan da ikke være så svært at bevise Fremlæg 2 optagelser, hvor vi aftaler at rente bytte et lån, på 4.328.000 kr. Eller fremlæg 2 underskrifter at dette er aftalt 2 gange. Og nej vi har heller ikke aftalt, at ændre noget i aftalen. :-) Vi tilbød jyske bank umulighed for rette eventuelle fejl. Hvis det da var fejl :-) Og efter en direkte provokation. Hvor vi sidst tilbød at betale jyske bank 250.000 kr. for bla. en kopi af lånet på optagelsen af 4.328.000 kr. i Nykredit. og at bevise at vi 2 gange har talt om / og 2 gange telefonisk har godkendt at ville bytte renter med dette lån. :-) Læs dagbogen på www.banknyt.dk Og tag dette som en advarslen imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER. VI GENTAGER GERNE Jyske bank er en løgnagtig bank, dette udtaler kunder efter en efterforskning af jyske bank Efterforskning har klarlagt hvad jyske bank har lavet, og at jyske bank så har løget om det, for så derved at forsøge skjule det. :-) Dette vil blive fortalt i retten, og her står vi klippe fast, vi har kun fremlagt sandheden om jyske bank Mener jyske bank vi lyver eller der er fejl, så ring skriv og vi retter straks. både her og de mange steder det er skrævet. For vil da ikke beskylde jyske bank for at lyve og så bedrage os, hvis dette ikke stemte, men tager vi fejl, SÅ BEDES JYSKE BANK RINGE STRAKS SÅ VI KAN RETTE DENNE HER MISFORSTÅELSE. :-) :-) Eller bekrafte at det er sandt ved at nægte at svarer At jyske bank ikke anger en disse, viser vel kun at DU nemt kan blive det næste offer, for vi er næppe er enste. Vi har såmen bare opdaget det. :-( Hvordan jyske bank brugte løgn, og i flere tilfælde DIRÆKTE overtrådte flere regler og love, i denne her ret enkelte sag, om svig og bedrageri eller hvad det hedder, er hvad vi prøver at belyse. :-( Er Jyske bank en troværdig bank, eller er jyske bank en utroværdig og løgnagtig bank. Dette skal vi have belyst i retssagen, BS -698/2015 viborg ret. :-) Vi har sagt og mange gange oplyst VI Beder kun Jyske bank indrømme og undskylde alle påviste forhold, dem som vi har fremlagt og kraftig antydet er sande. Hvis jyske bank mener deres kunder lyver, og forfalsker datoer, bilag eller bare bruger falske bilag Så er Jyske Bank velkommen, Vi har og tilbyder stadig jyske banks CEO Anders Dam en offenlig debat på Jyske banks egen tv kanal på nettet. :-) Jyske bank kan besvare spørgsmål her, men siden maj 2016 har jyske bank nægtet at svare på noget som helst. Onsdag 13-12-2017 vil vores advokat telefonisk fortælle hvad jyske bank har svaret ham, på de mange forhold vi har fremlagt, Da Jyske bank åbenbart ikke har nedskrævet det. :-) At jyske bank ikke ønsker dialog og måske finde en løsning, kan ingen vi kender forstå, vi gør vores til at gører opmærksom på sagen, og råbe jyske bank op. :-) Vi afventer svar på fri proces, som vi selv har måtte ansøge, med de forhold vi har oplyst at sagen handler om. Vi fremlægger bilag, ansøgning om de forhold vi ansøger fro proces for. Vi har måtte omskrive den friproces ansøgning, vi først sendte, da vi i ansøgning kom til at bruge straffeloven, dette var forkert men igen vi er jo ikke advokater. Da sagen ikke længer handler om den enkelt ting, som Jyske bank blev sagsøgt for i 2015 men nu en række forhold, skulle jo indskrives. Som at jyske bank har taget af betroet midler, for noget der ikke findes OSV :-( På spørgsmål om dialog og indrømmelser Dette vil Jyske bank ikke være med til. Jyske bank vil overhovet ikke svare på noget som helst. SPØRG JYSKE BANK OM DE FREMLAGTE BILAG ER SANDE. OG SPØRG OM JYSKE BANK LYVER. :-) Nederst er lidt af det retssagen skal belyse omkring jyske bank. Om jyske banks hæderlighed ærlighed og narturligvis jyske banks troværdighed. :-( LYVER JYSKE BANK JA jyske bank lyver, OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE REGLER NEJ jyske bank overholder ikke alle regler OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE LOVE NEJ jyske bank overholder ikke alle love ER JYSKE BANK I OND TRO JA det mener vi. :-) Hvilket du vil få forklaret i retten, når der fremlægges beviser, som at jyske bank 06-05-2009 ved 100 % at der ikke kan findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 11-05-2009 aligevel afkræver størrer sikkerheder grundet dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 26-05-2009 hæver renter af dette påstået lån på 4.328.000 kr. fra / periode 01-01-2009 til 30-05-2009 Selv om jyske bank ikke kan være i tivl at der kun har været et tilbud på 4.328.000 kr. og At tilbudet fra 20. maj 2008 på 4.328.000 kr. udløb 20. nov 2008 viste Jyske bank alt om At jyske Bank igen 6. maj 2009 oplyses at tilbudet på 4.328.000 kr. Er bortfaldet kan næppe værer gået forbi deres næse, eftersom jyse bank fik denne oplysning først. :-( Er jyske bank en ærlig bank ELLER ER JYSKE BANK MÅSKE BEDRAGERISK, OG GØR ALT FOR AT VILDLEDE DE KUNDER BANKEN SNYDER, BEKLAGER MEN DET ER JO NOGET VI ØNSKER DIALOG OM. :-( JYSKE BANK KUNNE HAVE TALT SANDT ALLERÆDE FRA 25-05-2016 Hvor vi i ren provokation tilbød Anders Dam at Jyske bank kunne få 250.000 kr. For en låne kopi af et påstået optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Et lån som jyske bank bruger som et falsk lån Dette af jyske bank påstået lån må være optaget 16-04-2009 her tinglyser jyske bank nemlig en byrde på 4.328.000 kr. overfor Nykredit. :-) Men vil jyske bank også her påstå at det er noget kunden selv har fundet på, Lige som jyske bank Birgit Bush Thuesen påstår at det er kunden selv, som har fundet på at sælge en grund på 7.500 m2 og dermed ville nedbringe et lån i Nykredit. Lige som når jyske bank påstår, at det er kunden selv der har givet Nykredit oprykkende pant og flyttet Jyske bank tilbage i en pant rækkefølge. Der er bestemt noget at tale om, så hvorfor jyske bank nægter at tale om det, og forsøger ved jura at snyde og bedrage deres kunder må stå i det uvisse. :-) :-) Nykredit kan nægte og blive ved med at nægte at underskrive, det gør intet. Nykredit vil blive afhørt i sagen Eks kan man i Nykredit optaget / hjemtage et lån på 4.328.000 kr. Efter tilbud er forældet Efter tilbud er bortfaldet Uden Nykredit tager betaling herfor. Uden der findes en underskrævet udbetalings anmodning Uden der findes en underskrævet hjemtagelses anmodning Uden der findes en underskrevet aftale mellem Nykredit og kunde, om dette her lån overhovet ønskes. Osv Hvornår har jyske banks kunde overhoved et behov for at skulle bruge penge, om måske ville låne dem, det er det vi skal tale om. :-) Så Anders Dam du skal bare lige futte ned i dit hemmelige arkiv, og og finde de manglende dokumenter, dem vi bad dig skaffe 25-05-2016 Altså dem som du Anders og din Bank Jyske Bank har forsøgt at lyve som ægte. Har du dem, og vil du vise dem, kan vi narturligvis ændre på teksten. Men Anders Dam hvis du og din bank har løjet, og taget af kassen, for bedre at kunne lyve, så er sagen jo en anden, og vi skal ikke ændre noget i teksen. :-) VI GIDER HELST IKKE AT BRUGE SÅ MEGET TID PÅ JYSKE BANKS SANDT ELLER FALSK Men det er klart at hvis jyske bank nægter alt, og nægter dialog, Så er en offenlig retssag enste mulighed for kunden til at få oprejsning. VI HAR UDSTRÆKT HÅNDEN TIL JYSKE BANK. DET HANDLER MEST KUN OM INDRØMMELSER OG UNDSKYLDNING JYSKE BANK VÆLGER SELV HVORDAN BANKEN I OFFENLIGHEDEN VIL FREMSTÅ, OG ACEPTERE NARTURLIG VIS DETTE. :-) Anders Dam vis os nu. Kopi fra Nykredit bevis at vi har optaget dette lån 4.328.000 kr. må jo være optaget i Nykredit 16-04-2009, det er her Jyske Bank tinglyser en byrde på samme beløb. Og Anders :-) nu du alligevel er i dit hjemlige arkiv Så find lige den garanti overfor Nykredit, på de 4.328.000 kr. (det arkiv som du nægte dine kunder aktindsigt i.) Og kik lige på listen her forneden, som jyske bank via banknyt.dk nemt kan følge, efter din Advokat Morten Ulrik Gade maj 2017 fik tilsendt en link. :-( Når du som leder af jyskebank ikke vil tale om dette her, så råber vi op. :-( ANDERS DAM 31-05-2016 VALGTE AT LADE ADVOKATERNE LUND ELMER SANDAGER FORSÆTTE MED AT LYVE LÅN PÅ 4.328.000 kr. SOM OPTAGET I NYKREDIT at philip Baruch lyver på en måde, så han bagefter kan sige, han misforstod spørgsmålet og svarede forkert, er jo kun fordi han er yderst snedig anligt. DETTE SOM STADIG SOM AT FORTSAT LYVE I RETSSAG, ALENE FOR AT VILLE SKUFFE I RETSFORHOLD. ------------------- :-( Vi ville i sagen mod jyske bank have Nykredit til underskriver et dokument. Hvor Nykredit bekræfter at der ikke er blevet optaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit 4.328.000 kr. Som blev os tilbudt 20. maj 2008. Gældende til 20. nov 2008 :-( På trods af møde referat fra mødet i Nykredit, 18-10-2016 Hvor det tydligt står, at der ikke er optaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Og telige med de mange beviser på, at der ikke findes noget optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr ændre ikke at jyske bank lyver og at nykredit dækker over at der ikke findes, eller har eksisteret et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-( Bare fordi Nykredit ikke vil underskrive at der ikke er optaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Og deres advokat Mette Egholm Nielsen siger Nykredit ikke vil levere skyts imod jyske bank, ænder ikke det store. Mette Egholm Nielsen vil narturligvis vis blive indkaldt, og i retten skulle svare JA NEJ Som har vi optaget / hjemtager lån i Nykredit på 4.328.000 kr. JA ELLER NE HVIS Advokat Mette Egholm Nielsen svare JA kommer de næste spørgsmål, hvem bestemmer om et lån skal skal hjemtages hvornår, hvordan, hvilken dokumenter har kunden underskrævet, hvilken obglationer er der solgt, hvor er lånet udbetalt. osv. samt en masse kryds spørgsmål. :-( Selv om Advokat Mette Egholm Nielsen fortsat at underskrive, ændre det ikke noget, men viser bare at nykredit er mere med, og har jo også udnyttet sagen, til en uberettet indtægt. Nykredit svare de ikke vil leverer skyts i mod jyske bank. for de er jo nok stadig bedste venner med jyske bank :-) :-) Se bilag på at tilbud er bortfaldet og derfor ikke kan eksistere. https://facebook.com/stovry.php?story_fbid=10214873510170621&id=1213101334&ref=bookmarks :-) :-) BILLEDER I NY TIDSLINIE SAGEN MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI SVIG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1493715853997211&id=1045397795495688 :-) :-) Normale og ærlige mennesker ville ikke nægte at hjælpe andre i en såd an sag, men anderledes er det med Nykredit, og nok også jyske bank. :-) Nykredit kan følge sagen her. Om underskrift. https://facebook.com/Nykredit-dækker-over-SVIG-i-Jyske-Bank-Advokat-Mette-Egholm-Nielsen-svare-351558681922937/ :-( :-) :-) Vores advokat Skrev 04-10-2017 At han anbefale, at vi opgiver sagen imod jyske bank. Og skriver om højsteretsdomme, om sager omhandlende rente bytte, Men skriver igen intet om det vores sag handler om. ( de mange spørgsmål som er nederst ) :-) :-) !. Vi blev meget forvirret ovver at vores advokat kun taler om dårlig rådgivning, omkring en rente bytte med jyske bank, En rentebytte, som jyske bank har lavet ved egen hånd. ! Uden påforhånd at sikker sig en mundtlig eller skriftligt aftale ved kunde. Vores Advokat er blevet oplyst februar 2016 At den anlagte sag mod jyske bank er ændret. FRA DÅRLIG RÅDGIVNING TIL SVIG / BEDRAGERI Altså FALSK SVIG VILDNING FORFALSKNING UDNYTTELSE Hvis det skal skrives pænt At vi ikke har et lån 4.328.000 kr. at betale på, eller bytte renter med til nogle. At vi ikke har aftalt og godkendt den rente bytte fra 16-07-2008 som jyske bank opråber sig i retsforhold at være den der er godkendt 15-07-2008. :-) Vi har fremsende alt materiale, og beviser til vores advokat, siden februar 2016 og løbende herefter. :-) Da vi kan intet sted i det vi har fået af vores advokat, hverken se eller læse at jyske bank fra vores advokat, er blevet oplyst, om noget af de mange forhold der er kommet til i sagen. Forhold som vi har fremlagt til vores advokat mange gange er oplyst, :-) Hvis jyske bank ikke af vores advokat er blevet DIRÆKTE oplyst om hvad sagen handler om, tager jyske bank bank jo heller ikke stilling til sagen som vi her skriver hvad handler om. Da denne side her, og de andre sider som banknyt ikke er den rigtige kanal. En ven som er advokat siger vi skal bede vores advokat i sagen besvare, og BEKRAFTE om jyskebank af vores advokat Er jyske bank blevet oplyst om sagens forhold De forhold som vi har fremlagt siden februar 2016, og løbende herefter. :-) Derfor tillader vi os derfor 8-12-2017 at spørger vores advokat direkte. Om vores advokat har oplyst jyske bank om det, vi har sagt sagen handler siden februar 2016 :-) Og BEKRAFTE af jyske bank af de officielle kanaler (gennem vores advokat) er blevet oplyst om hvad sagen herfra handler om SOM At sagen har ændret sig fra det vi først troede bare var jyske Banks normale dårlige rådgivning Til mandatsvig, bedrageri, forfalskning, dokumentfalsk, vildledning mv Omskrives til civilretlig sag. :-) Det enste vi kan se der skrives om er hvad jyske bank først er blevet stævnet for 2015 inden inden 1 år efter klagen i ankenævnet 2013 blev afsluttet. Og til dette er der sagt, efter møde hos advokaten 15-08-2016 der skal skrives et nyt processkift, med de forhold som vi har oplyst. At vores advokat i sagen skulle bruge sagens beviser mod jyske bank kan næppe mistolkes. anmeldelse af jyske bank for bedrageri, er jo rimlig klar, og skal være cevilretligt skrevet. En anmeldelse som stiller store spørgsmåls tegn, ved jyske Banks Hæderlighed, Ærlighed og Troværdighed. Sagen viser tydelige tegn på bedrageri. men jyske bank er jo iskolde over for deres kunder, og med deres mange advokater som er ansatte for at deres snyderi ikke må opdages og som derfor jo nærmest pisser på os, det er kun klamt. :-) Materialet er gennemgået ved møde ved min advokat. 2016 og grundig forklaret, og dengang forstået. Desværre mene vores advokat tydeligvis ikke, at det nu har nogle betydning for sagen, mod jyske bank, da intet er blevet nævnt eller omtalt, vi holder dog fast, alle forhold er vigtige, og de er mere vigtige end den falske rente bytte, til det lige så falske lån i nykredit på 4.328.000 kr. :-( Sagen er heller ikke blevet nævn i nogle breve, hele tiden taler han om sagen fra 2015 som er ændret efter febuar. 201 6 og sådan er sagen. :-) Vi Beder Jyske bank indrømme og sige undskyld, og mene det, det betyder ret meget. Men Jyske bank vil intet indrømme, og vil åbenbart skide deres kunder et stykke, ellers er der ikke en logisk forklaring, på at jyske bank LYVER og forsøger at dække over der, som ved at nægte kunder agtindsigt. :-) Vores advokat mener kun det handler om dårlig rådgivning, og sagen faktisk er tabt på forhånd, og anbefaler derfor vi skal opgive, det er noteret, vi har også sagt vi ikke er enige i at jyske bank gerne må stjæle af kassen lyve og bedrage, som vi har sagt og skrævet sagen skal fortsætte. altså efter det nye processkrift som skal inde holde alle forhold, der her er nævnt, :-) Kan måske godt fjerne det at Casper Dam Olsen fortalte om Carstens gamle revisors øknomiske forhold, dette hører ikke til i sagen, men viser bare at jyske bank er ligeglad med at deres ansatte bryder deres tavshedspligt, men det er god skik, og den skriver Philip Baruch jo at Jyske bank ikke behøver at overholde. :-( VI mener ikke jyske bank gerne må tage af kassen, hvis banken har lyst dette. Carsten sendte et link hertil siden både til advokat og andre steder for at ingen kan være i tivl om hvad sagen for den lille familie handler om. :-) På den måde kunne det måske ændre vores advokats opfattelse af sagen, som han ser den. Vores opfattelse af sagen, er tydeligvis en helt anden end vores advokat, men lad nu en dommer tage stilling til sagens bilag og som den er fremlagt og beskrævet. DET HANDLE OM AT HAVE RET. og LYVER JYSKE BANK har JYSKE BANK TAGET AF KASSEN laver JYSKE BANK SVIG bruger JYSKE BANK FALSK De nævnte forhold nederst, har alle betydning. Nogle de mange forhold, er her indsat som spørsmål nederst , og vi mener de alle har relevans til den anlagte sag, som vi mener er bedrageri. :-) Svig for milioner mod kunde i jyske bank. https://facebook.com/JyskeBank.dk/?ref=bookmarks :-) Vores bog og historie om at være 9 år i helvede, med den grønne slagter. Ud af planlagte 20 år. Men nok snarer at skulle skulle være det resten af livet. :-) Grundet jyske bank og en kæmpe løgn. OG nej det er ikke en beskyldning. Vi føler bare at JYSKE BANK LYVER en smule her, måske ligefrem planlagt. :-) Men det taler vi jo mere om i retten, for vi vil have alle vores spørgsmål besvaret, Det er åbenbart det eneste sted jyske bank vil besvare spørgsmål. :-) http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/andelsboligforeninger-har-faaet-nok-stopper-betalinger-til-gebyrgribbene/6029918 Det er vores almindelige princip, at når en sag verserer for domstolene, udtaler vi os ikke, siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank (dette er en MASTER som rettes med røbende link på bilag til alle spørgsmål, frem til vi har første retsmøde) :-) Kan denne historie mon betale for sådanne en bil de næste 20 år med alt betalt :-). Det ville være dejligt ny bil hvert andet år, Historien bør blive til en gyser film, selv om der kom mordtrusler fra en der købte flere ph lamper fra Carstens konto mens han var syg, var jyske bank er dog den mindst søde i historien og hjulpet kreditforeningen Nykredit I historien du gerne skulle se som film. Historien skrives men ikke af Carsten, og den handler om mere end at blive bedraget af den danske bank jyske bank :-) Men som da vi intet havde efter jyske bank tog alt fra os, der var intet lys at se forude, Så nu har vi bare en god historie at fortælle. :-) Lidt mere fra oplevelsen er her https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212893634034955 En fyldte tanken med olie, TAK En betalte til maden, TAK En betalte medicin, mange hjalp TAK :-) Undtagen jyske bank, de ønskede kun at tage alt og jyske bank tager stadig af kassen til renter af lån som ikke findes. ER DET BEDRAGERI SVIG SVINDEL, vi ønsker bare svar. derfor spørger vi igen og igen. lige til jyske bank svare. :-) Mens jyske bank tog hvad de kunne tage, gemte vi dette minde, Carsten's hjerne :-) den huske hele historien. :-) :-) Kom med i retten og hør Når den tyvagtige og bedrageriske JYSKE BANK skal bekræfte bilag. Hvor jyske bank har taget af kassen, altså lavet mandat svig, løjet og forsøgt at skjule det. Kom med og hør jyske bank enten benægte de dokumenter som fremlægges. Eller hør jyske bank bekræfte, ja nej spørgsmål som at banken har løjet og taget af kassen. ----- :-) :-) Bliver du Snydt af jyske bank så fortæl om det, Og har du brug for hjælp i din sag så ring 40333400. Carsten hjælper dig Gratis :-) Carsten ved om nogle hvordan jyske bank arbejder, og lyver for at tjene penge. :-) :-) Svar udbedes her eller i retten. :-) :-) Vi afventer 5-10-207 svar fra vores advokat om han mener vi har optaget et lån i Nykredit, efter tilbudet 20 maj 2008 på 4.328.000 kr. Og har aftalt om han mener vi har aftalt at bytte renter med jyske bank, på dette lån. Jævnfør den af jyske Banks fremlagte rente bytte lavet 16-07-2008 Som skulle erstatte den der er aftalt 15-07-2008 :-) Vi afventer også at få bekræftet fra advokaten, at jyske bank er blevet meddelt om alle sagens forhold, som jo ikke står i processkriftet fra 2015, Da kun jyske bank selv dengang kendte til forholdende. :-) :-) Mens vi venter så læs med. Lidt af de spørgsmål jyske bank ignorere og ikke vil svare på, :-) Men hvad jyske bank vil jo overhoved ikke tale med Carsten Storbjerg, det har bestyrelsen ved Philip Baruch skrevet 31/5-2016 Og på havkatten skriver de, sagen må gå sin gang, og det handler om jura Lige som jyske bank selv skriver at jyske bank overholder alle regler og love DET ER LIGE NETOP DET SOM SAGEN OGSÅ HANDLER OM. :-) Hej jyske bank, i er tilbudt dialog men jyske bank ønsker det ikke, vi er også ved at være ret ligeglade, det er kun min far som vil tale, og vi vil ikke være til grin over for en åbenbart stor løjer bank. :-) DERFOR SKAL JYSKE BANK I RETTEN BEKRAFTE ALLE BILAG SOM FREMLÆGGES. :-) Jyske bank kan NARTURLIGVIS benægte at banken har hævet af betroet midler fra en konto kun jyskebank kunne hæve fra. Men så er det jo ansatte i jyske bank der lyver og stjæler ?. Over 1 år og 7 måneder gik der, fra ledelsen i jyske bank af Carsten den 25 maj 2016 blev oplyst om det falske lån på 4.328.000 kr. uden at jyske bank en enste gang har, ville eller turde svare på, om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt, og i øvrigt intet vil svare på. :-) jyske bank behøver slet ikke svare, på noget som helst, er snar ved at være ret ligeglad, Men tænk da på bankernes omdømme, og ATP PFA mm som støtter jyske Banks handlinger ved aktie køb, og deres partner som REALMÆGLERNE GF FORSIKRING MM ;-( Banken får alligevel alle ja nej spørgsmål i retten. Så vi tager den der fra. Dyrt for Carsten med retten, men det er jo Jyske Banks måde at forsøge at stoppe disse dumme spørgsmål fra kunde der føler sig bedraget, snyd, franarret, røvet, bestjålet. :-) :-) Det er ingen beskyldning, men er bilag ægte Så er lignede sager ikke set før i et dansk retslokale. Sagen understreger kun at ingen kunder fremover kan stole på jyske bank. :-( At en stor dansk bank som jyske bank, kan lave så meget lort, og ikke have styr på noget som helst, for så at lyve og forsøge at skjule det, selv om jyske bank er velvidende om alle forhold Vælger jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater også i retsforholdet at lyve. svig falsk udnyttelse og NARTURLIGVIS vildledning er hvad jyske bank skal forsvare sig mod i retten. men om vi føler os bedraget. Ja da :-) :-) I retten må vi så bare ønske en god forestilling. Og se det sande jyske bank arbejde med jura af bølgepap og stjerne advokater, med speciale i bestyrelses ansvar. Opdater 23-09-2017 Jyske bank har på ingen måde vist ønske om dialog, Min advokat er ikke blevet kontaktet siden 2-11-2016 med en skjult dagsorden en ny rente sikring, af et andet lån som vi har optaget. :-) Gud fader i skuret, afviste på stedet at spilde tiden, så heller en dom da. jyske bank må gerne komme til mig, hvis de har noget de vil undskylde, de skal jo ikke spilde min advokats tid, han skal snart lave nyt proces skrift med de forhold som er fremlagt fra februar 2016 :-) Processkriftet skal laves, så sagen kan rykke videre i straffe retten efter. Regner ikke det af jyske Banks bestyrelses forliges tilbud, for andet end et nyt forsøg på at snyde os med en ny rentebytte Swap, vi kan jo ikke stole på jyske bank :-) Seneste henvendelse fra jyskebank 02-11-2016 var tilbudet om at lave en rente sikring på et andet lån som jeg har fået tilbudt 06-05-2009 og så valgte 19-05-2009 / og hjemtager / optager 3/7-2009 Dette var en direkte fornærmelse mod min familie og mig, jyske bank viser deres magt og igen 30-11-2017 skriver jyske bank de vil ikke have en løsning. Nå nej ville jo heller ikke have deres rente rente bytte på nogle lån. :-) Haloo jyske bank, og Philip Baurch jeg er altså blevet rask, så stop nu jeres latterlige forsøg på at snyde mig, og min familie som godt ved at jyske bank svindler, eller hvad det kaldes. :-) Kære jyske bank er taget i groft svig og løgne så tro ikke jeg eller vi er helt dumme, og uden advokater fandt jeg ud af jyske Banks sande fundament. :-) Hvis bare det en masse fejl så bør jyske bank komme til Carsten, selv om det virker ret bevist, efter CEO Anders Dam blev oplyst om det 25 maj 2016 Og at Anders Dam undlod at svare sandt, men frabad sig henvendelser, via hans bestyrelsesmedlem Ring 40 33 34 00 tal med Carsten istedet for at lave mere lort for jyskebanks troværdighed. Undskyld sproget men er lidt sur :-) -- Der er flere skrive og stave fejl, rettes m Spørgsmål er næppe nye. Desværre vil Jyske bank ikke besvare nogle af dem. :-) :-) - 0. Sagens start, og hvorfor sagen faktisk startede, det handlede først om dårlig rådgivning. Rentesikring (eller rente swap) (eller rentebytte) til et underlægende lån i Nykredit. Dette lån er af jyske bank i retsforhold løjet som optaget og ægte. Dette er ikke et spørgsmål men en konstatering, Swappen W015785999 på 4.328.000 kr. som er lavet 16/7 2008 hvor Jyske Bank siger den er lavet 15/7 2008, at vi har godkendt denne. for at rentesikker et underlægende lån, også på 4.328.000 kr. som Jyske Bank har fortalt 3 personer, der har bistået i sagen, og i øvrigt er alle advokater, for at overbevise dem at Jyske Bank talte sandt, har jyske bank og deres advokater måtte lyve i retsforholdet Grundet løgn på løgn, som jyske bank oplyste, mente vores advokat ikke var noget at gøre, og derfor opfordrede Advokat Søren Nav på dette grundlag at Carsten opgav kampen og derved betalte jyske bank, og i øvrigt opgav. Carsten siger i dag at rente bytte, Swappen W015785999 ikke er aftalt, og det underlægende lån er FALSK, eller, siger bare det findes ikke i nykredit. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1313767645325367 :-) :-) ----- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende Altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1314913848544080 :-) :-) ----- 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 3. Selve forudsætningen for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyneladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, Og derefter benægter at have tilbage holdt oplysninger, for deres kunde. Desværre har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desværre ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 9 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. :-) :-) -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter at forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundne bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) Hvordan kan 2 juridiske gældende dokumenter forsvinde fra Jyske Bank, må man fjerne disse. ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1316246245077507 :-) :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny rentebytte / swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter at indsætte deres nye rentebytte / swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). Fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombyttet de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. :-) :-) — 6.A. Må man ændre i en indgået aftale. (Glem lige at jyske bank i svaret tilbageholder oplysninger om at aftalen er lukket) Jyske bank Philip Baurch skrive i retsforhold, efter 10-09-2015 hvor jyske bank er blivet opdaget. i at fuske med dokumenterne. At jyske bank 16-07-2008 kun har rettet i indgået aftale fra 15-07-2008 Altså jyske bank skriver at banken har rettet i et juridisk dokument, uden om kunden, og ikke fået en godkendelse. At jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager oplyser i er retsforhold at jyske bank retter i en aftale, der er blevet lukket, bekymrer ikke advokaterne. Men når Lund Elmer Sandager i et retsforhold bruger falske oplysninger om lån der ikke findes, bliver man ikke overrasket. :-) :-) — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hjemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagelsesanmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. :-) :-) — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse gælden til lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som aldrig er blevet hjemtaget. 8.A Har jyske bank selv rykket tilbage i pantrækkefølge og givet Nulredit oprykkende pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009. 8.B Har jyske bank jyske bank selv tinglyst pantet på 4.328.000 kr. til Nykredit 16-04-2009. :-) :-) — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317733184928813&ref=page_internal :-) :-) -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for lånesagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317095824992549 Udnyttelse: https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233278270040972/?type=3&theater :-) :-) — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? :-) :-) — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. Min ejendomsret er blevet krænket. :-) :-) — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? :-) :-) — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. :-) :-) — 15. Hvordan kan jyske bank forklare at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? Altså forsøger at vildlede. :-) :-) — I 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. :-) :-) — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? :-) :-) — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? :-) :-) — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden :-) :-) — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, Når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før :-) :-) — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske banks mand siger flere gange, om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det :-) :-) — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? :-) :-) — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr. Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) Men lån og rente bytte er fri fantasi En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) :-) :-) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? :-) :-) - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % :-) :-) - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? :-) :-) - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælgelåntagers private ejendom. ? :-) :-) - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) :-) :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. :-) :-) - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. :-) :-) - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Kunden redede kun sig selv og ejendom. Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning. :-) :-) - 32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr. Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale ( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede, blev lukket. Og til lånet som vi efterlyser bevis på er hjemtaget og udbetalt.) Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028 Og altså hvis vi altså har optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, til en efterfølgende rente bytte på 4.328.000 kr. og vi så herefter har omlagt dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit på et tidspunkt, efter vi har optaget / hjemtaget lånet ? det er tinglyst af Jyske bank 16-04-2009 og aflyst 06-05-2009 af Nykredit EJ anvendt :-) :-) - 33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 % Ligger beregning på. Der kommer et link https://facebook.com/profile.php?id=355265088189333 :-) :-) - 34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet, Mellem 1-4 dage før de selv oplyser Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage. (Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.) ca 50.000 kr lige i skuffen Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager en stor over % i rente. :-) :-) - 35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån. Som: Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb. :-) :-) - 36. Hvad findes der af forældelsesregler, omkring hævet af betroet midler,? Som eksempel punkt. 9, 10 og 11. Vel og mærket til lån og sikkerheder for lån der ikke findes. Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældelsesregler. :-) :-) - 37. Virksomheden har uden aftale betalt anden virksomheds gæld ved vildledning fra jyske bank. Dette ved at jyske bank overfører en anden virksomheds gæld, til sagsøger. Når jyske bank kan lave samme konto nummer til flere virksomheder samtidens, er dette jo hverken rigtigt eller lovligt :-) :-) - 38. Og at jyske bank selv flytte gæld fra en virksomhed til en anden virksomhed over natten. Taler kun om 280.000 kr Der er således opstået et problem til, som ikke før er nævnt. Jyske bank har ved at pålægger en ny virksomhed en enden virksomheds gæld på ca. 280.000 kr. Et nyt forhold der handler om penge. Det må være svig også, for det var ikke noget denne virksomhed skulle betale, Storbjerg erhverv har betalt en anden virksomheds gæld til jyske bank grundet vildledning er der tale svigagtighed eller hvad https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3 :-) :-) - 39. Er det rigtigt at Jyske bank ved Lund Elmer Sandager Advokater 31-05-2016 har frabet sig henvendelser, fra kunden som stiller spørgsmål om falsk lån, og falske rentebytte af dette lån. :-) :-) -- 40. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 om han har optaget / hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit :-) :-) - 41. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 hvor lånet på de 4.328.000 kr. fra Nykredit er indsat :-) :-) - 42!. Er det rigtigt at kunden, efter jyske bank forbød / frabad sig at kunden skrev til jyske bank, eller dennes advokater, hargentagende gange har skrævet på havkatten, troustpilot har Jyske bank på disse medier ikke ville svare kunden. :-) :-) - 43. Er det rigtigt, at jyske bank har set kundens hjemmeside banknyt.dk hvor der er gjort utallige forsøg, på at få dialog med Jyske bank, (link banknyt er sendt til Morten Ulrik Gade. ) lige som det på facesbook er forsøgt med opslag at komme i dialog med jyske bank, og jyske bank. :-) :-) - 44. Er det rigtigt at jyske bank på intet tidspunk, efter 31-05-2016 har ønskede at besvare nogle henvendelser fra kunden bag banknyt.dk :-) :-) - ------ Hvorfor vil jyske bank ikke tale med mig. Er jyske bank så penge begærlige at de vil bryde alle love og regler for at nå målet ? - Husk god skik at notere lidt om jyske bank holdning til den Swappen hvis den var aftalt: Måske har idioten opdaget at jyske bank hæver renter af 1.8 million til en swap :-) Kunne Philip Baruch tænke da han fremsender, tilbud om at forliges mødes, 2 november 2016 Altså af en swap det ikke er aftale Og af 1.8 million kr. der ikke engang skyldes Og i øvrigt som jyske bank selv har krævet de fleste nedbragt af Første gang skulle der nedbringes 800.000 kr. Sjovt nok det var efter Nykredit opdagede swappen. :-) :-) Så om jyske bank er en ærlig bank eller om jyske bank er en bank der slagter deres kunder, hvis de får muligheden for det. Det må retten vudere, du har lidt at læse på, så må du vudere selv. :-) :-) Da Nikolai Hansen jyske bank, selv på vegne af jyske bank, både foreslog og fortalte swap var det bedste og lidt billiger, og var lige så sikkert som et oblationslån Så var det en stor løgn, dette skal jeg snart fortælle i retten. :-) :-) Og det er ikke god skik, men jyske bank Philip Baruch siger god skik regl. At den behøver jyske bank ikke at efterleve, eller overholde. Der er ingen konsekvens når jyske bank vælger ikke at overholde god skik for banker, hvilket kommer i et punkt. :-) Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække. ------------------ :-) Jeg undersøgte frisproces regler, og mener at jeg kunne få fri proces, hvorfor jeg i nok november 2016, spørger min advokat om det ikke var en god ide, under henvisning til procesbevillings regler at søge. :-) Og ville gerne have at han fremlage mine nye påstande og søgte, min advokat søgte kun med dårlig rådgivning som grund, hvorfor jeg naturligvis fik afslag, og anbefalede ikke at anke afslaget. Selfølgelig har jeg anket selv om min advokat ikke anbefalede det, og fremsendte de bilag der omhandlede sagen. :-) Sagen er principiel da jyske bank laver svig / bedrageri for millioner mod lille kunde. At en dansk bank som jyske bank lyver lån på 4.328.000 kr. Hjemtager og hæver renter fra kunden private konto. Selvfølgelig starter sagen med dette her, af jyske bank påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som er falsk. :-) :-) Afventer stadig svar, om der er sendt beviser nok. http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/rimelig_grund.aspx Herefter handle det mindre om at jyske bank forsøgte, og stadig forsøger at umuliggøre det øknomiske grundlag, for at kunne sagsøge jyske bank, når banken fortsætter med at tage eller ved svig stjæle af kagedåsen. mine penge, således jeg måske ikke kan betale :-) Det er sådan jyske bank kvæler deres kunder i sagsøge banken. Således kan en bank som jyske bank slippe, for at deres små erhvervsdrivende får mulighed for at søge hjælp. Når Danmarks største banker tilsyneladende, snyder og bedrager deres erhvervs kunder, som banker son jyske bank kan spekulere i at stække deres kunder :-) og derfor måske ikke har ØKNOMISK mulighed for at sagsøge banken, som de mange Swap offer der blev slagtet, lige som jyske bank ville slagte os. :-) - Vi har brug for at folketinget giver mindre erhverv virksomheder, samme muligheder som private Og at få lovgivet at banker som jyske bank skal overholde regler som god skik, nu jyske bank tydligt skriver at banken ikke skal overholde god skik

Jyske bank kæmper mod kunde, som banken bedrager på 10 ende år.

🙂

 

🙂

#DANSK #BANK #HURMOR

#presse #nyt #jyskbank #press

🙂

#ATP OG ANDRE #AKTIONÆRERE I #JYSKE-BANK

SE LIGE HER.

Syntes jyske bank ikke det er morsomt, at holde hel familie som gidsel / fange og så udnytte dem, tage deres frihed fra dem, ja kort sagt bedrage deres Danske kunder.

Jyske bank i skal have tak for at nægte at hjælpe til med opklaring

En opklaring der kunne vise om jyske Banks koncern ledelse er hæderlige

Men hvad kan vi ellers gøre, end at skrive når man som kunde i jyske bank, vildledes og bliver #øknomisk udnyttet ved hjælp af SVIG OG FALSK

🙂

Tænker at skrive personligt igen til dig Anders Dam
og tilbagetrække tilbud om de 250.000 kr. Som vi tilbød dig / #jysk #bank i gebyr 25 maj 2016

Og give dig et sæt kopier af bilag
Det som sagen mod jyske bank
faktisk handler om

og det vi skal tale om

KAMPEN OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED, ELLER MANGEL PÅ SAMME.

jyske bank kan være sikker på vi vil sige det samme i retten som vi skriver.

🙂

Brev til Nykredit / mangler en kopi Hej Xxxxxxxx NYKREDIT 1 februar 2018 Jeg har ikke fået kopi af underskrævet pantebrev, i min ejendom. Bybjergvej 43 Vil du hjælpe mig, og fremsende en kopi af det i ejendommen Bybjergvej 43. 3060 Espergærde tinglyste pantebrev. 4.300.000 kr. til Nykredit. :-) Så jeg har en kopi. hvor man kan se min underskrift og at det er tinglyst, samt hvilken dato og på hvilken matrikel. :-) Nykredit har enten sendt pantebrevet som post eller e-mailer pantebrevet til Jyske Bank, som i forbindelse, med tilbuddet af 6 maj 2009. for budgettet på 4.230.404,08 kr til mit nye projekt, det som Jyske Bank alene har godkendt over for Nykredit. :-) Mette fik en kopi af budgettet 4.230.404,08 kr. på mødet. 11-10 -2016 således budgettet nu er i bygge sagen. :-) Jeg menes ikke om Mette også fik en kopi af det budget, 4.334.765 kr. som lå til grund for tilbudet af 20 maj. 2008 dette indgår i sags matriale i mod jyske bank. :-) Har Nykredit andre underskrævet dokumenter, med min underskrift og / eller min anmodning på optagelse af andre lån end det lån på 4.300.000 kr. Som jeg har optaget 03-07-2009 og betalt af på lige siden. Vil jeg anmode om en kopi af alt der måtte bære min underskrift, mener ikke der findes noget, men sagen mod jyske bank syntes ret avorlig, selv om jyske bank er ligeglade. :-) jeg har tidliger skrevet til Nykredit at Jyske bank 15 april 2009 har tinglyst en hæftelse på 4.328.000 kr. til Nykredit som nykredit har slettet 6 maj 2009 som ej anvendt :-) det skal rettes. Er ikke helt rigtigt Der var tale om at jyske bank har reseveret en hæftelse på 4.328.000 kr. efter et låne tilbud fra Nykredit 20 maj 2008 :-) og denne resevering af lån 4.328.000 er sket på en anden matrikel end den matrikel som der er lyst pant i, ved optagelse af lån 4.300.000 kr. Som er fra tilbudet 6 maj. 2009 Vil du bekrafte at disse oplysninger er rigtige. :-) Mvh Carsten Søvej 5. 3100 Hornbæk 40333400 22227713 ------------------------------------------ ------------- opdatering om sagen mod Jyske bank for svig og falsk. :-) Jyske bank nægter stadig at svare på noget, eller medvirke til opklaring. så sagen kommer for retten. Jeg har selv måtte søge friproces, da min advokat ikke søgte efter de til ham oplyste forhold. :-) Og da Nykredit ville ikke levere skyts imod Jyske Bank, :-) og derfor nægtede at underskrive et dokument, hvor det tydlig fremgik at jeg ikke har hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. for at få støtte til friproces er det derfor oplyst :-) ved fremsendelses af kopi af tilbud på 4.328.000 kr. 20. maj 2008. Er det oplyst t tilbudet på 4.328.000 kr. udløb 20 nov. 2008 :-) I tilbudet på 4.300.000 kr. Fra 6. maj 2009. Står der tidligere tilbud, og fremsendte pantebrev er bortfaldet. Dette er henvisning til tilbud på 4.328.000 kr :-) Og af mail 29. aug. 2012. at optage lån i nykredit, er det kunden selv der vælger. at serien 21E årgang 2019 kode 0977039 er lukket :-) af mail fra kredit foreningen 1. lånet hjemtags, når man vælget at gøre brug af et tilbud. 2. at hjemtage og optage et lån er det samme, i begge tilfælde optager de lån. at hjemtagekommer af at du vælger at gøre brug af tilbudet. :-) henvisning til odbog http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=hjemtage ØKONOMI optage et lån på de vilkår der gælder på netop dette bestemte tidspunkt, efter forudgående aftale om lånets størrelse, kurs m.m. GRAMMATIK NOGEN hjemtager LÅN :-) Og henviser til de af jyske banks mails til min syge seng hvor jeg oplyses at have lavet lån om, omlagt lån Der findes merer. -------------------------------- Det ville naturligvis være nemmest, at når processkriftet skal skrives har Nykredit accepteret ikke at dække over jyske bank længere. :-) og UNDER SKRIVER med ord som DER ER IKKE HJEMTAGET NOGET LÅN 4.328.000 KR. I NYKREDIT EFTER TILBUD 20 maj. 2008 Er ret sikker på min advokat vil sige det samme. :-) Derfor vil jeg igen anmode Nykredit at medvirke og underskrivet et sådanne dokument :-) forud for bevisførelsen i retten, mod jyske bank for uhæderliget og svigagtig at have viledt mig til at tro, at jeg har optaget et lån i Nykredit 4.328.000 kr. :-) og derefter i ond tro fortsat med uhæderligt, at give usande oplysninger, som at jeg har omlagt dette lån på 4.328.000 kr. til et andet lån på 4.300.000 kr. i Nykredit :-) Dette med formål at besvige mig, og hæve renter med mindst 5.32 % ( min beregning 5,64 %) af det første låne tilbud på 4.328.000 kr, dette selv om Jyske bank er helt bevist om, at tilbudet på de 4.328.000 kr. er ikke ekisterende, :-) og at det derfor er i sadelshed er grov vildledning, der kun har til formål at jeg ikke måtte opdage at jyske bank uhæderligt og usandt skriver 19 feb. 2010, Kun 3 måneder efter min hjerneblødning 26 nov 2009, at jeg har dette lån i Nykredit. :-) Således Jyske Bank ved svig, hæver lånesagsgebyr 16 april. 2009 På en konto 1354141. for optagelse af et lån 4.328.000 kr. i nykredit, :-) og på en anden konto 1258029. 26 Juni 2009 hæver rentebytte af dette lån 4.328.000 kr.i nykredit fra perioden 1 januar 2009, uagtet at Jyske bank er bekendt, med at tilbudet på 4.328.000 kr. 16 april 2009 ikke findes, og bliver bekraftat 6 maj 2009 at tilbudet er bortfaldet, og :-) det lån 4.328.000 kr. findes ikke Der er ikke noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) at lade som at der er et lån, og hæver renter. :-) Når sandheden er At jeg hjemtager et lån, efter et lånetilbud, for et helt andet bygge projektet, og på en anden grundudstykning, og Jyske bank over for mine advokater både Søren Nav i ankenævnet, og Thomas S Sørensen i by retten Og ligeledes igen over for retten, altså i retsforholdet, bevist og uærligt 10 sep. 2015 :-) skriver som om at der er et bagved liggende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, Og som om der er aftalt en rentebyttet 15 juli 2008 men at denne aftale først sendt 16 juli 2008, :-) når sandheden er at jyske bank ved falsk har fjernet et aftale dokumentet fra 15 juli 2008 og ligeleds fjernet det dokument der lukker denne aftale :-) for derefter selv at lave et nyt, og indsætte dette helt andet dokument, som er en ny rente bytte, uden at spørge mig, om jeg stadig ønsker en rente bytte, såfremt jeg vil have lånet på de tilbudte 4.328.000 kr. som Nykredit tilbød 20 maj 2008. :-) :-) der er rigtig mange bilag og beviser mod jyske bank for at ved svigagtighed, :-) at ville skjule overfor mig at jeg 3 juli 2009 har hjemtaget et helt andet tilbud, på et andet projekt. på en anden grund, hvilket tilbudet som er tilbudt 6. maj 2009 og vælges at hjemtags 3 juli 2009, men udbetales først 6 juli 2009, :-) :-) derfor har Nykredit taget renter 3 dage før lånet er udbetalt bare til orentering, har jo efterforsket :-) :-) :-) I svig og falsk sagen mod jyske bank, har min tidligre advokat, valgt ikke at vidrebringe nogle de af mine opdagelser Dem som er sendt eks 16 februar 2016 og er kommet til hans kendskab, ingen af disse forhold vidersendt / viderebragt til Jyske bank, min tidligre advokat har valgt ikke at ville skrive til jyske bank hvad sagen nu handler om, og vil ikke fører svig og falsk sagen mod jyske bank, og derfor har han trukket sig, :-) jyske bank er derfor af mig 28 dec. 2017 oplyst om lidt af disse forhold, og med kopi til retten således har jyske bank erkendt 24 januar 2018 at have modtage oplysning on at sagen nu handler om svig og falsk :-) jeg har således spildt 21 måneder, med at sende oplysninger og beviser i sagen mod jyske bank, det ikke er videre formidlet korrekt. :-) nu skal jeg have en ny advokat En som ikke er bange for at fører sagen mod jyske bank for at uhæderligt at besvige, og have ønske om at lave svig for millioner. :-) hertil er det vigtigt at Nykredit ikke dækker over svigforetninger i jyske bank. da sagen mod jyske bank, er meget vigtig for offenligheden skriver jeg åbent om den. :-) Når jyske bank lyver uhæderligt 19 feb. 2010 om at jeg har hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, ;-) lige som Jyske bank igen uhæderligt 9 januar 2012 skriver at jeg har omlagt/ændret det bagvedlæggende lån for en rentebytte, (man kan ikke ændre noget som ikke findes uanset ordvalg.) :-) en ny rentebytte som jyske bank selv har indsat, uden for aftale, og efterfølgende fjernet et ægte aftale dokument, fra 15 juni 2008 imellem mig og Jyske Bank fra en bilags mappe. :-) og holdt bilaget som har lukket denne aftale med udgangen af 2008 skjult :-) når jyske bank helt bevist og uhæderligt fortsætter med at lyve dette påstået lån 4.328.000 kr. som hjemtaget og omlagt i nykredit :-) er det ved for at skjule, at det lån på 4.300.000 kr. jeg hjemtog 3 juli 2009 fra Nykredit var med en rente på 2,4987 % det var derfor yderst magtpålæggende for jyske bank, at jeg ikke måtte opdage at jyske bank, allerede beregnede renter fra 1 januar 2009 af et tilbud, der var udløbet / kasseret / bortfaldet , på et projekt som er afsluttet, uden at blive til noget. :-) at jyske bank ydderlige tvinger. det påstået hjemtaget lån 4.328.000 kr, i Nykredit som påstået er rentebyttet, med jyske bank og igen påstås omlagt til et nyt lån på 4.300.000 kr. nedbragt efter tvangssalg af Bybjergvej 45. :-) Taler om byggegrunden 1 ar. og at jyske bank nægtede at modtage provenuet, lige som at Nykredit ikke besvarede en enste henvendelse før 24 nov. 2015 for så at Nykredit og jyske bank aftaler en nedbringelse af lånet på de 4.300.000 kr. I Nykredit :-) at jyske bank alleræde 30 dec. 2015 igen hæver af betroet midler for en rentebytte, som jyske bank selv har lavet, for et lån der ikke er optaget, og selv om det var optaget og omlagt, laver lyske bank igen svig, og har besviget mig lige siden :-) derfor er det vigtigt at nykredit vil bidrage med bare en underskrift. DU HAR IKKE HJEMTAGET / DU HAR IKKE OPTAGET NOGET SOM HELST LÅN I NYKREDIT PÅ 4.328.000 kr. DU HAR FØRSTE GANG DU HAR LÅN I NYKREDIT TIL ET PROJEKT PÅ BYBJERGVEJ anvendt tilbudet fra 6 maj 2009, og du har hjemtaget dette lån 4.300.000 kr. 3 juli 2009 og optaget lånet 6 juli 2009 hvor det er udbetalt :-) :-) der er et omfatende bevis matriale mod jyske bank. og jeg fører sagen som planlagt. med mindre jyske bank indrømmer og siger undskyld, eller kommer med at andet forslag. hvilket er fremlagt. men jyske bank , vil ikke indrømme noget, ej heller bekrafte om mine bilag er ægtet jeg ville gerne holde Nykredit ude af historien, da i jo bare har set en mulighed i at tjæne flere penge, det er jo det i lever af. :-)i :-)(

Brev til jyske bank
Banken nægter at svarer på brevet,
Jyske bank mener ikke kunden har ret til at få et svar, fra en bank der startede med at lave mandat svig i 2008 og har lavet bedrageri siden 2009
——
Jyske bank A/S. 22-01-2018
Advokat Morten Ulrik Gade
Vestergade 8-16
Silkeborg 8600
Mug@jyskebank.dk
BS 99-698/2015. Fuld aktindsigt
Som du ved, har jeg ikke nogle advokat, og er lige nu min egen advokat.
I forbindelse med anlagte sag mod jyske bank der ændres fra dårlig rådgivning til falsk svig / bedrageri mv, som oplyst 28-12-2017
jeg står i øjeblikket uden advokat, og varetager selv mine interesser imod jyske bank.
jeg skal som flere gange tidligere anmodet, igen
bede jyske bank fremsende fuld akt indsigt, i hele sagen.
Jeg har noteret at du 17-11-2015 ikke ønskede at udlever mig denne.
Jeg har ligeleds anmodet Rødsten advokater, om at anmode jyske bank at fremsende fuld aktindsigt,
denne er stadig ikke modtaget.
Jeg skal derfor igen bede jyske bank om at fremsende fuld akt indsigt
Særligt de bilag jeg har efterlyst ved dig vist 3 maj 2016
og igen 25 maj 2016
Og specialt
Alle bilag der omhandle de 2 tilbud fra Nykredit. 20/5-2008 og 6/5-2009
1.
20-05-2008 tilbud 4.328.000 kr.
til bygge et projekt for en
Bygning 678 m2 på en 1.599 m2 grund.
Efter et afleveret budget på 4.334.765 kr.
Og
2.
06-05-2009 tilbud 4.300.000 kr. til et bygge projektet, der er anmodet, til en bygning
Bygning 847 m2 på en 2.875 m2 grund
Efter et budget på 4.230.404,08 kr.
(Er med påskrevet rettelser fra NH.) før der er ansøgt om låne tilbud.
Jeg skal særligt præcis, efterlyse kopier begge fuldmagter, som giver jyske Bank lov at bede Nykredit om tilbud
Lige som selve anmodning om tilbud
og bede om alle hjemtagelses anmodning for tilbud der findes
Pantebrev med underskrift og dato
Kort sagt
Alle bilag med min underskrift og dato for underskrift.
Alle bilag hvor jyske bank har krævet forhøjet sikkerheder eller stillet andre krav.

Særlig vigtig er dato på krav om pant i alle anparter i Storbjerg Erhverv ApS
Det er bilag hvor jyske bank kræver pant i alle anparter i sagsøgers virksomhed
Hvilket dato er denne fremlagt af Nicolai Hansen for Carsten og Anne-Marie,
Det var i forbindelse med andre krav.
Bilaget er ikke underskrevet.
Mener selv det skete i forbindelse med krav om den tilbagetrædelse erklæring, hvor jyske bank tog pant i mit personlige tilgodehavende i virksomheder på ca 6 millioner.
Mangler general kopi med underskrifter og dato

Da sagen er anlagt var jeg ikke klar over, at jyske bank har tilbage holdt oplysninger over for mig og mine advokater samt for ankenævn og over for retten
Jeg beder og anmoder jyske banks igen om at udlever alle bilag i sagen.
Fuldmagter mm alle bilag, som er påført min underskrift og dato og lagt i dato orden.
Ønsker fuld aktindsigt
i alt korspondance der er fortaget mellem mig og jyske bank.
Og i alt korspondance mellem jyske bank og Nykredit
Vedr. Bygge Projektforslag
Opdateret oprettet
budget 4 oktober 2008. Kl. 16.51:39
Vedr. Tilbud fra Nykredit 20-05-2008
På 4.328.000 kr.
Til et mulig byggeri af 678 m2 på 1599 m2 byggegrund
Budget dateret
Jeg har flere gange anmodet om aktindsigt
Du har tidligere skrævet 17-11-2015 at det var banken ikke forpligtet til.
Jeg skal efter god skik regler for advokater, anmode jyske Banks advokater
inden 10 dage om udlevering af alt Martial. Til sagen
Dette for at kunne kontroller om jyske bank har tilbage holdt beviser, over for retten.
Som at det bagved lægende lån 4.328.000 kr. I NYKREDT slet ikke er blevet optaget.
om den rente bytte af 16-07-2008 på 4.328.000 kr. Med jyske bank
til et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit
som det oplyste 10-09-2015 i retsforhold
Er det samme godkendte aftalte ved telefon opkaldet 15-07-2008 en tidlig formiddag
Som at Nykredit ikke har krævet at jyske Bank stiller sikkerhed på 4.328.000 kr over for Nykredit for et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit

Såfremt jyske bank fortsat nægter
at udlever aktindsigt, vil jeg bruge dette i retssagen, til at understøtte ved at dokumentere
at jyske bank fortsat ønske at skjule forholdende som Eks den jeg har oplyst 28-12-2017

Jeg skal anmode om fuld aktindsigt med bilag, også til den kredit på 1.800.000 kr. Der er valgt frem til beslutning eventuelt projektet blev endelig besluttet.
Selv om udlevering af bilag kan have en krimineleserne virkning på jyske bank og / eller deres advokater, skal jeg alligevel anmode advokater udlever
Alle bilag
anmodes sendt til
Carsten storbjerg
søvej 5.
3100 Hornbæk
Evt. Ring 40333400
Eventuelt kan bilag hentes i jyske Bank i Helsingør / Københavns området.

🙂
🙂

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK. :-) Er din pension sikker i ATP PFA Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for. :-) :-) Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder. :-) :-) Hvad er svindel "handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen" - Hvad er bedrageri "Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding." :-) :-) :-) Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig :-) Hvad er hæderlig "ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral" - Hvad er ærlig "En som holder sig til sandheden; som ikke lyver" - Hvad er troværdig "En som man med rimelighed kan tro eller stole på" :-) Men passer disse ord til jyske bank ? Følg sagen og svar så :-) :-) Var det en fejl ? At jyske bank vægte at bedrage os At jyske bank fortsætter med at bedrage os. Næppe - For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016. Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank. At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr. :-) Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam At betale 250.000 kr. Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr. :-) :-) Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen. :-( :-( En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande. :-) Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser. Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ? :-) Kærer Anders Dam Hvad har vi gjort jyske bank siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. .......... Osv Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk :-) Ps Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået Skal vi så ikke få det rettet. Efter vi har gennemgået sagen :-) :-) Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag. Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien. Så jo det fylder ret meget. :-) Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016 Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes :-) Altså efter vi opdagede den falske Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort, Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror. :-) At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk. Som jo bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke - Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken, når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser. :-) Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven. :-) :-) JYSKE BANK TAL NU MED OS. LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE. :-) jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte. :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. ? Eller er det misforstået ? :-) :-) HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED. SÅ LÆG ALT FREM. DET HAR VI GJORT. LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN, DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD. MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE. MEN SÅ FOR DE ANDRE DEM SOM LÆSER MED HER. VIS DEM ALLE BILAG :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE. SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER. OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde. :-) Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ? :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) :-) Vi som familie er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri. :-) Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet. Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat. :-) Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført. Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for. Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien. Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028. Med et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Jyske bank lyver over for kunde, for at kunne bedrage.
Bedrageri på 10’ende år udføres af jyske bank, med ledelsens vidden og godkendelse
Ellers var det jo blevet stoppet da kunden opdagede bedrageriet i 2016, og fortalte jyske bank om nogle små uoverensstemmelser

🙂

🙂

Lykkes det ikke snart at få hul til jyske bank, og finde en løsning på denne her igang værende sag

Må den jo behandles i retten

BS 99-698/2015

Vi ønsker stadig at det ikke skal ske, men det bestemmer Jyske Banks ledelse jo selv.

VI ER KLAR TIL KAMPEN MOD JYSKE BANK
OM SAGEN DER VEL MEST HANDLER OM.

#JYSKEBANK ER EN #KRIMMINEL #BANK

Som i årevis bevist ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater har løjet og dækket over kriminelle handlinger i jyske bank, og som Nykredit ligeleds i årevis dækkede over.

🙂

HVORFOR HELVEDE LYVER JYSKE BANK SÅ FANDES MEGET

🙂
🙂

DETTE HER KUNNE NÆMT VÆRE EN OPSANG OG ADVARSEL IMOD AT STOLE PÅ DANSKE BANKER SOM JYSKE BANK

DA DENNE DANSKE BANK BEVIST LYVER FOR AT KUNNE BEDRAGE DERES KUNDER.

🙂

Jyske Banks #advokater Nægter at svare den lille kunde der opdager svindel af kunder i Jyske bank :-) Kend en længelænder på #knækket Kend en ost på #lugten Kend jyske bank på #løgnen :-) I jyske bank gør de det umulige muligt, man skulle tro det var løgn :-) Men det er jo løgnen, som jyske bank er godt kendt for. Som i #hedge sagen, #dårlig #rådgivning fik jyske #banken det ind under :-) Først #snyder en #jysk bank fra en Helsingør afdeling kunder ved nok #svindel, og #lyver derefter i #retsforhold ved hjælp af #Jyskebanks #advokater :-) Det handler også om #rentebytte #swap #mandatsvig #dokumentfalsk Og meget mere. Sagen der blev en god fortælling om jyske bank :-) Så sender #jyske bank Helsingør afdelingen kunden til #slagteren i #Silkeborg, hvor #slagtermester Sorry mener #inkassomester Birgit Buch Thuesen ra inkasso afdelingen jyske bank klar med #kniven :-) Birgit Buch Thuesen #benægter at jyske bank har #ansvar for noget :-) Birgit Buch Thuesen gik så hårdt til værks at #Bush spærrede alle kunden konti i banken, Alene for at aftvinge kunden de #frivillige underskrifter på flere #salgsfuldmagter og åbnede først kundens adgang til disse spærrede #konti i jyske bank efter kunde underskrev, og det helt frivilligt på 2 salgsfuldmagter, For at sikker jyske Banks interesser, som Birgit Buch Thuesen skræv :-) Birgit Buch Thuesen gjorder meget ud af at det var #frivilligt hun fik underskrævet salgsfuldmagt Både på kundens #private #hus og #ejendom, at spærre kunders konti er jo ikke #tvang mener jyske Bank :-) Ligesom jyske Banks #advokater deriblandt Morten Ulrik Gade der mener alt er som det skal være, og altsammen er kundens egen skyld, jyske bank har intet gjort galt og jyske bank har intet ansvar. :-) Lige da som jyske bank Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen løbende stillede støre og støre krav om at få sikkerheder, for det falske lån og falske rentebytte af det falske lån, håber du kan følge med, for der er meget lort i sagen her :-) #Jyskebank fortsætter #Udnyttelse og #vildledning For til sidst at kræve pant i hele virksomheden og alt virksomheden ejede Dette ved vi i dag at bedrageriet og svindlen mod kunder i jysk bank, er sket gennem #VILDLEDING og #TVANG :-) Men er det forkert skal jyske bank jo bare tale med kunden, og så sletter vi det som måtte være skrevet forkert Men kærer jyske bank, i kunne jo bare svare istedet for at udnytte jeres magt og penge til at fortsætte med at bedrage jeres kunder. :-) Så vejen for jyske bank er løgn løgn løgn At #lyve i jyske Bank er vist helt normalt #SVIG BLEV SKABT GENNEM #FALSK og jyske bank bed med at #besvige os. :-) #ledelsen #direktionen #bestyrelsen og særligt lederen i jyske Bank #AndersDam er helt bevist om at #jyskebank #bedrager deres kunder Som her FAMLEN FRA HORNBÆK FAMILIEN SOM JYSKE BANK IKKE VIL I #DIALOG MED, EJ HELLER IKKE VIL UNDERSØGE OM DER ER NOGET OM #SVINDLEN ER SANDT :-) og at jyske bank fortsætter bedrageri efter direktør og lederen Anders Dam personligt blev orienteret, 25 maj 2016 om det falske lån :-) Anders Christian Dam blev ved samme lejlighed tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at bevise det påstået lån. 4.328.000 kr. I #Nykredit fandtes - #AndersDam satte bankens bestyrelse medlem Philip Baruch som er partner i Advokat virksomheden Lund Elmer Sandager #LES til at ved fortsatte med #VILDLING og St #lyve omkring at det falske lån på 4.328.000 kr fandtes og var optaget og udbetalt. -) Sagen er langt større end bare lidt #bedrageri Og at det er #jyskebank som med #moralsk støtte fra deres #aktionærer der vil bedrager familier og kontinuerligt bliver ved at bedrage, deres kunder sådan er #fundamentet i #jyskebank måske :-) selv om jyske bank ved de er opdaget, gør det ikke sagen minder #kriminel :-) :-) Jyske bank har fået navnet den grønne slagter fra landbruget :-) Anders Dam siger det navn intet har på sig, mens jyske bank slager omkring 2000 landbrug, er selfølgelig læst i #avisen :-) Kunden som mod forventning, opdagede, at jyske bank #Helsingør afdelingen har lavet dokumentfalsk og bedrageri, forsøger stadig at få kontakt og dialog med jyske bank, som afviser alle kontakt forsøg. Det handler om jura sige jyske bank hovent - Og nu har jyske bank bedraget den lille familie fra #Hornbæk igennem 9 år, så bliver jyske bank altså ved. Jyske Bank som er ligeglad og fortsætter bedraget, selv om jyske bank er blevet opdaget i ja bedraget eller svindlen om du vil :-) Jyske Bank har vist dette siden maj 2016 hvor #Bandeleder #andersdam fik oplysning om blandt andet det #falske #lån blev brugt Det handler om at jyske bank Helsingør afdeling har snydt kunde for millioner Så enkelt kan det skrives :-) HAR JYSKE BANK STADIG IKKE NOGLE KOMMENTR ELLER HAR JYSKE BANK STADIG KKE LYST TIL AT MODTAGE FAMILIENS UDSTRÆKTE HÅND OG KOMME TIL #RETSMÆLING I #GILLEJE For helvede det er jo dumt at lave #ulovligheder, og så i en bank

Brev til jyske bank som nægter at svare

🙂

Husk vi ikke kan skrive og stave
Lige som personalet på jyske bank havkatten, skrev de ikke er bankuddannet, kort før jyske bank blokerede os på her på havkatten facesbook

🙂

Men om jyske bank måske alligevel vil forsøge at løse sagen, ved dialog er usagt.

Vi har i flere år har forsøgt råbe jyske bank op for at få en forklaring

Blandt andet med spørgsmålet, hvorfor jyske bank bevist bedrager deres kunder
Og hvorfor Anders Dam stadig efter mindst 2 års kendskab, stadig nægter at stoppe bedrageriet i mod os fra Hornbæk

🙂

Der ligger en løsning lige ved dig Anders Dam.

Du kunne jo starte, med at indrømme de forhold vi omtaler

Og bagefter undskylder hvert forhold som er nævnt.

Se spørgsmål her.
Dette er en del af de forhold vi ønsker dialog med Anders Dam og jyske bank om.
Husk link til bilag genskabes før en sag behandles i retten.

🙂

 

Husk dette her er for sjovt, det er #DANSK #BANK #HURMOR #presse #nyt #jyskbank #press :-) #ATP OG ANDRE #AKTIONÆRERE I #JYSKE-BANK SE LIGE HER. Syntes jyske bank ikke det er morsomt, at holde hel familie som gidsel / fange og så udnytte dem, tage deres frihed fra dem, ja kort sagt bedrage deres Danske kunder. Jyske bank i skal have tak for at nægte at hjælpe til med opklaring En opklaring der kunne vise om jyske Banks koncern ledelse er hæderlige - Men hvad kan vi ellers gøre, end at skrive når man som kunde i jyske bank, vildledes og bliver #øknomisk udnyttet ved hjælp af SVIG OG FALSK :-) Tænker at skrive personligt igen til dig Anders Dam og tilbagetrække tilbud om de 250.000 kr. Som vi tilbød dig / #jysk #bank i gebyr 25 maj 2016 Og give dig et sæt kopier af bilag Det som sagen mod jyske bank faktisk handler om og det vi skal tale om KAMPEN OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED, ELLER MANGEL PÅ SAMME. jyske bank kan være sikker på vi vil sige det samme i retten som vi skriver. :-) :-) Lykkes det ikke snart at få hul til jyske bank, og finde en løsning på denne her igang værende sag Må den jo behandles i retten BS 99-698/2015 Vi ønsker stadig at det ikke skal ske, men det bestemmer Jyske Banks ledelse jo selv. VI ER KLAR TIL KAMPEN MOD JYSKE BANK OM SAGEN DER VEL MEST HANDLER OM. #JYSKEBANK ER EN #KRIMMINEL #BANK Som i årevis bevist ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater har løjet og dækket over kriminelle handlinger i jyske bank, og som Nykredit ligeleds i årevis dækkede over. :-) HVORFOR HELVEDE LYVER JYSKE BANK SÅ FANDES MEGET :-) :-) DETTE HER KUNNE NÆMT VÆRE EN OPSANG OG ADVARSEL IMOD AT STOLE PÅ DANSKE BANKER SOM JYSKE BANK DA DENNE DANSKE BANK BEVIST LYVER FOR AT KUNNE BEDRAGE DERES KUNDER. Husk vi ikke kan skrive og stave Lige som personalet på jyske bank havkatten, skrev de ikke er bankuddannet, kort før jyske bank blokerede os på her på havkatten facesbook :-) Men om jyske bank måske alligevel vil forsøge at løse sagen, ved dialog er usagt. Vi har i flere år har forsøgt råbe jyske bank op for at få en forklaring Blandt andet med spørgsmålet, hvorfor jyske bank bevist bedrager deres kunder Og hvorfor Anders Dam stadig efter mindst 2 års kendskab, stadig nægter at stoppe bedrageriet i mod os fra Hornbæk :-) Der ligger en løsning lige ved dig Anders Dam. Du kunne jo starte, med at indrømme de forhold vi omtaler Og bagefter undskylder hvert forhold som er nævnt https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17 Dette er en del af de forhold vi ønsker dialog med Anders Dam og jyske bank om. Husk link til bilag genskabes før en sag behandles i retten. :-) Men du Anders Dam er vist helt fastlåst på at jyske bank er en markant anderledes bank end hvad jyderne ellers er kendt for. Svindel eller ej. Det er mest din skyld Anders Christian Dam, at vi skrive i dagbogen her www.banknyt.dk Vil du ikke selv skrive rundt og dele dette her opslag, husk hvis der er fejl, så bare ring Anders, så retter vi med et smil. :-) VI VIL DA NØDIG BESKYLDE JYSKE BANK FOR AT VÆRE EN BEDRAGERISK SVINDLER BANK HVIS DET IKKE ER RIGTIGT ANDERS DAM TØR DU TALE OM DENNE HER SAG GERNE EN DUEL PÅ JYSKE BANK TV KÆRE ANDES DAM VI VIL SÅ GERNE TALE MED DIG :-) Beder lige CEO Anders Dam lederen i jyske bank skrive til sine aktionærer, og oplyse dem at jyske bank ikke laver svindel imod deres kunder, som det jo her ellers forklares. Og vedlægge bilag og beviser på at familien fra Hornbæk taler usandt, måske laver dokument falsk lige som jyske bank laver dokumentfalsk. og hvis jyske bank så lige vil forklare sig, uden at lyve som jyske bank jo er meget dygtige til. Ja Anders Dam Din bank lyver Altså JYSKE BANK LYVER :-) En tanke: LYVER DU SÅ OGSÅ ANDERS DAM NÅR DU 5 april 2016 til maj.dk GAV LØFTE OM AT JYSKE BANK FREMTIDIG VILLE DRIVE EN HÆDERLIG BANK, ca 45 DAGE EFTER 25 maj 2016 Fik du IHVERTFALD kendskab til at jyske bank laver bedrageri Da vi beder dig bevise, at vi har et lån på 4.328.000 kr. Som din bank Jyske bank i 8 år har taget renter for. Nu skriver vi maj 2018 snart 10 år Anders Dam :-( Tilykke Anders Du trækker jyske bank ind i mørket ved fortsat bedrageri Som nu er det blevet til BEVIST GROFT BEDRAGRI :-) Frem for at forsøge dialog, nægter jyske bank at svare os. Anders Dam du er MEDVIRKEN TIL AT BEDRAGERIET I MOD DIN BANKS KUNDER FORTSÆTTER. Når du velvidende lader dette bedrag fortsætte og nægter de bedraget kunder i jyske bank dialog, så bliver du meddelagtig , altså en af bedraget, måske skal det omformuleres. (Andres Dam gav et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed) https://mja.dk/artikel/skal-silkeborg-kommune-droppe-jyske-bank Dette med Hæderlig syntes at være meget svært for jyske bank. Men ANDERS DAM det er jo dine aktionærer som har valgt dig, så du gør vel bare hvad dine aktionærer ønsker. HAR #STORAKTIONÆRENE SOM #ATP, BET JYSKE BANK #BEDRAGE #BANKENS #KUNDER ? :-) :-) Altså hvis jyske bank syntes, og tør Så kan jyske bank passende forklare deres aktionærer at banken overholder alle regler og love i bankens jagt på penge. ANDER DAM DU MÅ DA SVARE OS. :-) Som en politi mand sagde i 2016 Han forstod ikke at jyske bank vill udsætte sig selv for dette her, og forstod ikke at ikke engang jyske Banks #bandeleder :-) mener ordstyrende formand #AndersDam nægtede at tale med os. Vi har vist sagt undskyld Undskyld vi opdagede bedrageriet - Men familien Skaarup fra Hornbæk siger også til jyske bank og bankens leder https://youtube.com/watch?v=y0bq4SUDJhQ ENDELIG FIK JEG JER!!! (Olsen Banden Går Amok) Se det morsomme gensyn. :-) Det er for fanden sjovt, men jyske bank, i valgte at bedrage den forkerte og fandme om i ikke bliver ved. TAL NU BARE MED OS, SIG NU BARE UNDSKYLD JYSKE BANK I ER SÅ SKYLDIGE I SVINDEL, SÅ TAL MED OS. HVORFOR LAVER JYSKE #BANK #SVINDEL ? ER DET DERES #AKTIONÆRER SOM ATP DER KRÆVET AT JYSKE BANK LAVER #BEDRAGERI ? :-) #AndersChristianDam skal i #Bedragerisagen som en naturlig Del, indkaldes og afhøres under vidne ansvar. For det som CEO Anders Dam personligt 1. Har haft kendskab til & 2. Har været medvirken til at jyske bank har kunne fortsætte jyske banks bedrageri, af bankens kunde i omring 2 af de snart 10 år jyske bank foreløbigt har lavet #bedrageri af #bankkunde :-). Andes Dam modtog personlig mail 25 maj 2016 Omhandlende det falske lån, på 4.328.000 kr. som jyske bank bruger i denne her sag, for at svindle deres kunde. Samt spørgsmål omkring 2 rente bytter, hvoraf vi klart oplyste CEO Anders Christian Dam At vi kun har godkendt 1. Rente bytte Den af os godkendte rentebytte fra 15-07-2008 iøvrigt var lukket dette bilag har jyske bank og deres advokater skjult over for retten og familiens advokater, når ja og familien selv. :-) At vi i mail 25 maj 2016 tilbød ( koncern ledelsen ) og DIRIKTØR Anders Dam at kunne få 250.000 kr. I gebyr bare for at få en kopi af lånet på de 4.328.000 kr. Og for bevis, at vi har aftalt en ny nr. 2 rente bytte med jyske bank af det lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank påstår er hjemtaget, men nægter at bevise. Og lån som jyskebanks bestyrelses medlem, Philip Baruch i retsforholdet sep. 2015 skriver at vi selv har bevisbyrden, for at bevise ikke findes (Omformuleret) :-) Dette syntes vi altså at have bevist, maj 2016 og skrevet ved mail til Ledelsen, #DIRIKTIONEN, og jyske Banks Advokater, samt personligt til den ordførende formand CEO Anders Dam Dette var et opråb til jyske bank en mulighed til jyske Bank, at jyske bank kunne indrømme og undskylde samt ikke mindst rette op. Jyske bank ved Anders Dam i spidsen, valgte at fortsætte bankens bedrageri af den lille families virksomhed, dette ved kontinuerligt at lyve, og nægte at vise os de bilag banken må have. :-) At jyske bank heller ikke tale med os, selv efter vi beder jyske bank vise os det lån, banken i 8 år har hævet renter for Det er da mærkeligt :-) Hvordan jyske bank har kunne få vores gamle advokat til at forsøge at ville hæve sagen, bag vores ryg december 2017, vil vi i bøgerne forsøge at forklare. I selve historien blive det til konspirations teorier på højt plan, hvor de største Danske Banker er involveret, Banker som Nykredit der er helt med i front, når jyske bank skære kage ud, og vil have en del af kagen. Nykredit har klart udnyttede, at deres kunde var i et afhængigheds forhold med jyske bank, og var blevet som #Bankens #fange. Samtidens med jyske bank helt bevist bedragede / bedrager dem :-) Vi har naturligvis også bevis på at Nykredit lyver, lige som vi har bevis på at jyske bank lyver. At Nykredit tilbageholder beviser, nægter at svare, for at TJÆNE PENGE, hvorfor det syntes at være ret bevist. At NYKREDIT dækkede over den Danske Bank Jyske Bank - Det vil komme frem Når vi taler om konspirations teorier, kommer der naturligvis en del spørgsmål og mulige svar 1. Hvorfor staten der støttede jyske bank med 4 bank parker, og selv sammenarbejder med jyske bank Nægter at give fri proces i sagen imod jyske bank for svig (strafferetlig bedrageri.) Når loven tydelig giver mulighed herfor. 2. Hvorfor politiet ikke ville efterforske den tidlige anmeldelse fra påsken 2016 Dette vil vi komme ind på i vores bøger. - Lige som interview med flere personer, og deres syn på sagen, med beviser på at Danmarks største banker bevistligt, og helt bevist bedrager kunder vil blive gengivet. VIL DU VÆRE MED OG EN DEL AF HISTORIEN. SÅ ER HER MULIGHEDEN VI ØNSKER FLERE TIL AT SE PÅ BILAG. HAR DU ET JOB SOM #EFTERFORSKER I #ØKNOMISK #KRIMINALITET #BANK #DIRIKTØR #ANKLAGER #ØKNOMISK #KRIMINALITET #STRAFFE #ADVOKAT #BAGMANDS #POLITET ELLER #PET ANDEN #OFFENLIG #ANSAT - Og har du lyst til at se sagen og forklare De danske bank kunder, hvordan de danske banker arbejder Så skriv til familien Skaarup Bare på facesbook eller SMS / RING 22227713 :-) HJÆLP Med til at det meget omfattende materiale, i mod den Dansk Bank, jyske bank for #svindel bliver fremlagt rigtigt Og historie mæssig lægges op i tidsligne. Som #jyske #bank #havkatten skrev før de blokerede os. DET HANDLER OM BEVSER. beviser som både jyske bank og Nykredit har gjort alt de kunne, for at vi ikke fik. :-) SAGEN ER STADIG OM BEDRAGERI OG SVINDEL DOKUMENTFALSK. VED VILDLEDNING. PÅ 10'ende år svindler jyske bank deres kunde. Men desværre nægtede DIRIKTØREN Anders Dam at undersøge sagen, da han blev kontaktet. Andes Dam frabeder sig istedet henvendelser, og lader istedet svindlen mod hans kunde fortsætte, men nu med DIRIKTØRENs viden. :-) :-) Skal Jyske Banks største aktionærer og partnere, ikke have besked om sagen. Jo de skal have besked, og mulighed for at bede Jyske bank forklare sig, altså svare på oplysning om at købe aktier i en bank der bedrager deres kunder. Breve og svar vil måske blive delt. :-) :-) Når Anders Dam nu er medvirken. skal vi selvfølgelig nok skrive rundt, også til dig Anders Dam Da vi gerne vil tilbagetrække tilbudet på de 250.000 kr. For en kopi af et optaget lån i Nykredit på de 4.328.000 kr. Som jyske bank i 9 år. SNART 10 ÅR. har hævet renter for. Og næsten lige så længe har jyske Bank løjet om det som om det var sandt, hvilket det ikke er, og desværre for jyske bank er blevet opdaget. :-) At jyske bank, laver mandatsvig dokumentfalsk og misbrug af fuldmagter, har bortskaffet bilag, og meget mere ! At jyske bank og bankens ansatte, lyver overfor kunde, og dennes advokater. At jyske bank lyver i retsforhold, og dette kun er for at kunne skuffe i retsforholdet. :-) En sag som handler om JYSKE BANKS #TROVÆRDIGHED. #HÆDERLIGHED. #ÆRLIGHED. :-) Jyske Banks ordstyrende formand CEO Anders Dam Skal indkaldes, da han er øverste ansvarlige i jyske bank, og bevist om at jyske bank laver og fortsætter bedrageri af kunde, så må Andes Dam om nogle, jo stå til ansvar. - Hvor længe før 25 maj 2016 har CEO Anders Christian Dam haft kendskab, til at jyske bank laver dokumentfalsk, bedrageri og dette ved vildledning. ? :-) Det må stå klart at Jyske Banks ansatte, har haft adgang til alle bilag, også de bilag som jyske bank har nægtet at udlever til deres kunder, på trods af mange anmodninger herom. Her viser bilag og tidsligne meget klart. :-) At Jyske Banks ansatte, fra start, 2008 har været i DIRÆKTE OND TRO Eks. Da Nicolai Hansen i 2008 første gang forsøger, at få deres kunde ind i et afhængigheds forhold. Hvilket lykkes, men først efter andet forsøg i 2009. :-) At så både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen herefter lyver overfor kunden, der nu ligger syg efter en hjerneblødning, stopper ikke Jyske Banks svindel af deres kunde.. At Jyske Banks medarbejdere (sælgerne i jyske bank) Kontinuerligt Lyver over for bankens kunde, om at der er optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, og dette er aftalt rentebyttet med jyske bank Der er lidt problemer med bilags dato og hvornår det er godkendt, som ikke stemmer med vores aftale Dette her Giver ikke jyske bank noget plus på deres hæderlighed. :-) At jyske Banks juridske afdeling Ved Advokat Morten Ulrik Gade, så processuel lyver over for ankenævnet, og tilbageholder bilag, taler usandt eller DIRÆKTE lyver. Kun for at igang værende bedrageri mod kunde, ikke må opdages. :-) At jyske bank så herefter igen udnytter bankens jerngreb, og sender kunden til afvikling Dette ved Birgit Bush Thuesen, som ved store krav, holder kunde i håndjern, og spærre alle kundes kontis, frem til kunden underskriver afkrævet salgs fuldmagter. Jyske bank Birgit Bush Thuesen kalder, dette for frivilligt afgivelse af fuldmagt. Hvilket vi skal tale om. :-) At Advokat Lund Elmer Sandager, får udlevert alle bilag, og får adgang til kundes konto og alle kundes oplysninger, om hvad, hvor og hvornår kunden har været i netbank og klikker rundt. Alle registeringer Alle bilag udlevers til advokaterne Her iblandet Philip Baruch Jyske bank ved alt, men nægter at vise deres kunde hvilke bilag de har. Lige som jyske bank nægter at svare på om kunden har underskrævet pant i alle selskabets anparter, altså det selskab som stævner jyske bank nu i flere bedrageri forhold. :-) Jyske bank Blandt andet ved At bankers advokater som Morten Ulrik Gade, og Philip Baruch vælger at tilbage holde flere oplysninger, som banken har viden omkring Så som det falsk lån og rente bytte overfor kunden og skriver DIRÆKTE USANDT over for retten, og kundes advokater Igen for at ville skuffe i retsforhold. :-) Kunden (familien) skriver til jyske bank da bedrageriet opdages. februar 2016 Skriver også til Morten Ulrik gade 3 maj 2016. Og sidst til koncern ledelsen og det ved mail. 25 maj 2016 DIRÆKTE til CEO ANDERS CHRISTIAN DAM Alle breve offentliggøres Og fler er på vej / Men Her 25 maj 2016 får ordførende formand CEO Anders Dam personligt kendskab til svig og falsk sagen. - At der findes ikke noget lån Og derfor ingen byttehandel Den rente bytte som iøvrigt blev lavet og er godkendt er blevet lukket :-( Ligeleds beder vi CEO Anders Dam Dokumenter at jyske bank har lavet en aftale med os, omkring den rentebytte jyske bank efterfølgende selv laver Kunden beder Anders Dam fremsende kopi af låne aftale af dette her påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Et lån som både Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch lyver som optaget :-) At vi tilbyder CEO ANDERS DAM JYSKE BANK 250.000 kr. i gebyr Er i provokation for at få lederen i jyske bank Anders Dam til at indrømme og stoppe bedrageriet. - Anders Dam vælger dog, imod alle forventninger at jyske bank skal fortsætte bedrageriet mod kunde i jyskebank At Bank DIRIKTØR Anders Dam, beder sit bestyrelses medlem vildledende lyve Og svare at jyske bank frabeder sig henvendelser, frem for at sætte en fuld undersøgelse i gang virker underligt Men Anders Dam og Co viste jo allerede hvad jyske bank lavede :-( At store Danske banker, som jyske bank. Kan være så svinske, at banken DIRÆKTE, og med fuld overlæg, helt bevist og #uærligt vælger at bedrage deres kunde på nu !!! På 10'ende år bedrager jyske bank deres kunde Dette ved hjælp at FALSK FORFALSKNING FULDMAGT MISBRUG OG når det så lykkes en enkelt kunde at opdage at jyske bank laver bevist svindel, nægter jyske bank og dennes ledelse der iblandet CEO Anders Dam enhver form for dialog Alt imens jyske bank fortsætter den svindel imod bankens kunde som jyske bank nu er igang med. :-) Dette er en #advarsel imod #jyskebank STOL IKKE PÅ JYSKE BANK DE #LYVER SOM IND I #HÆLVEDE #SATAN ELLER #DJÆVLEN SELV Vi vil i retten bevise at Jyske bank lyver :-( FØJ FOR POKKER AT JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI MOD DERES KUNDER Og så nægter at tale med de kunder som jyske bank bevist og uhæderligt #besviger #svindler banker som jyske bank, giver #Danske #banker et #dårligt #omdømme :-) #LundElmerSandager, #AndersDam, #JyskeBank, #PhilipBaruch, #MortenUlrikGade #Nykredit, #MetteEgholmNilsen, #Bedrageri, #Svindel, #Dokumentfalsk, #Forfalskning, #BankLån, #ATP, #Pensam, #Pension, #BirgitBushThuesen, #BRFKREDIT #Bolig #Bil #Hus #Jouridisk #Advokat #Hæderlig bank #Troværdig bank #Ærlig bank #Fundamentet i jyske bank. :-) Breve til div. Aktionærer og bestyrelses medlemmer, advokater vil alle blive delt, når sagen kommer i gang. Ligeleds vil vi give den en bedre opmærksomhed på nettet :-) Ja vi håber på at jyske bank vil deltage og sige undskyld og indrømme bedrageri Eller kommer og sige, ja lad os tale sammen og gennem gå alle bilag sammen Forløbet venter vi, imens jyske bank fortsætter med at bedrage og svindle :-) ANDER DAM & Co. LUND ELMER SANDAGER & Co. HVIS DU ELLER DIN BEDRAGERISKE BANK - JYSKE BANK ELLER DINE LØGNAGTIGE ADVOKATER FRA LUND ELMER SANDAGER :-) IKKE ER ENIG I BILLED ELLER OPSLAG SÅ SKRIV GERNE SÅ VI KAN RETTE EVT. FEJL :-) PS TAGER STADIG GERNE EN DEBAT DUEL PÅ JYSKE BANK TV HVIS DU ELLERS TØR ? VI TØR GODT MEN TØR DU CEO ANDERS CHRISTIAN DAM ELLER ER DU BARE EN KRYSTER. EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG DINE MANGE LØGNAGTIGE ADVOKATER SOM DEM I ADVOKAT VIRKSOMHEDEN LUND ELMER SANDAGER. :-) KOM NU FREM, DIN BANKS SVINDEL ER OPDAGET, SELV OM DU BENÆGTER ALT OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK ER ÆRLIG OG HÆDERLIG OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE LOVE OG REGLER Det er bare for sjov Anders :-) Smil nu lidt. Det er jo grundet dig Anders Dam At vi har skrevet på Eks. www.banknyt.dk mv. Mvh familien Skaarup 3100 Hornbæk 22227713

Jyske bank svindler dansk bank kunde i en periode på nu 10 år.
Nægter at stoppe bedrageri som er godt for jyske banke omdømme

🙂

Men du Anders Dam er vist helt fastlåst på at jyske bank er en markant anderledes bank
end hvad jyderne ellers er kendt for.

Svindel eller ej.
Det er mest din skyld Anders Christian Dam, at vi skrive i dagbogen her www.banknyt.dk

Listen med spørgsmål og link nederst redigeres dagligt. Der er naturligvis flere forhold og beviser end der er medtaget på listen. DE KOMMER SNART PÅ Redigeret 25 april 2018 Det kommer alt sammen frem i retten. ER DER NOGLE AF JER SOM LÆSER MED I CARSTES DAGBOG og OPSLAG her på facesbook. SOM IKKE FORSTÅR HVAD DENNE SAG IMOD JYSKE BANK HANDLER OM. :-) Skriver vi det ikke klart og tydligt nok. ? Kan det misforstås. ? Så spørg bare hvis du ønsker en bedre forklaring. :-) Carsten er ik den bedste til dansk, og det ved han jo også godt, men bare fordi man er ordblind behøver man jo ikke også at være dum, som jyske bank sikkert tror. Men derfor kan jyske bank da godt svare ham på det jyske bank spørges om. :-) At der er en del skrive fejl, ved vi godt. Men spørg bare hvis du er det mindste i tivl om, hvad der skrives. :-) :-) Har vores GAMLEåadvokat viderebragt alle sagens nye og kendte forhold fra februar 2016 over for jyske bank. ? De forhold som vi har skrevet og fremlagt, er det klart og tydligt oplyst overfor jyske bank så de ved det. Vi kunne ikke få det bekræftet. :-) Det spøger vi december 2017 en ven af familien, om, han vil spørge som advokat, da vi ikke får svar. :-) Vi ønsker bare at være sikker på vores advokat tydligt, overfor jyske bank, har fremsat alle de påstande, som vi skriver og har oplyst dem til jyske bank. Så vi ved at jyske bank ikke kan misforstå, eller jyske bank ikke har misforstået nogle af sagens mange fremlagte forhold. Oplysningerne er løbende herfra sendt til jyske bank havkatten, samt Advokat Morten Ulrik Gade med links til banknyt.dk - Lige som DIRIKTØREN i jyske bank CEO Anders Christian Dam Tydligt i mail 25 maj 2016 er oplyst om at der ikke findes noget lån 4.328.000 kr. Og at jyske bank nok fusker med en rentebytte hertil også. Anders Christian Dam, svarer 31 maj 2016 Via jyske Banks bestyrelse medlem Philip Baruch, som er Partner i Lund Elmer Sandager advokater - Svaret fra CEO Anders Dam er klart DIRIKTØR Anders Christian Dam frabeder sig spørgsmål Og lader os klart forstå at jyske bank ikke vil tale med os, ingen i jyske bank vil tale kunden der har opdaget, at jyske bank bedrager familien fra Hornbæk. Selv om vi har forsøgt at få jyske bank i tale, er bankens holdning meget tydligt jyske bank nægter at svare eller tale med kunde, og jyske bank forsætter med løgn og bedrageri af familien, på trods af at Jyske Banks ledelse og DIRIKTØR nu kender til svindlen. Lidt af forhold og spørgsmål er nederst her, der kommer meget mere op til første retsmøde. :-) På vidne listen er naturligvis også noteret CEO Anders Dam Da han altså Anders Dam om nogle er den øverste ansvarlige for denne svindel. At Anders Dam kender til bedrageriet, og har kendt til svindlen mod kunde mindst fra maj 2016 At jyske bank laver svig og falsk, og at dette er helt bevist, kan Anders Dam næppe komme uden om. - Eftersom kunden til sidst gik til ledelsen og DIRIKTØREN Da ingen andre i jyske bank, jouridisk afdeling ville udlever kopi af påstået lån 4.320.000 kr. I Nykredit og dokumentere at jyske bank ikke lavede svig. :-) :-) Vi er oplyst slut december 2017 fra vores advokat ven at jyske bank ikke af vore gamle advokat i Århus Son var ansat til at Varetage og fører sagen mod jyske bank Har oplyst jyske bank om sagens mange forhold, som er meddelt start 2016 og blandt andet omhandler svig og falsk. Altså Dokumentfalsk. Bedrageri. - - Derfor skrev vi selv 28-12-2017 DIRÆKTE til jyske bank Helsingør att Morten Ulrik Gade Og oplyser lidt af de svig og falsk forhold, med kopi af nogle bilag sagen imod jyske bank handler ikke om dårlig rådgivning Men er ændret til nu at handle om, SVIG & FALSK Dette er også meddelt til Morten Ulrik Gade Som tidligere og løbende er orienteret om de mange forhold og det derfor ikke er nyt for jyske bank Som Lund Elmer Sandager skriver til retten, hvor advokaterne skriver det er helt nye oplysninger for banken. :-) :-) I brev til jyske bank 28 december 2017 med lidt bilag, Er ligeleds sendt til retten og proces bevilling, domstolsstyrelsen storkongensgade da vi søgte fri proces. Styrelsen har modtaget flere beviser 17-01-2018 således vi bør få fri proces. Domstolsstyrelsen mener ikke at sagen har offenlighedens interesse. Og vil ikke give fri proces. :-) :-) Bemærk venligst Jyske banks Advokat Morten Ulrik Gade NARTURLIGVIS har fået kopi af link til www.banknyt.dk. som har links hertil, og med skriv på havkatten, troustpilot så vi har da oplyst om sagen. :-) Nu skal vi bare have lavet det nye processkrift, med alle de til vores advokat oplyste forhold og så have dem bekræftelse i retten. :-) Sagen kom bagud da vores gamle advokat ville ikke skrive alle de negative oplysninger om jyske bank og valgte at trækker sig. Vi måtte fide en ny advokat, som ikke er bange for fremlægge vores beviser over for retten imod jyske bank for svindel. :-) :-) Vi opgiver næsten at få kontakt og dialog med jyske bank, da jyske bank åbenbart kun ønsker at sagen føres i retten, og at Anders Dam under vidne ansvar vil svare på spøgrsmål. :-) Vi ønsker vores nye advokat får arbejdes ro. så jeg kan også lave det jeg er bedst til, siger Csrsten Hvilket narturligvis er fejlfinding. Vi beder dig som vil vide mere at møde op i Viborg ret, og her følge den vider sag imod jyske bank for svindel. :-) :-) Sagen er godt nok udvidet, Men handler stadig om svig og falsk og i adeleshed handler om Jyske Banks Troværdighed. Jyske Banks Hæderlighed Jyske Banks Åbenhed Jyske Banks Ærlighed Gentager lige. Falsk, svig, vildledning udnyttelse, omkring falsk lån, falsk rentebytte, falsk garanti. :-) Beklager vi bliver ved med at tale om bedrageri og mandatsvig, og de evige løgne i jyske bank mm. men kender bedste til straffe loven hvor sagens forhold er godt beskrevet :-) :-) Men så længe jyske bank bliver ved med at nægte dialog, og har afvist dialog. Vi har kun de tørre beviser, som beviser hvor jyske bank har taget af kassen, hvilket er MANDATSVIG. Og hvor jysk bank bagefter lyver om det, som jyske bank jo er bedst til. Altså mandatsvig straffeloven / svig aftaleloven Det samme som vi løbende har skrevet og fortalt til vores gamle advokater fra Århus det er bare det jyske bank skal svare på. :-( Når jyske Bank / Anders Dam ikke vil svare os. skal banken naturligvis bekræfte, alle bilag / forhold i retten. det er mange nemme ja / nej spørgsmål. Dette er ikke ændret 1 millimeter, siden vi opdagede vi var udsat for bedrageri. svig svindel eller hvad det hedder. Et er helt sikkert, det er ikke dårlig rådgivning at stjæle af kassen, og så lyve om det. :-) Sagen mod jyske blev blev forsøgt klaret ved møde i jyske bank herefter i 2013 indklaget Advokat Søren Nav jyske bank for anke nævnet Og derefter fortsatte ved retten 2015 :-( Det er vel tydligt nok oplyst, at sagen fra 2013 / 2015 er blevet voldsomt ændret februar 2016. Fra første hvad vi troede var dårlig rådgivning, til Svig Falsk Bedrag mm Dette sker fra februar 2016 og er forsøgt forklaret og skrevet så godt vi kan, lige som her på siden. :-) Det som er fremlagt overfor vores advokater :-) At jyske bank alene på 2 dage laver 3 forhold af mandatsvig. efter straffeloven (Fremlagt) Svig efter aftaleloven Hvor jyske bank hæver over 100.000 kr. af betroet midler, For falsk garanti af 4.328.000 kr. For tinglyse falsk byrde på 4.328.000 kr For falsk gebyr til lånefor midling af 4.328.000 kr. Alt sammen vedr. Lån i Nykredit på dette beløb. :-) Uanset om vores gamle advokat sagde det ikke betyder noget, og siger dette kun er dårlig rådgivning, uanset vores beviser på bedrageri ja alt sammen er ligegyldig og advokaten forsøger da også at ville hæve sagen, ved at påstå at det har vi aftalt telefonisk, Carsten og 2 advokater. - Dette lader vi ligge, sagen handler om jyske bank, og også Nykredit's medvirken. - Sagen handler ikke om hvad eventuelt kan være aftalt imellem tidligere Århus advokat og den jyske bank. Vi fik gjort advokaterne klart at vi på ingen måde har aftalt, eller på nogle måse antydet at vi ville hæve sagen, tværtimod. - I sagen mod jyske bank for svindel fastholder vi at der er tale og grove lov overtrædelser som er oplyst i straffe loven. Ved ikke hvordan man fremlægger dette, eftersom vi jo ikke er advokater. Har fået anbefalet en ny advokat som, vi har fuld tillid til, kan løse opgaven, som vi ønsker løst ved dialog. :-) Vi har skrevet dette og samen med de andre forhold, mener vi at have en ganske god sag imod jyske bank, og at sagens karakter er af klar offenlig intresse. :-( En sag som jyskebank ikke vil tale med kunde om men åbenbart kun ønsker at svare på i retten. :-) Når vi har skrevet at vi mener vi er udsat for svindel bedrageri, så er dette noget vi stadig mener, og på intet tidspunkt har vi skrevet andet. Det er naturligvis noget vi har forsøg at få jyske bank til at svare på. men jyske bank nægter stadig dialog :-) At jyske bank ikke ønsker dialog, og stadig ikke ønsker dialog er jo sådan jyske bank er. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK :-( Derfor advarer vi gerne igen andre imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER, DETTE VIL VI VISE / BEVISE I RETTEN. se bilag. Du som ikke ved hvad sagen handler om. og ikke vil læse så meget er velkommen til selv at hører Jyske bank svarer i retssagen. BS 99-698/2015 Viborg ret. Dette er en åben retssag, og alle er velkommen hør hvad jyske bank i retten vil svare på alle de JA / NEJ spørgsmål de får. nogle af dem kan du nok læse her. :-) Spørgsmål 6.A indsat :-) ------------------- Sagen handler i bund og grund bare om jyske bank bedrager deres kunder, og hvor gode jyske bank er at lyve, og måske til SVIG foretninger. Hvor meget mon jyske bank vil forsøge at påvirke sagen ?. :-( Jyske bank CEO Anders Dam har nu 9-12-2017 forpasset muligheden til at sige det bare var en fejl. Tiden siden 25 maj 2016 er vist for længe at vente med at svarer. :-( Mens jyske bank, samt deres ledelse, bestyrelsen og jyske Banks mange advokater forpassede chancen, til at indrømme at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. og derved med æren i behold, kunne undskylde at det var en fejl, viser blot at det ikke var nogle fejl og at jyske bank vel bare tror deres kunder er et tage selv bord. :-( At jyske bank heller ikke ville bevise, at vi har aftalt 2 x rentebytte af dette påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Det kan da ikke være så svært at bevise Fremlæg 2 optagelser, hvor vi aftaler at rente bytte et lån, på 4.328.000 kr. Eller fremlæg 2 underskrifter at dette er aftalt 2 gange. Og nej vi har heller ikke aftalt, at ændre noget i aftalen. :-) Vi tilbød jyske bank umulighed for rette eventuelle fejl. Hvis det da var fejl :-) Og efter en direkte provokation. Hvor vi sidst tilbød at betale jyske bank 250.000 kr. for bla. en kopi af lånet på optagelsen af 4.328.000 kr. i Nykredit. og at bevise at vi 2 gange har talt om / og 2 gange telefonisk har godkendt at ville bytte renter med dette lån. :-) Læs dagbogen på www.banknyt.dk Og tag dette som en advarslen imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER. VI GENTAGER GERNE Jyske bank er en løgnagtig bank, dette udtaler kunder efter en efterforskning af jyske bank Efterforskning har klarlagt hvad jyske bank har lavet, og at jyske bank så har løget om det, for så derved at forsøge skjule det. :-) Dette vil blive fortalt i retten, og her står vi klippe fast, vi har kun fremlagt sandheden om jyske bank Mener jyske bank vi lyver eller der er fejl, så ring skriv og vi retter straks. både her og de mange steder det er skrævet. For vil da ikke beskylde jyske bank for at lyve og så bedrage os, hvis dette ikke stemte, men tager vi fejl, SÅ BEDES JYSKE BANK RINGE STRAKS SÅ VI KAN RETTE DENNE HER MISFORSTÅELSE. :-) :-) Eller bekrafte at det er sandt ved at nægte at svarer At jyske bank ikke anger en disse, viser vel kun at DU nemt kan blive det næste offer, for vi er næppe er enste. Vi har såmen bare opdaget det. :-( Hvordan jyske bank brugte løgn, og i flere tilfælde DIRÆKTE overtrådte flere regler og love, i denne her ret enkelte sag, om svig og bedrageri eller hvad det hedder, er hvad vi prøver at belyse. :-( Er Jyske bank en troværdig bank, eller er jyske bank en utroværdig og løgnagtig bank. Dette skal vi have belyst i retssagen, BS -698/2015 viborg ret. :-) Vi har sagt og mange gange oplyst VI Beder kun Jyske bank indrømme og undskylde alle påviste forhold, dem som vi har fremlagt og kraftig antydet er sande. Hvis jyske bank mener deres kunder lyver, og forfalsker datoer, bilag eller bare bruger falske bilag Så er Jyske Bank velkommen, Vi har og tilbyder stadig jyske banks CEO Anders Dam en offenlig debat på Jyske banks egen tv kanal på nettet. :-) Jyske bank kan besvare spørgsmål her, men siden maj 2016 har jyske bank nægtet at svare på noget som helst. Onsdag 13-12-2017 vil vores advokat telefonisk fortælle hvad jyske bank har svaret ham, på de mange forhold vi har fremlagt, Da Jyske bank åbenbart ikke har nedskrævet det. :-) At jyske bank ikke ønsker dialog og måske finde en løsning, kan ingen vi kender forstå, vi gør vores til at gører opmærksom på sagen, og råbe jyske bank op. :-) Vi afventer svar på fri proces, som vi selv har måtte ansøge, med de forhold vi har oplyst at sagen handler om. Vi fremlægger bilag, ansøgning om de forhold vi ansøger fro proces for. Vi har måtte omskrive den friproces ansøgning, vi først sendte, da vi i ansøgning kom til at bruge straffeloven, dette var forkert men igen vi er jo ikke advokater. Da sagen ikke længer handler om den enkelt ting, som Jyske bank blev sagsøgt for i 2015 men nu en række forhold, skulle jo indskrives. Som at jyske bank har taget af betroet midler, for noget der ikke findes OSV :-( På spørgsmål om dialog og indrømmelser Dette vil Jyske bank ikke være med til. Jyske bank vil overhovet ikke svare på noget som helst. SPØRG JYSKE BANK OM DE FREMLAGTE BILAG ER SANDE. OG SPØRG OM JYSKE BANK LYVER. :-) Nederst er lidt af det retssagen skal belyse omkring jyske bank. Om jyske banks hæderlighed ærlighed og narturligvis jyske banks troværdighed. :-( LYVER JYSKE BANK JA jyske bank lyver, OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE REGLER NEJ jyske bank overholder ikke alle regler OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE LOVE NEJ jyske bank overholder ikke alle love ER JYSKE BANK I OND TRO JA det mener vi. :-) Hvilket du vil få forklaret i retten, når der fremlægges beviser, som at jyske bank 06-05-2009 ved 100 % at der ikke kan findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 11-05-2009 aligevel afkræver størrer sikkerheder grundet dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 26-05-2009 hæver renter af dette påstået lån på 4.328.000 kr. fra / periode 01-01-2009 til 30-05-2009 Selv om jyske bank ikke kan være i tivl at der kun har været et tilbud på 4.328.000 kr. og At tilbudet fra 20. maj 2008 på 4.328.000 kr. udløb 20. nov 2008 viste Jyske bank alt om At jyske Bank igen 6. maj 2009 oplyses at tilbudet på 4.328.000 kr. Er bortfaldet kan næppe værer gået forbi deres næse, eftersom jyse bank fik denne oplysning først. :-( Er jyske bank en ærlig bank ELLER ER JYSKE BANK MÅSKE BEDRAGERISK, OG GØR ALT FOR AT VILDLEDE DE KUNDER BANKEN SNYDER, BEKLAGER MEN DET ER JO NOGET VI ØNSKER DIALOG OM. :-( JYSKE BANK KUNNE HAVE TALT SANDT ALLERÆDE FRA 25-05-2016 Hvor vi i ren provokation tilbød Anders Dam at Jyske bank kunne få 250.000 kr. For en låne kopi af et påstået optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Et lån som jyske bank bruger som et falsk lån Dette af jyske bank påstået lån må være optaget 16-04-2009 her tinglyser jyske bank nemlig en byrde på 4.328.000 kr. overfor Nykredit. :-) Men vil jyske bank også her påstå at det er noget kunden selv har fundet på, Lige som jyske bank Birgit Bush Thuesen påstår at det er kunden selv, som har fundet på at sælge en grund på 7.500 m2 og dermed ville nedbringe et lån i Nykredit. Lige som når jyske bank påstår, at det er kunden selv der har givet Nykredit oprykkende pant og flyttet Jyske bank tilbage i en pant rækkefølge. Der er bestemt noget at tale om, så hvorfor jyske bank nægter at tale om det, og forsøger ved jura at snyde og bedrage deres kunder må stå i det uvisse. :-) :-) Nykredit kan nægte og blive ved med at nægte at underskrive, det gør intet. Nykredit vil blive afhørt i sagen Eks kan man i Nykredit optaget / hjemtage et lån på 4.328.000 kr. Efter tilbud er forældet Efter tilbud er bortfaldet Uden Nykredit tager betaling herfor. Uden der findes en underskrævet udbetalings anmodning Uden der findes en underskrævet hjemtagelses anmodning Uden der findes en underskrevet aftale mellem Nykredit og kunde, om dette her lån overhovet ønskes. Osv Hvornår har jyske banks kunde overhoved et behov for at skulle bruge penge, om måske ville låne dem, det er det vi skal tale om. :-) Så Anders Dam du skal bare lige futte ned i dit hemmelige arkiv, og og finde de manglende dokumenter, dem vi bad dig skaffe 25-05-2016 Altså dem som du Anders og din Bank Jyske Bank har forsøgt at lyve som ægte. Har du dem, og vil du vise dem, kan vi narturligvis ændre på teksten. Men Anders Dam hvis du og din bank har løjet, og taget af kassen, for bedre at kunne lyve, så er sagen jo en anden, og vi skal ikke ændre noget i teksen. :-) VI GIDER HELST IKKE AT BRUGE SÅ MEGET TID PÅ JYSKE BANKS SANDT ELLER FALSK Men det er klart at hvis jyske bank nægter alt, og nægter dialog, Så er en offenlig retssag enste mulighed for kunden til at få oprejsning. VI HAR UDSTRÆKT HÅNDEN TIL JYSKE BANK. DET HANDLER MEST KUN OM INDRØMMELSER OG UNDSKYLDNING JYSKE BANK VÆLGER SELV HVORDAN BANKEN I OFFENLIGHEDEN VIL FREMSTÅ, OG ACEPTERE NARTURLIG VIS DETTE. :-) Anders Dam vis os nu. Kopi fra Nykredit bevis at vi har optaget dette lån 4.328.000 kr. må jo være optaget i Nykredit 16-04-2009, det er her Jyske Bank tinglyser en byrde på samme beløb. Og Anders :-) nu du alligevel er i dit hjemlige arkiv Så find lige den garanti overfor Nykredit, på de 4.328.000 kr. (det arkiv som du nægte dine kunder aktindsigt i.) Og kik lige på listen her forneden, som jyske bank via banknyt.dk nemt kan følge, efter din Advokat Morten Ulrik Gade maj 2017 fik tilsendt en link. :-( Når du som leder af jyskebank ikke vil tale om dette her, så råber vi op. :-( ANDERS DAM 31-05-2016 VALGTE AT LADE ADVOKATERNE LUND ELMER SANDAGER FORSÆTTE MED AT LYVE LÅN PÅ 4.328.000 kr. SOM OPTAGET I NYKREDIT at philip Baruch lyver på en måde, så han bagefter kan sige, han misforstod spørgsmålet og svarede forkert, er jo kun fordi han er yderst snedig anligt. DETTE SOM STADIG SOM AT FORTSAT LYVE I RETSSAG, ALENE FOR AT VILLE SKUFFE I RETSFORHOLD. ------------------- :-( Vi ville i sagen mod jyske bank have Nykredit til underskriver et dokument. Hvor Nykredit bekræfter at der ikke er blevet optaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit 4.328.000 kr. Som blev os tilbudt 20. maj 2008. Gældende til 20. nov 2008 :-( På trods af møde referat fra mødet i Nykredit, 18-10-2016 Hvor det tydligt står, at der ikke er optaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Og telige med de mange beviser på, at der ikke findes noget optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr ændre ikke at jyske bank lyver og at nykredit dækker over at der ikke findes, eller har eksisteret et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-( Bare fordi Nykredit ikke vil underskrive at der ikke er optaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Og deres advokat Mette Egholm Nielsen siger Nykredit ikke vil levere skyts imod jyske bank, ænder ikke det store. Mette Egholm Nielsen vil narturligvis vis blive indkaldt, og i retten skulle svare JA NEJ Som har vi optaget / hjemtager lån i Nykredit på 4.328.000 kr. JA ELLER NE HVIS Advokat Mette Egholm Nielsen svare JA kommer de næste spørgsmål, hvem bestemmer om et lån skal skal hjemtages hvornår, hvordan, hvilken dokumenter har kunden underskrævet, hvilken obglationer er der solgt, hvor er lånet udbetalt. osv. samt en masse kryds spørgsmål. :-( Selv om Advokat Mette Egholm Nielsen fortsat at underskrive, ændre det ikke noget, men viser bare at nykredit er mere med, og har jo også udnyttet sagen, til en uberettet indtægt. Nykredit svare de ikke vil leverer skyts i mod jyske bank. for de er jo nok stadig bedste venner med jyske bank :-) :-) Se bilag på at tilbud er bortfaldet og derfor ikke kan eksistere. https://facebook.com/stovry.php?story_fbid=10214873510170621&id=1213101334&ref=bookmarks :-) :-) BILLEDER I NY TIDSLINIE SAGEN MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI SVIG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1493715853997211&id=1045397795495688 :-) :-) Normale og ærlige mennesker ville ikke nægte at hjælpe andre i en såd an sag, men anderledes er det med Nykredit, og nok også jyske bank. :-) Nykredit kan følge sagen her. Om underskrift. https://facebook.com/Nykredit-dækker-over-SVIG-i-Jyske-Bank-Advokat-Mette-Egholm-Nielsen-svare-351558681922937/ :-( :-) :-) Vores advokat Skrev 04-10-2017 At han anbefale, at vi opgiver sagen imod jyske bank. Og skriver om højsteretsdomme, om sager omhandlende rente bytte, Men skriver igen intet om det vores sag handler om. ( de mange spørgsmål som er nederst ) :-) :-) !. Vi blev meget forvirret ovver at vores advokat kun taler om dårlig rådgivning, omkring en rente bytte med jyske bank, En rentebytte, som jyske bank har lavet ved egen hånd. ! Uden påforhånd at sikker sig en mundtlig eller skriftligt aftale ved kunde. Vores Advokat er blevet oplyst februar 2016 At den anlagte sag mod jyske bank er ændret. FRA DÅRLIG RÅDGIVNING TIL SVIG / BEDRAGERI Altså FALSK SVIG VILDNING FORFALSKNING UDNYTTELSE Hvis det skal skrives pænt At vi ikke har et lån 4.328.000 kr. at betale på, eller bytte renter med til nogle. At vi ikke har aftalt og godkendt den rente bytte fra 16-07-2008 som jyske bank opråber sig i retsforhold at være den der er godkendt 15-07-2008. :-) Vi har fremsende alt materiale, og beviser til vores advokat, siden februar 2016 og løbende herefter. :-) Da vi kan intet sted i det vi har fået af vores advokat, hverken se eller læse at jyske bank fra vores advokat, er blevet oplyst, om noget af de mange forhold der er kommet til i sagen. Forhold som vi har fremlagt til vores advokat mange gange er oplyst, :-) Hvis jyske bank ikke af vores advokat er blevet DIRÆKTE oplyst om hvad sagen handler om, tager jyske bank bank jo heller ikke stilling til sagen som vi her skriver hvad handler om. Da denne side her, og de andre sider som banknyt ikke er den rigtige kanal. En ven som er advokat siger vi skal bede vores advokat i sagen besvare, og BEKRAFTE om jyskebank af vores advokat Er jyske bank blevet oplyst om sagens forhold De forhold som vi har fremlagt siden februar 2016, og løbende herefter. :-) Derfor tillader vi os derfor 8-12-2017 at spørger vores advokat direkte. Om vores advokat har oplyst jyske bank om det, vi har sagt sagen handler siden februar 2016 :-) Og BEKRAFTE af jyske bank af de officielle kanaler (gennem vores advokat) er blevet oplyst om hvad sagen herfra handler om SOM At sagen har ændret sig fra det vi først troede bare var jyske Banks normale dårlige rådgivning Til mandatsvig, bedrageri, forfalskning, dokumentfalsk, vildledning mv Omskrives til civilretlig sag. :-) Det enste vi kan se der skrives om er hvad jyske bank først er blevet stævnet for 2015 inden inden 1 år efter klagen i ankenævnet 2013 blev afsluttet. Og til dette er der sagt, efter møde hos advokaten 15-08-2016 der skal skrives et nyt processkift, med de forhold som vi har oplyst. At vores advokat i sagen skulle bruge sagens beviser mod jyske bank kan næppe mistolkes. anmeldelse af jyske bank for bedrageri, er jo rimlig klar, og skal være cevilretligt skrevet. En anmeldelse som stiller store spørgsmåls tegn, ved jyske Banks Hæderlighed, Ærlighed og Troværdighed. Sagen viser tydelige tegn på bedrageri. men jyske bank er jo iskolde over for deres kunder, og med deres mange advokater som er ansatte for at deres snyderi ikke må opdages og som derfor jo nærmest pisser på os, det er kun klamt. :-) Materialet er gennemgået ved møde ved min advokat. 2016 og grundig forklaret, og dengang forstået. Desværre mene vores advokat tydeligvis ikke, at det nu har nogle betydning for sagen, mod jyske bank, da intet er blevet nævnt eller omtalt, vi holder dog fast, alle forhold er vigtige, og de er mere vigtige end den falske rente bytte, til det lige så falske lån i nykredit på 4.328.000 kr. :-( Sagen er heller ikke blevet nævn i nogle breve, hele tiden taler han om sagen fra 2015 som er ændret efter febuar. 201 6 og sådan er sagen. :-) Vi Beder Jyske bank indrømme og sige undskyld, og mene det, det betyder ret meget. Men Jyske bank vil intet indrømme, og vil åbenbart skide deres kunder et stykke, ellers er der ikke en logisk forklaring, på at jyske bank LYVER og forsøger at dække over der, som ved at nægte kunder agtindsigt. :-) Vores advokat mener kun det handler om dårlig rådgivning, og sagen faktisk er tabt på forhånd, og anbefaler derfor vi skal opgive, det er noteret, vi har også sagt vi ikke er enige i at jyske bank gerne må stjæle af kassen lyve og bedrage, som vi har sagt og skrævet sagen skal fortsætte. altså efter det nye processkrift som skal inde holde alle forhold, der her er nævnt, :-) Kan måske godt fjerne det at Casper Dam Olsen fortalte om Carstens gamle revisors øknomiske forhold, dette hører ikke til i sagen, men viser bare at jyske bank er ligeglad med at deres ansatte bryder deres tavshedspligt, men det er god skik, og den skriver Philip Baruch jo at Jyske bank ikke behøver at overholde. :-( VI mener ikke jyske bank gerne må tage af kassen, hvis banken har lyst dette. Carsten sendte et link hertil siden både til advokat og andre steder for at ingen kan være i tivl om hvad sagen for den lille familie handler om. :-) På den måde kunne det måske ændre vores advokats opfattelse af sagen, som han ser den. Vores opfattelse af sagen, er tydeligvis en helt anden end vores advokat, men lad nu en dommer tage stilling til sagens bilag og som den er fremlagt og beskrævet. DET HANDLE OM AT HAVE RET. og LYVER JYSKE BANK har JYSKE BANK TAGET AF KASSEN laver JYSKE BANK SVIG bruger JYSKE BANK FALSK De nævnte forhold nederst, har alle betydning. Nogle de mange forhold, er her indsat som spørsmål nederst , og vi mener de alle har relevans til den anlagte sag, som vi mener er bedrageri. :-) Svig for milioner mod kunde i jyske bank. https://facebook.com/JyskeBank.dk/?ref=bookmarks :-) Vores bog og historie om at være 9 år i helvede, med den grønne slagter. Ud af planlagte 20 år. Men nok snarer at skulle skulle være det resten af livet. :-) Grundet jyske bank og en kæmpe løgn. OG nej det er ikke en beskyldning. Vi føler bare at JYSKE BANK LYVER en smule her, måske ligefrem planlagt. :-) Men det taler vi jo mere om i retten, for vi vil have alle vores spørgsmål besvaret, Det er åbenbart det eneste sted jyske bank vil besvare spørgsmål. :-) http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/andelsboligforeninger-har-faaet-nok-stopper-betalinger-til-gebyrgribbene/6029918 Det er vores almindelige princip, at når en sag verserer for domstolene, udtaler vi os ikke, siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank (dette er en MASTER som rettes med røbende link på bilag til alle spørgsmål, frem til vi har første retsmøde) :-) Kan denne historie mon betale for sådanne en bil de næste 20 år med alt betalt :-). Det ville være dejligt ny bil hvert andet år, Historien bør blive til en gyser film, selv om der kom mordtrusler fra en der købte flere ph lamper fra Carstens konto mens han var syg, var jyske bank er dog den mindst søde i historien og hjulpet kreditforeningen Nykredit I historien du gerne skulle se som film. Historien skrives men ikke af Carsten, og den handler om mere end at blive bedraget af den danske bank jyske bank :-) Men som da vi intet havde efter jyske bank tog alt fra os, der var intet lys at se forude, Så nu har vi bare en god historie at fortælle. :-) Lidt mere fra oplevelsen er her https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212893634034955 En fyldte tanken med olie, TAK En betalte til maden, TAK En betalte medicin, mange hjalp TAK :-) Undtagen jyske bank, de ønskede kun at tage alt og jyske bank tager stadig af kassen til renter af lån som ikke findes. ER DET BEDRAGERI SVIG SVINDEL, vi ønsker bare svar. derfor spørger vi igen og igen. lige til jyske bank svare. :-) Mens jyske bank tog hvad de kunne tage, gemte vi dette minde, Carsten's hjerne :-) den huske hele historien. :-) :-) Kom med i retten og hør Når den tyvagtige og bedrageriske JYSKE BANK skal bekræfte bilag. Hvor jyske bank har taget af kassen, altså lavet mandat svig, løjet og forsøgt at skjule det. Kom med og hør jyske bank enten benægte de dokumenter som fremlægges. Eller hør jyske bank bekræfte, ja nej spørgsmål som at banken har løjet og taget af kassen. ----- :-) :-) Bliver du Snydt af jyske bank så fortæl om det, Og har du brug for hjælp i din sag så ring 40333400. Carsten hjælper dig Gratis :-) Carsten ved om nogle hvordan jyske bank arbejder, og lyver for at tjene penge. :-) :-) Svar udbedes her eller i retten. :-) :-) Vi afventer 5-10-207 svar fra vores advokat om han mener vi har optaget et lån i Nykredit, efter tilbudet 20 maj 2008 på 4.328.000 kr. Og har aftalt om han mener vi har aftalt at bytte renter med jyske bank, på dette lån. Jævnfør den af jyske Banks fremlagte rente bytte lavet 16-07-2008 Som skulle erstatte den der er aftalt 15-07-2008 :-) Vi afventer også at få bekræftet fra advokaten, at jyske bank er blevet meddelt om alle sagens forhold, som jo ikke står i processkriftet fra 2015, Da kun jyske bank selv dengang kendte til forholdende. :-) :-) Mens vi venter så læs med. Lidt af de spørgsmål jyske bank ignorere og ikke vil svare på, :-) Men hvad jyske bank vil jo overhoved ikke tale med Carsten Storbjerg, det har bestyrelsen ved Philip Baruch skrevet 31/5-2016 Og på havkatten skriver de, sagen må gå sin gang, og det handler om jura Lige som jyske bank selv skriver at jyske bank overholder alle regler og love DET ER LIGE NETOP DET SOM SAGEN OGSÅ HANDLER OM. :-) Hej jyske bank, i er tilbudt dialog men jyske bank ønsker det ikke, vi er også ved at være ret ligeglade, det er kun min far som vil tale, og vi vil ikke være til grin over for en åbenbart stor løjer bank. :-) DERFOR SKAL JYSKE BANK I RETTEN BEKRAFTE ALLE BILAG SOM FREMLÆGGES. :-) Jyske bank kan NARTURLIGVIS benægte at banken har hævet af betroet midler fra en konto kun jyskebank kunne hæve fra. Men så er det jo ansatte i jyske bank der lyver og stjæler ?. Over 1 år og 7 måneder gik der, fra ledelsen i jyske bank af Carsten den 25 maj 2016 blev oplyst om det falske lån på 4.328.000 kr. uden at jyske bank en enste gang har, ville eller turde svare på, om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt, og i øvrigt intet vil svare på. :-) jyske bank behøver slet ikke svare, på noget som helst, er snar ved at være ret ligeglad, Men tænk da på bankernes omdømme, og ATP PFA mm som støtter jyske Banks handlinger ved aktie køb, og deres partner som REALMÆGLERNE GF FORSIKRING MM ;-( Banken får alligevel alle ja nej spørgsmål i retten. Så vi tager den der fra. Dyrt for Carsten med retten, men det er jo Jyske Banks måde at forsøge at stoppe disse dumme spørgsmål fra kunde der føler sig bedraget, snyd, franarret, røvet, bestjålet. :-) :-) Det er ingen beskyldning, men er bilag ægte Så er lignede sager ikke set før i et dansk retslokale. Sagen understreger kun at ingen kunder fremover kan stole på jyske bank. :-( At en stor dansk bank som jyske bank, kan lave så meget lort, og ikke have styr på noget som helst, for så at lyve og forsøge at skjule det, selv om jyske bank er velvidende om alle forhold Vælger jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater også i retsforholdet at lyve. svig falsk udnyttelse og NARTURLIGVIS vildledning er hvad jyske bank skal forsvare sig mod i retten. men om vi føler os bedraget. Ja da :-) :-) I retten må vi så bare ønske en god forestilling. Og se det sande jyske bank arbejde med jura af bølgepap og stjerne advokater, med speciale i bestyrelses ansvar. Opdater 23-09-2017 Jyske bank har på ingen måde vist ønske om dialog, Min advokat er ikke blevet kontaktet siden 2-11-2016 med en skjult dagsorden en ny rente sikring, af et andet lån som vi har optaget. :-) Gud fader i skuret, afviste på stedet at spilde tiden, så heller en dom da. jyske bank må gerne komme til mig, hvis de har noget de vil undskylde, de skal jo ikke spilde min advokats tid, han skal snart lave nyt proces skrift med de forhold som er fremlagt fra februar 2016 :-) Processkriftet skal laves, så sagen kan rykke videre i straffe retten efter. Regner ikke det af jyske Banks bestyrelses forliges tilbud, for andet end et nyt forsøg på at snyde os med en ny rentebytte Swap, vi kan jo ikke stole på jyske bank :-) Seneste henvendelse fra jyskebank 02-11-2016 var tilbudet om at lave en rente sikring på et andet lån som jeg har fået tilbudt 06-05-2009 og så valgte 19-05-2009 / og hjemtager / optager 3/7-2009 Dette var en direkte fornærmelse mod min familie og mig, jyske bank viser deres magt og igen 30-11-2017 skriver jyske bank de vil ikke have en løsning. Nå nej ville jo heller ikke have deres rente rente bytte på nogle lån. :-) Haloo jyske bank, og Philip Baurch jeg er altså blevet rask, så stop nu jeres latterlige forsøg på at snyde mig, og min familie som godt ved at jyske bank svindler, eller hvad det kaldes. :-) Kære jyske bank er taget i groft svig og løgne så tro ikke jeg eller vi er helt dumme, og uden advokater fandt jeg ud af jyske Banks sande fundament. :-) Hvis bare det en masse fejl så bør jyske bank komme til Carsten, selv om det virker ret bevist, efter CEO Anders Dam blev oplyst om det 25 maj 2016 Og at Anders Dam undlod at svare sandt, men frabad sig henvendelser, via hans bestyrelsesmedlem Ring 40 33 34 00 tal med Carsten istedet for at lave mere lort for jyskebanks troværdighed. Undskyld sproget men er lidt sur :-) -- Der er flere skrive og stave fejl, rettes m Spørgsmål er næppe nye. Desværre vil Jyske bank ikke besvare nogle af dem. :-) :-) - 0. Sagens start, og hvorfor sagen faktisk startede, det handlede først om dårlig rådgivning. Rentesikring (eller rente swap) (eller rentebytte) til et underlægende lån i Nykredit. Dette lån er af jyske bank i retsforhold løjet som optaget og ægte. Dette er ikke et spørgsmål men en konstatering, Swappen W015785999 på 4.328.000 kr. som er lavet 16/7 2008 hvor Jyske Bank siger den er lavet 15/7 2008, at vi har godkendt denne. for at rentesikker et underlægende lån, også på 4.328.000 kr. som Jyske Bank har fortalt 3 personer, der har bistået i sagen, og i øvrigt er alle advokater, for at overbevise dem at Jyske Bank talte sandt, har jyske bank og deres advokater måtte lyve i retsforholdet Grundet løgn på løgn, som jyske bank oplyste, mente vores advokat ikke var noget at gøre, og derfor opfordrede Advokat Søren Nav på dette grundlag at Carsten opgav kampen og derved betalte jyske bank, og i øvrigt opgav. Carsten siger i dag at rente bytte, Swappen W015785999 ikke er aftalt, og det underlægende lån er FALSK, eller, siger bare det findes ikke i nykredit. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1313767645325367 :-) :-) ----- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende Altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1314913848544080 :-) :-) ----- 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 3. Selve forudsætningen for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyneladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, Og derefter benægter at have tilbage holdt oplysninger, for deres kunde. Desværre har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desværre ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 9 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. :-) :-) -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter at forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundne bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) Hvordan kan 2 juridiske gældende dokumenter forsvinde fra Jyske Bank, må man fjerne disse. ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1316246245077507 :-) :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny rentebytte / swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter at indsætte deres nye rentebytte / swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). Fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombyttet de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. :-) :-) — 6.A. Må man ændre i en indgået aftale. (Glem lige at jyske bank i svaret tilbageholder oplysninger om at aftalen er lukket) Jyske bank Philip Baurch skrive i retsforhold, efter 10-09-2015 hvor jyske bank er blivet opdaget. i at fuske med dokumenterne. At jyske bank 16-07-2008 kun har rettet i indgået aftale fra 15-07-2008 Altså jyske bank skriver at banken har rettet i et juridisk dokument, uden om kunden, og ikke fået en godkendelse. At jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager oplyser i er retsforhold at jyske bank retter i en aftale, der er blevet lukket, bekymrer ikke advokaterne. Men når Lund Elmer Sandager i et retsforhold bruger falske oplysninger om lån der ikke findes, bliver man ikke overrasket. :-) :-) — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hjemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagelsesanmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. :-) :-) — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse gælden til lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som aldrig er blevet hjemtaget. 8.A Har jyske bank selv rykket tilbage i pantrækkefølge og givet Nulredit oprykkende pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009. 8.B Har jyske bank jyske bank selv tinglyst pantet på 4.328.000 kr. til Nykredit 16-04-2009. :-) :-) — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317733184928813&ref=page_internal :-) :-) -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for lånesagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317095824992549 Udnyttelse: https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233278270040972/?type=3&theater :-) :-) — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? :-) :-) — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. Min ejendomsret er blevet krænket. :-) :-) — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? :-) :-) — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. :-) :-) — 15. Hvordan kan jyske bank forklare at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? Altså forsøger at vildlede. :-) :-) — I 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. :-) :-) — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? :-) :-) — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? :-) :-) — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden :-) :-) — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, Når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før :-) :-) — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske banks mand siger flere gange, om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det :-) :-) — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? :-) :-) — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr. Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) Men lån og rente bytte er fri fantasi En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) :-) :-) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? :-) :-) - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % :-) :-) - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? :-) :-) - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælgelåntagers private ejendom. ? :-) :-) - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) :-) :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. :-) :-) - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. :-) :-) - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Kunden redede kun sig selv og ejendom. Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning. :-) :-) - 32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr. Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale ( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede, blev lukket. Og til lånet som vi efterlyser bevis på er hjemtaget og udbetalt.) Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028 Og altså hvis vi altså har optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, til en efterfølgende rente bytte på 4.328.000 kr. og vi så herefter har omlagt dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit på et tidspunkt, efter vi har optaget / hjemtaget lånet ? det er tinglyst af Jyske bank 16-04-2009 og aflyst 06-05-2009 af Nykredit EJ anvendt :-) :-) - 33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 % Ligger beregning på. Der kommer et link https://facebook.com/profile.php?id=355265088189333 :-) :-) - 34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet, Mellem 1-4 dage før de selv oplyser Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage. (Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.) ca 50.000 kr lige i skuffen Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager en stor over % i rente. :-) :-) - 35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån. Som: Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb. :-) :-) - 36. Hvad findes der af forældelsesregler, omkring hævet af betroet midler,? Som eksempel punkt. 9, 10 og 11. Vel og mærket til lån og sikkerheder for lån der ikke findes. Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældelsesregler. :-) :-) - 37. Virksomheden har uden aftale betalt anden virksomheds gæld ved vildledning fra jyske bank. Dette ved at jyske bank overfører en anden virksomheds gæld, til sagsøger. Når jyske bank kan lave samme konto nummer til flere virksomheder samtidens, er dette jo hverken rigtigt eller lovligt :-) :-) - 38. Og at jyske bank selv flytte gæld fra en virksomhed til en anden virksomhed over natten. Taler kun om 280.000 kr Der er således opstået et problem til, som ikke før er nævnt. Jyske bank har ved at pålægger en ny virksomhed en enden virksomheds gæld på ca. 280.000 kr. Et nyt forhold der handler om penge. Det må være svig også, for det var ikke noget denne virksomhed skulle betale, Storbjerg erhverv har betalt en anden virksomheds gæld til jyske bank grundet vildledning er der tale svigagtighed eller hvad https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3 :-) :-) - 39. Er det rigtigt at Jyske bank ved Lund Elmer Sandager Advokater 31-05-2016 har frabet sig henvendelser, fra kunden som stiller spørgsmål om falsk lån, og falske rentebytte af dette lån. :-) :-) -- 40. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 om han har optaget / hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit :-) :-) - 41. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 hvor lånet på de 4.328.000 kr. fra Nykredit er indsat :-) :-) - 42!. Er det rigtigt at kunden, efter jyske bank forbød / frabad sig at kunden skrev til jyske bank, eller dennes advokater, hargentagende gange har skrævet på havkatten, troustpilot har Jyske bank på disse medier ikke ville svare kunden. :-) :-) - 43. Er det rigtigt, at jyske bank har set kundens hjemmeside banknyt.dk hvor der er gjort utallige forsøg, på at få dialog med Jyske bank, (link banknyt er sendt til Morten Ulrik Gade. ) lige som det på facesbook er forsøgt med opslag at komme i dialog med jyske bank, og jyske bank. :-) :-) - 44. Er det rigtigt at jyske bank på intet tidspunk, efter 31-05-2016 har ønskede at besvare nogle henvendelser fra kunden bag banknyt.dk :-) :-) - ------ Hvorfor vil jyske bank ikke tale med mig. Er jyske bank så penge begærlige at de vil bryde alle love og regler for at nå målet ? - Husk god skik at notere lidt om jyske bank holdning til den Swappen hvis den var aftalt: Måske har idioten opdaget at jyske bank hæver renter af 1.8 million til en swap :-) Kunne Philip Baruch tænke da han fremsender, tilbud om at forliges mødes, 2 november 2016 Altså af en swap det ikke er aftale Og af 1.8 million kr. der ikke engang skyldes Og i øvrigt som jyske bank selv har krævet de fleste nedbragt af Første gang skulle der nedbringes 800.000 kr. Sjovt nok det var efter Nykredit opdagede swappen. :-) :-) Så om jyske bank er en ærlig bank eller om jyske bank er en bank der slagter deres kunder, hvis de får muligheden for det. Det må retten vudere, du har lidt at læse på, så må du vudere selv. :-) :-) Da Nikolai Hansen jyske bank, selv på vegne af jyske bank, både foreslog og fortalte swap var det bedste og lidt billiger, og var lige så sikkert som et oblationslån Så var det en stor løgn, dette skal jeg snart fortælle i retten. :-) :-) Og det er ikke god skik, men jyske bank Philip Baruch siger god skik regl. At den behøver jyske bank ikke at efterleve, eller overholde. Der er ingen konsekvens når jyske bank vælger ikke at overholde god skik for banker, hvilket kommer i et punkt. :-) Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække. ------------------ :-) Jeg undersøgte frisproces regler, og mener at jeg kunne få fri proces, hvorfor jeg i nok november 2016, spørger min advokat om det ikke var en god ide, under henvisning til procesbevillings regler at søge. :-) Og ville gerne have at han fremlage mine nye påstande og søgte, min advokat søgte kun med dårlig rådgivning som grund, hvorfor jeg naturligvis fik afslag, og anbefalede ikke at anke afslaget. Selfølgelig har jeg anket selv om min advokat ikke anbefalede det, og fremsendte de bilag der omhandlede sagen. :-) Sagen er principiel da jyske bank laver svig / bedrageri for millioner mod lille kunde. At en dansk bank som jyske bank lyver lån på 4.328.000 kr. Hjemtager og hæver renter fra kunden private konto. Selvfølgelig starter sagen med dette her, af jyske bank påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som er falsk. :-) :-) Afventer stadig svar, om der er sendt beviser nok. http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/rimelig_grund.aspx Herefter handle det mindre om at jyske bank forsøgte, og stadig forsøger at umuliggøre det øknomiske grundlag, for at kunne sagsøge jyske bank, når banken fortsætter med at tage eller ved svig stjæle af kagedåsen. mine penge, således jeg måske ikke kan betale :-) Det er sådan jyske bank kvæler deres kunder i sagsøge banken. Således kan en bank som jyske bank slippe, for at deres små erhvervsdrivende får mulighed for at søge hjælp. Når Danmarks største banker tilsyneladende, snyder og bedrager deres erhvervs kunder, som banker son jyske bank kan spekulere i at stække deres kunder :-) og derfor måske ikke har ØKNOMISK mulighed for at sagsøge banken, som de mange Swap offer der blev slagtet, lige som jyske bank ville slagte os. :-) - Vi har brug for at folketinget giver mindre erhverv virksomheder, samme muligheder som private Og at få lovgivet at banker som jyske bank skal overholde regler som god skik, nu jyske bank tydligt skriver at banken ikke skal overholde god skik

Dagbogen om
Jyske Banks bedrageri

Vil du ikke selv skrive rundt og dele dette her opslag, husk hvis der er fejl, så bare ring Anders, så retter vi med et smil.

🙂

VI VIL DA NØDIG BESKYLDE JYSKE BANK FOR AT VÆRE EN BEDRAGERISK SVINDLER BANK

HVIS DET IKKE ER RIGTIGT

ANDERS DAM

TØR DU TALE OM DENNE HER SAG
GERNE EN DUEL PÅ JYSKE BANK TV

KÆRE ANDES DAM
VI VIL SÅ GERNE TALE MED DIG

🙂

Beder lige CEO Anders Dam lederen i jyske bank

skrive til sine aktionærer,
og oplyse dem at jyske bank ikke laver svindel imod deres kunder, som det jo her ellers forklares.

Og vedlægge bilag og beviser på at familien fra Hornbæk taler usandt, måske laver dokument falsk lige som jyske bank laver dokumentfalsk.

og hvis jyske bank så lige vil forklare sig, uden at lyve som jyske bank jo er meget dygtige til.

Ja Anders Dam
Din bank lyver
Altså JYSKE BANK LYVER

🙂

En tanke:

LYVER DU SÅ OGSÅ ANDERS DAM
NÅR DU 5 april 2016 til maj.dk

GAV LØFTE OM AT JYSKE BANK FREMTIDIG VILLE DRIVE EN HÆDERLIG BANK, ca 45 DAGE EFTER

25 maj 2016
Fik du IHVERTFALD kendskab til at jyske bank laver bedrageri
Da vi beder dig bevise, at vi har et lån på 4.328.000 kr. Som din bank
Jyske bank i 8 år har taget renter for.

Nu skriver vi maj 2018 snart 10 år Anders Dam

🙁

Tilykke Anders
Du trækker jyske bank ind i mørket ved fortsat bedrageri

Som nu er det blevet til
BEVIST GROFT BEDRAGRI

🙂

🙂

Jo jyske bank lyver skam bevist for at bedrage den lille familie fra Hornbæk

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK. :-) Er din pension sikker i ATP PFA Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for. :-) :-) Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder. :-) :-) Hvad er svindel "handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen" - Hvad er bedrageri "Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding." :-) :-) :-) Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig :-) Hvad er hæderlig "ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral" - Hvad er ærlig "En som holder sig til sandheden; som ikke lyver" - Hvad er troværdig "En som man med rimelighed kan tro eller stole på" :-) Men passer disse ord til jyske bank ? Følg sagen og svar så :-) :-) Var det en fejl ? At jyske bank vægte at bedrage os At jyske bank fortsætter med at bedrage os. Næppe - For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016. Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank. At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr. :-) Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam At betale 250.000 kr. Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr. :-) :-) Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen. :-( :-( En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande. :-) Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser. Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ? :-) Kærer Anders Dam Hvad har vi gjort jyske bank siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. .......... Osv Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk :-) Ps Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået Skal vi så ikke få det rettet. Efter vi har gennemgået sagen :-) :-) Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag. Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien. Så jo det fylder ret meget. :-) Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016 Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes :-) Altså efter vi opdagede den falske Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort, Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror. :-) At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk. Som jo bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke - Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken, når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser. :-) Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven. :-) :-) JYSKE BANK TAL NU MED OS. LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE. :-) jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte. :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. ? Eller er det misforstået ? :-) :-) HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED. SÅ LÆG ALT FREM. DET HAR VI GJORT. LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN, DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD. MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE. MEN SÅ FOR DE ANDRE DEM SOM LÆSER MED HER. VIS DEM ALLE BILAG :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE. SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER. OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde. :-) Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ? :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) :-) Vi som familie er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri. :-) Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet. Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat. :-) Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført. Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for. Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien. Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028. Med et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Jyske bank lyver over for kunde, for at kunne bedrage.
Bedrageri på 10’ende år udføres af jyske bank, med ledelsens vidden og godkendelse
Ellers var det jo blevet stoppet da kunden opdagede bedrageriet i 2016, og fortalte jyske bank om nogle små uoverensstemmelser

 

Kan ikke skrives for mange gange

jyske bank lyver som fanden selv.

STOL ALDRIG PÅ JYSKE BANK, der nu siden 2008 bevist og uhæderligt, har løjet, for at skuffe i retsforhold kun for at kunne bedrage familien Skaarup fra Hornbæk

🙂

🙂

Frem for at forsøge dialog, nægter jyske bank at svare os.

Anders Dam du er MEDVIRKEN TIL AT BEDRAGERIET I MOD DIN BANKS KUNDER FORTSÆTTER.

Når du velvidende lader dette bedrag fortsætte og nægter de bedraget kunder i jyske bank dialog, så bliver du meddelagtig , altså en af bedraget, måske skal det omformuleres.

(Andres Dam gav et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed)

Læs artiklen her

#Forbryder #jagt på jyskebanks uhæderlighed, utroværdighed løgnagtighed. #Jagten er gået ind, for at få #kriminelle #banker som #jyskebank til at stoppe med deres #bedrageri og bevist #svindel af kunder :-) En lille sag som jyske Banks ordstyrende formand Anders Dam, DIRÆKTE ved mail fik oplyst 25 maj 2016 At der ikke fandtes noget lån At påstået rentebytte ikke var aftalt til lån som ikke fandtes :-) Anders Christian Dam Tænkte over Mailen med disse oplysninger, og vælger at lade sin mægtige bestyrelses ven Philip Baruch fra advokat virksomheden Lund Elmer Sandager lyve, og ingurer kunden i jyske bank Lund Elmer Sandager har i forvejen løget i svarskrift over for retten, derfor virker det helt naturligt at Advokaterne LES vil fortsætte med deres løgne, for at skuffe i retsforhold. :-) EN SAG OM SVINDEL I JYSKE BANK, SVINDEL OG BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK DENNE SVINDEL OG BEDRAGEI SOM JYSKE BANK BEVIST OG UHÆDERLIGT LAVER VÆLGER NYKREDIT AT BÅDE UDNYTTE OG DÆKKE OVER, FOR EGEN VINDNINGS SKYLD. :-) #Vidneliste i sagen BS 99-698/2015 er blandt andet Anders Dam CEO jyske bank Morten Ulrik Gade jyske bank Casper Dam Olsen Jyske bank Nicolai Hansen Jyske Bank Mette Egholm Nielsen Nykredit Som i retten skal afhøres under vidneansvar om deres medvirken til SVIDELEN i jyske bank som kunden ikke måtte opdage :-) Der er mange sager om jyske Bank der kører reklamer på at være en anderleds bank :-) En bank som DIRÆKTE lyver over for bankens kunder, for at den svindel jyske bank bevist udfører mod kunder Og med CEO Anders Dam i spidsen 31 maj 2016 valgte at jyske Bank at jyske bank skulle fortsætte med at bedrage kunder mest muligt. :-) David imod goliat Familien Skaarup fra Hornbæk imod den #løgnagtige og #bedrageriske #svindelbank jyske bank med Anders Christian Dam i spidsen for den tilsyndeladende yderst #udspekuleret #kriminelle #organisation #JYSKEBANK #KONCERN :-) Selfølgelig er #AndesDam / #jyskebank mange gange opfordret til dialog Og en offenlig debat på #jyskebanktv Hvis jyske bank koncernen ikke mener det oplyste er rigtigt Hvad så med at svare os. CEO Anders Dam Ring 22227713 Og aftal en gennemgang af sagens bilag, finder vi fejl skal de naturligvis rettes. :-) :-) Humoren er der stadig Og lad nu være med at #dræbe os, selv om denne mulighed sikkert har været oppe i #bestyrelsen Undgå #mord #attentat i mod jyske Banks kunder efter opdagelse af de bedrageri banken bevist laver. :-) Så hvis #jyskebank #planlægger at smide en #bombe i vores bil, fr at #sprænge os i luften, venligst lad være med de #mordplaner Der var den sorte humor Vi søger bare dialog og samtale med jyske Banks øverste Anders Dam :-) Læs serien og få den sjove historie om jyske Bank koncernen og deres mægtige ledere

Jyske bank lover i 2016 at være en hæderlig Bank fremover

🙂

Dette med Hæderlig syntes at være meget svært for jyske bank.

Men ANDERS DAM det er jo dine aktionærer som har valgt dig, så du gør vel bare hvad dine aktionærer ønsker.

HAR #STORAKTIONÆRENE SOM #ATP, BET JYSKE BANK #BEDRAGE #BANKENS #KUNDER ?

🙂
🙂

Altså hvis jyske bank syntes, og tør

Så kan jyske bank passende
forklare deres aktionærer at banken overholder alle regler og love i bankens jagt på penge.

ANDER DAM DU MÅ DA SVARE OS.

🙂

Som en politi mand sagde i 2016
Han forstod ikke at jyske bank vill udsætte sig selv for dette her, og forstod ikke at ikke engang jyske Banks #bandeleder 🙂 mener ordstyrende formand #AndersDam nægtede at tale med os.

Vi har vist sagt undskyld
Undskyld vi opdagede bedrageriet

Men familien Skaarup fra Hornbæk siger også til jyske bank og bankens leder

Se det sjove klip her.

TÆNK HVAD FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK GØR BARE FOR AT FÅ JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED :-) EN SAMTALE MED CEO ANDERS DAM VILLE SIKKERT KUNNE GØRE DET. MEN LEDEREN AF JYSKE BANK ANDERS DAM, VIL BARE IKKE DIALOG, I SAG OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED. :-) Anders du kunne have lukket sagen i maj 2016. Men frem for dialog Valgte Anders Dam at jyske bank vil forsøge bekæmpe bankens kunder / offer, ved forsat at lyve og villede, dette for at skuffe i retsforhold, som jyskebank jo kontinuerligt har gjort det siden 2008/2009 :-( :-( DET SYNTES AT VÆRE YDERST MAGTPÅLIGGENDE, FOR JYSKE BANK & DETES LEDER ANDERS DAM AT LYVE KONTINUERLIGT. SIDEN JYSKE BANK BARE IKKE VIL TALE SANDT, OM LÅN 4.328.000 kr. I NYKREDIT LAD OS STARTE MED FØRSTE PUNKT. :-) Du som fatter mistanke at enten lyver vi ellers lyver jyske bank. Vi fremlægger gerne alt og gennemgå alle bilag med dig også. Spørg om jyske bank vil gøre det samme. :-) :-) Så derfor Anders Dam http://boligsikring.dk/dagbogs-bemaerkning-med-billeder-for-at-raabe-jyske-bank-op-til-dialog-og-at-stoppe-bedrageri/ :-) Dette opslag kan du Anders Dam takke dig og din måde at lede banken på. Familien er klar til kamp op imod både dig og din uhæderlige bank Jyske bank Vi skal nok få de svar vi kæmper for. :-) Om nogle så læse dette her opslag vides ikke. men hvad fanden :-) historien er skide god, og det hjælper på humøret at skrive. :-) Jyske bank i kan tænke hvad i vil. Nar, idiot, klovn, spadser. Fald DØD om, lorte kunde som opdagede svindlen. Familien skriver kun fordi jyske Banks leder og DIRIKTØR CEO Anders Dam nægter at svare og holde op med at lave bedrageri. :-) :-) Og naturligvis fordi jyske bank nægter at dokumenter at vi i NYKREDT skulle have lånt de 4.328.000 kr. som vi siger jyske bank lyver om. Og som Nykredit iøvrigt heller ikke kender noget til. :-) Familien siger at jyske bank lyver om dette her lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, for at jyske bank kan lave bedrageri af kunde. Hvad siger jyske bank og deres leder så til disses anklager. DE SIGER INGEN TING, UDOVER AT SIGE DET HANDLER I HØJ GRAD OM JURA uden at nærmer vil forklare hvad jyske bank så mener om det. :-) :-) Anders Dam vi tilbød dig altså din bank / jyske bank 250.000 kroner. Du skal bare bevise hvilket dato, og ved hvilket låne bilag, hvilket obgliationer der er solgt mm Så er vi jo igang med dialogen, er det noget den ærlige jyske bank har problemer med :-) :-) Dagbogs notat. Om jyske bank 20 april Da det er et privat notat, til dagbogen http://banknyt.dk og lidt af vores private tanker. Forbehold for fejl. Jyske bank hvis i ikke er enig, så svar og vi kan gennemgå sag, og sammen rette eventuelle fejl. :-) :-) HUSK NU JYSKE BANK LYVER Men husk også at NYKREDIT OGSÅ LYVER. :-) :-) Det handler om beviser, og hertil skal kunder vide at banker som Nykredit og Jyske Bank helst lyver mundtligt. Således du som kunde ikke kan bevise det. - Og du tænker så :-) Jamen kan familien Skaarup bevise AT NYKREDIT LYVER OVER FOR DERES KUNDER. AT JYSKE BANK LYVER OVER FOR DERES KUNDER. ? Ja det kan familien godt bevise Familien som har efterforsket jyske bank for svindel mod kunde i 2 år, og har samlet flere beviser for dette. :-) Hmmm ja det var svært, da jyske bank både lyver, og har bortskaffet bilag, tilbageholdt vigtige bilag, ændret i bilag, nægtet at svare, løget i retsforhold osv. Men vi mener. ALIGEVEL VI HAR EN GOD SAG IMOD JYSKE BANK FOR SVINDEL / SVIG / DOKUMENTFALSK / FALSK :-) Vi kunne ikke få fri proces da processtyrelsen ikke mente sagen har offenlighedens intresse. - Politiet har ikke ville efterforske sagens beviser i mod jyske bank for bedrageri. Politiet ville ikke engang afhører hoved vidnet bag anmeldelsen. OM SAGEN ER FOR STOR OG KOMPLEX ? Vides ikke. Men at jyske bank har højtstående venner, er ikke ubekendt. - Jo sagen er stor, da bankerne her forsøger at se hvor langt de kan gå, for at bedrage deres kunder, og slippe godt fra det. Jyske bank lægger sig først og håber sikkert at andre banker vil følge Jyske Bank og deres hundrede vis af advokater, som ikke tør tale med familien fra Hornbæk om denne svig sag. :-) Derfor skriver vi forsat på historien om omfanget af lov overtrædelser i den store Danske bank jyske Bank Danmarks svar på en god film - :-) HÅBER BOGEN OM DE DANSKE BANKER, GIVER ANDRE NOGET AT TÆNKE PÅ. - Om familien så bliver likvideret i bogen / filmen, eller om familien overlever diverse attentat forsøg. Imens familien søger efter sandheden om bedrageri på højt plan. Og får den øverste leder, som står bag svindlen mod bankens kunder dømt. Det overlader vi til vores historie, som tilskrives lidt mere fantasi, men stadig er skrevet efter familiens oplevelser. Altså virklige hendelser. :-) :-) husk DR serien bedraget 2 Er slet ikke så langt fra virkeligheden som nogle kunne tro. :-) - :-) Beviser vi har forsøgt at fremlægge overfor jyske bank, for at få denne Bank til at lade være med at lave bevist og fortsat bedrageri imod familien. Eller som et minimum dokumentere, at jyske bank bestemt ikke lyver og bedrager familien, således vi kan fjerne alle disse opråb i dagbogen. :-) :-) CEO ANDERS CHRISTIAN DAM NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM OPLYSER JYSKE BANKS MÆGTIGE LEDER, ANDERS DAM OM FLERE SVIG FORHOLD I BANKEN. - JYSKE BANK VIL BARE IKKE DOKUMENTER NOGET FOR DE KUNDER Som anklager jyske bank for svindel :-) Eller bevise :-) AT JYSKE BANK DA ER EN ÆRLIGE OG TROVÆRDIG BANK :-) , LIGE SOM JYSKE BANK DA SLET IKKE VIL MODBEVISE, AT JYSKE BANK LYVER OG LAVER BEDRAGERI. - - :-) JYSKE BANKS DIRIKTØR CEO ANDERS DAM ER HELT BEVIST OM AT JYSKE BANK LYVER. :-) MEN BANK DIRIKTØREN ANDERS DAM. VIL IKKE RETTE OP, PÅ DE TIL JYSKE BANK OPLYSTE SVIG OG FALSK FORHOLD SOM HR. ANDERS DAM ER BLEVET OPLYST OG ELLER VIDENDE TIL, AT JYSKE BANK UDSÆTTER DERES KUNDER FOR. :-( ANDERS DAM NÆGTER AT UNDESØGE SAGEN SAMMEN MED KUNDE TÆNK OM FAMILIEN NU SKULLE HAVE BEVISER NOK IMOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI. ANDERS TAL DA MED DINE KUNDER OG SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL. Lidt af dem er her: https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks - OG UNDSKYLDE :-) ? DET VIL JYSKE BANK DA SLET IKKE. :-( :-( Så heller bede ders advokater Lund Elmer Sandager lyve i retsforhold. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK. :-) :-) NYKREDIT ER OGSÅ TAGET I UDNYTTELSE. OG AT LYVE OVERFOR KUNDE. ( men vi er nu mest efter jyske bank som den der er mest bevist om at ville snyde og bedrage der hvor banken kan. ) :-) DET HANDLER IKKE KUN OM JYSKE BANK, MEN OGSÅ OM DERES PARTNER NYKREDIT ALTSÅ OM DE STORE DANSKE BANKER LÆS HISORIEN OM DERES SAMMENARBEJDE. :-) SÅDAN HANDLER STORE DANSKE BANKER I MOD ALT SUND FORNUFT, IMOD LOVE OG REGLER. PÅ DERES EVIGE JAGT EFTER DOMINANS OG PENGE. :-) :-) Og jo fra Jyske Banks side er det planlagt fra dag 1. AT FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE KUNDEN VIKLET IND I ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. SOM JYSKE BANK SÅ EFTERFØLGENDE KUNNE UDNYTTE ØKONOMISK, FOR AT SIKKER BANKENS INTRESSER. :-) TYDLIGVIS PLANLAGT FRA DAG 1 jyske bank startet deres plan i 2008, med jagten for at få kunden et AFHÆNIGSFORHOLD - Det er måske ikke direkte ulovligt, at godkende et budget som åbentlyst aldrig har kunne holde Som nogen skriver om jyske bank, så vil jyske banks præsident Anders Dam have helt Precise love. :-( Og der skulle nok stå, at banker ikke må godkende budgetter som er åbenlyse forkerte, som Andes Dam sikkert ville sige, når det ikke står som direkte ulovligt, tager jyske bank sig ikke af det. :-( Når ja jyske bank tager sig jo heller ikke af det som står i straffeloven, bogføringsloven, tinglysningsloven, god skik, Omkring svig og falsk, håber jyske banken sikkert bliver ikke at live opdaget i at lyve. MEN HOV JYSKE BANK ER JO TAGET I AT LYVE. :-) :-) jyske bank siger klart om god skik regler fra finanstilsynet Altså jyske bank behøver ikke overholde god skik regler Dette skriver bestyrelses medlem Philip Baruch i flere retssager imod jyske bank Her oplyser Jyske Banks bestyrelse i flere sager, at det ingen konsekvens har for jyske bank ikke at overholde GOD SKIK REGLER hvorfor jyske bank ikke behøver overholde GOD SKIK Og som jyske bank viser klart at banken ikke vil overholde god skik fra Finanstilsynet. :-) :-) AT JYSKE BANK PLANLAGE AT VILLE BEDAGE FANILIEN FRA DAG 1, STÅR KLART FOR FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK :-( MEN FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE DERES KUNDE I ET AFHÆNIGHEDS FORHOLD OG GODKENDER BUDGET UDEN RENTER OG PROVISION TIL JYSKE BANK. - Ikke kun i 2008 men også i 2009 godkender jyske bank 2 bygge brugetter, der begge er med samme graverende fejl, og derfor aldrig ville kunne holde Selv om enhver banksælger kan se der ikke er medtaget, en enste krone til jyske bank i renter provision mm - Godkender jyske bank alene disse Og siger til kunden at Nykredit får budgettet til endelig godkendelse. Vi får først efter vi stævnede Nykredit, oplyst på et møde med Nykredit's advokat Mette Egholm Nielsen - At Nykredit aldrig har fået nogle budgetter fra jyske bank til godkendelse, og at Nykredit oplyser det er jyske bank alene, som på vegne af Nykredit har godkendte budgetter for lånetilsagn. :-) TAK FOR DET JYSKE BANK DER BLEV DET BEKRFTET AT JYSKE BANK OGSÅ HER LØJ OVER FOR BANKENS KUNDE, :-) TAK FOR AT JYSKE BANK GODKENDTE BUDGET MED ÅBENLYSE MANGLER. TIL LÅNETILSAGNET PÅ 4.300.000 kr. for bygge projekt 2. Og dermed fik skabt et afhængighedsforhold til jyske bank, som ikke kun kunne udnyttes, men blev udbyttet. - - DET ER MULIGT DET ER TABTE FORVENTNINGER MEN DET ER OGSÅ AT SKABE ET AFÆNIGHEDS FORHOLD - Det hele bekræftes vel af CEO Som værende planlagt, da vi 25 maj 2016 oplyser til CEO Anders Dam at der intet lån findes, og beder ham dokumentere dette lån mm Svaret fra jyske bank 31 maj 2016 er at Jyske bank nægter at tale med os Og vælger bevist og uhæderlig at fortsætte svindlen - Maj 2017 skriver vi igen til jyske bank og beder jouridisk afdeling i jyskebank ved advokat Morten Ulrik Gade. Om at lade være at hæve renter for et lån på 4.328.000 kr. Da der intet lån på 4.328.000 kr. findes hjemtaget i Nykredit. - Jyske bank svare igen ikke, men fortsætter istedet hvad det for os klart er bedrageri. :-) Nu skriver vi april 2018 Jyske bank vil bare ikke svare, men har bevist fortsat det vi klart mener er bedrageri af jyske Banks egne kunder. :-) :-) SAGEN OM SVINDLEN I JYSKE BANK ER LANGT STØRE END SÅ. Sammenarbejdet mellem jyske bank og Nykredit i svindlen spiller også ind. Og hvis det ikke er svindel jyske bank laver, hvorfor svare jyske bank så ikke. :-) :-) Hvor meget af dette her forgår der i Danmark af tilsvarende bevist snyd i mod bankens kunder, bankerne er ofte så udspekuleret at de sikkert sigter efter at bevist kalde det dårlig rådgivning, og så sigte så efter forældelse på 3 år. Som i de mange mange mange sager imod de danske banker. :-) :-) NYKREDIT MEDVIRKER OG SYNTES KLAR AT DÆKKER OVER SVINDLEN I JYSKE BANK. :-) DERFOR HANDLER DET I HØJ GRAD OGSÅ OM NYKREDIT VI KAN BEVISE AT 1. NYKREDIT LYVER - 2. NYKREDIT UDNYTTER ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. TIL SIKKERT AT GIVE NYKREDIT EN UBERETTET ØKNOMISK GEVINST OG GIVE FAMILIEN SKAARUP ET UBERETTET TAB. - 3. NYKREDIT UDNYTTER SANSYNLIGVIS ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. VED AT NÆGTE AT MODTAGE PROVENUE / PENGE, OG SÅ HÆVE RENTER OG BIDRAG AF DE PENGE NYKREDIT NÆGTEDE AT MODTAGE I OVER 2 ÅR. MENER DETTE MEGET KLART HENSTÅR SOM BEDRAGERI I STAFFELOVEN. - :-) At Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen har udleveret kopi af bilag, Som viser dokumentfalsk Er bilag hvori jyske bank har rettet i bilaget, og sendt dette til Nykredit, brugt til andet, end det var givet til. - Da vi så bede Nykredit lige bekræfte at det ikke er Nykredit som har lavet dokumentfalsk, kan Nykredit's advokat pludselig ikke svare, en anden advokat Søren Hoffmann Christiansen Nykredit skriver efter flere henvendelser 21-02-2018 at Nykredit har hjulpet meget og ikke kan hjælpe mere. - :-) :-) Nå vi er længer fremme med sagen om jyske bank. Kommer vi ind på hvordan NYKREDIT har udnytter vores sag mod jyske bank for bedrageri :-) For blandt andet at Nykredit kunne tjene flere penge på et lavrisiko lån, med fuld sikkerhed. Nykredit har hævet bidraget med 2,2 % på et lån, i ejendom bybjergvej 43. 3060 espergærde. Således bidraget er sat op fra 0,8 % til 3 % i bidrag. :-) :-) KORT FORTALT. FAKTA Vi har som sagt en ejendom i Espergærde med 6 lejemål, Hertil har vi fået et tilbud 6 maj 2009 på at kunne låne 4.300.000 kr. Vi optager det tilbudte lån i Nykredit 3 juli 2009. - Vi har i marts 2018 en restgæld på 1.200.000 kr. Nykredit har første prioritet, og pant for 4.300.000 kr. Altså der er afdraget 3.100.000 kr. :-) Ejendommen er over 7-8.000.000 kr. Værd, Men Nykredit oplyser det er høj risiko lån, og nægter at nedsætte bidraget på de 3 %. Da Nykredit også skal sikker deres investorerer mod unødig risiko. - Nykredit tilbød et lån på 4.300.000 kr. med et højt bidrag på 0,8 % hvilket var lige ved at få os til droppe projektet. Nykredit ved og viste der var 2 tilbud et på 4.328.000 kr. Og et år efter et nyt tilbud på 4.300.000 kr. Dette blev optaget, og det blev en større bygning. - Nykredit sætter kort tid efter bidraget op fra 0,8 % til sidst 3 % Har forsøgt at få Nykredit til at sætte bidraget ned igen. - Nykredit BEKRAFTER telefonisk at grunden for det høje bidrag, er at der ligger en rente bytte med jyske bank på 4.328.000 kr. Og derfor BEKRAFTER Nykredit at swappen er grunden til det avagante Høje bidrag på 3 % Nykredit bekræfter DIRÆKTE at lån med rentebytte har det største bidrag. :-) :-) :-) Fakta er at der findes andelsbolig foreninger hvor de har milliard gæld og som ikke har noget stort bidrag, for så går de konkurs, og så vil malke maskinerne jo stoppe. :-) :-) :-) En Swap til et lån som Nykredit godt ved ikke er hjemtaget. Men grunden er helt klar, Nykredit BEKRAFTER det er swappen. Det er skyld i det ekstra høje bidrag. (En Swap er at bytte renter på et lån.) - Vi laver et referat af samtalen og sender kopi til Nykredit, hvilket resultere i at Nykredit dagen efter, sender en mail retur hvori der står. - NYREDIT skriver de frabeder sig at blive citeret for noget Nykredit ikke har sagt. Og truer med at tage samarbejdet op til overvejelse, såfremt Nykredit ikke bliver citeret rigtigt :-( :-( DET ER KLARE TRUSLER FRA NYKREDIT SOM 1. Nykredit Udnytter den klemme og udnyttelse som jyske bank har sat os i, for at sætter bidraget op for 0,8 % med 2,2 % og op til 3 % :-) 2. Nykredit Udnytter da jyske bank kræver bybjergvej 45 tvangs solgt, og hvorefter Nykredit 27 august 2013 kræver at få hele provenuet herfra. :-) 3. Nykredit nægter herefter at svare på de mange henvendelser vi i over 2 år. har sendt. Nykredit nægter dermed også at modtage den krævet betaling for nedbringelsen af de omkring 1,5 million på det lån med hovedstol på 4.3 million i Nykredit. Nykredit udnytter I samme periode, på over 2 år At Nykredit kan og hæver rent faktisk også renter af de 1,5 million som Nykredit nægter at modtage før slut 2015. - Nykredit udnytter dermed mulighed som giver Nykredit en uberettet gevinst. Prøv lige at læse straffelovens afsnit om Bedrageri, eller aftaleloven om Svig, HVAD SYNTES DU :-) 4. Nykredit ser også deres mulighed grundet det høje bidrag på 3 % Ved i over 2 år at nægte at svare og modtage provenuet på ca 1.5 million som Nykredit gjorde krav på 27 august 2013 Nykredit svarer første gang 24 november 2015. Og laver en deponerings konto i december I denne periode på over 2 år. Har Nykredit udnyttet at deres kunde var i en øknomisk klemme med jyske bank. Og derved sikkert Nykredit sig så en uberettet gevinst og givet kunden et direkte tab, ved at hævet bidrag på 3 % af de penge Nykredit krævede at få, men nægtede at modtage :-) 5. Nykredit nægter at give deres kunde et svar på, om de har optaget et på 4.328.000 kr. i Nykredit. Dette sikkert kun for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) 6. Nykredit nægter at give kunde aktindsigt Dette sikkert også for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) :-) Tilbage til før punk 1 - 6 Vi oplyser Nykredit at samtale er optaget og lyttet i gennem 3 gange Der er ikke citeret noget forkert NYKREDIT TRUER IKKE IGEN :-) :-) 7. At Nykredit i samtalen der er optaget. Oplyser at det kan koste et mindre beløb. Hvad Nykredit ikke oplyste var at der ved straks betaling, Altså ikke ventede til næste refinansiering Ikke oplyste at der kom et kurstab på omkring 60.000 kr. ( opdateres med rigtig beløb ) Så nej du kan ikke lige sådan stole på Nykredit.b VI VIL GERNE DOKUMENTER AT 1. NYKREDIT LYVER 2. NYKREDIT UDNYTTER AFHÆNIGHEDSFORHOLD 3. NYKREDIT SANSYNLIGVIS UDNYTTER ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. :-) :-) JA DET LYDER VILDT OG UTROLIGT - AT DE DANSKE BANKER DIRÆKTE SAMMEN ARBEJDER FOR AT MODARBEJDE DERES KUNDERS MULIGHEDER FOR AT OPKLARE SVINDEL, MED HENBLIK PÅ DIRÆKTE AT VILLE SNYDE OG BEDRAGE DEM. HUSK Dette er bare en fornemmelse. :-) Og det er også bare en fornemmelse at det er CEO Anders Dam som står bag. Altså fornemmer det som syntes at være den øverste ansvarlige i at jyske bank, var og er velvidende, og helt bevist om at jyske bank snyder deres kunder. :-) :-) Mens vi nu ser vi på de bilag vi ønsker at tale med jyske bank om, holder vi vores sandheds kort frem Vi ønsker at jyske bank fremlægger sandheden og beviserne, for at familien ikke bliver bedraget af jyske bank, ved hjælp af svig og falsk. :-) Ja ja Vi er bare en lille, men Anderleds familie, som syntes vi er udsat for helt bevist Udnytelse og efterfølgende bedrageri af en af landets største banker. - Tænk hvad samtale åbenhed hæderlighed og ærlighed kunne løse af misforståelser. Undskyld jyske bank, undskyld Nykredit. Dette er tanker Selfølgelig er det nok forkert :-) Hvis vi tager fejl, så sletter vi alt. :-) Vi vil bare så gene have et møde med jer, derfor tilbød vi 25 maj 2016 CEO Anders Dam 250.000 kr. I gebyr For en kopi af det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) Kære CEO Anders Dam Vi som familie holder sammen og tager gerne kampen mod jyske bank og jeres uhæderlige advokater i retten og kæmper om jyske Banks hæderlighed. - syntes stadig ikke at jyske bank kan være bekendt at nægte os dialog, og gennem gå sagen sammen. - Hvis jyske bank har snydt med vægten og jyske bank ved det :-) SÅ SIG DA UNDSKYLD OG FAMILIEN TILGIVER JYSKE BANK Jyske bank har nægtet dialog, siden vi i 2016 oplyste banken om det svig og falsk vi har opdaget - Dagbogs notat slut. :-)

Olsen Banden
Jyske Bank går amok og bedrager kunde gennem 10 år.
Men blev opdaget i den mørke kælder

ENDELIG FIK JEG JER!!! (Olsen Banden Går Amok)

Se det morsomme gensyn.

🙂

Det er for fanden sjovt, men jyske bank, i valgte at bedrage den forkerte og fandme om i ikke bliver ved.

TAL NU BARE MED OS,
SIG NU BARE UNDSKYLD

JYSKE BANK I ER SÅ SKYLDIGE I SVINDEL, SÅ TAL MED OS.

HVORFOR LAVER JYSKE #BANK #SVINDEL ?

ER DET DERES #AKTIONÆRER SOM ATP DER KRÆVET AT JYSKE BANK LAVER #BEDRAGERI ?

🙂

#AndersChristianDam skal i #Bedragerisagen som en naturlig Del, indkaldes og afhøres under vidne ansvar.

For det som CEO Anders Dam personligt

1.
Har haft kendskab til

&

2.
Har været medvirken til at jyske bank har kunne fortsætte jyske banks bedrageri, af bankens kunde i omring 2 af de snart 10 år jyske bank foreløbigt har lavet #bedrageri af #bankkunde

🙂

image

🙂

Andes Dam modtog personlig mail 25 maj 2016

Omhandlende det falske lån, på 4.328.000 kr. som jyske bank bruger i denne her sag, for at svindle deres kunde.

Samt spørgsmål omkring
2 rente bytter, hvoraf vi klart oplyste CEO Anders Christian Dam

At vi kun har godkendt 1. Rente bytte

Den af os godkendte rentebytte fra 15-07-2008 iøvrigt var lukket dette bilag har jyske bank og deres advokater skjult over for retten og familiens advokater, når ja og familien selv.

🙂

At vi i mail 25 maj 2016 tilbød ( koncern ledelsen ) og DIRIKTØR Anders Dam at kunne få
250.000 kr. I gebyr bare for at få en kopi af lånet på de 4.328.000 kr.

Og for bevis, at vi har aftalt en ny nr. 2 rente bytte med jyske bank af det lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank påstår er hjemtaget, men nægter at bevise.

Og lån som jyskebanks bestyrelses medlem, Philip Baruch i retsforholdet sep. 2015 skriver at vi selv har bevisbyrden, for at bevise ikke findes
(Omformuleret)

🙂

Dette syntes vi altså at have bevist, maj 2016
og skrevet ved mail til
Ledelsen, #DIRIKTIONEN, og jyske Banks Advokater, samt personligt til den ordførende formand CEO Anders Dam

Dette var et opråb til jyske bank
en mulighed til jyske Bank, at jyske bank kunne indrømme og undskylde samt ikke mindst rette op.

Jyske bank ved Anders Dam i spidsen, valgte at fortsætte bankens bedrageri af den lille families virksomhed, dette ved kontinuerligt at lyve, og nægte at vise os de bilag banken må have.

🙂

At jyske bank heller ikke tale med os, selv efter vi beder jyske bank vise os det lån, banken i 8 år har hævet renter for

Det er da mærkeligt

🙂

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK. :-) Er din pension sikker i ATP PFA Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for. :-) :-) Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder. :-) :-) Hvad er svindel "handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen" - Hvad er bedrageri "Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding." :-) :-) :-) Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig :-) Hvad er hæderlig "ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral" - Hvad er ærlig "En som holder sig til sandheden; som ikke lyver" - Hvad er troværdig "En som man med rimelighed kan tro eller stole på" :-) Men passer disse ord til jyske bank ? Følg sagen og svar så :-) :-) Var det en fejl ? At jyske bank vægte at bedrage os At jyske bank fortsætter med at bedrage os. Næppe - For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016. Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank. At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr. :-) Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam At betale 250.000 kr. Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr. :-) :-) Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen. :-( :-( En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande. :-) Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser. Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ? :-) Kærer Anders Dam Hvad har vi gjort jyske bank siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. .......... Osv Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk :-) Ps Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået Skal vi så ikke få det rettet. Efter vi har gennemgået sagen :-) :-) Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag. Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien. Så jo det fylder ret meget. :-) Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016 Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes :-) Altså efter vi opdagede den falske Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort, Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror. :-) At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk. Som jo bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke - Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken, når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser. :-) Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven. :-) :-) JYSKE BANK TAL NU MED OS. LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE. :-) jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte. :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. ? Eller er det misforstået ? :-) :-) HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED. SÅ LÆG ALT FREM. DET HAR VI GJORT. LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN, DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD. MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE. MEN SÅ FOR DE ANDRE DEM SOM LÆSER MED HER. VIS DEM ALLE BILAG :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE. SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER. OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde. :-) Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ? :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) :-) Vi som familie er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri. :-) Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet. Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat. :-) Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført. Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for. Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien. Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028. Med et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Jyske bank lyver over for kunde, for at kunne bedrage.
Bedrageri på 10’ende år udføres af jyske bank, med ledelsens vidden og godkendelse
Ellers var det jo blevet stoppet da kunden opdagede bedrageriet i 2016, og fortalte jyske bank om nogle små uoverensstemmelser

🙂

Hvordan jyske bank har kunne få vores gamle advokat til at forsøge at ville hæve sagen, bag vores ryg december 2017, vil vi i bøgerne forsøge at forklare.

I selve historien blive det til konspirations teorier på højt plan, hvor de største Danske Banker er involveret,

Banker som Nykredit der er helt med i front, når jyske bank skære kage ud, og vil have en del af kagen.

Nykredit har klart udnyttede, at deres kunde var i et afhængigheds forhold med jyske bank, og var blevet som #Bankens #fange.

Samtidens med jyske bank helt bevist bedragede / bedrager dem

🙂

Jyske bank A/S. 22-01-2018 Advokat Morten Ulrik Gade Vestergade 8-16 Silkeborg 8600 Mug@jyskebank.dk BS 99-698/2015. Fuld aktindsigt Som du ved, har jeg ikke nogle advokat, og er lige nu min egen advokat. I forbindelse med anlagte sag mod jyske bank der ændres fra dårlig rådgivning til falsk svig / bedrageri mv, som oplyst 28-12-2017 jeg står i øjeblikket uden advokat, og varetager selv mine interesser imod jyske bank. jeg skal som flere gange tidligere anmodet, igen bede jyske bank fremsende fuld akt indsigt, i hele sagen. Jeg har noteret at du 17-11-2015 ikke ønskede at udlever mig denne. Jeg har ligeleds anmodet Rødsten advokater, om at anmode jyske bank at fremsende fuld aktindsigt, denne er stadig ikke modtaget. Jeg skal derfor igen bede jyske bank om at fremsende fuld akt indsigt Særligt de bilag jeg har efterlyst ved dig vist 3 maj 2016 og igen 25 maj 2016 Og specialt Alle bilag der omhandle de 2 tilbud fra Nykredit. 20/5-2008 og 6/5-2009 1. 20-05-2008 tilbud 4.328.000 kr. til bygge et projekt for en Bygning 678 m2 på en 1.599 m2 grund. Efter et afleveret budget på 4.334.765 kr. Og 2. 06-05-2009 tilbud 4.300.000 kr. til et bygge projektet, der er anmodet, til en bygning Bygning 847 m2 på en 2.875 m2 grund Efter et budget på 4.230.404,08 kr. (Er med påskrevet rettelser fra NH.) før der er ansøgt om låne tilbud. Jeg skal særligt præcis, efterlyse kopier begge fuldmagter, som giver jyske Bank lov at bede Nykredit om tilbud Lige som selve anmodning om tilbud og bede om alle hjemtagelses anmodning for tilbud der findes Pantebrev med underskrift og dato Kort sagt Alle bilag med min underskrift og dato for underskrift. Alle bilag hvor jyske bank har krævet forhøjet sikkerheder eller stillet andre krav. --- Særlig vigtig er dato på krav om pant i alle anparter i Storbjerg Erhverv ApS Det er bilag hvor jyske bank kræver pant i alle anparter i sagsøgers virksomhed Hvilket dato er denne fremlagt af Nicolai Hansen for Carsten og Anne-Marie, Det var i forbindelse med andre krav. Bilaget er ikke underskrevet. Mener selv det skete i forbindelse med krav om den tilbagetrædelse erklæring, hvor jyske bank tog pant i mit personlige tilgodehavende i virksomheder på ca 6 millioner. Mangler general kopi med underskrifter og dato - Da sagen er anlagt var jeg ikke klar over, at jyske bank har tilbage holdt oplysninger over for mig og mine advokater samt for ankenævn og over for retten Jeg beder og anmoder jyske banks igen om at udlever alle bilag i sagen. Fuldmagter mm alle bilag, som er påført min underskrift og dato og lagt i dato orden. Ønsker fuld aktindsigt i alt korspondance der er fortaget mellem mig og jyske bank. Og i alt korspondance mellem jyske bank og Nykredit Vedr. Bygge Projektforslag Opdateret oprettet budget 4 oktober 2008. Kl. 16.51:39 Vedr. Tilbud fra Nykredit 20-05-2008 På 4.328.000 kr. Til et mulig byggeri af 678 m2 på 1599 m2 byggegrund Budget dateret Jeg har flere gange anmodet om aktindsigt Du har tidligere skrævet 17-11-2015 at det var banken ikke forpligtet til. Jeg skal efter god skik regler for advokater, anmode jyske Banks advokater inden 10 dage om udlevering af alt Martial. Til sagen Dette for at kunne kontroller om jyske bank har tilbage holdt beviser, over for retten. Som at det bagved lægende lån 4.328.000 kr. I NYKREDT slet ikke er blevet optaget. om den rente bytte af 16-07-2008 på 4.328.000 kr. Med jyske bank til et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som det oplyste 10-09-2015 i retsforhold Er det samme godkendte aftalte ved telefon opkaldet 15-07-2008 en tidlig formiddag Som at Nykredit ikke har krævet at jyske Bank stiller sikkerhed på 4.328.000 kr over for Nykredit for et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit - Såfremt jyske bank fortsat nægter at udlever aktindsigt, vil jeg bruge dette i retssagen, til at understøtte ved at dokumentere at jyske bank fortsat ønske at skjule forholdende som Eks den jeg har oplyst 28-12-2017 - Jeg skal anmode om fuld aktindsigt med bilag, også til den kredit på 1.800.000 kr. Der er valgt frem til beslutning eventuelt projektet blev endelig besluttet. Selv om udlevering af bilag kan have en krimineleserne virkning på jyske bank og / eller deres advokater, skal jeg alligevel anmode advokater udlever Alle bilag anmodes sendt til Carsten storbjerg søvej 5. 3100 Hornbæk Evt. Ring 40333400 Eventuelt kan bilag hentes i jyske Bank i Helsingør / Københavns området.

Med el leder som Anders Dam det efter hjælp til skattesnyd
skattesvindel sagen
Lovede at fremover ville driv en hæderlig bank foretning, var mere end Jyske Banks mægtige leder kunde holde
Uhæderligheden er for dybt indgroet i jyske bank, og ikke noget Anders Dam vil forsøge at lave om
Tager vi fejl er CEO Anders Dam velkommen til at ringe, vi vil gerne rette

🙂

Vi har naturligvis også bevis på at Nykredit lyver, lige som vi har bevis på at jyske bank lyver.

At Nykredit tilbageholder beviser, nægter at svare, for at TJÆNE PENGE, hvorfor det syntes at være ret bevist.

At NYKREDIT dækkede over den Danske Bank Jyske Bank

Det vil komme frem

Når vi taler om konspirations teorier, kommer der naturligvis en del spørgsmål og mulige svar

1.
Hvorfor staten der støttede jyske bank med 4 bank parker, og selv sammenarbejder med jyske bank

Nægter at give fri proces i sagen imod jyske bank for svig (strafferetlig bedrageri.)

Når loven tydelig giver mulighed herfor.

2.
Hvorfor politiet ikke ville efterforske den tidlige anmeldelse fra påsken 2016

Dette vil vi komme ind på i vores bøger.

Lige som interview med flere personer, og deres syn på sagen, med beviser på at Danmarks største banker bevistligt, og helt bevist bedrager kunder vil blive gengivet.

VIL DU VÆRE MED OG EN DEL AF HISTORIEN.

SÅ ER HER MULIGHEDEN
VI ØNSKER FLERE TIL AT SE PÅ BILAG.

HAR DU ET JOB SOM

#EFTERFORSKER I #ØKNOMISK #KRIMINALITET

#BANK #DIRIKTØR

#ANKLAGER #ØKNOMISK #KRIMINALITET

#STRAFFE #ADVOKAT

#BAGMANDS #POLITET ELLER #PET

ANDEN #OFFENLIG #ANSAT

Og har du lyst til at se sagen og forklare De danske bank kunder, hvordan de danske banker arbejder

Så skriv til familien Skaarup
Bare på facesbook
eller SMS / RING 22227713

🙂

Har måtte skrive til retten, grundet den kriminele bank i Silkeborg. :-) Grundet Lund Elmer Sandager forsøgte at skubbe deres offer / ud af sagen 24 januar. 2018 :-( Dette dokument er sendt til retten Og vedhæftet brev Kopi til jyske bank Advokat Morten Ulrik Gade Som på vegne af ledelsen i jyske bank nægter os dialog vi forventer derfor ikke svar. :-) :-) Jyske Bank kan ikke være i tivl om hvem der lider under svindlen i jyske bank, og hvem der realt tegner selskabet i denne svindel sag. :-) Og vi ønsker stadig ikke denne sag, men Jyske Banks ledelse ønsker ikke at undskylde og rette noget op. Så heller fortsætte med at bedrage deres kunder, trods kundes mange forsøg på dialog, og ønske om at finde en løsning.

Jyske bank og Nykredit i tæt sammenarbejde i bedrageri sag mod bankkunde.

🙂

HJÆLP
Med til at det meget omfattende materiale, i mod den Dansk Bank, jyske bank for #svindel bliver fremlagt rigtigt
Og historie mæssig lægges op i tidsligne.

Som #jyske #bank #havkatten skrev før de blokerede os.

DET HANDLER OM BEVSER.
beviser som både jyske bank og Nykredit har gjort alt de kunne, for at vi ikke fik.

🙂

SAGEN ER STADIG OM
BEDRAGERI OG SVINDEL DOKUMENTFALSK. VED VILDLEDNING.

PÅ 10’ende år svindler jyske bank deres kunde.

Men desværre nægtede DIRIKTØREN Anders Dam at undersøge sagen, da han blev kontaktet.

Andes Dam frabeder sig istedet henvendelser, og lader istedet svindlen mod hans kunde fortsætte, men nu med DIRIKTØRENs viden.

🙂
🙂

Skal Jyske Banks største aktionærer og partnere, ikke have besked om sagen.

Jo de skal have besked,

og mulighed for at bede Jyske bank forklare sig, altså svare på oplysning om at købe aktier i en bank der bedrager deres kunder.
Breve og svar vil måske blive delt.

🙂
🙂

HJÆLP OS / HJÆLP ØNSKES Til sag i mod JYSKE BANK for FALSK & SVIG Lille familie har i 2 år, forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag med mange forhold mod familien. :-) Jyske bank nægter konsekvent at svare familie fra Hornbæk, der bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser imod jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ FANDME VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år AT NÆGTE AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSLER MISBRUGER LYVER. OG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE VORS BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND FOR HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR det fordi kunden først opdagede jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank tjener milioner på denne måde. :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv, som ud offenligt som idiot, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) Når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så bedraget kunder sikkert ikke har råd til advokat, for at stoppe bedrageriet. Viser det bare hvor udspekuleret jyske bank er, hvilket syntes klart I sadelshed når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det. Dette er lidt at hvad den bedraget familie, bliver udsat for, at jyske bank så kræver at familien får advokat påbud, er bare ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien, da det er nærmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret. Men et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Hvis ikke de største aktionærer i jyske Bank ikke kender til denne her bedrageri sag
Skal de så ikke have besked ?
Er det ikke vigtigt at vide om man køber aktier i en bank som jyske bank

🙂

Når du taler med jyske bank, så husk jyske bank bevist lyver gentagen

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK. :-) Er din pension sikker i ATP PFA Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for. :-) :-) Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder. :-) :-) Hvad er svindel "handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen" - Hvad er bedrageri "Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding." :-) :-) :-) Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig :-) Hvad er hæderlig "ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral" - Hvad er ærlig "En som holder sig til sandheden; som ikke lyver" - Hvad er troværdig "En som man med rimelighed kan tro eller stole på" :-) Men passer disse ord til jyske bank ? Følg sagen og svar så :-) :-) Var det en fejl ? At jyske bank vægte at bedrage os At jyske bank fortsætter med at bedrage os. Næppe - For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016. Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank. At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr. :-) Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam At betale 250.000 kr. Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr. :-) :-) Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen. :-( :-( En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande. :-) Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser. Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ? :-) Kærer Anders Dam Hvad har vi gjort jyske bank siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. .......... Osv Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk :-) Ps Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået Skal vi så ikke få det rettet. Efter vi har gennemgået sagen :-) :-) Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag. Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien. Så jo det fylder ret meget. :-) Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016 Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes :-) Altså efter vi opdagede den falske Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort, Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror. :-) At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk. Som jo bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke - Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken, når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser. :-) Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven. :-) :-) JYSKE BANK TAL NU MED OS. LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE. :-) jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte. :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. ? Eller er det misforstået ? :-) :-) HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED. SÅ LÆG ALT FREM. DET HAR VI GJORT. LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN, DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD. MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE. MEN SÅ FOR DE ANDRE DEM SOM LÆSER MED HER. VIS DEM ALLE BILAG :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE. SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER. OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde. :-) Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ? :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) :-) Vi som familie er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri. :-) Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet. Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat. :-) Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført. Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for. Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien. Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028. Med et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Jyske bank lyver over for kunde, for at kunne bedrage.
Bedrageri på 10’ende år udføres af jyske bank, med ledelsens vidden og godkendelse
Ellers var det jo blevet stoppet da kunden opdagede bedrageriet i 2016, og fortalte jyske bank om nogle små uoverensstemmelser

🙂

Når Anders Dam nu er medvirken.

skal vi selvfølgelig nok skrive rundt, også til dig Anders Dam

Da vi gerne vil tilbagetrække tilbudet på de 250.000 kr. For en kopi af et optaget lån i Nykredit på de 4.328.000 kr.

Som jyske bank i 9 år. SNART 10 ÅR. har hævet renter for.

Og næsten lige så længe har jyske Bank løjet om det som om det var sandt, hvilket det ikke er, og desværre for jyske bank er blevet opdaget.

🙂

At jyske bank, laver mandatsvig dokumentfalsk og misbrug af fuldmagter, har bortskaffet bilag, og meget mere !

At jyske bank og bankens ansatte, lyver overfor kunde, og dennes advokater.

At jyske bank lyver i retsforhold, og dette kun er for at kunne skuffe i retsforholdet.

🙂

En sag som handler om JYSKE BANKS

#TROVÆRDIGHED.
#HÆDERLIGHED.
#ÆRLIGHED.

🙂

Jyske Banks ordstyrende formand
CEO Anders Dam

Skal indkaldes, da han er øverste ansvarlige i jyske bank, og bevist om at jyske bank laver og fortsætter bedrageri af kunde,

så må Andes Dam om nogle, jo stå til ansvar.

Hvor længe før 25 maj 2016 har CEO Anders Christian Dam haft kendskab, til at jyske bank laver dokumentfalsk, bedrageri og dette ved vildledning. ?

🙂

Har måtte skrive til retten, grundet den kriminele bank i Silkeborg. :-) Grundet Lund Elmer Sandager forsøgte at skubbe deres offer / ud af sagen 24 januar. 2018 :-( Dette dokument er sendt til retten Og vedhæftet brev Kopi til jyske bank Advokat Morten Ulrik Gade Som på vegne af ledelsen i jyske bank nægter os dialog vi forventer derfor ikke svar. :-) :-) Jyske Bank kan ikke være i tivl om hvem der lider under svindlen i jyske bank, og hvem der realt tegner selskabet i denne svindel sag. :-) Og vi ønsker stadig ikke denne sag, men Jyske Banks ledelse ønsker ikke at undskylde og rette noget op. Så heller fortsætte med at bedrage deres kunder, trods kundes mange forsøg på dialog, og ønske om at finde en løsning.

Jyske bank har vist ikke forstået, at deres bedraget kunder ikke finde sig i at banken bevist og uærligt bedrager dem

Det må stå klart at Jyske Banks ansatte, har haft adgang til alle bilag, også de bilag som jyske bank har nægtet at udlever til deres kunder, på trods af mange anmodninger herom.

Her viser bilag og tidsligne meget klart.

🙂

At Jyske Banks ansatte, fra start, 2008 har været i DIRÆKTE OND TRO

Eks. Da Nicolai Hansen i 2008
første gang forsøger, at få deres kunde ind i et afhængigheds forhold.

Hvilket lykkes, men først efter andet forsøg i 2009.

🙂

At så både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen herefter lyver overfor kunden, der nu ligger syg efter en hjerneblødning, stopper ikke Jyske Banks svindel af deres kunde..

At Jyske Banks medarbejdere (sælgerne i jyske bank)
Kontinuerligt Lyver over for bankens kunde, om at der er optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, og dette er aftalt rentebyttet med jyske bank

Der er lidt problemer med bilags dato og hvornår det er godkendt, som ikke stemmer med vores aftale

Dette her
Giver ikke jyske bank noget plus på deres hæderlighed.

🙂

Jyske Banks #advokater Nægter at svare den lille kunde der opdager svindel af kunder i Jyske bank :-) Kend en længelænder på #knækket Kend en ost på #lugten Kend jyske bank på #løgnen :-) I jyske bank gør de det umulige muligt, man skulle tro det var løgn :-) Men det er jo løgnen, som jyske bank er godt kendt for. Som i #hedge sagen, #dårlig #rådgivning fik jyske #banken det ind under :-) Først #snyder en #jysk bank fra en Helsingør afdeling kunder ved nok #svindel, og #lyver derefter i #retsforhold ved hjælp af #Jyskebanks #advokater :-) Det handler også om #rentebytte #swap #mandatsvig #dokumentfalsk Og meget mere. Sagen der blev en god fortælling om jyske bank :-) Så sender #jyske bank Helsingør afdelingen kunden til #slagteren i #Silkeborg, hvor #slagtermester Sorry mener #inkassomester Birgit Buch Thuesen ra inkasso afdelingen jyske bank klar med #kniven :-) Birgit Buch Thuesen #benægter at jyske bank har #ansvar for noget :-) Birgit Buch Thuesen gik så hårdt til værks at #Bush spærrede alle kunden konti i banken, Alene for at aftvinge kunden de #frivillige underskrifter på flere #salgsfuldmagter og åbnede først kundens adgang til disse spærrede #konti i jyske bank efter kunde underskrev, og det helt frivilligt på 2 salgsfuldmagter, For at sikker jyske Banks interesser, som Birgit Buch Thuesen skræv :-) Birgit Buch Thuesen gjorder meget ud af at det var #frivilligt hun fik underskrævet salgsfuldmagt Både på kundens #private #hus og #ejendom, at spærre kunders konti er jo ikke #tvang mener jyske Bank :-) Ligesom jyske Banks #advokater deriblandt Morten Ulrik Gade der mener alt er som det skal være, og altsammen er kundens egen skyld, jyske bank har intet gjort galt og jyske bank har intet ansvar. :-) Lige da som jyske bank Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen løbende stillede støre og støre krav om at få sikkerheder, for det falske lån og falske rentebytte af det falske lån, håber du kan følge med, for der er meget lort i sagen her :-) #Jyskebank fortsætter #Udnyttelse og #vildledning For til sidst at kræve pant i hele virksomheden og alt virksomheden ejede Dette ved vi i dag at bedrageriet og svindlen mod kunder i jysk bank, er sket gennem #VILDLEDING og #TVANG :-) Men er det forkert skal jyske bank jo bare tale med kunden, og så sletter vi det som måtte være skrevet forkert Men kærer jyske bank, i kunne jo bare svare istedet for at udnytte jeres magt og penge til at fortsætte med at bedrage jeres kunder. :-) Så vejen for jyske bank er løgn løgn løgn At #lyve i jyske Bank er vist helt normalt #SVIG BLEV SKABT GENNEM #FALSK og jyske bank bed med at #besvige os. :-) #ledelsen #direktionen #bestyrelsen og særligt lederen i jyske Bank #AndersDam er helt bevist om at #jyskebank #bedrager deres kunder Som her FAMLEN FRA HORNBÆK FAMILIEN SOM JYSKE BANK IKKE VIL I #DIALOG MED, EJ HELLER IKKE VIL UNDERSØGE OM DER ER NOGET OM #SVINDLEN ER SANDT :-) og at jyske bank fortsætter bedrageri efter direktør og lederen Anders Dam personligt blev orienteret, 25 maj 2016 om det falske lån :-) Anders Christian Dam blev ved samme lejlighed tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at bevise det påstået lån. 4.328.000 kr. I #Nykredit fandtes - #AndersDam satte bankens bestyrelse medlem Philip Baruch som er partner i Advokat virksomheden Lund Elmer Sandager #LES til at ved fortsatte med #VILDLING og St #lyve omkring at det falske lån på 4.328.000 kr fandtes og var optaget og udbetalt. -) Sagen er langt større end bare lidt #bedrageri Og at det er #jyskebank som med #moralsk støtte fra deres #aktionærer der vil bedrager familier og kontinuerligt bliver ved at bedrage, deres kunder sådan er #fundamentet i #jyskebank måske :-) selv om jyske bank ved de er opdaget, gør det ikke sagen minder #kriminel :-) :-) Jyske bank har fået navnet den grønne slagter fra landbruget :-) Anders Dam siger det navn intet har på sig, mens jyske bank slager omkring 2000 landbrug, er selfølgelig læst i #avisen :-) Kunden som mod forventning, opdagede, at jyske bank #Helsingør afdelingen har lavet dokumentfalsk og bedrageri, forsøger stadig at få kontakt og dialog med jyske bank, som afviser alle kontakt forsøg. Det handler om jura sige jyske bank hovent - Og nu har jyske bank bedraget den lille familie fra #Hornbæk igennem 9 år, så bliver jyske bank altså ved. Jyske Bank som er ligeglad og fortsætter bedraget, selv om jyske bank er blevet opdaget i ja bedraget eller svindlen om du vil :-) Jyske Bank har vist dette siden maj 2016 hvor #Bandeleder #andersdam fik oplysning om blandt andet det #falske #lån blev brugt Det handler om at jyske bank Helsingør afdeling har snydt kunde for millioner Så enkelt kan det skrives :-) HAR JYSKE BANK STADIG IKKE NOGLE KOMMENTR ELLER HAR JYSKE BANK STADIG KKE LYST TIL AT MODTAGE FAMILIENS UDSTRÆKTE HÅND OG KOMME TIL #RETSMÆLING I #GILLEJE For helvede det er jo dumt at lave #ulovligheder, og så i en bank

Den bedrageriske og løgnagtige jyske bank
Vil snyde og bedrage hvis det er muligt, sådan føler familie der. Bliver udsat for bedrageri på nu 10’ende år af jyske bank

At jyske Banks juridske afdeling
Ved Advokat Morten Ulrik Gade,

så processuel lyver over for ankenævnet, og tilbageholder bilag, taler usandt eller DIRÆKTE lyver.

Kun for at igang værende bedrageri mod kunde, ikke må opdages.

🙂

At jyske bank så herefter igen udnytter bankens jerngreb, og sender kunden til afvikling

Dette ved Birgit Bush Thuesen,
som ved store krav, holder kunde i håndjern, og spærre alle kundes kontis, frem til kunden underskriver afkrævet salgs fuldmagter.

Jyske bank Birgit Bush Thuesen kalder, dette for frivilligt afgivelse af fuldmagt.

Hvilket vi skal tale om.

🙂

At Advokat Lund Elmer Sandager,
får udlevert alle bilag, og får adgang til kundes konto og alle kundes oplysninger, om hvad, hvor og hvornår kunden har været i netbank og klikker rundt.

Alle registeringer
Alle bilag udlevers til advokaterne
Her iblandet Philip Baruch

Jyske bank ved alt, men nægter at vise deres kunde hvilke bilag de har.
Lige som jyske bank nægter at svare på om kunden har underskrævet pant i alle selskabets anparter,

altså det selskab som stævner jyske bank nu i flere bedrageri forhold.

🙂

MISTET PENSIONEN GRUNDET SVINDEL I STOR DANSK BANK. :-) Er din pension sikker i ATP PFA Vores var sat i antikviteter, som måtte sælges billigt, for at overleve det svindel og bedrageri jyske bank udsatte os for. :-) :-) Prøv selv at google hvad de forskellige ord, som bruges faktisk betyder. :-) :-) Hvad er svindel "handlemåde hvis formål er at snyde eller narre nogen" - Hvad er bedrageri "Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding." :-) :-) :-) Hvad skriver jyske bank lige om sig selv ? Hæderlig, Ærlig, Troværdig :-) Hvad er hæderlig "ærlig, retskaffen og respektabel; præget af en høj moral" - Hvad er ærlig "En som holder sig til sandheden; som ikke lyver" - Hvad er troværdig "En som man med rimelighed kan tro eller stole på" :-) Men passer disse ord til jyske bank ? Følg sagen og svar så :-) :-) Var det en fejl ? At jyske bank vægte at bedrage os At jyske bank fortsætter med at bedrage os. Næppe - For ellers ville Anders Dam vel næppe frabede sig henvendelser, og dialog, efter vi 25 maj 2016. Oplyst Anders og koncernen ledelsen i jyske bank. At her er der vist tale om et FALSK lån på 4.328.000 kr. :-) Vi ville vel vel næppe tilbyde jyske bank, ved deres ordførende formand Anders Dam At betale 250.000 kr. Bare for en kopi af lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit og bevis for at der findes 2 aftaler og godkendelse af 2 rentebytte aftaler til lånet på de 4.328.000 kr. :-) :-) Undskylder at der bruges ord, som er taget direkte fra straffeloven, men det passer så fint ind i sagen. :-( :-( En ubetydelig lille sag i JYSKE BANK for FALSK & SVIG Så lille og ubetydelig, at jyske bank, nægter dialog for undgå at bekræfte at bilag alle er ægte og sande. :-) Muligt jyske bank kun tænker på at sikker sig jyske banks interesser. Men behøver jyske bank ligefrem også at lave svig / bedrageri, for at sikker sig bankens øknomiske interesser ? :-) Kærer Anders Dam Hvad har vi gjort jyske bank siden i valgte at bedrage os år efter år. efter år. efter år. .......... Osv Og hvorfor skal vi fortsat bedrags, efter vi oplyste dig jyskebank at påstået lån 4.328.000 kr. Var falsk :-) Ps Det mandatsvig dokumentfalsk er efter straffelovs tekster, hvis de også er misforstået Skal vi så ikke få det rettet. Efter vi har gennemgået sagen :-) :-) Vi er en lille familie der i 2 år, har forsøgt at råbe Jyske Banks koncernledelse v/ CEO Anders Dam op, i SVIG & FALSK sag. Faktisk en sag med rigtig mange forhold im, lige fra bedrageri dokumentfalsk til mandatsvig mod os i familien. Så jo det fylder ret meget. :-) Når Jyske bank så igen forsøgte at narre os, denne gang 2 november 2016 Til at lave en rentebytte, af et lån, et der rent faktisk findes :-) Altså efter vi opdagede den falske Syntes vi Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch var smart gjort, Vi føler vi er så dårligt behandlet i jyske bank, at det føles som psykisk terror. :-) At Jyske bank konsekvent nægter at svare familie fra Hornbæk. Som jo bare ønsker dialog, og få gennemgået sagens beviser med jyske bank, for udnyttelse og bedrageri. ( Svig & Falsk ) forstår vi ikke - Familien er derfor ikke helt tilfredse over den måde jyske bank håndtere klager over banken, når der er tale bedrageri, svig og falsk, bør jyske bank så ikke svare på henvendelser. :-) Når familien vælger at bruger deres talerør her, og råber op i håb om andre også sige til jyske bank at lave bedrageri mod kunder, er bare ikke er i orden, heller ikke selv om det er magtfulde banker med milliarder i ryggen, som selv mener de er hævet over loven. :-) :-) JYSKE BANK TAL NU MED OS. LAD OG NU SÆTTE OS SAMMEM OG SE VORES BILAG EFTER OM DE ER ÆGTE. :-) jyske bank bør være et forgangs billed på hæderlighed, og ikke det modsatte. :-( Men frem for den ønsket dialog Fortsætter Jyske Bank i stedet med bedrageri ( Svig ) af familien. Det vil jyske bank nemlig meget gerne lave. ? Eller er det misforstået ? :-) :-) HVIS JYSKE BANK HAR BARE LIDT HÆDERLIGHED. SÅ LÆG ALT FREM. DET HAR VI GJORT. LIGE SOM JYSKE BANK SELV BAD DR OM AT GØRER I SAGEN, DOKOMENTAR OM HJÆLP TIL SKATTE SNYD. MEN DET SYNTES JYSKE BANK JO IKKE AT DERES KUNDE KAN KRÆVE. MEN SÅ FOR DE ANDRE DEM SOM LÆSER MED HER. VIS DEM ALLE BILAG :-) :-) KONCERN LEDELSEN I JYSKE BANK OG ANDERS DAM MÅ VÆRE STOLTE AF SIG SELV :-) AT DET ER LYKKES JYSKE BANK AT BEDRAGE DERES KUNDER SÅ GROFT, OG SÅ LÆNGE. SYNTES JYSKE BANK DET ER SÆRLIGT ÅBEN OG ÆRLIGT Dygtig ledelse. Tilykke OG STORT TILYKKE TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE, FOR AT BANKEN I 2 år NÆGTER AT TALE MED OS. :-) SAMTIDES MED AT JYSKE BANK FORTSÆTTER BEDRAGERI FOR MILLIONER MOD OS, DEN LILLE FAMILIE FRA HORNBÆK HÅBER KONCERN LEDELSEN, BESTYRELSEN OG IKKE MINDST JERES AKTIONÆRER ER STOLTE AF MÅDEN JYSKE BANK BEDRAGER FORFALSKER MISBRUGER LYVER. OG STADIG SOVER GODT OM NATTEN :-) :-) HUSK FAMILIEN FRA HORNBÆK GERNE VIL TALE MED JYSKE BANK OM DETTE HER. SÅ HVORFOR VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS :-) :-) VI SKAL NOK STOPPE MED AT RÅBE OP, LIGE SÅ SNART JYSKE BANK HAR GENNENGÅET ALLE FREMLAGTE BILAG MED OS. OG LIGE SE OM JYSKE BANK HAR OVERHOLDT ALLE LOVE OG REGLER OG OM BANKENS ADVOKATER IKKE HAR LØJET EN SMULE FOR RETTEN I SAGEN :-) :-) HISTORIEN ER SAND MEN HAR JYSKE BANK IKKE GJORT SOM FAMILIN HAR SKREVET, OM MANDATSVIG OSV. HVORFOR BENÆGTER JYSKE BANK SÅ IKKE STRAKS, DET SOM ER SKRÆVET I GENNEM DE SIDSTE 2 år. TÆNK EN DANSK BANK DER HAR MODTAGET STATSSTØTTE VED BANKPAKKE 1 og 2. ER SÅ UHÆDERLIGE, UÆRLIGE,UTROVÆRDIGE OVER FOR KUNDER. For at kunne tjene flere penge. :-) :-( Hvad kan vi gøre for at få kontakt, og dialog med jyske bank ? Hvordan får man Jyske bank til at tale sandt ? Og ikke mindst, hvordan kan man stoppe jyske bank i at bedrage deres kunder, ved falsk lån. :-) :-) JYSKE BANK VIL HAVE RETTENS ORD FOR AT BEDRAGERI VED SVIG & FALSK IKKE KUN IKKE ER HELT ULOVLIGT MED ER DIRÆKTE ULOVLIG FØR JYSKE BANK MÅSKE VIL STOPPE BEDRAGERIET AF DEN LILLE FAMILIE. :-) JYSKE BANK VIL SIKKERT FORSØGE AT SIGE. NU HAR VI BEDRAGET FAMILIEN I 9 ÅR :-) SÅ BØR JYSKE BANK FÅ RETTENS ORD PÅ AT BEDRAGERIET MÅ KUNNE FORTSÆTTE I HELE 20 ÅR Og det kun fordi kunden først opdagede at jyske bank løj og bedrog kunden i 2016. Også fordi jyske bank jo tjener milioner på denne bedrageriske måde. :-) Ved godt jyske bank forsikker os, at de ikke er bedrageriske, men det virker altså som en anden tilgang til sandheden ? :-) :-) Har du et forslag til, hvordan man kommer i dialog med jyske bank, og få gennemgået sagens bilag med banken. Spørger familien der er udsat for bedrageri på nu 9'ende år. :-) :-) Familien som hænger sig selv ud offenligt, ønsker slet ikke disse opslag. Men hvordan skal man ellers råbe jyske bank op ?. :-) :-) Vi som familie er ret kede af at måtte skrive her og der, for at bede jyske bank lade være med at lave bedrageri. :-) Men når jyske bank udnytter deres magt til at bedrage kunder, og derved at kunne stjæle fra dem, så de bedraget kunder sikkert ikke, har råd til en advokat, for at stoppe bedrageriet. Det viser jo bare hvor udspekuleret jyske bank er, når bedrageriet er igangsat. :-) Når jyske bank skjulte bedrageri, så selv 5 advokater ikke kunne opdagede det, er det godt udført. Dette er bare lidt af hvad den bedraget familie, bliver udsat for. Når jyske bank så over for retten kræver at familien får advokat påbud, er bare ekstra ONDT :-( Jyske bank besviger forsat familien. Da det er nemmest for den DANSKE Bank i silkeborg - Hvor jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager, sikkert planlægger at udnytte deres magt til at fortsætte hæve renter af lån, som aldrig har eksisteret, frem til 2028. Med et lån på 4.328.000 kr. som Lund Elmer Sandager Advokater på vegne af jyske bank lyver som ægte over for retten. :-) :-) Familien siger igen. Vi er parate til offenligt at undskylde og rette opslag, hvis noget ikke er som vi skriver. Jyske bank skal jo bare tale med os, det kan da ikke være så svært. Familien fastholder. Det er svig og falsk jyske bank udsætter os for. :-) :-) HJÆLP OS Hjælp familien med et bidrag til advokat bistand. Reg. 5479 - konto nr. 4563376. Eller hjælp familien med en Indsamling. For at oplyse og prøve at stoppe Jyske Bank i at bedrage eller besvige andre på samme måde. :-) Se meget mere på www.banknyt.dk Eller læs billed tekst. Mvh familien Skaarup Hornbæk

Jyske bank lyver over for kunde, for at kunne bedrage.
Bedrageri på 10’ende år udføres af jyske bank, med ledelsens vidden og godkendelse
Ellers var det jo blevet stoppet da kunden opdagede bedrageriet i 2016, og fortalte jyske bank om nogle små uoverensstemmelser

Jyske bank Blandt andet ved
At bankers advokater som Morten Ulrik Gade, og Philip Baruch vælger at tilbage holde flere oplysninger, som banken har viden omkring

Så som det falsk lån og rente bytte overfor kunden

og skriver DIRÆKTE USANDT over for retten, og kundes advokater

Igen for at ville skuffe i retsforhold.

🙂

Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- See more at www.banknyt.dk Small family struggling against Jyske Bank.

#JyskeBank er hverken #hæderlig #troværdig #ærlig
Men istedet er #JyskeBank en #Kriminel #Forbryder med en #uærlig #bestyrelse og med en #bandeleder #AndersDam som nægter at stoppe #bedrageriet imod jyske Banks kunde

Kunden (familien) skriver til jyske bank
da bedrageriet opdages. februar 2016

Skriver også til Morten Ulrik gade
3 maj 2016.

Og sidst til koncern ledelsen og det ved mail. 25 maj 2016

DIRÆKTE til CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

Alle breve offentliggøres
Og fler er på vej

/

Men
Her 25 maj 2016 får ordførende formand CEO Anders Dam personligt kendskab til svig og falsk sagen.

At der findes ikke noget lån
Og derfor ingen byttehandel

Den rente bytte som iøvrigt blev lavet og er godkendt er blevet lukket

🙁

En sag om bedrageri og svindel som kunde har forsøgt at få jyske bank til at undersøge, om der bare var tale om en fejl. Desvære nægter jyske bank at svare den lille famile der anklager jyske bank for svindel, ved svig og falsk. Familien kan kun råbe op, og søge hjælp til advokat, da jyske bank har sørget for at tage kundens penge i svindlen med falsk lån. ------ Den lille familie søger fri proces, men blev afvist, sagen var ikke af offenlig interesse. derfor søger den lille familie dig om øknomisk hjælp til advokat bistand Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376. ------ Advarsel imod at stole på de store danske banker. Du som invester og vil købe aktier i en dansk bank som jyske bank. Der har været flere sager i mod danske banker, Frankrig Spanien Danmark Lige fra hjælp til skatte snyd, hjælp til hvidvaskning af milliarder, og dårlig rådgivning. Der er en sag på vej i retten imod jyske bank. En sag for svindel mod danske bank kunder, en sag som viser at du skal passe på med Danmark når du vil investerer. Denne sag handler om Svindel med falsk lån, og mange forhold der blev opdaget i 2016. Efter jyske bank har Snydt familie igennem 7 år. Efter familien opdagede bedrageri, og oplyser dette til ledelsen CEO Anders Dam i den danske bank jyske bank, for at få dialog med banken, hvis der kun var tale om nogle fejl. Koncernledelse ved CEO Anders Dam, svaredes at jyske bank ikke ville tale med deres kunder, der oplyser at de sikkert bliver bedraget. Herefter vælger jyske bank at fortsætte i ond tro, med den åbenlyse svindel, og tager renter for et lån der ikke findes Men som jyske bank lyver over for kunden om, og udnyttede at kunden var syg efter en hjerneblødning og ikke opdagede svindlen før efter 7 år. Du kan følge sagen i retten under nr. BS 99-698/2015. En sag der handler om ÆRLIG HÆDERLIG TROVÆRDIG MOD SVIG FALSK MANDATSVIG FORFALSKNING DOKUMENTFALSK Og den store Danske Bank jyske bank. google oversættelse. ---------- A case of fraud as a customer has attempted to get the Jyske Bank to investigate if there was a mistake. Despair, Jyske Bank refuses to answer the little family accusing Jyske Bank of making fraud. And can only shout, and seek help with lawyer, when Jyske Bank has taken care of taking the customer's money in the fraud with false loans. Warning against trusting the big Danish banks. You who invest and want to buy shares in a Danish bank like Jyske Bank, think about it. There have been several cases against Danish banks, France Spain Denmark Just from tax relief assistance, money laundering assistance, bad advice. There is a case in the court against Jyske Bank. A case of fraud against Danish bank customers, a case that shows that you need to take care of Denmark when you want to invest. This case is about Fraud with fake loans, and many relationships discovered in 2016. After Jyske Bank, has cheated the family for the first7 years. After the family discovered fraud, this informs CEO Anders Anders Dam of the Danish Bank of Jyske Bank, to get dialogue with the bank if there were only a few mistakes. Group management at CEO Anders Dam, said that Jyske Bank would not talk to their customers, who says that they are deceived. Then Jyske Bank chooses to continue in bad faith, with the obvious fraud, and takes interest for a loan that is not available. But as Jyske Bank is lying to the customer about, and utilized that the customer was ill after a brain bleeding and did not discover the fraud before after 7 years. You can follow the case in court under No. BS 99-698 / 2015. A case that's about HONEST HONORABLE TRUSTWORTHY And the state-supported Danish bank FRAUD FALSE breach of trust FORGERY forgery And the big Danish Bank of Denmark . -- The little family is seeking a free trial, but was rejected, the case was not of public interest. therefore the little family is looking for ecumenical help for the lawyer assistance Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376

Den danske bank nærmer beskrevet den bedrageriske svindeler bank, jyske bank i ond tro når banken bevist bedrager kunder

Ligeleds beder vi CEO Anders Dam
Dokumenter at jyske bank har lavet en aftale med os, omkring den rentebytte jyske bank efterfølgende selv laver

Kunden beder Anders Dam fremsende kopi af låne aftale af dette her påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

Et lån som både Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch lyver som optaget

🙂

At vi tilbyder CEO ANDERS DAM
JYSKE BANK 250.000 kr. i gebyr

Er i provokation for at få lederen i jyske bank Anders Dam til at indrømme og stoppe bedrageriet.

Anders Dam vælger dog, imod alle forventninger at jyske bank skal fortsætte bedrageriet mod kunde i jyskebank

At Bank DIRIKTØR Anders Dam, beder sit bestyrelses medlem vildledende lyve

Og svare at jyske bank frabeder sig henvendelser, frem for at sætte en fuld undersøgelse i gang virker underligt

Men Anders Dam og Co viste jo allerede hvad jyske bank lavede

🙁

Søge ord for at råbe jyske bank op Medvirkende i sagen eller kender til sagen bedraget, og som ikke ønsker at jyske bank retter, hvis det er en fejl - Fundament kærneværdier hæderlig ærlig åben retter fejl Sund fornuft Jyske bank nægter vedholdende . Nykredit jyske bank - Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. - Tivoli fripas Bakken fripas gratis / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven - Lund Elmer Sandager Al Capone, Adolf Hitler, Stalling Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank - Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro - Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam - Danske bank jysk - Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, Nægte at undersøge for fejl At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser At nægte kunder svar At nægte kunder aktindsigt - Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. - Jyske Banks oplyste kærneværdier Fundamentet i jyske bank er pilråddent hvis jyske bank lyver over for kunder, så jyske Ban kan snyde eller bedrager deres bankkuder. - Vedholdende uærlig Lyver vedholdende Nægter vedholdende at svare Jo jyske bank er bestemt vedholdende. - Jyske bank overholder alle regler og love, og er bestemt ikke bedrageriske siger jyske bank selv - Vi vil gerne have en duel med jyske bank og kaptajn kryster Anders Dam På om jyske bank er troværdig hæderlighed ærlig. - Men det syntes til at Anders Dam jyske bank er en bangebuks og en kryster som gemmer sig bag hans 100 vis af advokater og ikke tør svare kunder på spørgmål omhandlende jyske Banks moral og troværdighed. - Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring - Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch - Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK Og selfølgelig bakke alle medarbejder i jyske bank eres ledelses arbejdes metoder op, så som at skjule sandheden for deres kunder. - Hvem ka jyske bank ka Jyske bank gør det umulige muligt, og laver et falsk lån på 4.328.000 kr og tinglyser pant på samme beløb - Jyske bank uhæderlig løgnagtig bedragerisk utroværdig forbryderisk Utroværdig med stort U - Dette er søge ord for at fange jyske Banks opmærksomhed, og få en dialog samt talt om de mange forhold, Som jyske bank vedholdende nægter at tale bed kunde om, hvis der blot er om en fejl.

Jyske bank tørrer kunde ved hjælp af svig og falsk
DIRIKTØR CEO Anders Dam kender til svindlen, og har mindst siden 25 maj 2016 været bevist om at hans virksomhed, jyske bank lavede bedrageri

 

At store Danske banker, som jyske bank.

Kan være så svinske,
at banken DIRÆKTE, og med fuld overlæg, helt bevist og #uærligt vælger at bedrage deres kunde på nu !!!

På 10’ende år bedrager jyske bank deres kunde

Dette ved hjælp at
FALSK
FORFALSKNING
FULDMAGT MISBRUG

OG når det så lykkes en enkelt kunde at opdage at jyske bank laver bevist svindel, nægter jyske bank og dennes ledelse der iblandet CEO Anders Dam enhver form for dialog

Alt imens jyske bank fortsætter den svindel imod bankens kunde som jyske bank nu er igang med.

🙂

Dette er en #advarsel imod #jyskebank

STOL IKKE PÅ JYSKE BANK
DE #LYVER SOM IND I #HÆLVEDE #SATAN ELLER #DJÆVLEN SELV

Vi vil i retten bevise at Jyske bank lyver

🙁

TÆNK HVAD FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK GØR BARE FOR AT FÅ JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED :-) EN SAMTALE MED CEO ANDERS DAM VILLE SIKKERT KUNNE GØRE DET. MEN LEDEREN AF JYSKE BANK ANDERS DAM, VIL BARE IKKE DIALOG, I SAG OM JYSKE BANKS HÆDERLIGHED. :-) Anders du kunne have lukket sagen i maj 2016. Men frem for dialog Valgte Anders Dam at jyske bank vil forsøge bekæmpe bankens kunder / offer, ved forsat at lyve og villede, dette for at skuffe i retsforhold, som jyskebank jo kontinuerligt har gjort det siden 2008/2009 :-( :-( DET SYNTES AT VÆRE YDERST MAGTPÅLIGGENDE, FOR JYSKE BANK & DETES LEDER ANDERS DAM AT LYVE KONTINUERLIGT. SIDEN JYSKE BANK BARE IKKE VIL TALE SANDT, OM LÅN 4.328.000 kr. I NYKREDIT LAD OS STARTE MED FØRSTE PUNKT. :-) Du som fatter mistanke at enten lyver vi ellers lyver jyske bank. Vi fremlægger gerne alt og gennemgå alle bilag med dig også. Spørg om jyske bank vil gøre det samme. :-) :-) Så derfor Anders Dam http://boligsikring.dk/dagbogs-bemaerkning-med-billeder-for-at-raabe-jyske-bank-op-til-dialog-og-at-stoppe-bedrageri/ :-) Dette opslag kan du Anders Dam takke dig og din måde at lede banken på. Familien er klar til kamp op imod både dig og din uhæderlige bank Jyske bank Vi skal nok få de svar vi kæmper for. :-) Om nogle så læse dette her opslag vides ikke. men hvad fanden :-) historien er skide god, og det hjælper på humøret at skrive. :-) Jyske bank i kan tænke hvad i vil. Nar, idiot, klovn, spadser. Fald DØD om, lorte kunde som opdagede svindlen. Familien skriver kun fordi jyske Banks leder og DIRIKTØR CEO Anders Dam nægter at svare og holde op med at lave bedrageri. :-) :-) Og naturligvis fordi jyske bank nægter at dokumenter at vi i NYKREDT skulle have lånt de 4.328.000 kr. som vi siger jyske bank lyver om. Og som Nykredit iøvrigt heller ikke kender noget til. :-) Familien siger at jyske bank lyver om dette her lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, for at jyske bank kan lave bedrageri af kunde. Hvad siger jyske bank og deres leder så til disses anklager. DE SIGER INGEN TING, UDOVER AT SIGE DET HANDLER I HØJ GRAD OM JURA uden at nærmer vil forklare hvad jyske bank så mener om det. :-) :-) Anders Dam vi tilbød dig altså din bank / jyske bank 250.000 kroner. Du skal bare bevise hvilket dato, og ved hvilket låne bilag, hvilket obgliationer der er solgt mm Så er vi jo igang med dialogen, er det noget den ærlige jyske bank har problemer med :-) :-) Dagbogs notat. Om jyske bank 20 april Da det er et privat notat, til dagbogen http://banknyt.dk og lidt af vores private tanker. Forbehold for fejl. Jyske bank hvis i ikke er enig, så svar og vi kan gennemgå sag, og sammen rette eventuelle fejl. :-) :-) HUSK NU JYSKE BANK LYVER Men husk også at NYKREDIT OGSÅ LYVER. :-) :-) Det handler om beviser, og hertil skal kunder vide at banker som Nykredit og Jyske Bank helst lyver mundtligt. Således du som kunde ikke kan bevise det. - Og du tænker så :-) Jamen kan familien Skaarup bevise AT NYKREDIT LYVER OVER FOR DERES KUNDER. AT JYSKE BANK LYVER OVER FOR DERES KUNDER. ? Ja det kan familien godt bevise Familien som har efterforsket jyske bank for svindel mod kunde i 2 år, og har samlet flere beviser for dette. :-) Hmmm ja det var svært, da jyske bank både lyver, og har bortskaffet bilag, tilbageholdt vigtige bilag, ændret i bilag, nægtet at svare, løget i retsforhold osv. Men vi mener. ALIGEVEL VI HAR EN GOD SAG IMOD JYSKE BANK FOR SVINDEL / SVIG / DOKUMENTFALSK / FALSK :-) Vi kunne ikke få fri proces da processtyrelsen ikke mente sagen har offenlighedens intresse. - Politiet har ikke ville efterforske sagens beviser i mod jyske bank for bedrageri. Politiet ville ikke engang afhører hoved vidnet bag anmeldelsen. OM SAGEN ER FOR STOR OG KOMPLEX ? Vides ikke. Men at jyske bank har højtstående venner, er ikke ubekendt. - Jo sagen er stor, da bankerne her forsøger at se hvor langt de kan gå, for at bedrage deres kunder, og slippe godt fra det. Jyske bank lægger sig først og håber sikkert at andre banker vil følge Jyske Bank og deres hundrede vis af advokater, som ikke tør tale med familien fra Hornbæk om denne svig sag. :-) Derfor skriver vi forsat på historien om omfanget af lov overtrædelser i den store Danske bank jyske Bank Danmarks svar på en god film - :-) HÅBER BOGEN OM DE DANSKE BANKER, GIVER ANDRE NOGET AT TÆNKE PÅ. - Om familien så bliver likvideret i bogen / filmen, eller om familien overlever diverse attentat forsøg. Imens familien søger efter sandheden om bedrageri på højt plan. Og får den øverste leder, som står bag svindlen mod bankens kunder dømt. Det overlader vi til vores historie, som tilskrives lidt mere fantasi, men stadig er skrevet efter familiens oplevelser. Altså virklige hendelser. :-) :-) husk DR serien bedraget 2 Er slet ikke så langt fra virkeligheden som nogle kunne tro. :-) - :-) Beviser vi har forsøgt at fremlægge overfor jyske bank, for at få denne Bank til at lade være med at lave bevist og fortsat bedrageri imod familien. Eller som et minimum dokumentere, at jyske bank bestemt ikke lyver og bedrager familien, således vi kan fjerne alle disse opråb i dagbogen. :-) :-) CEO ANDERS CHRISTIAN DAM NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM OPLYSER JYSKE BANKS MÆGTIGE LEDER, ANDERS DAM OM FLERE SVIG FORHOLD I BANKEN. - JYSKE BANK VIL BARE IKKE DOKUMENTER NOGET FOR DE KUNDER Som anklager jyske bank for svindel :-) Eller bevise :-) AT JYSKE BANK DA ER EN ÆRLIGE OG TROVÆRDIG BANK :-) , LIGE SOM JYSKE BANK DA SLET IKKE VIL MODBEVISE, AT JYSKE BANK LYVER OG LAVER BEDRAGERI. - - :-) JYSKE BANKS DIRIKTØR CEO ANDERS DAM ER HELT BEVIST OM AT JYSKE BANK LYVER. :-) MEN BANK DIRIKTØREN ANDERS DAM. VIL IKKE RETTE OP, PÅ DE TIL JYSKE BANK OPLYSTE SVIG OG FALSK FORHOLD SOM HR. ANDERS DAM ER BLEVET OPLYST OG ELLER VIDENDE TIL, AT JYSKE BANK UDSÆTTER DERES KUNDER FOR. :-( ANDERS DAM NÆGTER AT UNDESØGE SAGEN SAMMEN MED KUNDE TÆNK OM FAMILIEN NU SKULLE HAVE BEVISER NOK IMOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI. ANDERS TAL DA MED DINE KUNDER OG SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL. Lidt af dem er her: https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1&refid=17&ref=bookmarks - OG UNDSKYLDE :-) ? DET VIL JYSKE BANK DA SLET IKKE. :-( :-( Så heller bede ders advokater Lund Elmer Sandager lyve i retsforhold. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK. :-) :-) NYKREDIT ER OGSÅ TAGET I UDNYTTELSE. OG AT LYVE OVERFOR KUNDE. ( men vi er nu mest efter jyske bank som den der er mest bevist om at ville snyde og bedrage der hvor banken kan. ) :-) DET HANDLER IKKE KUN OM JYSKE BANK, MEN OGSÅ OM DERES PARTNER NYKREDIT ALTSÅ OM DE STORE DANSKE BANKER LÆS HISORIEN OM DERES SAMMENARBEJDE. :-) SÅDAN HANDLER STORE DANSKE BANKER I MOD ALT SUND FORNUFT, IMOD LOVE OG REGLER. PÅ DERES EVIGE JAGT EFTER DOMINANS OG PENGE. :-) :-) Og jo fra Jyske Banks side er det planlagt fra dag 1. AT FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE KUNDEN VIKLET IND I ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. SOM JYSKE BANK SÅ EFTERFØLGENDE KUNNE UDNYTTE ØKONOMISK, FOR AT SIKKER BANKENS INTRESSER. :-) TYDLIGVIS PLANLAGT FRA DAG 1 jyske bank startet deres plan i 2008, med jagten for at få kunden et AFHÆNIGSFORHOLD - Det er måske ikke direkte ulovligt, at godkende et budget som åbentlyst aldrig har kunne holde Som nogen skriver om jyske bank, så vil jyske banks præsident Anders Dam have helt Precise love. :-( Og der skulle nok stå, at banker ikke må godkende budgetter som er åbenlyse forkerte, som Andes Dam sikkert ville sige, når det ikke står som direkte ulovligt, tager jyske bank sig ikke af det. :-( Når ja jyske bank tager sig jo heller ikke af det som står i straffeloven, bogføringsloven, tinglysningsloven, god skik, Omkring svig og falsk, håber jyske banken sikkert bliver ikke at live opdaget i at lyve. MEN HOV JYSKE BANK ER JO TAGET I AT LYVE. :-) :-) jyske bank siger klart om god skik regler fra finanstilsynet Altså jyske bank behøver ikke overholde god skik regler Dette skriver bestyrelses medlem Philip Baruch i flere retssager imod jyske bank Her oplyser Jyske Banks bestyrelse i flere sager, at det ingen konsekvens har for jyske bank ikke at overholde GOD SKIK REGLER hvorfor jyske bank ikke behøver overholde GOD SKIK Og som jyske bank viser klart at banken ikke vil overholde god skik fra Finanstilsynet. :-) :-) AT JYSKE BANK PLANLAGE AT VILLE BEDAGE FANILIEN FRA DAG 1, STÅR KLART FOR FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK :-( MEN FØRST VILLE JYSKE BANK HAVE DERES KUNDE I ET AFHÆNIGHEDS FORHOLD OG GODKENDER BUDGET UDEN RENTER OG PROVISION TIL JYSKE BANK. - Ikke kun i 2008 men også i 2009 godkender jyske bank 2 bygge brugetter, der begge er med samme graverende fejl, og derfor aldrig ville kunne holde Selv om enhver banksælger kan se der ikke er medtaget, en enste krone til jyske bank i renter provision mm - Godkender jyske bank alene disse Og siger til kunden at Nykredit får budgettet til endelig godkendelse. Vi får først efter vi stævnede Nykredit, oplyst på et møde med Nykredit's advokat Mette Egholm Nielsen - At Nykredit aldrig har fået nogle budgetter fra jyske bank til godkendelse, og at Nykredit oplyser det er jyske bank alene, som på vegne af Nykredit har godkendte budgetter for lånetilsagn. :-) TAK FOR DET JYSKE BANK DER BLEV DET BEKRFTET AT JYSKE BANK OGSÅ HER LØJ OVER FOR BANKENS KUNDE, :-) TAK FOR AT JYSKE BANK GODKENDTE BUDGET MED ÅBENLYSE MANGLER. TIL LÅNETILSAGNET PÅ 4.300.000 kr. for bygge projekt 2. Og dermed fik skabt et afhængighedsforhold til jyske bank, som ikke kun kunne udnyttes, men blev udbyttet. - - DET ER MULIGT DET ER TABTE FORVENTNINGER MEN DET ER OGSÅ AT SKABE ET AFÆNIGHEDS FORHOLD - Det hele bekræftes vel af CEO Som værende planlagt, da vi 25 maj 2016 oplyser til CEO Anders Dam at der intet lån findes, og beder ham dokumentere dette lån mm Svaret fra jyske bank 31 maj 2016 er at Jyske bank nægter at tale med os Og vælger bevist og uhæderlig at fortsætte svindlen - Maj 2017 skriver vi igen til jyske bank og beder jouridisk afdeling i jyskebank ved advokat Morten Ulrik Gade. Om at lade være at hæve renter for et lån på 4.328.000 kr. Da der intet lån på 4.328.000 kr. findes hjemtaget i Nykredit. - Jyske bank svare igen ikke, men fortsætter istedet hvad det for os klart er bedrageri. :-) Nu skriver vi april 2018 Jyske bank vil bare ikke svare, men har bevist fortsat det vi klart mener er bedrageri af jyske Banks egne kunder. :-) :-) SAGEN OM SVINDLEN I JYSKE BANK ER LANGT STØRE END SÅ. Sammenarbejdet mellem jyske bank og Nykredit i svindlen spiller også ind. Og hvis det ikke er svindel jyske bank laver, hvorfor svare jyske bank så ikke. :-) :-) Hvor meget af dette her forgår der i Danmark af tilsvarende bevist snyd i mod bankens kunder, bankerne er ofte så udspekuleret at de sikkert sigter efter at bevist kalde det dårlig rådgivning, og så sigte så efter forældelse på 3 år. Som i de mange mange mange sager imod de danske banker. :-) :-) NYKREDIT MEDVIRKER OG SYNTES KLAR AT DÆKKER OVER SVINDLEN I JYSKE BANK. :-) DERFOR HANDLER DET I HØJ GRAD OGSÅ OM NYKREDIT VI KAN BEVISE AT 1. NYKREDIT LYVER - 2. NYKREDIT UDNYTTER ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD. TIL SIKKERT AT GIVE NYKREDIT EN UBERETTET ØKNOMISK GEVINST OG GIVE FAMILIEN SKAARUP ET UBERETTET TAB. - 3. NYKREDIT UDNYTTER SANSYNLIGVIS ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. VED AT NÆGTE AT MODTAGE PROVENUE / PENGE, OG SÅ HÆVE RENTER OG BIDRAG AF DE PENGE NYKREDIT NÆGTEDE AT MODTAGE I OVER 2 ÅR. MENER DETTE MEGET KLART HENSTÅR SOM BEDRAGERI I STAFFELOVEN. - :-) At Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen har udleveret kopi af bilag, Som viser dokumentfalsk Er bilag hvori jyske bank har rettet i bilaget, og sendt dette til Nykredit, brugt til andet, end det var givet til. - Da vi så bede Nykredit lige bekræfte at det ikke er Nykredit som har lavet dokumentfalsk, kan Nykredit's advokat pludselig ikke svare, en anden advokat Søren Hoffmann Christiansen Nykredit skriver efter flere henvendelser 21-02-2018 at Nykredit har hjulpet meget og ikke kan hjælpe mere. - :-) :-) Nå vi er længer fremme med sagen om jyske bank. Kommer vi ind på hvordan NYKREDIT har udnytter vores sag mod jyske bank for bedrageri :-) For blandt andet at Nykredit kunne tjene flere penge på et lavrisiko lån, med fuld sikkerhed. Nykredit har hævet bidraget med 2,2 % på et lån, i ejendom bybjergvej 43. 3060 espergærde. Således bidraget er sat op fra 0,8 % til 3 % i bidrag. :-) :-) KORT FORTALT. FAKTA Vi har som sagt en ejendom i Espergærde med 6 lejemål, Hertil har vi fået et tilbud 6 maj 2009 på at kunne låne 4.300.000 kr. Vi optager det tilbudte lån i Nykredit 3 juli 2009. - Vi har i marts 2018 en restgæld på 1.200.000 kr. Nykredit har første prioritet, og pant for 4.300.000 kr. Altså der er afdraget 3.100.000 kr. :-) Ejendommen er over 7-8.000.000 kr. Værd, Men Nykredit oplyser det er høj risiko lån, og nægter at nedsætte bidraget på de 3 %. Da Nykredit også skal sikker deres investorerer mod unødig risiko. - Nykredit tilbød et lån på 4.300.000 kr. med et højt bidrag på 0,8 % hvilket var lige ved at få os til droppe projektet. Nykredit ved og viste der var 2 tilbud et på 4.328.000 kr. Og et år efter et nyt tilbud på 4.300.000 kr. Dette blev optaget, og det blev en større bygning. - Nykredit sætter kort tid efter bidraget op fra 0,8 % til sidst 3 % Har forsøgt at få Nykredit til at sætte bidraget ned igen. - Nykredit BEKRAFTER telefonisk at grunden for det høje bidrag, er at der ligger en rente bytte med jyske bank på 4.328.000 kr. Og derfor BEKRAFTER Nykredit at swappen er grunden til det avagante Høje bidrag på 3 % Nykredit bekræfter DIRÆKTE at lån med rentebytte har det største bidrag. :-) :-) :-) Fakta er at der findes andelsbolig foreninger hvor de har milliard gæld og som ikke har noget stort bidrag, for så går de konkurs, og så vil malke maskinerne jo stoppe. :-) :-) :-) En Swap til et lån som Nykredit godt ved ikke er hjemtaget. Men grunden er helt klar, Nykredit BEKRAFTER det er swappen. Det er skyld i det ekstra høje bidrag. (En Swap er at bytte renter på et lån.) - Vi laver et referat af samtalen og sender kopi til Nykredit, hvilket resultere i at Nykredit dagen efter, sender en mail retur hvori der står. - NYREDIT skriver de frabeder sig at blive citeret for noget Nykredit ikke har sagt. Og truer med at tage samarbejdet op til overvejelse, såfremt Nykredit ikke bliver citeret rigtigt :-( :-( DET ER KLARE TRUSLER FRA NYKREDIT SOM 1. Nykredit Udnytter den klemme og udnyttelse som jyske bank har sat os i, for at sætter bidraget op for 0,8 % med 2,2 % og op til 3 % :-) 2. Nykredit Udnytter da jyske bank kræver bybjergvej 45 tvangs solgt, og hvorefter Nykredit 27 august 2013 kræver at få hele provenuet herfra. :-) 3. Nykredit nægter herefter at svare på de mange henvendelser vi i over 2 år. har sendt. Nykredit nægter dermed også at modtage den krævet betaling for nedbringelsen af de omkring 1,5 million på det lån med hovedstol på 4.3 million i Nykredit. Nykredit udnytter I samme periode, på over 2 år At Nykredit kan og hæver rent faktisk også renter af de 1,5 million som Nykredit nægter at modtage før slut 2015. - Nykredit udnytter dermed mulighed som giver Nykredit en uberettet gevinst. Prøv lige at læse straffelovens afsnit om Bedrageri, eller aftaleloven om Svig, HVAD SYNTES DU :-) 4. Nykredit ser også deres mulighed grundet det høje bidrag på 3 % Ved i over 2 år at nægte at svare og modtage provenuet på ca 1.5 million som Nykredit gjorde krav på 27 august 2013 Nykredit svarer første gang 24 november 2015. Og laver en deponerings konto i december I denne periode på over 2 år. Har Nykredit udnyttet at deres kunde var i en øknomisk klemme med jyske bank. Og derved sikkert Nykredit sig så en uberettet gevinst og givet kunden et direkte tab, ved at hævet bidrag på 3 % af de penge Nykredit krævede at få, men nægtede at modtage :-) 5. Nykredit nægter at give deres kunde et svar på, om de har optaget et på 4.328.000 kr. i Nykredit. Dette sikkert kun for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) 6. Nykredit nægter at give kunde aktindsigt Dette sikkert også for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde. :-) :-) Tilbage til før punk 1 - 6 Vi oplyser Nykredit at samtale er optaget og lyttet i gennem 3 gange Der er ikke citeret noget forkert NYKREDIT TRUER IKKE IGEN :-) :-) 7. At Nykredit i samtalen der er optaget. Oplyser at det kan koste et mindre beløb. Hvad Nykredit ikke oplyste var at der ved straks betaling, Altså ikke ventede til næste refinansiering Ikke oplyste at der kom et kurstab på omkring 60.000 kr. ( opdateres med rigtig beløb ) Så nej du kan ikke lige sådan stole på Nykredit.b VI VIL GERNE DOKUMENTER AT 1. NYKREDIT LYVER 2. NYKREDIT UDNYTTER AFHÆNIGHEDSFORHOLD 3. NYKREDIT SANSYNLIGVIS UDNYTTER ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD. :-) :-) JA DET LYDER VILDT OG UTROLIGT - AT DE DANSKE BANKER DIRÆKTE SAMMEN ARBEJDER FOR AT MODARBEJDE DERES KUNDERS MULIGHEDER FOR AT OPKLARE SVINDEL, MED HENBLIK PÅ DIRÆKTE AT VILLE SNYDE OG BEDRAGE DEM. HUSK Dette er bare en fornemmelse. :-) Og det er også bare en fornemmelse at det er CEO Anders Dam som står bag. Altså fornemmer det som syntes at være den øverste ansvarlige i at jyske bank, var og er velvidende, og helt bevist om at jyske bank snyder deres kunder. :-) :-) Mens vi nu ser vi på de bilag vi ønsker at tale med jyske bank om, holder vi vores sandheds kort frem Vi ønsker at jyske bank fremlægger sandheden og beviserne, for at familien ikke bliver bedraget af jyske bank, ved hjælp af svig og falsk. :-) Ja ja Vi er bare en lille, men Anderleds familie, som syntes vi er udsat for helt bevist Udnytelse og efterfølgende bedrageri af en af landets største banker. - Tænk hvad samtale åbenhed hæderlighed og ærlighed kunne løse af misforståelser. Undskyld jyske bank, undskyld Nykredit. Dette er tanker Selfølgelig er det nok forkert :-) Hvis vi tager fejl, så sletter vi alt. :-) Vi vil bare så gene have et møde med jer, derfor tilbød vi 25 maj 2016 CEO Anders Dam 250.000 kr. I gebyr For en kopi af det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) Kære CEO Anders Dam Vi som familie holder sammen og tager gerne kampen mod jyske bank og jeres uhæderlige advokater i retten og kæmper om jyske Banks hæderlighed. - syntes stadig ikke at jyske bank kan være bekendt at nægte os dialog, og gennem gå sagen sammen. - Hvis jyske bank har snydt med vægten og jyske bank ved det :-) SÅ SIG DA UNDSKYLD OG FAMILIEN TILGIVER JYSKE BANK Jyske bank har nægtet dialog, siden vi i 2016 oplyste banken om det svig og falsk vi har opdaget - Dagbogs notat slut. :-)

Den jyske svindler bank, jyske bank

FØJ FOR POKKER
AT JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI MOD DERES KUNDER

Og så nægter at tale med de kunder som jyske bank bevist og uhæderligt #besviger

#svindler banker som jyske bank, giver #Danske #banker et #dårligt #omdømme

🙂

#LundElmerSandager, #AndersDam, #JyskeBank, #PhilipBaruch, #MortenUlrikGade #Nykredit, #MetteEgholmNilsen, #Bedrageri, #Svindel, #Dokumentfalsk, #Forfalskning, #BankLån, #ATP, #Pensam, #Pension, #BirgitBushThuesen, #BRFKREDIT #Bolig #Bil #Hus #Jouridisk #Advokat #Hæderlig bank #Troværdig bank #Ærlig bank #Fundamentet i jyske bank.

Søge ord for at råbe jyske bank op Medvirkende i sagen eller kender til sagen bedraget, og som ikke ønsker at jyske bank retter, hvis det er en fejl - Fundament kærneværdier hæderlig ærlig åben retter fejl Sund fornuft Jyske bank nægter vedholdende . Nykredit jyske bank - Lån super billigt, ingen gebyr rente Subperlån, Superlån, supperlån. Billån, boliglån. Opsparing. Pension. - Tivoli fripas Bakken fripas gratis / Advokat advokater, strafferet ren straffe attest, øknomisk kriminalitet, kriminelt, straffeloven - Lund Elmer Sandager Al Capone, Adolf Hitler, Stalling Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO jyske bank Advokat Morten Ulrik gade jyske bank Philip Baruch jyske bank Advokat Philip Baruch Lund Elmer Sandager Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit Inkasso Birgit Bush Thuesen jyske bank - Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro - Nicolai Hansen bankrådgiver jyske bank Line Braad Winding jyske bank Casper Dam Olsen bankrådgiver jyske bank Anette Kirkeby bankrådgiver jyske bank Søren Woergaard rådgiver jyske bank CEO Anders Christian Dam - Danske bank jysk - Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, Nægte at undersøge for fejl At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser At nægte kunder svar At nægte kunder aktindsigt - Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. - Jyske Banks oplyste kærneværdier Fundamentet i jyske bank er pilråddent hvis jyske bank lyver over for kunder, så jyske Ban kan snyde eller bedrager deres bankkuder. - Vedholdende uærlig Lyver vedholdende Nægter vedholdende at svare Jo jyske bank er bestemt vedholdende. - Jyske bank overholder alle regler og love, og er bestemt ikke bedrageriske siger jyske bank selv - Vi vil gerne have en duel med jyske bank og kaptajn kryster Anders Dam På om jyske bank er troværdig hæderlighed ærlig. - Men det syntes til at Anders Dam jyske bank er en bangebuks og en kryster som gemmer sig bag hans 100 vis af advokater og ikke tør svare kunder på spørgmål omhandlende jyske Banks moral og troværdighed. - Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring - Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch - Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK Og selfølgelig bakke alle medarbejder i jyske bank eres ledelses arbejdes metoder op, så som at skjule sandheden for deres kunder. - Hvem ka jyske bank ka Jyske bank gør det umulige muligt, og laver et falsk lån på 4.328.000 kr og tinglyser pant på samme beløb - Jyske bank uhæderlig løgnagtig bedragerisk utroværdig forbryderisk Utroværdig med stort U - Dette er søge ord for at fange jyske Banks opmærksomhed, og få en dialog samt talt om de mange forhold, Som jyske bank vedholdende nægter at tale bed kunde om, hvis der blot er om en fejl.

Jyske Banks sager om svindel i mod kunder i jyske bank

🙂

 

Breve til div. Aktionærer og bestyrelses medlemmer, advokater vil alle blive delt, når sagen kommer i gang.

Ligeleds vil vi give den en bedre opmærksomhed på nettet

🙂

Ja vi håber på at jyske bank vil deltage og sige undskyld og indrømme bedrageri

Eller kommer og sige, ja lad os tale sammen og gennem gå alle bilag sammen

Forløbet venter vi, imens jyske bank fortsætter med at bedrage og svindle

🙂

 ADVARSEL MOD STOR DANSK BANK. Når man som kunder i jyskebank åbenlyst bliver bedraget, og Jyske Banks direktion ved det. Men i ond tro lader jyske bank svindle deres kunder, ved hjælp af svig falsk. Hvad kan man så gøre når, jyske bank og deres løgnagtige advokater i Lund Elmer Sandager nægter at kommunikerer. Vi kan kun ADVARER DIG I MOD AT STOLE PÅ JYSKE BANK. DA JYSKE BANK BEVIST LYVER OVERFOR OS KUNDER. Jyske bank indbydes igen til dialog møde, for at gennemgå sagen mod jyske bank for svindlen. :-) I DANMARK STØTTER STATEN BANKERNE DER SOM TAK BEDRAGER DERES KUNDER VED SVIG OG FALSK :-) :-) JYSKE BANK OPFORDRES IGEN TIL PÅ JYSKE BANK TV, AT DULERER ER JYSKE BANK BEDRAGERISK ELLER HÆDERLIG Tør CEO Anders Dam tage opfordring om en offenlig debat Således vi kan gå vores sag om svindel i jyske bank mod familien igennem. :-) Det er handler om bedrageri svindel svig falsk mandatsvig dokumentfalsk manipulation udnyttelse mm. kort sagt Det handler om jyske bank :-) Familien som jyske bank her bedraget i en periode på 9 år. Heraf har jyske bank været bevist om at svindlen var opdaget senest i maj 2016 men CEO Anders Dam valgte at fortsætte bedrageri, og nægte familien dialog. :-) :-) Er lige oplyst af en som ringede, at jyske bank har modtaget 4 bankpakker. Og at flere af de danske banker er statstøttet. :-) :-) Måske derfor lader den Danske Stat Jyske bank overtræde love og regler på stribe. Det er jo åbenbart de danske banker det styre staten, så national banken ingen indflydelse har på dansk økonomi. :-) Hvem vil tage sagen op om de DANSKE BANKER DER SVINDLER. :-) :-) :-) Her er lidt billeder på div. Sprog Hvad ville du gøre når du opdager JYSKE BANK laver bedrageri Og banken nægter at svare dig :-) Шта бисте урадили када открију ЈИСКЕ БАНК прави превару И банка одбија да вам одговори :-) Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- The Danish Bank, deceiving the customer with false loans, and by fraud raises the JYSKE BANK interest rates for a loan that does not exist. :-( Jyske Bank refuses dialogue with the customer, while jyske bank just continue with the fraud crime. FRAUD as Jyske Bank's management CEO Anders Dam from the customer is informed about may 25, 2016 ---------------------- In Danish See more at www.banknyt.dk Pictures of the little annex, the evidence of fraud: https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&ref=page_internal&mt_nav=1 ------------------------ Small family struggling against Jyske Bank. Jyske Bank has in the 9 years lied to the family about the fake loans, at the 4.328.000 dkkr. To be able to take 2.5 million dkkr in interest from the customer, for a loan the royal bank By not availablenot, but the bank lying about. Jyske bank refuses dialogue. When jyske bank only wants to answer the of the bank's clients who discovers that jyske bank is doing fraud and false in the court. For jyske bank, it is about the law Must jyske bank low fraud and a fake. It wants the Bank the court the words for. Therefore, seeking the family, the financial support to the attorney. ----------------------- Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer the customer ------------------------ The Danish bank. Jyske Bank Continue fraud by the customer on the 9'end of the year. Although jyske bank CEO Anders Dam. At least 2 years have had the knowledge that the bank is doing fraud. Jyske Bank raises the interest rates of the loans, which do not exist, but as jyske bank, dishonorable and dishonest continues lying in order to cheat the bank's customers. Jyske Bank refuses to stop the fraud of the bank's customer. :-) :-) Die Dänische bank. Betriebe Der JYSKE Bank Weiter Betrug durch den Kunden auf der 9'Ende des Jahres. Obwohl Betriebe der JYSKE bank-CEO Anders Dam Mindestens 2 Jahre haben die Kenntnis, dass die bank tun Betrug. Betriebe der JYSKE bank erhöht die Zinsen der Kredite, die nicht existieren, sondern als Betriebe der JYSKE bank, unehrenhaft und unehrlich ist, weiter zu Lügen, um zu betrügen die Kunden der bank. Betriebe der JYSKE Bank sich weigert zu stoppen, Betrug von Kunden der bank. :-) :-) את דנית הבנק. Jyske Bank המשך הונאה על ידי הלקוח ב-9'סוף השנה. למרות jyske מנכ " ל הבנק אנדרס הסכר לפחות 2 שנים יש לו את הידע, כי הבנק עושה הונאה. jyske הבנק מעלה את הריבית של הלוואות אשר לא קיימים, אבל כפי jyske bank, מבישה ולא ישר ממשיכה לשקר על מנת לרמות לקוחות הבנק. Jyske הבנק מסרב להפסיק את ההונאה של לקוחות הבנק :-) :-) La banca danese. Jyske Bank Continua frode da parte del cliente il 9'fine dell'anno. Anche se jyske bank CEO Anders Diga Almeno 2 anni di avere avuto conoscenza che la banca sta facendo la frode. jyske bank alza i tassi di interesse dei prestiti che non esistono, ma come jyske bank, disonorevole e disonesti continua distesa per imbrogliare i clienti della banca. Jyske Bank si rifiuta di interrompere la frode dei clienti della banca. :-) :-) デンマークの銀行です。 Jyske銀行 続き 詐欺により、お客様の9'末ます。 がjyske銀行のCEO Andersダム 少なくとも2年間の知識、日本銀行では詐欺です。 jyske銀行の金利の貸出はありませんが、jyske銀行dishonorable、不正の続きの添い寝のためのチ日本銀行のお客様です。 Jyske銀行の拒否を停止する不正の日本銀行のお客様です。 :-) :-) Duński bank. Jyske Bank Dalej oszustwa ze strony klientów na 9'koniec roku. Chociaż dyrektor generalny jyske bank dam Anders Co najmniej 2 lata wiedza o tym, że bank zajmuje się oszustwem. Jyske bank podnosi oprocentowanie, które nie istnieją, ale jak джиске bank jest w porządku i nie fair nadal kłamie, aby oszukiwać klientów banku. Jyske Bank odmawia zaprzestania oszukiwanie klientów banku. :-) :-) Датский банк. Джиске Банк Далее мошенничества со стороны клиентов на 9'конец года. Хотя генеральный директор джиске банк дам Андерс Не менее 2 лет знание о том, что банк занимается мошенничеством. джиске банк поднимает процентные ставки по кредитам, которые не существуют, но как джиске банк, непорядочно и нечестно по-прежнему лжет, чтобы обманывать клиентов банка. Джиске Банк отказывается прекратить обман клиентов банка. :-) :-) El banco danés. Jyske Bank Continuar el fraude por el cliente en la 9'de fin de año. Aunque jyske bank CEO Anders Presa Al menos 2 años han tenido el conocimiento de que el banco está haciendo fraude. jyske bank eleva las tasas de interés de los préstamos que no existen, pero como jyske bank, deshonrosa y deshonesto sigue mintiendo con el fin de engañar a los clientes del banco. Jyske Bank se niega a detener el fraude de los clientes del banco. :-) :-) คนเดนมาร์กธนาคาร. Jyske ธนาคาร ทำต่อไป หลอกลโดยที่ลูกค้าที่ 9'สิ้นปี. ถึงแม้ว่า jyske ธนาคารของซีอีโอแอนเดอร์เด อย่างน้อย 2 ปีแล้วคนก็มีความรู้ที่ธนาคารกำลังทำอะไรเลยฐานต้มตุ๋นหลอกลวง jyske ธนาคารต่างหาที่สนใจการเต้นของเงินกู้นัซึ่งไม่มีตัวตนแต่ jyske ธนาคาร dishonorable และไม่ซื่อสัตย์ต่อไปโกหกเพื่อที่จะโกรธนาคารลูกค้าค่ะ Jyske ธนาคารปฏิเสธที่จะหยุดคนหลอกลของธนาคารลูกค้าค่ะ :-) :-) Danimarka Bankası. Jyske Bank Devam bu yıl 9' Müşteri tarafından dolandırıcılık;end. Ancak jyske bank CEO'SU Anders Dam En az 2 yıl banka dolandırıcılığı yaptığı bilgisi vardı. jyske bank bulunmayan kredilerin faiz oranlarını artırdı, ama jyske bankası olarak, onursuz ve sahtekar banka müşterileri aldatmak için yalan söylemeye devam ediyor. Jyske Bank müşterilerinin dolandırıcılık durdurmak için reddediyor. :-) :-) La banque danoise. Jyske Bank Continuer la fraude par le client sur le 9'à la fin de l'année. Bien que jyske bank chef de la direction Anders Barrage Au moins 2 ans ont eu la connaissance que la banque est en train de faire de la fraude. jyske bank soulève le taux d'intérêt des prêts qui n'existent pas, mais que jyske bank, déshonorante et malhonnête continue de mentir dans le but de tromper les clients de la banque. Jyske Bank refuse de cesser la fraude de la les clients de la banque. :-) :-) Den danske bank. Jyske Bank Fortætter svindel af kunde på 9'ende år. Selv om jyske bank CEO Anders Dam I mindst 2 år har haft viden om at banken laver bedrageri. jyske bank hæver renter af lån der ikke findes, men som jyske bank, uhæderligt og uærligt fortsætter, lyver om for at snyde bankens kunder. Jyske Bank nægter at stoppe svindlen af bankens kunder. :-) :-) Så hvad kan vi gøre, udover at blive røvet af jyske bank med falsk lån. :-) :-) Se mere på www.banknyt.dk Lille familie kæmper mod Jyske Bank. :-) :-) Jyske Bank har i 9 år løjet over for familien om falsk lån, på 4.328.000 dkkr. For at kunne tage 2.5 milioner kroner i rente fra kunden, for et lån jyske bank ved ikke findes, men bevist lyver om. Jyske bank nægter dialog. Da jyske bank kun ønsker at svare de af bankens kunder som opdager at jyske bank laver svig og falsk i retten. For jyske bank handler det om jura Må jyske bank lave svig og falsk. Det ønsker den store Danske Bank rettens ord for. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. :-) Støtte søges til sag, mod stor Dansk Bank som lave svig mod kunder. Indsæt dit bidrag her. Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer DK0854790004563376 swift NYKBDKKK Støtten buges til advokat regninger Hjælp til at stoppe svig i jyske bank mod bankens kunder. ------- DA Hvad ville du gøre når du opdager JYSKE BANK laver bedrageri Og banken nægter at svare dig VI Bạn sẽ làm gì khi phát hiện Ngân hàng JYSKE đang gian lận Và ngân hàng từ chối trả lời bạn -- HU Mit tehetsz, ha ? A JYSKE BANK csalás És a bank megtagadja a választ -- UK Що б ви зробили, коли виявите JYSKE BANK здійснює шахрайство І банк відмовляється відповідати тобі -- DE Was würdest du tun, wenn du es entdeckst? JYSKE BANK macht Betrug Und die Bank weigert sich, dir zu antworten -- TR Keşfettiğinde ne yapardın JYSKE BANK dolandırıcılık yapıyor Ve banka size cevap vermeyi reddetti -- TH คุณจะทำอะไรเมื่อค้นพบ ธนาคาร JYSKE กำลังฉ้อโกง และธนาคารปฏิเสธที่จะตอบคุณ -- SV Vad skulle du göra när du upptäckte JYSKE BANK gör bedrägeri Och banken vägrar att svara dig -- ES ¿Qué harías cuando descubras? JYSKE BANK está haciendo fraude Y el banco se niega a responderte -- SR Шта бисте урадили када открију ЈИСКЕ БАНК прави превару И банка одбија да вам одговори -- Что бы вы сделали, когда обнаружили JYSKE BANK делает мошенничество И банк отказывается отвечать вам -- RO Ce ai face când descoperi JYSKE BANK face fraudă Și banca refuză să vă răspundă -- PT O que você faria quando descobrisse JYSKE BANK está fazendo fraude E o banco se recusa a responder-lhe -- PL Co byś zrobił, gdybyś odkrył? JYSKE BANK dokonuje oszustw A bank nie chce ci odpowiedzieć -- NO Hva ville du gjøre når du oppdager JYSKE BANK gjør svindel Og banken nekter å svare deg -- MS Apa yang akan anda lakukan apabila anda menemui JYSKE BANK membuat penipuan Dan bank itu enggan menjawab anda -- LV Ko jūs darītu, kad atklājat JYSKE BANK veic krāpšanu Un banka atsakās tev atbildēt -- KO 당신이 발견했을 때 당신은 무엇을 할 것입니까? JYSKE 은행은 사기를 만들고 있습니다. 그리고 은행이 당신을 대답하기를 거절합니다. -- ZH-TW 當你發現時你會做什麼 JYSKE BANK正在詐騙 銀行拒絕回答你 -- ZH-CN 当你发现时你会做什么 JYSKE BANK正在诈骗 银行拒绝回答你 -- JA あなたが発見したときにあなたは何をしますか? JYSKE銀行は詐欺をしています そして、銀行はあなたに答えることを拒否する -- IT Cosa faresti quando scoprirai JYSKE BANK sta facendo frodi E la banca si rifiuta di rispondervi -- IS Hvað myndir þú gera þegar þú uppgötvar JYSKE BANK er að gera svik Og bankinn neitar að svara þér -- ID Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda temukan JYSKE BANK melakukan penipuan Dan bank menolak untuk menjawab Anda -- NL Wat zou je doen als je ontdekt? JYSKE BANK maakt fraude En de bank weigert u te antwoorden -- IW מה היית עושה כשאתה מגלה בנק JYSKE עושה הונאה והבנק מסרב לענות לך -- FI Mitä tekisit, kun huomaat JYSKE BANK tekee petoksia Ja pankki kieltäytyy vastaamasta sinua -- ET Mida te teeksite, kui avastad JYSKE BANK teeb pettuse Ja pank keeldub sulle vastamast -- AR ماذا ستفعل عندما تكتشف JYSKE BANK هو الاحتيال والبنك يرفض الرد عليك -- FR Que feriez-vous quand vous découvrirez JYSKE BANK fait de la fraude Et la banque refuse de vous répondre -- I have a dream Grand client de fraude bancaire danois -- JYSKE BANK

Banknyt.dk Warning against a Danish bank. Jyske Bank, a bank who’s lying, change in appendix, dispose of documents, lies in court relationship, to cheat customers. a bank that does not care about laws and regulations, but looking for holes in the Criminal Code
Welcome. Jyske Banks lawyers Lund Elmer Sandager who is lying in court for trial. Management, including Director Anders Dam, has been known about fraud and fake in Jyske Bank since May 2016, jyskebank refusing to stop cheating.

ANDER DAM & Co.
LUND ELMER SANDAGER & Co.

HVIS DU ELLER DIN BEDRAGERISKE BANK – JYSKE BANK

ELLER DINE LØGNAGTIGE ADVOKATER FRA LUND ELMER SANDAGER

🙂

IKKE ER ENIG I BILLED ELLER OPSLAG

SÅ SKRIV GERNE
SÅ VI KAN RETTE EVT. FEJL

🙂

PS TAGER STADIG GERNE EN
DEBAT
DUEL

PÅ JYSKE BANK TV

HVIS DU ELLERS TØR ?
VI TØR GODT

MEN TØR DU CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

ELLER ER DU BARE EN KRYSTER.

EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG DINE MANGE LØGNAGTIGE ADVOKATER SOM DEM I ADVOKAT VIRKSOMHEDEN LUND ELMER SANDAGER.

🙂

Listen med spørgsmål og link nederst redigeres dagligt. Der er naturligvis flere forhold og beviser end der er medtaget på listen. DE KOMMER SNART PÅ Redigeret 25 april 2018 Det kommer alt sammen frem i retten. ER DER NOGLE AF JER SOM LÆSER MED I CARSTES DAGBOG og OPSLAG her på facesbook. SOM IKKE FORSTÅR HVAD DENNE SAG IMOD JYSKE BANK HANDLER OM. :-) Skriver vi det ikke klart og tydligt nok. ? Kan det misforstås. ? Så spørg bare hvis du ønsker en bedre forklaring. :-) Carsten er ik den bedste til dansk, og det ved han jo også godt, men bare fordi man er ordblind behøver man jo ikke også at være dum, som jyske bank sikkert tror. Men derfor kan jyske bank da godt svare ham på det jyske bank spørges om. :-) At der er en del skrive fejl, ved vi godt. Men spørg bare hvis du er det mindste i tivl om, hvad der skrives. :-) :-) Har vores GAMLEåadvokat viderebragt alle sagens nye og kendte forhold fra februar 2016 over for jyske bank. ? De forhold som vi har skrevet og fremlagt, er det klart og tydligt oplyst overfor jyske bank så de ved det. Vi kunne ikke få det bekræftet. :-) Det spøger vi december 2017 en ven af familien, om, han vil spørge som advokat, da vi ikke får svar. :-) Vi ønsker bare at være sikker på vores advokat tydligt, overfor jyske bank, har fremsat alle de påstande, som vi skriver og har oplyst dem til jyske bank. Så vi ved at jyske bank ikke kan misforstå, eller jyske bank ikke har misforstået nogle af sagens mange fremlagte forhold. Oplysningerne er løbende herfra sendt til jyske bank havkatten, samt Advokat Morten Ulrik Gade med links til banknyt.dk - Lige som DIRIKTØREN i jyske bank CEO Anders Christian Dam Tydligt i mail 25 maj 2016 er oplyst om at der ikke findes noget lån 4.328.000 kr. Og at jyske bank nok fusker med en rentebytte hertil også. Anders Christian Dam, svarer 31 maj 2016 Via jyske Banks bestyrelse medlem Philip Baruch, som er Partner i Lund Elmer Sandager advokater - Svaret fra CEO Anders Dam er klart DIRIKTØR Anders Christian Dam frabeder sig spørgsmål Og lader os klart forstå at jyske bank ikke vil tale med os, ingen i jyske bank vil tale kunden der har opdaget, at jyske bank bedrager familien fra Hornbæk. Selv om vi har forsøgt at få jyske bank i tale, er bankens holdning meget tydligt jyske bank nægter at svare eller tale med kunde, og jyske bank forsætter med løgn og bedrageri af familien, på trods af at Jyske Banks ledelse og DIRIKTØR nu kender til svindlen. Lidt af forhold og spørgsmål er nederst her, der kommer meget mere op til første retsmøde. :-) På vidne listen er naturligvis også noteret CEO Anders Dam Da han altså Anders Dam om nogle er den øverste ansvarlige for denne svindel. At Anders Dam kender til bedrageriet, og har kendt til svindlen mod kunde mindst fra maj 2016 At jyske bank laver svig og falsk, og at dette er helt bevist, kan Anders Dam næppe komme uden om. - Eftersom kunden til sidst gik til ledelsen og DIRIKTØREN Da ingen andre i jyske bank, jouridisk afdeling ville udlever kopi af påstået lån 4.320.000 kr. I Nykredit og dokumentere at jyske bank ikke lavede svig. :-) :-) Vi er oplyst slut december 2017 fra vores advokat ven at jyske bank ikke af vore gamle advokat i Århus Son var ansat til at Varetage og fører sagen mod jyske bank Har oplyst jyske bank om sagens mange forhold, som er meddelt start 2016 og blandt andet omhandler svig og falsk. Altså Dokumentfalsk. Bedrageri. - - Derfor skrev vi selv 28-12-2017 DIRÆKTE til jyske bank Helsingør att Morten Ulrik Gade Og oplyser lidt af de svig og falsk forhold, med kopi af nogle bilag sagen imod jyske bank handler ikke om dårlig rådgivning Men er ændret til nu at handle om, SVIG & FALSK Dette er også meddelt til Morten Ulrik Gade Som tidligere og løbende er orienteret om de mange forhold og det derfor ikke er nyt for jyske bank Som Lund Elmer Sandager skriver til retten, hvor advokaterne skriver det er helt nye oplysninger for banken. :-) :-) I brev til jyske bank 28 december 2017 med lidt bilag, Er ligeleds sendt til retten og proces bevilling, domstolsstyrelsen storkongensgade da vi søgte fri proces. Styrelsen har modtaget flere beviser 17-01-2018 således vi bør få fri proces. Domstolsstyrelsen mener ikke at sagen har offenlighedens interesse. Og vil ikke give fri proces. :-) :-) Bemærk venligst Jyske banks Advokat Morten Ulrik Gade NARTURLIGVIS har fået kopi af link til www.banknyt.dk. som har links hertil, og med skriv på havkatten, troustpilot så vi har da oplyst om sagen. :-) Nu skal vi bare have lavet det nye processkrift, med alle de til vores advokat oplyste forhold og så have dem bekræftelse i retten. :-) Sagen kom bagud da vores gamle advokat ville ikke skrive alle de negative oplysninger om jyske bank og valgte at trækker sig. Vi måtte fide en ny advokat, som ikke er bange for fremlægge vores beviser over for retten imod jyske bank for svindel. :-) :-) Vi opgiver næsten at få kontakt og dialog med jyske bank, da jyske bank åbenbart kun ønsker at sagen føres i retten, og at Anders Dam under vidne ansvar vil svare på spøgrsmål. :-) Vi ønsker vores nye advokat får arbejdes ro. så jeg kan også lave det jeg er bedst til, siger Csrsten Hvilket narturligvis er fejlfinding. Vi beder dig som vil vide mere at møde op i Viborg ret, og her følge den vider sag imod jyske bank for svindel. :-) :-) Sagen er godt nok udvidet, Men handler stadig om svig og falsk og i adeleshed handler om Jyske Banks Troværdighed. Jyske Banks Hæderlighed Jyske Banks Åbenhed Jyske Banks Ærlighed Gentager lige. Falsk, svig, vildledning udnyttelse, omkring falsk lån, falsk rentebytte, falsk garanti. :-) Beklager vi bliver ved med at tale om bedrageri og mandatsvig, og de evige løgne i jyske bank mm. men kender bedste til straffe loven hvor sagens forhold er godt beskrevet :-) :-) Men så længe jyske bank bliver ved med at nægte dialog, og har afvist dialog. Vi har kun de tørre beviser, som beviser hvor jyske bank har taget af kassen, hvilket er MANDATSVIG. Og hvor jysk bank bagefter lyver om det, som jyske bank jo er bedst til. Altså mandatsvig straffeloven / svig aftaleloven Det samme som vi løbende har skrevet og fortalt til vores gamle advokater fra Århus det er bare det jyske bank skal svare på. :-( Når jyske Bank / Anders Dam ikke vil svare os. skal banken naturligvis bekræfte, alle bilag / forhold i retten. det er mange nemme ja / nej spørgsmål. Dette er ikke ændret 1 millimeter, siden vi opdagede vi var udsat for bedrageri. svig svindel eller hvad det hedder. Et er helt sikkert, det er ikke dårlig rådgivning at stjæle af kassen, og så lyve om det. :-) Sagen mod jyske blev blev forsøgt klaret ved møde i jyske bank herefter i 2013 indklaget Advokat Søren Nav jyske bank for anke nævnet Og derefter fortsatte ved retten 2015 :-( Det er vel tydligt nok oplyst, at sagen fra 2013 / 2015 er blevet voldsomt ændret februar 2016. Fra første hvad vi troede var dårlig rådgivning, til Svig Falsk Bedrag mm Dette sker fra februar 2016 og er forsøgt forklaret og skrevet så godt vi kan, lige som her på siden. :-) Det som er fremlagt overfor vores advokater :-) At jyske bank alene på 2 dage laver 3 forhold af mandatsvig. efter straffeloven (Fremlagt) Svig efter aftaleloven Hvor jyske bank hæver over 100.000 kr. af betroet midler, For falsk garanti af 4.328.000 kr. For tinglyse falsk byrde på 4.328.000 kr For falsk gebyr til lånefor midling af 4.328.000 kr. Alt sammen vedr. Lån i Nykredit på dette beløb. :-) Uanset om vores gamle advokat sagde det ikke betyder noget, og siger dette kun er dårlig rådgivning, uanset vores beviser på bedrageri ja alt sammen er ligegyldig og advokaten forsøger da også at ville hæve sagen, ved at påstå at det har vi aftalt telefonisk, Carsten og 2 advokater. - Dette lader vi ligge, sagen handler om jyske bank, og også Nykredit's medvirken. - Sagen handler ikke om hvad eventuelt kan være aftalt imellem tidligere Århus advokat og den jyske bank. Vi fik gjort advokaterne klart at vi på ingen måde har aftalt, eller på nogle måse antydet at vi ville hæve sagen, tværtimod. - I sagen mod jyske bank for svindel fastholder vi at der er tale og grove lov overtrædelser som er oplyst i straffe loven. Ved ikke hvordan man fremlægger dette, eftersom vi jo ikke er advokater. Har fået anbefalet en ny advokat som, vi har fuld tillid til, kan løse opgaven, som vi ønsker løst ved dialog. :-) Vi har skrevet dette og samen med de andre forhold, mener vi at have en ganske god sag imod jyske bank, og at sagens karakter er af klar offenlig intresse. :-( En sag som jyskebank ikke vil tale med kunde om men åbenbart kun ønsker at svare på i retten. :-) Når vi har skrevet at vi mener vi er udsat for svindel bedrageri, så er dette noget vi stadig mener, og på intet tidspunkt har vi skrevet andet. Det er naturligvis noget vi har forsøg at få jyske bank til at svare på. men jyske bank nægter stadig dialog :-) At jyske bank ikke ønsker dialog, og stadig ikke ønsker dialog er jo sådan jyske bank er. JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK :-( Derfor advarer vi gerne igen andre imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER, DETTE VIL VI VISE / BEVISE I RETTEN. se bilag. Du som ikke ved hvad sagen handler om. og ikke vil læse så meget er velkommen til selv at hører Jyske bank svarer i retssagen. BS 99-698/2015 Viborg ret. Dette er en åben retssag, og alle er velkommen hør hvad jyske bank i retten vil svare på alle de JA / NEJ spørgsmål de får. nogle af dem kan du nok læse her. :-) Spørgsmål 6.A indsat :-) ------------------- Sagen handler i bund og grund bare om jyske bank bedrager deres kunder, og hvor gode jyske bank er at lyve, og måske til SVIG foretninger. Hvor meget mon jyske bank vil forsøge at påvirke sagen ?. :-( Jyske bank CEO Anders Dam har nu 9-12-2017 forpasset muligheden til at sige det bare var en fejl. Tiden siden 25 maj 2016 er vist for længe at vente med at svarer. :-( Mens jyske bank, samt deres ledelse, bestyrelsen og jyske Banks mange advokater forpassede chancen, til at indrømme at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. og derved med æren i behold, kunne undskylde at det var en fejl, viser blot at det ikke var nogle fejl og at jyske bank vel bare tror deres kunder er et tage selv bord. :-( At jyske bank heller ikke ville bevise, at vi har aftalt 2 x rentebytte af dette påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Det kan da ikke være så svært at bevise Fremlæg 2 optagelser, hvor vi aftaler at rente bytte et lån, på 4.328.000 kr. Eller fremlæg 2 underskrifter at dette er aftalt 2 gange. Og nej vi har heller ikke aftalt, at ændre noget i aftalen. :-) Vi tilbød jyske bank umulighed for rette eventuelle fejl. Hvis det da var fejl :-) Og efter en direkte provokation. Hvor vi sidst tilbød at betale jyske bank 250.000 kr. for bla. en kopi af lånet på optagelsen af 4.328.000 kr. i Nykredit. og at bevise at vi 2 gange har talt om / og 2 gange telefonisk har godkendt at ville bytte renter med dette lån. :-) Læs dagbogen på www.banknyt.dk Og tag dette som en advarslen imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER. VI GENTAGER GERNE Jyske bank er en løgnagtig bank, dette udtaler kunder efter en efterforskning af jyske bank Efterforskning har klarlagt hvad jyske bank har lavet, og at jyske bank så har løget om det, for så derved at forsøge skjule det. :-) Dette vil blive fortalt i retten, og her står vi klippe fast, vi har kun fremlagt sandheden om jyske bank Mener jyske bank vi lyver eller der er fejl, så ring skriv og vi retter straks. både her og de mange steder det er skrævet. For vil da ikke beskylde jyske bank for at lyve og så bedrage os, hvis dette ikke stemte, men tager vi fejl, SÅ BEDES JYSKE BANK RINGE STRAKS SÅ VI KAN RETTE DENNE HER MISFORSTÅELSE. :-) :-) Eller bekrafte at det er sandt ved at nægte at svarer At jyske bank ikke anger en disse, viser vel kun at DU nemt kan blive det næste offer, for vi er næppe er enste. Vi har såmen bare opdaget det. :-( Hvordan jyske bank brugte løgn, og i flere tilfælde DIRÆKTE overtrådte flere regler og love, i denne her ret enkelte sag, om svig og bedrageri eller hvad det hedder, er hvad vi prøver at belyse. :-( Er Jyske bank en troværdig bank, eller er jyske bank en utroværdig og løgnagtig bank. Dette skal vi have belyst i retssagen, BS -698/2015 viborg ret. :-) Vi har sagt og mange gange oplyst VI Beder kun Jyske bank indrømme og undskylde alle påviste forhold, dem som vi har fremlagt og kraftig antydet er sande. Hvis jyske bank mener deres kunder lyver, og forfalsker datoer, bilag eller bare bruger falske bilag Så er Jyske Bank velkommen, Vi har og tilbyder stadig jyske banks CEO Anders Dam en offenlig debat på Jyske banks egen tv kanal på nettet. :-) Jyske bank kan besvare spørgsmål her, men siden maj 2016 har jyske bank nægtet at svare på noget som helst. Onsdag 13-12-2017 vil vores advokat telefonisk fortælle hvad jyske bank har svaret ham, på de mange forhold vi har fremlagt, Da Jyske bank åbenbart ikke har nedskrævet det. :-) At jyske bank ikke ønsker dialog og måske finde en løsning, kan ingen vi kender forstå, vi gør vores til at gører opmærksom på sagen, og råbe jyske bank op. :-) Vi afventer svar på fri proces, som vi selv har måtte ansøge, med de forhold vi har oplyst at sagen handler om. Vi fremlægger bilag, ansøgning om de forhold vi ansøger fro proces for. Vi har måtte omskrive den friproces ansøgning, vi først sendte, da vi i ansøgning kom til at bruge straffeloven, dette var forkert men igen vi er jo ikke advokater. Da sagen ikke længer handler om den enkelt ting, som Jyske bank blev sagsøgt for i 2015 men nu en række forhold, skulle jo indskrives. Som at jyske bank har taget af betroet midler, for noget der ikke findes OSV :-( På spørgsmål om dialog og indrømmelser Dette vil Jyske bank ikke være med til. Jyske bank vil overhovet ikke svare på noget som helst. SPØRG JYSKE BANK OM DE FREMLAGTE BILAG ER SANDE. OG SPØRG OM JYSKE BANK LYVER. :-) Nederst er lidt af det retssagen skal belyse omkring jyske bank. Om jyske banks hæderlighed ærlighed og narturligvis jyske banks troværdighed. :-( LYVER JYSKE BANK JA jyske bank lyver, OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE REGLER NEJ jyske bank overholder ikke alle regler OVERHOLDER JYSKE BANK ALLE LOVE NEJ jyske bank overholder ikke alle love ER JYSKE BANK I OND TRO JA det mener vi. :-) Hvilket du vil få forklaret i retten, når der fremlægges beviser, som at jyske bank 06-05-2009 ved 100 % at der ikke kan findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 11-05-2009 aligevel afkræver størrer sikkerheder grundet dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit. At jyske bank 26-05-2009 hæver renter af dette påstået lån på 4.328.000 kr. fra / periode 01-01-2009 til 30-05-2009 Selv om jyske bank ikke kan være i tivl at der kun har været et tilbud på 4.328.000 kr. og At tilbudet fra 20. maj 2008 på 4.328.000 kr. udløb 20. nov 2008 viste Jyske bank alt om At jyske Bank igen 6. maj 2009 oplyses at tilbudet på 4.328.000 kr. Er bortfaldet kan næppe værer gået forbi deres næse, eftersom jyse bank fik denne oplysning først. :-( Er jyske bank en ærlig bank ELLER ER JYSKE BANK MÅSKE BEDRAGERISK, OG GØR ALT FOR AT VILDLEDE DE KUNDER BANKEN SNYDER, BEKLAGER MEN DET ER JO NOGET VI ØNSKER DIALOG OM. :-( JYSKE BANK KUNNE HAVE TALT SANDT ALLERÆDE FRA 25-05-2016 Hvor vi i ren provokation tilbød Anders Dam at Jyske bank kunne få 250.000 kr. For en låne kopi af et påstået optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Et lån som jyske bank bruger som et falsk lån Dette af jyske bank påstået lån må være optaget 16-04-2009 her tinglyser jyske bank nemlig en byrde på 4.328.000 kr. overfor Nykredit. :-) Men vil jyske bank også her påstå at det er noget kunden selv har fundet på, Lige som jyske bank Birgit Bush Thuesen påstår at det er kunden selv, som har fundet på at sælge en grund på 7.500 m2 og dermed ville nedbringe et lån i Nykredit. Lige som når jyske bank påstår, at det er kunden selv der har givet Nykredit oprykkende pant og flyttet Jyske bank tilbage i en pant rækkefølge. Der er bestemt noget at tale om, så hvorfor jyske bank nægter at tale om det, og forsøger ved jura at snyde og bedrage deres kunder må stå i det uvisse. :-) :-) Nykredit kan nægte og blive ved med at nægte at underskrive, det gør intet. Nykredit vil blive afhørt i sagen Eks kan man i Nykredit optaget / hjemtage et lån på 4.328.000 kr. Efter tilbud er forældet Efter tilbud er bortfaldet Uden Nykredit tager betaling herfor. Uden der findes en underskrævet udbetalings anmodning Uden der findes en underskrævet hjemtagelses anmodning Uden der findes en underskrevet aftale mellem Nykredit og kunde, om dette her lån overhovet ønskes. Osv Hvornår har jyske banks kunde overhoved et behov for at skulle bruge penge, om måske ville låne dem, det er det vi skal tale om. :-) Så Anders Dam du skal bare lige futte ned i dit hemmelige arkiv, og og finde de manglende dokumenter, dem vi bad dig skaffe 25-05-2016 Altså dem som du Anders og din Bank Jyske Bank har forsøgt at lyve som ægte. Har du dem, og vil du vise dem, kan vi narturligvis ændre på teksten. Men Anders Dam hvis du og din bank har løjet, og taget af kassen, for bedre at kunne lyve, så er sagen jo en anden, og vi skal ikke ændre noget i teksen. :-) VI GIDER HELST IKKE AT BRUGE SÅ MEGET TID PÅ JYSKE BANKS SANDT ELLER FALSK Men det er klart at hvis jyske bank nægter alt, og nægter dialog, Så er en offenlig retssag enste mulighed for kunden til at få oprejsning. VI HAR UDSTRÆKT HÅNDEN TIL JYSKE BANK. DET HANDLER MEST KUN OM INDRØMMELSER OG UNDSKYLDNING JYSKE BANK VÆLGER SELV HVORDAN BANKEN I OFFENLIGHEDEN VIL FREMSTÅ, OG ACEPTERE NARTURLIG VIS DETTE. :-) Anders Dam vis os nu. Kopi fra Nykredit bevis at vi har optaget dette lån 4.328.000 kr. må jo være optaget i Nykredit 16-04-2009, det er her Jyske Bank tinglyser en byrde på samme beløb. Og Anders :-) nu du alligevel er i dit hjemlige arkiv Så find lige den garanti overfor Nykredit, på de 4.328.000 kr. (det arkiv som du nægte dine kunder aktindsigt i.) Og kik lige på listen her forneden, som jyske bank via banknyt.dk nemt kan følge, efter din Advokat Morten Ulrik Gade maj 2017 fik tilsendt en link. :-( Når du som leder af jyskebank ikke vil tale om dette her, så råber vi op. :-( ANDERS DAM 31-05-2016 VALGTE AT LADE ADVOKATERNE LUND ELMER SANDAGER FORSÆTTE MED AT LYVE LÅN PÅ 4.328.000 kr. SOM OPTAGET I NYKREDIT at philip Baruch lyver på en måde, så han bagefter kan sige, han misforstod spørgsmålet og svarede forkert, er jo kun fordi han er yderst snedig anligt. DETTE SOM STADIG SOM AT FORTSAT LYVE I RETSSAG, ALENE FOR AT VILLE SKUFFE I RETSFORHOLD. ------------------- :-( Vi ville i sagen mod jyske bank have Nykredit til underskriver et dokument. Hvor Nykredit bekræfter at der ikke er blevet optaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit 4.328.000 kr. Som blev os tilbudt 20. maj 2008. Gældende til 20. nov 2008 :-( På trods af møde referat fra mødet i Nykredit, 18-10-2016 Hvor det tydligt står, at der ikke er optaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Og telige med de mange beviser på, at der ikke findes noget optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr ændre ikke at jyske bank lyver og at nykredit dækker over at der ikke findes, eller har eksisteret et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-( Bare fordi Nykredit ikke vil underskrive at der ikke er optaget noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Og deres advokat Mette Egholm Nielsen siger Nykredit ikke vil levere skyts imod jyske bank, ænder ikke det store. Mette Egholm Nielsen vil narturligvis vis blive indkaldt, og i retten skulle svare JA NEJ Som har vi optaget / hjemtager lån i Nykredit på 4.328.000 kr. JA ELLER NE HVIS Advokat Mette Egholm Nielsen svare JA kommer de næste spørgsmål, hvem bestemmer om et lån skal skal hjemtages hvornår, hvordan, hvilken dokumenter har kunden underskrævet, hvilken obglationer er der solgt, hvor er lånet udbetalt. osv. samt en masse kryds spørgsmål. :-( Selv om Advokat Mette Egholm Nielsen fortsat at underskrive, ændre det ikke noget, men viser bare at nykredit er mere med, og har jo også udnyttet sagen, til en uberettet indtægt. Nykredit svare de ikke vil leverer skyts i mod jyske bank. for de er jo nok stadig bedste venner med jyske bank :-) :-) Se bilag på at tilbud er bortfaldet og derfor ikke kan eksistere. https://facebook.com/stovry.php?story_fbid=10214873510170621&id=1213101334&ref=bookmarks :-) :-) BILLEDER I NY TIDSLINIE SAGEN MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI SVIG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1493715853997211&id=1045397795495688 :-) :-) Normale og ærlige mennesker ville ikke nægte at hjælpe andre i en såd an sag, men anderledes er det med Nykredit, og nok også jyske bank. :-) Nykredit kan følge sagen her. Om underskrift. https://facebook.com/Nykredit-dækker-over-SVIG-i-Jyske-Bank-Advokat-Mette-Egholm-Nielsen-svare-351558681922937/ :-( :-) :-) Vores advokat Skrev 04-10-2017 At han anbefale, at vi opgiver sagen imod jyske bank. Og skriver om højsteretsdomme, om sager omhandlende rente bytte, Men skriver igen intet om det vores sag handler om. ( de mange spørgsmål som er nederst ) :-) :-) !. Vi blev meget forvirret ovver at vores advokat kun taler om dårlig rådgivning, omkring en rente bytte med jyske bank, En rentebytte, som jyske bank har lavet ved egen hånd. ! Uden påforhånd at sikker sig en mundtlig eller skriftligt aftale ved kunde. Vores Advokat er blevet oplyst februar 2016 At den anlagte sag mod jyske bank er ændret. FRA DÅRLIG RÅDGIVNING TIL SVIG / BEDRAGERI Altså FALSK SVIG VILDNING FORFALSKNING UDNYTTELSE Hvis det skal skrives pænt At vi ikke har et lån 4.328.000 kr. at betale på, eller bytte renter med til nogle. At vi ikke har aftalt og godkendt den rente bytte fra 16-07-2008 som jyske bank opråber sig i retsforhold at være den der er godkendt 15-07-2008. :-) Vi har fremsende alt materiale, og beviser til vores advokat, siden februar 2016 og løbende herefter. :-) Da vi kan intet sted i det vi har fået af vores advokat, hverken se eller læse at jyske bank fra vores advokat, er blevet oplyst, om noget af de mange forhold der er kommet til i sagen. Forhold som vi har fremlagt til vores advokat mange gange er oplyst, :-) Hvis jyske bank ikke af vores advokat er blevet DIRÆKTE oplyst om hvad sagen handler om, tager jyske bank bank jo heller ikke stilling til sagen som vi her skriver hvad handler om. Da denne side her, og de andre sider som banknyt ikke er den rigtige kanal. En ven som er advokat siger vi skal bede vores advokat i sagen besvare, og BEKRAFTE om jyskebank af vores advokat Er jyske bank blevet oplyst om sagens forhold De forhold som vi har fremlagt siden februar 2016, og løbende herefter. :-) Derfor tillader vi os derfor 8-12-2017 at spørger vores advokat direkte. Om vores advokat har oplyst jyske bank om det, vi har sagt sagen handler siden februar 2016 :-) Og BEKRAFTE af jyske bank af de officielle kanaler (gennem vores advokat) er blevet oplyst om hvad sagen herfra handler om SOM At sagen har ændret sig fra det vi først troede bare var jyske Banks normale dårlige rådgivning Til mandatsvig, bedrageri, forfalskning, dokumentfalsk, vildledning mv Omskrives til civilretlig sag. :-) Det enste vi kan se der skrives om er hvad jyske bank først er blevet stævnet for 2015 inden inden 1 år efter klagen i ankenævnet 2013 blev afsluttet. Og til dette er der sagt, efter møde hos advokaten 15-08-2016 der skal skrives et nyt processkift, med de forhold som vi har oplyst. At vores advokat i sagen skulle bruge sagens beviser mod jyske bank kan næppe mistolkes. anmeldelse af jyske bank for bedrageri, er jo rimlig klar, og skal være cevilretligt skrevet. En anmeldelse som stiller store spørgsmåls tegn, ved jyske Banks Hæderlighed, Ærlighed og Troværdighed. Sagen viser tydelige tegn på bedrageri. men jyske bank er jo iskolde over for deres kunder, og med deres mange advokater som er ansatte for at deres snyderi ikke må opdages og som derfor jo nærmest pisser på os, det er kun klamt. :-) Materialet er gennemgået ved møde ved min advokat. 2016 og grundig forklaret, og dengang forstået. Desværre mene vores advokat tydeligvis ikke, at det nu har nogle betydning for sagen, mod jyske bank, da intet er blevet nævnt eller omtalt, vi holder dog fast, alle forhold er vigtige, og de er mere vigtige end den falske rente bytte, til det lige så falske lån i nykredit på 4.328.000 kr. :-( Sagen er heller ikke blevet nævn i nogle breve, hele tiden taler han om sagen fra 2015 som er ændret efter febuar. 201 6 og sådan er sagen. :-) Vi Beder Jyske bank indrømme og sige undskyld, og mene det, det betyder ret meget. Men Jyske bank vil intet indrømme, og vil åbenbart skide deres kunder et stykke, ellers er der ikke en logisk forklaring, på at jyske bank LYVER og forsøger at dække over der, som ved at nægte kunder agtindsigt. :-) Vores advokat mener kun det handler om dårlig rådgivning, og sagen faktisk er tabt på forhånd, og anbefaler derfor vi skal opgive, det er noteret, vi har også sagt vi ikke er enige i at jyske bank gerne må stjæle af kassen lyve og bedrage, som vi har sagt og skrævet sagen skal fortsætte. altså efter det nye processkrift som skal inde holde alle forhold, der her er nævnt, :-) Kan måske godt fjerne det at Casper Dam Olsen fortalte om Carstens gamle revisors øknomiske forhold, dette hører ikke til i sagen, men viser bare at jyske bank er ligeglad med at deres ansatte bryder deres tavshedspligt, men det er god skik, og den skriver Philip Baruch jo at Jyske bank ikke behøver at overholde. :-( VI mener ikke jyske bank gerne må tage af kassen, hvis banken har lyst dette. Carsten sendte et link hertil siden både til advokat og andre steder for at ingen kan være i tivl om hvad sagen for den lille familie handler om. :-) På den måde kunne det måske ændre vores advokats opfattelse af sagen, som han ser den. Vores opfattelse af sagen, er tydeligvis en helt anden end vores advokat, men lad nu en dommer tage stilling til sagens bilag og som den er fremlagt og beskrævet. DET HANDLE OM AT HAVE RET. og LYVER JYSKE BANK har JYSKE BANK TAGET AF KASSEN laver JYSKE BANK SVIG bruger JYSKE BANK FALSK De nævnte forhold nederst, har alle betydning. Nogle de mange forhold, er her indsat som spørsmål nederst , og vi mener de alle har relevans til den anlagte sag, som vi mener er bedrageri. :-) Svig for milioner mod kunde i jyske bank. https://facebook.com/JyskeBank.dk/?ref=bookmarks :-) Vores bog og historie om at være 9 år i helvede, med den grønne slagter. Ud af planlagte 20 år. Men nok snarer at skulle skulle være det resten af livet. :-) Grundet jyske bank og en kæmpe løgn. OG nej det er ikke en beskyldning. Vi føler bare at JYSKE BANK LYVER en smule her, måske ligefrem planlagt. :-) Men det taler vi jo mere om i retten, for vi vil have alle vores spørgsmål besvaret, Det er åbenbart det eneste sted jyske bank vil besvare spørgsmål. :-) http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/andelsboligforeninger-har-faaet-nok-stopper-betalinger-til-gebyrgribbene/6029918 Det er vores almindelige princip, at når en sag verserer for domstolene, udtaler vi os ikke, siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank (dette er en MASTER som rettes med røbende link på bilag til alle spørgsmål, frem til vi har første retsmøde) :-) Kan denne historie mon betale for sådanne en bil de næste 20 år med alt betalt :-). Det ville være dejligt ny bil hvert andet år, Historien bør blive til en gyser film, selv om der kom mordtrusler fra en der købte flere ph lamper fra Carstens konto mens han var syg, var jyske bank er dog den mindst søde i historien og hjulpet kreditforeningen Nykredit I historien du gerne skulle se som film. Historien skrives men ikke af Carsten, og den handler om mere end at blive bedraget af den danske bank jyske bank :-) Men som da vi intet havde efter jyske bank tog alt fra os, der var intet lys at se forude, Så nu har vi bare en god historie at fortælle. :-) Lidt mere fra oplevelsen er her https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212893634034955 En fyldte tanken med olie, TAK En betalte til maden, TAK En betalte medicin, mange hjalp TAK :-) Undtagen jyske bank, de ønskede kun at tage alt og jyske bank tager stadig af kassen til renter af lån som ikke findes. ER DET BEDRAGERI SVIG SVINDEL, vi ønsker bare svar. derfor spørger vi igen og igen. lige til jyske bank svare. :-) Mens jyske bank tog hvad de kunne tage, gemte vi dette minde, Carsten's hjerne :-) den huske hele historien. :-) :-) Kom med i retten og hør Når den tyvagtige og bedrageriske JYSKE BANK skal bekræfte bilag. Hvor jyske bank har taget af kassen, altså lavet mandat svig, løjet og forsøgt at skjule det. Kom med og hør jyske bank enten benægte de dokumenter som fremlægges. Eller hør jyske bank bekræfte, ja nej spørgsmål som at banken har løjet og taget af kassen. ----- :-) :-) Bliver du Snydt af jyske bank så fortæl om det, Og har du brug for hjælp i din sag så ring 40333400. Carsten hjælper dig Gratis :-) Carsten ved om nogle hvordan jyske bank arbejder, og lyver for at tjene penge. :-) :-) Svar udbedes her eller i retten. :-) :-) Vi afventer 5-10-207 svar fra vores advokat om han mener vi har optaget et lån i Nykredit, efter tilbudet 20 maj 2008 på 4.328.000 kr. Og har aftalt om han mener vi har aftalt at bytte renter med jyske bank, på dette lån. Jævnfør den af jyske Banks fremlagte rente bytte lavet 16-07-2008 Som skulle erstatte den der er aftalt 15-07-2008 :-) Vi afventer også at få bekræftet fra advokaten, at jyske bank er blevet meddelt om alle sagens forhold, som jo ikke står i processkriftet fra 2015, Da kun jyske bank selv dengang kendte til forholdende. :-) :-) Mens vi venter så læs med. Lidt af de spørgsmål jyske bank ignorere og ikke vil svare på, :-) Men hvad jyske bank vil jo overhoved ikke tale med Carsten Storbjerg, det har bestyrelsen ved Philip Baruch skrevet 31/5-2016 Og på havkatten skriver de, sagen må gå sin gang, og det handler om jura Lige som jyske bank selv skriver at jyske bank overholder alle regler og love DET ER LIGE NETOP DET SOM SAGEN OGSÅ HANDLER OM. :-) Hej jyske bank, i er tilbudt dialog men jyske bank ønsker det ikke, vi er også ved at være ret ligeglade, det er kun min far som vil tale, og vi vil ikke være til grin over for en åbenbart stor løjer bank. :-) DERFOR SKAL JYSKE BANK I RETTEN BEKRAFTE ALLE BILAG SOM FREMLÆGGES. :-) Jyske bank kan NARTURLIGVIS benægte at banken har hævet af betroet midler fra en konto kun jyskebank kunne hæve fra. Men så er det jo ansatte i jyske bank der lyver og stjæler ?. Over 1 år og 7 måneder gik der, fra ledelsen i jyske bank af Carsten den 25 maj 2016 blev oplyst om det falske lån på 4.328.000 kr. uden at jyske bank en enste gang har, ville eller turde svare på, om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt, og i øvrigt intet vil svare på. :-) jyske bank behøver slet ikke svare, på noget som helst, er snar ved at være ret ligeglad, Men tænk da på bankernes omdømme, og ATP PFA mm som støtter jyske Banks handlinger ved aktie køb, og deres partner som REALMÆGLERNE GF FORSIKRING MM ;-( Banken får alligevel alle ja nej spørgsmål i retten. Så vi tager den der fra. Dyrt for Carsten med retten, men det er jo Jyske Banks måde at forsøge at stoppe disse dumme spørgsmål fra kunde der føler sig bedraget, snyd, franarret, røvet, bestjålet. :-) :-) Det er ingen beskyldning, men er bilag ægte Så er lignede sager ikke set før i et dansk retslokale. Sagen understreger kun at ingen kunder fremover kan stole på jyske bank. :-( At en stor dansk bank som jyske bank, kan lave så meget lort, og ikke have styr på noget som helst, for så at lyve og forsøge at skjule det, selv om jyske bank er velvidende om alle forhold Vælger jyske bank og Lund Elmer Sandager Advokater også i retsforholdet at lyve. svig falsk udnyttelse og NARTURLIGVIS vildledning er hvad jyske bank skal forsvare sig mod i retten. men om vi føler os bedraget. Ja da :-) :-) I retten må vi så bare ønske en god forestilling. Og se det sande jyske bank arbejde med jura af bølgepap og stjerne advokater, med speciale i bestyrelses ansvar. Opdater 23-09-2017 Jyske bank har på ingen måde vist ønske om dialog, Min advokat er ikke blevet kontaktet siden 2-11-2016 med en skjult dagsorden en ny rente sikring, af et andet lån som vi har optaget. :-) Gud fader i skuret, afviste på stedet at spilde tiden, så heller en dom da. jyske bank må gerne komme til mig, hvis de har noget de vil undskylde, de skal jo ikke spilde min advokats tid, han skal snart lave nyt proces skrift med de forhold som er fremlagt fra februar 2016 :-) Processkriftet skal laves, så sagen kan rykke videre i straffe retten efter. Regner ikke det af jyske Banks bestyrelses forliges tilbud, for andet end et nyt forsøg på at snyde os med en ny rentebytte Swap, vi kan jo ikke stole på jyske bank :-) Seneste henvendelse fra jyskebank 02-11-2016 var tilbudet om at lave en rente sikring på et andet lån som jeg har fået tilbudt 06-05-2009 og så valgte 19-05-2009 / og hjemtager / optager 3/7-2009 Dette var en direkte fornærmelse mod min familie og mig, jyske bank viser deres magt og igen 30-11-2017 skriver jyske bank de vil ikke have en løsning. Nå nej ville jo heller ikke have deres rente rente bytte på nogle lån. :-) Haloo jyske bank, og Philip Baurch jeg er altså blevet rask, så stop nu jeres latterlige forsøg på at snyde mig, og min familie som godt ved at jyske bank svindler, eller hvad det kaldes. :-) Kære jyske bank er taget i groft svig og løgne så tro ikke jeg eller vi er helt dumme, og uden advokater fandt jeg ud af jyske Banks sande fundament. :-) Hvis bare det en masse fejl så bør jyske bank komme til Carsten, selv om det virker ret bevist, efter CEO Anders Dam blev oplyst om det 25 maj 2016 Og at Anders Dam undlod at svare sandt, men frabad sig henvendelser, via hans bestyrelsesmedlem Ring 40 33 34 00 tal med Carsten istedet for at lave mere lort for jyskebanks troværdighed. Undskyld sproget men er lidt sur :-) -- Der er flere skrive og stave fejl, rettes m Spørgsmål er næppe nye. Desværre vil Jyske bank ikke besvare nogle af dem. :-) :-) - 0. Sagens start, og hvorfor sagen faktisk startede, det handlede først om dårlig rådgivning. Rentesikring (eller rente swap) (eller rentebytte) til et underlægende lån i Nykredit. Dette lån er af jyske bank i retsforhold løjet som optaget og ægte. Dette er ikke et spørgsmål men en konstatering, Swappen W015785999 på 4.328.000 kr. som er lavet 16/7 2008 hvor Jyske Bank siger den er lavet 15/7 2008, at vi har godkendt denne. for at rentesikker et underlægende lån, også på 4.328.000 kr. som Jyske Bank har fortalt 3 personer, der har bistået i sagen, og i øvrigt er alle advokater, for at overbevise dem at Jyske Bank talte sandt, har jyske bank og deres advokater måtte lyve i retsforholdet Grundet løgn på løgn, som jyske bank oplyste, mente vores advokat ikke var noget at gøre, og derfor opfordrede Advokat Søren Nav på dette grundlag at Carsten opgav kampen og derved betalte jyske bank, og i øvrigt opgav. Carsten siger i dag at rente bytte, Swappen W015785999 ikke er aftalt, og det underlægende lån er FALSK, eller, siger bare det findes ikke i nykredit. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1313767645325367 :-) :-) ----- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende Altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1314913848544080 :-) :-) ----- 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 3. Selve forudsætningen for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyneladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, Og derefter benægter at have tilbage holdt oplysninger, for deres kunde. Desværre har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desværre ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 9 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. :-) :-) -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter at forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundne bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) Hvordan kan 2 juridiske gældende dokumenter forsvinde fra Jyske Bank, må man fjerne disse. ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1316246245077507 :-) :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny rentebytte / swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter at indsætte deres nye rentebytte / swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). Fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombyttet de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. :-) :-) — 6.A. Må man ændre i en indgået aftale. (Glem lige at jyske bank i svaret tilbageholder oplysninger om at aftalen er lukket) Jyske bank Philip Baurch skrive i retsforhold, efter 10-09-2015 hvor jyske bank er blivet opdaget. i at fuske med dokumenterne. At jyske bank 16-07-2008 kun har rettet i indgået aftale fra 15-07-2008 Altså jyske bank skriver at banken har rettet i et juridisk dokument, uden om kunden, og ikke fået en godkendelse. At jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager oplyser i er retsforhold at jyske bank retter i en aftale, der er blevet lukket, bekymrer ikke advokaterne. Men når Lund Elmer Sandager i et retsforhold bruger falske oplysninger om lån der ikke findes, bliver man ikke overrasket. :-) :-) — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hjemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagelsesanmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. :-) :-) — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse gælden til lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som aldrig er blevet hjemtaget. 8.A Har jyske bank selv rykket tilbage i pantrækkefølge og givet Nulredit oprykkende pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009. 8.B Har jyske bank jyske bank selv tinglyst pantet på 4.328.000 kr. til Nykredit 16-04-2009. :-) :-) — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317733184928813&ref=page_internal :-) :-) -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for lånesagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317095824992549 Udnyttelse: https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233278270040972/?type=3&theater :-) :-) — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? :-) :-) — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. Min ejendomsret er blevet krænket. :-) :-) — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? :-) :-) — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. :-) :-) — 15. Hvordan kan jyske bank forklare at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? Altså forsøger at vildlede. :-) :-) — I 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. :-) :-) — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? :-) :-) — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? :-) :-) — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden :-) :-) — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, Når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før :-) :-) — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske banks mand siger flere gange, om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det :-) :-) — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? :-) :-) — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr. Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) Men lån og rente bytte er fri fantasi En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) :-) :-) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? :-) :-) - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % :-) :-) - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? :-) :-) - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælgelåntagers private ejendom. ? :-) :-) - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) :-) :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. :-) :-) - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. :-) :-) - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Kunden redede kun sig selv og ejendom. Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning. :-) :-) - 32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr. Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale ( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede, blev lukket. Og til lånet som vi efterlyser bevis på er hjemtaget og udbetalt.) Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028 Og altså hvis vi altså har optaget et underlægende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, til en efterfølgende rente bytte på 4.328.000 kr. og vi så herefter har omlagt dette her påstået lån på 4.328.000 kr. i Nykredit på et tidspunkt, efter vi har optaget / hjemtaget lånet ? det er tinglyst af Jyske bank 16-04-2009 og aflyst 06-05-2009 af Nykredit EJ anvendt :-) :-) - 33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 % Ligger beregning på. Der kommer et link https://facebook.com/profile.php?id=355265088189333 :-) :-) - 34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet, Mellem 1-4 dage før de selv oplyser Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage. (Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.) ca 50.000 kr lige i skuffen Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager en stor over % i rente. :-) :-) - 35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån. Som: Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb. :-) :-) - 36. Hvad findes der af forældelsesregler, omkring hævet af betroet midler,? Som eksempel punkt. 9, 10 og 11. Vel og mærket til lån og sikkerheder for lån der ikke findes. Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældelsesregler. :-) :-) - 37. Virksomheden har uden aftale betalt anden virksomheds gæld ved vildledning fra jyske bank. Dette ved at jyske bank overfører en anden virksomheds gæld, til sagsøger. Når jyske bank kan lave samme konto nummer til flere virksomheder samtidens, er dette jo hverken rigtigt eller lovligt :-) :-) - 38. Og at jyske bank selv flytte gæld fra en virksomhed til en anden virksomhed over natten. Taler kun om 280.000 kr Der er således opstået et problem til, som ikke før er nævnt. Jyske bank har ved at pålægger en ny virksomhed en enden virksomheds gæld på ca. 280.000 kr. Et nyt forhold der handler om penge. Det må være svig også, for det var ikke noget denne virksomhed skulle betale, Storbjerg erhverv har betalt en anden virksomheds gæld til jyske bank grundet vildledning er der tale svigagtighed eller hvad https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3 :-) :-) - 39. Er det rigtigt at Jyske bank ved Lund Elmer Sandager Advokater 31-05-2016 har frabet sig henvendelser, fra kunden som stiller spørgsmål om falsk lån, og falske rentebytte af dette lån. :-) :-) -- 40. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 om han har optaget / hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit :-) :-) - 41. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 hvor lånet på de 4.328.000 kr. fra Nykredit er indsat :-) :-) - 42!. Er det rigtigt at kunden, efter jyske bank forbød / frabad sig at kunden skrev til jyske bank, eller dennes advokater, hargentagende gange har skrævet på havkatten, troustpilot har Jyske bank på disse medier ikke ville svare kunden. :-) :-) - 43. Er det rigtigt, at jyske bank har set kundens hjemmeside banknyt.dk hvor der er gjort utallige forsøg, på at få dialog med Jyske bank, (link banknyt er sendt til Morten Ulrik Gade. ) lige som det på facesbook er forsøgt med opslag at komme i dialog med jyske bank, og jyske bank. :-) :-) - 44. Er det rigtigt at jyske bank på intet tidspunk, efter 31-05-2016 har ønskede at besvare nogle henvendelser fra kunden bag banknyt.dk :-) :-) - ------ Hvorfor vil jyske bank ikke tale med mig. Er jyske bank så penge begærlige at de vil bryde alle love og regler for at nå målet ? - Husk god skik at notere lidt om jyske bank holdning til den Swappen hvis den var aftalt: Måske har idioten opdaget at jyske bank hæver renter af 1.8 million til en swap :-) Kunne Philip Baruch tænke da han fremsender, tilbud om at forliges mødes, 2 november 2016 Altså af en swap det ikke er aftale Og af 1.8 million kr. der ikke engang skyldes Og i øvrigt som jyske bank selv har krævet de fleste nedbragt af Første gang skulle der nedbringes 800.000 kr. Sjovt nok det var efter Nykredit opdagede swappen. :-) :-) Så om jyske bank er en ærlig bank eller om jyske bank er en bank der slagter deres kunder, hvis de får muligheden for det. Det må retten vudere, du har lidt at læse på, så må du vudere selv. :-) :-) Da Nikolai Hansen jyske bank, selv på vegne af jyske bank, både foreslog og fortalte swap var det bedste og lidt billiger, og var lige så sikkert som et oblationslån Så var det en stor løgn, dette skal jeg snart fortælle i retten. :-) :-) Og det er ikke god skik, men jyske bank Philip Baruch siger god skik regl. At den behøver jyske bank ikke at efterleve, eller overholde. Der er ingen konsekvens når jyske bank vælger ikke at overholde god skik for banker, hvilket kommer i et punkt. :-) Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække. ------------------ :-) Jeg undersøgte frisproces regler, og mener at jeg kunne få fri proces, hvorfor jeg i nok november 2016, spørger min advokat om det ikke var en god ide, under henvisning til procesbevillings regler at søge. :-) Og ville gerne have at han fremlage mine nye påstande og søgte, min advokat søgte kun med dårlig rådgivning som grund, hvorfor jeg naturligvis fik afslag, og anbefalede ikke at anke afslaget. Selfølgelig har jeg anket selv om min advokat ikke anbefalede det, og fremsendte de bilag der omhandlede sagen. :-) Sagen er principiel da jyske bank laver svig / bedrageri for millioner mod lille kunde. At en dansk bank som jyske bank lyver lån på 4.328.000 kr. Hjemtager og hæver renter fra kunden private konto. Selvfølgelig starter sagen med dette her, af jyske bank påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som er falsk. :-) :-) Afventer stadig svar, om der er sendt beviser nok. http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/rimelig_grund.aspx Herefter handle det mindre om at jyske bank forsøgte, og stadig forsøger at umuliggøre det øknomiske grundlag, for at kunne sagsøge jyske bank, når banken fortsætter med at tage eller ved svig stjæle af kagedåsen. mine penge, således jeg måske ikke kan betale :-) Det er sådan jyske bank kvæler deres kunder i sagsøge banken. Således kan en bank som jyske bank slippe, for at deres små erhvervsdrivende får mulighed for at søge hjælp. Når Danmarks største banker tilsyneladende, snyder og bedrager deres erhvervs kunder, som banker son jyske bank kan spekulere i at stække deres kunder :-) og derfor måske ikke har ØKNOMISK mulighed for at sagsøge banken, som de mange Swap offer der blev slagtet, lige som jyske bank ville slagte os. :-) - Vi har brug for at folketinget giver mindre erhverv virksomheder, samme muligheder som private Og at få lovgivet at banker som jyske bank skal overholde regler som god skik, nu jyske bank tydligt skriver at banken ikke skal overholde god skik

Jyske bank kæmper mod kunde, som banken bedrager på 10 ende år.

KOM NU FREM, DIN BANKS SVINDEL ER OPDAGET, SELV OM DU BENÆGTER ALT

OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK ER ÆRLIG OG HÆDERLIG

OG PÅSTÅR AT JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE LOVE OG REGLER

Det er bare for sjov Anders 🙂
Smil nu lidt.

Det er jo grundet dig Anders Dam
At vi har skrevet på Eks. www.banknyt.dk mv.

Mvh familien Skaarup
3100 Hornbæk

22227713

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk