12-02-2016 a letter to the lawyer Mads Legaard – is a warning against trusting Danish banks.

forbehold for fejl da klienten er en ordblind idiot 1. 12 feb. 2016 brev Rødstern advokater, Hej Mads bemærkninger til svarskrift 10 sep. 2015 side 1 af 4

2. 12 feb. 2016 brev Rødstern advokater, Hej Mads bemærkninger til svarskrift 10 sep. 2015 side 2 af 4

3. 12 feb. 2016 brev Rødstern advokater, Hej Mads bemærkninger til svarskrift 10 sep. 2015 side 3 af 4

4. 12 feb. 2016 brev Rødstern advokater, Hej Mads bemærkninger til svarskrift 10 sep. 2015 side 4 af 4er alfabet og ikke kan formuler sig, det er vel tydligt, vi har brug for hjælp mod jyske bank i svindelsag

Welcome. new lawyer against Danish bank, JYSKE BANK In Big Danish bank’s fraud, the case comes to trial on September 30, 2019. It is also about document false, lying to court, abused proxy.

Ask the Danish bank Jyskebank if they can be trusted.

A fraud and false case, as the Danish police, if some laws are violated, by the state set up to halt and afterwards have to investigate, and take care of legal proceedings.

The Danish police have not wanted to fulfill this task, probably due to that here were the many reported criminal offenses, against Denmark’s second largest bank, Jyskebank.

/

The victim was instead replaced the prosecutor referred to, even fighting the giant company, to get the case and the evidence against the bank submitted to the court.

which also has been like going uphill.

Unfortunately, the police refused, as said in 2016, to investigate Jyske bank.

🙂

Otherwise, the charge could have been stopped there, all police officers and authorities, lawyers, bank directors whom we talked to. says unanimously next the same.

But want to be anonymous when we talk persistently fraud done by Danish banks.

/

We did not know that the Ministry of Justice, has made special rules that the law, does not apply to Danish banks, which it may look like.

We thought that the Danish laws should also be observed by the banks.

So the law is the same for everyone.

/
/

“More at English further down”

En svig og falsk sag, som det danske politi hvis nogle love bliver overtrådt, af staten er oprettet for stanse, og bagefter skal efterforske og sørger for der skal ske retsforfølgning.

Denne opgave har det danske politiet ikke ville efterleve, nok grundet at her var de mange anmeldte kriminelle lovovertrædelser, imod Danmarks anden største bank, jyske bank.

/

Offeret blev i stedet af statsanklageren henvist til, selv at kæmpe imod gigant virksomheden, for at få sagen og beviserne fremlagt domstolen, hvilket også har været op af bakke.

Desværre nægtede politiet som sagt i 2016 at efterforske jyske bank.

🙂

Bedraget kunne ellers være standset der, alle politifolk og myndigheds personer, advokater, bank direktør som vi har talt med. siger enstemmigt næste det samme.

Men ønsker at være anonyme, når vi taler om vedvarende bedrageri udført af danske banker.

/

Vi vidste ikke at der i justitsministeriet er lavet er særlige regler om, at loven ikke gælder for danske banker, hvilket det kan se ud.

Vi troede at de danske love også skal overholdes af bankerne.

Altså loven er ens for alle.

/
/
/

Jyske bank would not reply on 19 February 2019, on this submitted document Appendix 100. & 101, on the bank’s fraud and false.

Which the customer himself presents the court December 28, 2018, and as court on January 9, gave the bank a deadline of 19. February, for the bank’s final comments.

which the bank, did not think it was something the group would reply to.

/

Read appendices 100 and 101 here

http://banknyt.dk/can-danish-banks-as-jyskebank-be-trusted/

?

Can customers rely trust on some Banks as the Danish banks, Jyskebank.

Can Danish Banks Jyskebank be trusted ?

🙁

After judgment in the fraud and false case against the group and management In Jyske Bank

Will you be more wise about Danish banks, Can ther be trusted.

Case BS 1-698 / 2015 Viborg Court
the case begins September 30, 2019

/

The bank should have given their final remarks on February 19, presented evidence of gross fraud.

But failed and did not respond court.

/

Just for information, being exposed to Big fraud, and probably organized by the management In the Danish bank Jyske Bank.

It is psychologically and very stressful although, that it is a Danish bank, ther is behind this crafty fraud.

Does not make it less stressful, that the Danish police not will interfere with the Danish banks’ corporate methods, no matter how many laws and regulations the banks violate.

And it is no less psychic stressful pressing, that other Danish banks like Nykredit help to cover up the fraud.

/
/

It is not just fraud this is about.

It’s also about a false interest rate swap, for a loan it doesn’t exists.

A Loan In Nykredit Bank, which the bank would not disclose about such a loan existed, until after we filed the Nykredit bank.

The bank’s lawyer Mette Egeholm Nielsen informed at a subsequent meeting, at Nykredit will not deliver evidence against the bank “jyske bank”

/

But Nykredit bank by Mette Egeholm Nielsen admitted some days later.

That the underlying loan 4.328.000 kr. as the bank, Jyskebank has told in writing to the court exists.

So the bank could take interest in a swap, of the same amount.

The interest rate swap, was made by Jyske bank itself for the purpose, and without agreement with customer.

Nykredit bank now admits, after summons, that there is no underlying loan 4.328.00 kr. for the swap, as jyske bank “Lund Elmer Sander lawyers, has lied about to court

/

But that’s just a tiny bit, of the extensive scam, as the Danish bank Jyske bank exposes customers.

Read more on the links to facebook pages, you can find at

www.banknyt.dk

Much is written in Danish,

And is a warning against trusting Danish banks.

/
/

It’s just about power and money for the richest, in the top of Danish society.

/

Can the Danish government really allows the Financial Supervisory Authority, and the police dont want investigate all banks reports, for fraud and lies. ?

🙂

The task of the police is to maintain compliance with the laws and to take action against criminal offenses,
investigation and prosecution.

We ask ourselves whether the police from above, have been ordered not to investigate Danish banks, like in the tibet case.

/

Have you also tried to report a bank to the police, where your review has been rejected and therefore not investigated.

?

Do you know of any cases against Danish banks that have been investigated by the Danish police, and not has been investigated by foreign authorities.

/

Politiets opgave er at opretholde at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning.

Kilde
http://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/justitsvaesenet/politi

🙂

Read this
http://banknyt.dk

#Financial #Finans #Banks #Police #Government #News #Press #Denmark #Investments #Stocks #Jyskebank #Swap #interest #Exploitation #Nykredit

🙂
🙂

“More at English further down”

🙂

Hvorfor mon bankens bestyrelse bare ikke vil modbevise vores påstande om bankens Dokumentfalsk & Bedrageri

Måske fordi vi har ret, ?
Men har vi ikke ret.

Kan den fantatiske CEO Anders Dam ikke bare ringe 22227713 og så bede om et møde.

/

Her kan bankens mange advokater mod os gennemgå de fremlagte bilag

Dette tilbud om dialog er siden 2016 givet, her og der, ja alle veje

Vi er nok den der flest gange har skrevet til jyske bank, uden at få andet end et IKKE SVAR.

🙂

Samtids med banken fortsatte det vel nok flotte planlagte bedrageri.

🙂

DETTE ER STADIG ET TILBUD
HAR VI TAGET FEJL.

Så er vi parate til at undskylde, og fjerne alle forkerte opslag, det kræver kun i accepterer at mødes.

/

Det virker da ret underligt at ikke en enste, i hele koncernen tør mødes med os.

🙂
🙂

Men hvis jyske bank har taget af kassen

Den pengekasse jyske bank og deres ansatte i banken skulle passe på.

Og jyske bank stadig, ved svig og falsk fortsætter med at tager af den kasse, banken er betroet til at passe på, til noget som ikke findes.

Så er det meget grimt gjort imod kunder af en så stor Dansk bank, som jyske bank jo er blevet.

At politiet så nægter at efterforske en veldokumenteret anmeldelse imod jyske bank for bla, bedrageri og dokumentfalsk, og anmeldelsen også er over Jyske Banks advokater for medvirken til dette her fortsatte Svig / Bedrageri, det giver følelsen af at nogle over politiet støtter bankers overtrædelser af flere love og regler.

Hvilket giver en stor utryghed i Befolkningens retssikkerhed, når de rigste bedrager de fattige og syge, for selv at få mere.

🙂

Er det så kun noget banken vil tale om i Domstolen, foran en dommer. ?
Ud fra se fremlagte beviser 28. Dec

Så tager vi den jo der, men frem til den 30. September nu kattepinen skulle trækkes længst ud.

Har vi behov for at få talt om sagen, og dette er vores måde for ikke at blive sindsyge.

/

Vi skal ikke tale om, jyske bank måske har forsøgt at beskikke vores advokat, måske med tilbud om at kunne komme til at arbejde for jyske bank, ? Måske mod at tilbageholde beviser, måske tabe sagen ved ikke at fremlægge det svig og falsk vi har fremlagt, eller måske sågar ved at forsøge hæve sagen, og det uden vores samtykke ?

Nej det skal vi ikke tale om

🙂
🙂

Der er bare så længe til 30. Septemper

Så her har du altså Anders Dam, stadig mulighed for at forklare, hvilken bilag vi ikke kan forstå.

Og undskyld hvis vi tager fejl Anders Dam.

🙂

Vi fremlagde 28. December 2018 en processuelt skrevet underskrævet vidne forklaring, samt bilag 28 – 101.

Vi sendte dig Anders Dam en kopi til bestyrelsen 28. Januar 2019. Hvor vi bad om bestyrelsen svare på fremlagte anklager, 19. Februar 2019 som retten satte som frist for jyskebanks afsluttende bemærkninger.

Da vi 22. Marts bliver oplyst at jyske bank ikke gad og svare, blev vi lidt skuffede.

🙂

#LundElmerSandager Kristian skrev ellers til retten sidste forår, at jyske bank kun ville svare processuelt overfor retten, og samtidens forlangte vi fik et advokat påbud, da sagen var komplex

Det må så være misforstået, det med at svare retten

🙂
🙂

Bolden har siden foråret 2016 været ved jyske bank, og ansvaret dit Anders, bestyrelsens, dine advokaters, også det fantastiske Advokatfirma Lund Elmer Sandager som har nægtet at udlevere nogle bilag der ellers kunne hjælpe vore efterforskning

🙂

Er der nogle her som ikke har opdaget vi kun ønsker dialog.

Har jyske bank ret i vi bare er nogle små dumme idioter, som ikke har forstået hvordan de danske banker laver deres foretninger.

SÅ HJÆLP OS DA.

Suk at banken ikke vil erkende banken altså bedrager deres kunder, det er der jo så mange andre der gør.

🙂
🙂

The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016

Here has the group management itself, with the group manager
CEO Anders Christian Dam

Refused to stop fraud against the bank’s customer.

Therefore we say that the crime is performed In a union.

/

The management who just does what they usually do, looks forward to the fight in Viborg court.

We only have a letter from jyskebanks lawyer Lund Elmer Sandager Philip Baruch, back from 2016

Where the bank rejects a settlement.

🙂

So now we will look forward to meeting the Big Danish bank in court.

September 30. and October 1. 2019

If you have questions
0045 22227713 customer
0045 89898989 jyske bank

/

Only if the judge disagrees with the bank, and judges the bank according to the customer’s accusation against the jyskebank

Those that the customer himself, has presented the court. December 28th.

Appendices 100 and 101.

Only to get the evidence of fraud and false accusations, presented to the court, while it still was achievable.

/

The customer who started a case in the Appeals Board in 2013, and had to continue the case before the court in 2015.

First In early 2016, we discovered that the bank has manupled with evidence.

/

The bank customer did not know that the bank has lied, and deceived the company / customer

Who has been ill since 2009 after a brain bleeding, and was just an easy victim.

🙁

And therefore did not know, that the bank have lied in writing

To the Appeals Board in 2013 and 2014

But also lied to the Danish court since 2015

/

The main debate in the fraud case is now set for 30 September 2019
BS 1-698 / 2015 Viborg Court

It is an open trial, everyone is welcome

/

In court, the customer will explain in 1. hour.

How it the Denmark’s second largest bank Jyske Bank got success to deceive, the small business customer for over 10 years

An obvious deception by forgery, and exploitation of expired proxies, which the bank also has corrected in signed the document, after the document was signed by the customer.

/

It is about danish banks

Can you trust them, when even the danish police refuse to investigate Danish banks, for reported exploitation and fraud.

🙂

At banknyt.dk

You will find links and many listings that have been shared since 2013
they are in Danish.

So if you can trust on the Danish banks

That you will know after the case is presented

🙂

Great Danish bank’s management from #Jyskebank in bad faith, and continues the bank’s fraud for millions

Which is planned to last for several years. “20 years”

/

We are talking about a bank the Danish state has supported economic, with loans through several bank packages.

Maybe the bank would like to thank the Danish government / Danish state, by making fraud against customers. 🙂 just kidding

/

The big question then is how many more people like us, are exposed to the same exploit and fraud, in Danish banks.

Maybe that’s what the Danish state wants to help Jyske Bank cover?

We do not know, but it should be investigated whether there is corruption in Denmark, which has been successful in hiding.

🙁

This fraud case at Jyske Bank, can very easily be organized, by the board / management, and this is possibly the reason, why this Danish bank continues fraud, even several years after the bank’s fraud has been discovered, by the customer himself

/

The problem in Denmark

Is just that the Danish authorities, do not want to investigate Danish banks’ fraud, and therefore refuse to investigate fraud reports.

Therefore, it may be the EU commission itself to be informed

/

Do you really think cars like this would drove around

And with advertisements that the jyske Bank is lying and cheating?

That it is for free advertising for Denmark’s second largest bank, Jyske bank, if there was nothing about the talk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk