Nicolai Hansen Jyske Bank – sådan arbejder Nikolai

02-12-2018 kladde opdateret

Hvis du vælger jyske bank, så husk her lyver de ansatte så jyske bank kan bedrage dig

Stol ikke på Nicolai Hansen jyske Bank
Læs her hvorfor

SE BILAG FRAMLAGT af jyske bank 05-11-2018
Hvorfor nægter jyske bank de kunder banken bedrager dialog

Der er da noget galt i Jyske Banks fundament

efter kunde har fået en hjerneblødning

Nicolai hvorfor lyver du, hvordan kan du holde dig selv ud.

Men der er vist indskrevet i fundamentet.

🙁
🙁Kladde 02-12-2018

Hvis du vælger jyske bank, så husk her lyver de ansatte så jyske bank bedre kan bedrage dig.

Vores historie er om at blive bedraget af jyske bank koncernen.

Her sker det ved hjælp af Nicolai Hansen, som har haft en central rolle, da bankens svindel starter med at jyske bank beder ansatte som kunderne har tillid til, være uhæderligt og lyve over for bankens kunder.

Vi kommer alle de ansatte igennem, fra jyske bank som er medvirken til dette omfattende kunne lykkes

også Anders Christian Dam og den øvrigt bestyrelse.

🙁
🙁

MEN NU ER DET OM NICOLAI HANSEN

.

Nicolai Hansen har løjet mange gange, desvære har vi først opdaget det flere år efter, grundet blandt andet en større hjerne blødning og langvarig sygedomme herefter.

🙁

Nicolai Hansen lyver for at tjene jyske bank, hvilket vel er grunden til Nicolai Hansen stadig er ansat i jyske bank som super sælger for jyske bank erhverv.

Jyske bank vil gerne have at deres ansatte kan lyve, vildlede for at kunder kan bedrages eller udsættes for svig / bedrageri

Og her viser Nicolai at være en dygtig medarbejder for jyske bank.

🙂

Nicolai Hansen er
Erhvervspartner, Internationalt Erhverv for jyske bank.

Telefon: 89 89 17 74
E-mail: nicolai-hansen@jyskebank.dk

Nicolai Hansen er på vidne listen i bedragerisagen / svigsagen mod jyske bank, da Nicolai Hansen er DIRÆKTE medvirkende til at kunder i jyske bank bliver bedraget.

🙂
🙂

VI UDTALER OS KUN OM VORES SAG, OG HVAD MEDARBEJDEREN FRA JYSKE BANK ER MEDSKYLDIG I.

Dette et også for at oplyse dig, at jyske bank ikke holder igen med bedrageri uanset hvem hvornår og hvorlænge jyske bank bedrager deres kunder.

🙁

At vi i dag må kæmpe imod en direkte kriminel organisation som JYSKE BANK, er for at få stoppet bankens fortsatte bedrageri imod os.

Dette Bedrageri kan vi takke Eksempel. Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade. Philip Baruch, Anders Christian Dam, Birgit Bush Thuesen for.

🙁
🙁

BEDRAGERI
Jo jyske bank laver og fortsætter bedrageri imod os kunder.

Dette har vi selv måtte fremlægge overfor retten ved lidt bilag, som fra 03-01-2018. da vores tidligere advokat Rødsten Advokater i Århus. Ikke har fremlage nogle af de bilag vil har bet dem om siden februar 2016

Vi indsætter lidt nu flere bilag
Og retter tidslinien fra 03-11-2018 med disse, det sket efter jyske bank, har ændrede forklaring, og deres vildledende svar for retten hvor jyske bank selv mener de er ærlige og hæderlige.

Hvilket langt fra er tilfældet.

Det som vi skriver til vores advokat deles, men først efter vi har afleveret det.
så kan det fra tidslinje blive fremlagt, og det han selv finder frem.

Vi er først klar til at møde i retten når alle vores fremlagte bilag er blevet fremlagt processuelt.

🙁
🙁

JYSKE BANK KEND DEM PÅ LØJNEN

🙁
🙁

Nicolai Hansen fra jyske bank
løj rigtig mange gange i vores sag,
både for at vildlede os, men også lokke os ind i et afhængigheds forhold, som jyske bank så kunne udnytte

Nicolai Hansen lyver bestemt også ved uhæderligt at tilbageholde oplysninger banken ikke vil have kommer til vores kendskab.

HER ER FØRST DEN KORTE og GRUFULDE SANDHED OM JYSKE BANK SAMT DERES ANSATTE.

Hoved problemet er at uærligheden for jyske bank og deres ansatte ingen øver grænser har.

🙁

Der er lavet flere bilag klar 10-07-2008

Bilag som Nicolai Hansen forsikker ikke skal bruges, hvis vi ikke gør brug af tilbudet fra 20-05-2008

Kunde vælger at underskrive bilag 10-07-2008 da kunde ikke ved at Jyske Banks ansatte lyver og jyske bank vil bruge alt de kan for snyde deres kunder, endog udsætte deres kunder for bedrageri.

Der ligger således kun et tilbud fra 20-05-2008 som gælder til 20-11-2008

1.
En tidligere aftale 15-07-2008 om en rentebytte for et lånetilbud er lukket 30-12-2008 ved bilag af 16-07-2008

Nicolai Hansen og
Jyske bank Helsingør. I.L.Tvedesvej &
Jyske bank Vesterbro Vesterbrogade

Laver selv 16-07-2008 uden nogle foregående dialog eller fornyet aftale en ny rente sikring, for hvis kunde nu optager det tilbudte lån fra 20-05-2008

En rentesikring er for et eventuelt underliggende lån.

2.
Jyske bank igangsætter selv denne rente bytte 30-12-2008 som banken selv har lavet 16-07-2008

Og det selv om tilbudet udløb 20-11-2008 som rentesikringen var tiltænkt og lavet for 15-07-2008

3.
Tilbudet er udløbet og kunde har kasseret projektet for tilbudet

Kunde fremlægger Nicolai Hansen et nyt og andet projekt med et nyt budget, og beder om et nyt tilbud.
Kort efter kommer punkt 4.

4.
Jyske bank forsøger 15-04-2009 at optage det tilbudte lån fra 20-05-2008 selv om det er udløbet 20-11-2008.

Og kunden har fremlagt et nyt projekt og anmodet om et nyt tilbud hertil

5.
Jyske bank tager samtids ved mandatsvig over 100.000 kr. Fra kundes konto herfor.

6.
Kunde får 26-11-2009 en hjernen blødning efter længertids stress

7.
Jyske bank Nicolai oplyse kunde kort efter 19-02-2010 at kunde har optaget lån efter tilbudet 20-05-2008

Og rentebytter dette med jyske bank
Uden at oplyse det er en ny rentebytte, ikke den med kunde godkendte.

8.
Jyske bank Casper Dam Olsen
Oplyser kunde 09-01-2012 at kunde har omlagt det bagvedliggende lån for Rentebytten med jyske bank

9.
Jyske bank kræver så at kunde nedbringer det lån i Nykredit
som jyske bank oplyser er det bagvedliggende og nu omlagte lån for en rentebytte i jyskebank

Dette sker ved krav om salg af grunden, der ligger til sikkerhed for lånet i Nykredit

10.
Kunde som stadig er syg syntes at jyske bank ikke er helt ærligt.
Og klager i ankenævnet 328/2013

Jyske bank fastholder kunde har et bagvedliggen lån til en rentebytte med jyske bank

11.
Kunde må fører sagen i retten 2015
da jyske bank til stadighed fastholder den rentebytte jyske bank selv har lavet 16-07-2008 til et underliggende lån.

Kunde ved inu ikke at jyske bank koncernen laver bedrageri

12.
Jyske bank ændre 05-11-2018 nu forklaring, og det er til at brække sig over den svindel jyske bank stadig ved vildledning fremlægger.

Læs hvad Bestyrelsesmedlem Philip Baruch fremlægger

🙁

Sagen er nu ved at skulle i retten

Da jyske bank bruger alt for at fortsat bedrage deres kunde

Derfor vil vi stadig have at alle beviser bliver fremlagt imod jyske bank for bedrageri

🙁

🙁

OG SÅ KOMMER DEN LANGE OM SVINDLEN BANKEN JYSKE BANK

DÅRLIG RÅDGIVNING FOR KUNDE
ER GOD RÅDGIVNING FOR JYSK BANK

🙁

Her er et par eksempler på hvordan Nicolai Hansen jyske bank er direkte uærlig, uhæderlig og lyver.

🙁
🙁

Kan godt sige at Nicolai Hansen er i DIRÆKTE ond tro

Selfølgelig med en samlede jyske bank koncernen i ryggen

Når Nicolai eller en anden i jyske bank 16-07-2008 laver og indsætter en rente swsp, uden aftale med kunde.

Se fremlagte brev til retten 03-01-2018 med proces og vores fremlagte bilag i brev 28-12-2017

Sendt til både jyske bank og retten.

🙂

Bilag er i tidslinje og dem skal du se.

Vi har forgæves siden maj 2016 forsøgt at få ledelsen i jyske bank som CEO Anders Dam, til at indse at sagen ikke handler om dårlig rådgivning.

Men nu handler det om at jyske bank laver DIRÆKTE svindel, eller bedrageri om du vil.

🙁

OM SVINDEL SAGEN
Jyske bank laver til et lånetilbud BILAG Y.

En ny rentebytte 16-07-2008
uden på forhånd at spørger eller forud at aftale noget med kunde

Som at spørger om kunde ønsker at jyske bank laver en ny Swap til tilbudet BILAG Y

Dette efter den af kunden godkendte swsp 15-07-2008 er blevet lukket

🙁

SAGEN HANDLER IKKE KUN OM SVIG OG FALSK

MEN OM JYSKE BANKS EGNE ØKNOMISKE INTERESSER

Som at jyske Banks skjulte agenda, er for at nå bankens egne øknomiske mål, uanset om kunder så skal udsættes for svig / bedrageri

🙁
🙁

Her taler vil om at jyske bank og deres medarbejder som Nicolai Hansen det nu er i jyske bank erhverv Hillerød


🙁

Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen er skyld i at jyske bank kunne starte bedrageri mod kunde

Hvad mon disse medarbejder så har fået i provision, for jyske bank kan bedrager deres kunde

Det er noget kun jyske bank kender til, og sikkert vil benægte alt, og sige at det er Nicolai Hansen der har fundet på dette bedrageri imod bankens kunde.

🙁

KONCERN LEDELSEN STØTTER DOG BEDRAGERIET
VED AT LADE SVINDEL FORTSÆTTE

SELV EFTER SANDHEDEN ER BLEVET OPDAGET I 2016
OG OPLYST LEDELSEN MANGE GANGE SIDEN

🙁

Jyske bank tilbageholder oplysninger overfor retten

Jyske bank tilbage holder oplysninger over for kunde og kundes advokater.


Oplysninger som at den aftalte rentebytte fra 15-07-2008 til låne tilbudet af 20-05-2008 BILAG Y. er lukket

Vores BILAG 59. Er fremlagt retten

Jyske bank lyver først for ankenævn 328/2013 at Rentebytten af 16-07-2008 er en rentesikring af et bagvedliggende lån.

DER FINDES INTET UNDERLIGGENDE LÅN

Jyske bank lyver så for retten BS 99-698-2015

At Rentebytten er en rentesikring af et bagvedliggende lån.

DER FINDES INTET UNDERLIGGENDE LÅN

Jyske bank Lyver 10-09-2015
at Rentebytten er aftalt og lavet 15-07-2008 men først sendt 16-07-2008

DETTE ER FØR JYSKE BANKS BEDRAGERI OPDAGES.

Jyske bank lyver for kunde 19-02-2010, velvidende at kunde er meget syg

Påstår
At kunde har optaget lån 4.328.000 kr. i Nykredit og dette er rentebyttet med jyske bank.

VORES BILAG 35. ER Fremlagt retten

Jyske bank lyver igen for kunde 09-01-2012

Kunde som stadig er meget syg,

Bliver oplyste de har lavet det bagved liggende lån for Rentebytten i jyske bank om.

VORES BILAG 36. ER Fremlagt retten

Jyske bank tvinger så også kunde til at sælge en byggegrund,

Se vores BILAG 73. Side 1-12
& BILAG 121 og BILAG 44 i tidslinje fra 03-11-2018

En grund der er stillet som sikkerhed for det lån kunde faktisk har.

Tilbud BILAG AG, 06-05-2009
Hjemtaget BILAG AH. 03-07-2009
Ubetalt BILAG AJ. 06-07-2009

Dermed tvinger jyske bank kunde til at afdrage det lån, der er hjemtaget 03-07-2009 BILAG AH. Efter tilbudet 06-05-2009 BILAG AG.

🙁

BEDRAGERI

Vi taler om at jyske bank hermed tvinger et påstået rentebyttet lån nedbragt, men bliver selv ved med at hæve renter

🙁

Dette er det af jyske bank påstået bagved liggende lån tilbudt 20-05-2008 BILAG Y.
som jyske bank påstod 09-01-2012 skulle være omlagt BILAG 5.E vores BILAG 36.
til tilbudte lån 06-05-2009 BILAG AG.

Selv om jyske bank bagefter nægter at modtage provenuet, så der går over 2 år inden dette modtages af Nykredit til nedbringelse.

SE VORES BILAG 44. Samt 73. & 121.

🙂

HERTIL
Fremlægges de bilag hvor Nykredit skriver i 2016

Det er normalt din egen bank som jyskebank der skal modtage provenuet,

VORES BILAG 73. 24-11.2015
Jyske bank vil åbenbart ikke oprette en deponerings konto

Nykredit skriver 2016
At Nykredit kun hjælper med at afslutte salget fra 2013 uden at de er forpligtet hertil.

Flot efter Nykredit i over 2 år har nægtet at svare, men udbyttet den Udnytelse jyske bank laver i forbindelse med bankens bedrageri

🙁

Dette lån som jyske bank i retsforhold har løjet, er det underliggende og omlagte lån, for en rente bytte med jyske bank på 4.328.000 kr

som jyske bank igen påstår er optaget, og omlagt tvinges nedbragt.

Jyske bank lader ikke deres egen rente bytte fra 16-07-2008 følge med ned

Men fortsætter med at hæve renter af det afdraget beløb

DETTE ER KLART BEDRAGERI EFTER STRAFFELOVEN
MEN DET ER JYSKE BANK LIGEGLADE MED

BESTYRELSEN VED ANDERS DAM HAR SIDEN 2016 STÅET BAG DEN FORTSATTE SVINDEL

🙁

Dette vil jyske bank blive ved med, jyske bank fastholder i processkrift 05-11-2019 deres egen rente bytte fra 16-07-2008

Prøver at råbe forældelse, selv om der er tale om bedrageri og der er 10 års forældedes frist på sådanne forhold, regnet fra forhold opdages

Her er der tale om fortsat bedrageri og fristen på 10 år er ikke startet inu


🙁
🙁
🙁

NICOLAI HANSEN & JYSKE BANK
ER BEVIDST I OND TRO

Når Nicolai 15-04-2009

Ved at projekt 1. Til tilbud 20-05-2008 BILAG Y. er kasseret

Nicolai ved at vi arbejde med et nyt og andet projekt 2.


HERTIL FREMLÆGGES BILAG
Der er flere bilag for de 2 forskellige projekter, og tilbud, bilag er i tidslinje
15-10-2018 / rettet 03-11-2018.

VIGTIG AT FREMLÆGGE VORES BILAG;

Vi tilføjer ca. 05-12-2018 tidslinien med lidt flere bilag.

BILAG der understøtter og dokumentere at Jyske Banks ansattes vildledning udnyttelse og misbrug af begrænset aftaler og fuldmagter, er for at kunne udnytte den nu svækket og syge kunde til at lave og fortsætte bevidst SVIG / BEDRAGERI

Efter aftale med Nicolai Hansen i Jyske Bank

Og efter at at Nicolai har godkendt budgettet til projekt 2. Det projekt vi har arbejdet med i flere måneder forud for, at Nicolai skal sende Budgettet til godkendelse i Nykredit således vi kan få et låne tilbud.
SOM ER BILAG AG. 06-05-2009

🙁

Forud for dette projekt 2. og tilbud har jyske bank Nicolai Hansen ved misbrug af fuldmagt udsat kunde for MANDATSVIG

Dette ved at 15 & 16-04-2009
At snuppe over 100.000 kr. Fra kundes konto til optagelse og garanti for et lån som BILAG Y.

At jyske bank kun lyver er ikke en formidlede omstændighed

🙂
🙂

At jyske bank og Nicolai Hansen misbruger blandt andet

BILAG X. Som fremlagt af jyskebank 05-11-2018

Som jyske bank vil have er næste et låne dokument, bilaget understøtter kun at det handler om et projekt 1.

At jyske bank oplyser det er til en ejendom på 690 m2
og bidraget er tilbudt til 0,8 %

Passer ikke med PROJEJT 2, som tilbud 06-05-2008 er for.

Bidraget i sættes iøvrigt sat op til 3 %

Dette er grundet den rente bytte jyske bank har Snydt mere end 1000 andre kunder med
Som at sikker et underliggende lån med en rentesikring

Dette bidrag på 3 % er grundet renteswap

Nykredit har bekræftet mundtligt, dette har Nykredit dog afkræftet, da de modtog referatet på samtalen, hvor Nykredit samtidig truget med at tage sammenarbejdet op, hvis vi ikke citere Nykredit korrekt

Vi oplyser at samtalen er optaget, samtale er delt.

Bilag er internt notat imellem jyske bank og Nykredit.

🙁
🙁

Vi kunder må kæmpe imod gigant banker der dels holder sammen dels for selv at bedrage og så dækker over bedrageri andre banker laver

🙁
🙁

VORES EGNE BILAG HERTIL FREMLÆGGES.

.

Selv om vi har afleveret nyt budget og projekt og anmoder om et nyt tilbud.

Vælger Nicolai Hansen jyske bank 15-04-2009 alligevel uden om kunde for at sikker jyske bank en Uberettet øknomisk vindning og give kunde et tab.

Først at forsøge optagelse det tilbud som udløb 20-11-2008 BILAG Y. Side 3

BEMÆRK.
Bilaget er fremlagt af jyske bank selv.
Det er sat et mærke ud for teksten.

Lånet skal udbetales senest 20. November 2008, så jyske bank ved udemærket og er bevidst om

At efter aftale loven er det denne dato 20-11-2008 dagen alle bilag for tilbudet BILAG Y. Udløber.

Bemærk bilag tilbud er sendt DIRÆKTE til jyske bank

🙁
🙁

Jyske bank Nicolai Hansen er bevist ond tro da han for jyske bank misbruger en begrænset fuldmagt

Efter matrikel nummeret på bilag Z af jyske bank er blevet streget ud.

BILAG Z. Fra 10-07-2008 til tilbudet BILAG Y. fra 20-05-2008

Til at lader et udløbet pantebrev fra 10-07-2008 på 4.328.000 kr, tinglyse 15-04-2009 for lånetilbudet det var udløbet 5 måneder tidligere 20-11-2008

Hæver tinglysning og låne sags gebyr for

Hæver provision for at stille sikkerhed for et lån på 4.328.000 kr. over for Nykredit

Alt sammen for at, forsøger at optage lån fra tilbud 4.328.000 kr. som er udløbet 20-11-2008

Lyver at dette Påstået lån 4.328.000 kr er optaget 19-02-2010 lige efter kunde har fået en hjerneblødning

Nicolai Hansen hvorfor lyver du, hvordan kan du holde dig selv ud.

Men der er vist indskrevet i fundamentet.

🙁
🙁

Nicolai Hansen godkender i 2008 og igen 2009 hele 2 budgetter for de 2 forskellige byggeprojekter.

I begge budgetter var der glemt gebyrer, provisioner samt renter.

Noget der er åbenlyst svært for en bank uddannet i jyske bank at opdage.

🙂

Alligevel godkender Nicolai Hansen budgetter med åbenlyse mangle, han ved banken jo kan tage alt fra kunde, så det gælder om at vildlede kunderne fra start.

Hvilket Nicolai Hansen for jyske bank er med til.

🙁
🙁

Vi beder Nicolai Hansen om en kredit
Denne laver Nicolai Hansen

Men Nicolai Nicolai oplyser ikke det er hævet ca. 280.000 kr. Da en kontoen faktisk tilhøre en helt anden anden virksomhed.

Jyske bank er en anderleds bank hvor ingen love og regler åbenbart bliver overholdt.

Nicolai Hansen får i 2008 et byggeprojekt med et budget for projektet 1.
For at Nicolai kan få et tilbud i Nykredit til os.

I budgettet er der et byggetilbud
Men der var det glemt gebyrer, provisioner samt renter.

Se bilag 100 side 1 til 3.
Om du du kan se det mangler.

.

Vi tror naturligvis at Nicolai Hansen sender dette budget til Nykredit for godkendelse, hvilket ikke sket.

Nicolai Hansen godkender for jyske bank alene budgettet, overfor Nykredit og beder om et tilbud svarende til budgettet.

Nykredit oplyser 11-10-2016 at det alene er jyske bank som har godkendt budgetter over for Nykredit, og de ikke har fået vores budgetter udleveret, hvilket de gerne vil have kopi af, hvilket vi udlevere.

🙂

Vi får så et tilbud på 4.328.000 kr.
dato 20-05-2008, næsten svarende til vores budget.

Tilbudet sendes til Jyske bank
Nicolai kan se tilbudet er gyldigt til 20-11-2008

Herefter udløber det.

Dette er helt normalt at et låne tilbud gælder i 6 måneder.
Hvilket da også står meget tydligt i tilbudet

Hvilket man vel ikke behøver være den skarpeste kniv i skuffen for at regne ud, at optaget man ikke lånet inden 6 måneder, så bortfaldet ikke kun tilbudet men alle bilag der hører til tilbudet.

DET VENDER VI TILBAGE TIL.

🙂
🙂

Det skal oplyses vi klart har oplyst til rådgiveren Nicolai Hansen, eller sælgeren.

At vi vil have et sikkert lån, og ikke vil spekuler, eller have lån det var forbundet med nogle risiko.

Hvilket jyske bank selv skriver i vores risiko profil fra 2010.

Kunden ønsker høj sikkerhed, og lav risiko.

Dette passer ikke sammen med hvad jyske Banks koncern selv ønsker.

Derfor handler jyske bank ansvars pådragende, ved kontinuerligt at lyve for os.

🙁
🙁

Da vi af Nicolai har fået udleveret tilbudet på de 4.328.000 kr. Som er fra Nykredit, og set det igennem, siger vi det det ser ok ud.

Det går ikke 2 minutter, før Nicolai Hansen, uden vi har bet om andet end et tilbud fra Nykredit, nu selv vil komme med et forslag.

.

Det er nu Nicolai Hansen begynder at lyver, først lidt men ganske alvorligt.

Nicolai Hansen fra jyske bank går i gang med at fortælle, og siger jyske bank har noget der er langt bedre og så er billigere.

Og fortæller så om en SWAP
Rentebytte.

🙂
EN SWAP ER EN RENTESIKRING AF RENTERISIKOEN PÅ DET BAGVEDLIGGENDE LÅN.
🙂

Nicolai forsikker det er helt sikkert
Hvilket nok er en løgn Jyske Banks ansatte har fortalt til dem banken ville snyde.

.

Men ja vi arbejder på projektet fra 2008 om det skal i vandet.

Nikolai kan ikke helt forklare hvad det SWAP er for noget, og tilbyder at banken vil få en fra København til at komme til Jyske bank Helsingør og fortælle om det

vi syntes det er alt for meget, og siger det skal de ikke.

Nicolai eksistere, og vi siger ok,

.
Min revisor Frank Poulsen kom med, til dette møde i jyske bank med forklaring af hvad en SWAP svar og fordele.

VI KAN ROLIGT SIGE BANKEN GLEMTE BEVIST AT OPLYSE OM ALLE DE NEGATIVE SIDER

At Swap er et højrisiko produkt
At Swap starter negativt

OSV.

🙁

Når men revisor Frank Poulsen
Har altså lyttet til dette her, og fortæller at det kan han ikke forstå, Frank siger derfor på mødet

Jeg kan ikke forstå det der, og kan derfor ikke rådgive dig.

Frank siger det så alle i rummet kan hører det.

🙁

I sagen BS 99-698/2015 lyver jyske bank ved Philip Baruch og skriver

Kunde har fået rådgivning af revisor, til at sige ja til at rentebytte de 4.328.000 kr. Ved optagelse.

Dette er en af Jyske Banks mange løgne

MEN LYSKE BANKS ADVOKATER LYVER JO OGSÅ PROCESUELT.

DET KOMMER VI TILBAGE TIL.
.

TILBAGE TIL PROJEKT 1.
Og tilbudet fra 20-05-2008 til dette budget og byggeprojekt.

Banken presser på for at overbevise os om at rente Swap er det bedste

Det lykkes jyske bank at overbevise os om at SWAP er både sikkert og det bedste for os.

Selv om Swap både er usikkert, et høj risiko produkt, og tilmed giver det højste bidrag

.
🙁
🙁

VIGTIGT AT FREMLÆGGE NÅR JYSKE BANK ALTID VIL LYVE OG VILDLEDE

Når JYSKE BANK 05-11-2018
Overfor retten skriver og påstår vi har optaget lån til rentebytten
Og at lån på 4.328.000 kr. Er optaget

Vi har bare fået et andet beløb udbetalt.

Gentager:
Selv om Swap både er usikkert, et høj risiko produkt, og tilmed giver det højste bidrag

A.
Hvilket vi bliver bekræftet den 23-09-2015
Nykredit Nick Krogsgaard Thorsø

Dette passer jo dårligt til oplæg
Som er med et bidrag på 0,8 % og det derfor er blevet hævet til 3 %

Selfølgelig fremlægges dette bilag, selv om vi først opdagede at jyske bank DIRÆKTE bedragede os i 2016

Lige som at optage et lån hvad er det.

BRF KREDIT altså Jyske Bank
ved Stig Gervig Bekræfter 21-09-2017

At hjemtage og optage et lån er det samme.

I begge tilfælde tilfælde optager du lån

At hjemtage kommer af at du vælger at gøre brug af et tilbud,

Du betaler renter fra det tidspunkt lånet er udbetalt på.

Disse bilag fremlægges som bevis i mod Jyske Banks mange løgne

🙁
🙁

Vi fortsætte med Nicolai Hansen og hans løjen

Banken altså Nicolai Hansen presser på for at vi skal lave rentesikring til tilbudet fra 20-05-2008 på de 4.328.000 kr.

🙂

Nicolai Hansen laver 10-07-2008
mange bilag klar og beder om underskrift

Siger men vi har jo ikke lånt noget, da Nicolai Hansen beder om underskrift på disse bilag.

Nicolai Hansen forsikrer at det ikke betyder noget da det kun er hvis hjemtager lånet vi er blevet tilbudt, så er papirerne bare klar, vi stolede på Nicolai

Men 05-11-2018 fremlægge Bestyrelses medlemmet Philip Baruch så disse her bilag, og påstår de vil have renter af de penge vi ikke har lånt, på den rentesikring banken selv har lavet 16-07-2008

Men som banken har løjet og vildledt os til at tro, er den vi lavede 15-07-2008. Samt løjet at vi har lånt de 4.328.000 kr. Som tilbudt. Bilag V.

🙂
🙂

I retsagen mod jyske bank for svig / bedrageri, vedlægger jyske bank her 05-11-2018 selv de bilag Nicolai Hansen har lavet klar.

Bilag der af jyske bank i Ond Tro er misbrugt, og anvendt som de fuldmagter der er begrænset til tilbudet, der er udløbet 5 måneder tidligere.

Eller bilag som Nicolai Hansen har forsøgt misbrugt anvendt dette i Ond tro når Jyske bank
Vesterbrogade og Helsingør afdeling og deres Nicolai Hansen

Ved tilbudet er udløbet, projektet er kasseret, den planlagte byggegrund ikke vil blive udstykket,

🙁

Ja jyske bank er bevidste om at budgettet for projekt er bortfaldet. Ligeså tilbudet er bortfaldet

Se i øvrigt det nye tilbud fra 09-05-2009 BILAG AG. Som jyske bank selv fremlægger

På side 4. I tilbudet bekræfter Nykredit at tidligere pante brev til tilbud BILAG Y.

Er bortfaldet

Ligesom Nykredit bekræfter at tilbudet BILAG Y, der var tidsbegræset til 20-11-2008

Er bortfaldet

Da jyske bank Nicolai Hansen selv er med i at gennemgå alle bilag og alle tilbud et fremlagt af Nicolai Hansen Jyske Bank

Det er Nicolai Hansen der misbruger de begrænset fuldmagter, som er udløbet med tilbudet

Nicolai Hansen er DIRÆKTE medvirken til at jyske bank den dag i dag laver BEDRAGERI mod os kunder

Og at vi nu i retten skal fremlægge sagen om hvordan jyske bank generaler lyver og i ond tro misbruger bankens magt til at lave bedrageri

🙁

JYSKE BANK MISBRUGER

Bortfaldet og udløbet bilag
Så jyske bank ved GROFT SVIG kan udnytte en bevist ondsindet vildning til at give jyske bank en uberettet øknomisk vindning og give kunden et øknomisk tab.

Et tab der også er 10 års psykisk Press i mod en i forvejen syg kunde,

🙁

Konsekvensen af denne svindel, er at jyske bank Nicolai Hansen Helsingør ( Hillerød ) i sammenarbejde med jyske Banks afdeling på vesterbrogade

tager voldsom overpant, og derefter prøver at tage alt fra kunde, som følge af denne svig / bedrageri foretning

Hvilket vi har fremlagt for vores advokat og bet at det fremlagt med vores bilag for retten, nu fremlægger jyske bank selv nogle af disse bilag

dette viser at Lund Elmer Sandager nok ikke hører til de skarpeste knive i skuffen, uanset hvor dygtige dette advokat firma så er til at lyve PROCESUELT overfor retten.

🙂

DE AF JYSKE BANK FREMLAGTE BILAG 05-11-2018

SOM BANKEN I RETTEN VIL HENVISE TIL AT GODKENDTE RENTE BYTTEN FRA 16-07-2008 SKAL FASTHOLDES

Dette selv om den SWAP med kunde der er godkendte og aftalte 15-07-2008 til tilbudet BILAG Y.

SES SOM VORES BILAG 60.
Er fremlagt retten 03-01-2018
er også fejlagtig fremlagt af Philip Baruch 10-09-2015 som BILLAG 5.E

At denne rente Swap er lukket 30-12-2008 ved BILAG 59. 16-07-2007
Har vi fremlagt retten 03-01-2018

Jyske bank ville ikke fremlægge BILAG 59. For at skjule at den omtalte rente bytte vores BILAG 37. 16-07-2008 Er lavet efter den af kunden aftalte og godkendte rentebytte 15-07-2008

af jyske bank selv, 16-07-2008 uden på forhånd at spørger kunde om kunde ønsker at jyske bank skal lave en ny rentebytte til tilbudet BILAG Y.

Der tydligt at jyske bank ønskede at kunden fik en ny rente bytte tilknyttet lånetilbud BILAG Y.

Derfor laver jyske bank uden aftale en rente ny bytte 16-07-2008

Overfor retten lyver PHILIP BARUCH
at renteswap er aftalt lavet 15-07-2008 men først sendt 16-07-2008

Dette ændre Philip til at den bare er byttet om.

Og skjuler oplysninger om at rentebytte BILAG 60 fra 15-07-2008 er LUKKET

🙂 1. BILAG AB.

AB.
1. 15-04-2009. Forsøger jyske bank NH. at hjemtage lån, BILAG V. hvor tilbud et udløbet 20-11-2008

Det er Jeanette kofoed-Hansen jyske bank, som afsender brev 15-04-2009

Brevet er et intern dokument mellem jyske bank og Nykredit,


🙂
HJEMTAGE BETYDER AT MAN GØR BRUG AF ET TILBUD.

Dette bekræfter BRF KREDIT
Stig Gervig 21-09-2017

Altså jyske bank bekræfter selv
At man gør brug af et tilbud når lån hjemtags.

Og vi hjemtager ikke det tilbudte lån

Det har været meget svært at få svar på noget, da ingen i jyske han har ville hjælpe med noget.

🙂 2. BILAG Y.

Y.
2. 20-05-2008. Tilbud 4.328.000 kr. side 3 tilbudet udløber, er gyldig til 20-11-2008.

Tilbudet BILAG Y. og pantebrev BILAG AC. For hvis vi optager det tilbudte lån

Tilbudet er udløbet 20-11-2008 og bekræftes bortfaldet 06-05-2009


Særligt er vigtigt
Lånet fremskaffes ved salg af obligationer i Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039

Se i øvrigt mail fra Nykredit Thomas Hansen 29-08-2012

At optage lån i Nykredit er det kunden selv der bestemmer hvornår dette skal hjemtags

Så må vi spørger hvem bestemmer jyske bank, der vil sikker sig en Uberettet øknomisk vindning

Eller bestemmer kunden, og er låne tilbudet bortfaldet

Jyske bank vil helst snyde og bedrage, og forsøger vildledning

🙂 3. BILAG AC.

AC.
3. Pantebrev 4.328.000 kr. for tilbud 4.328.000 kr. Det var hvis vi ville benytte tilbudet BILAG V.

/
Særligt er vigtigt
Lånet fremskaffes ved salg af obligationer i Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039

Se i øvrigt mail fra Nykredit Thomas Hansen 29-08-2012

At optage lån i Nykredit er det kunden selv der bestemmer hvornår dette skal hjemtags

Så må vi spørger hvem bestemmer jyske bank, der vil sikker sig en Uberettet øknomisk vindning
/

😉
Hvad var det lige BRF kredit Stig Gervig skrev 21-09-2017
🙂

Selv om vi ikke gør brug af tilbudet 4.328.000 kr. BILAG V.

Nicolai Hansen / jyske bank lader alligevel i ond tro den 16-04-2009 BILAGET AC. et pantebrev på 4.328.000 kr. tinglyse som om vi gør brug af tilbudet 20-05-2008 BILAG V.

Taler om det pantebrev Nicolai 10-07-2008 ved underskrift, over for os bekræftede kun skulle bruges hvis vi hjemtog lånet.

ALTSÅ NICOLAI HANSEN HAR LØJET, OG NICOLAI HANSEN ER I BEVIST OND TRO

Dette kan Nicolai kun ved overtrædelse af fuldmagtsloven,

Nicolai Hansen er i Ond Tro og misbruge BILAG Z. samtykke og garanti erklæring fra 10-07-2008

Nicolai eller en anden i jyske overstreger matrikel nummer på bilaget BILAG Z. Og 15-04-2009 indsender Nicolai denne samtykke som fulgte tilbudet BILAG V. fra 20-05-2008🙁

Forud for 15-04-2009 BILAG AB.

Har kunden været i banken og sammen med Nicolai Hansen gennemgået det nye projekt 2.

Budgettet hertil lidt mindre, men er til en lidt større bygning, og en helt anden og også større udstykning.

Kunde gennemgår dette budget sammen med Nicolai Hansen i jyske bank, som spørger om vi har husket alt.

Ellers er det jo ikke sikkert vi kan låne flere penge, vi går budgettet igennem, retter lidt på et par beløb og siger så til Nicolai at det skulle være rigtigt.

Nicolai kikker og godkender budgettet, Nicolai siger han vil sende budget til Nykredit for godkendelse.

Således vi kan få et tilbud, inden vi kan lave aftaler med eventuelle leverandører,

🙁

Nicolai sender dog ikke budgettet for det nye tilbud til godkendelse i Nykredit
Men forsøge Istedet at hjemtage et andet og forældet tilbud

Da Nicolai Hansen vil gøre alt for jyske bank, hvilket sikkert også er grunden til Nicolai ikke er blevet fyret for at stå bag bedrageriet imod kunde.

.

Nicolai Hansen ved at jyske bank selv 16-07-2008 uden aftale med kunde, selv har lavet en ny rente bytte.

Den aftalte rentebytte Bilag 60 og at Rentebytten 59. Lukkes har vi FREMLAGT retten 03-01-2018

Dette behøver jyske bank så et bagved liggende lån de kan rente bytte.

Derfor LYVER Nicolai Hansen for jyskebank igen
Selv om kunde har fået en hjerneblødning holder jyske Banks ansatte sig ikke tilbage for at lyve
Som den 19-02-2010 hvilket vi har FREMLAGT retten 03-01-2018 som BILAG 35.

Det handler for jyske bank om at det må kunde ikke opdage hvorfor jyske Banks advokater som Morten Ulrik Gade og Philip Baruch lyver for ankenævn og lyver for retten således jyske bank fortsat kan fortsætte bedrageri

🙁
🙁

Nicolai Hansen godkender selv budgetter selv om gebyrer og renter ikke er medtaget

Vores Bilag 100. Side 1 til 3.
Afventer vores advokat fremlægger det for retten.

🙁
Nicolai Hansen sender ikke budgettet til godkendelse i Nykredit

Hvilket Nykredit bekræfter referat 11-10-2016 BILAG 1071.
Afventer vores advokat fremlægger det for retten.

( har ikke rigtigt bilags nr til sag da vores advokat ikke har fremlagt i nu.)

🙁
Nicolai Hansen beder ikke som aftalt om et tilbud på det nye projekt 2.

🙁
Nicolai Hansen forsøger i stedet 15-04-2009 at hjemtage lån til projekt 1. som tilbudt BILAG Y

🙁
I sagen mod jyske bank for svindel et det tydligt at bilag der er udløbet bevidst og i ond tro misbruges.

🙁
Nicolai Hansen misbruger udløbet
BILAG Z. Fra 10-07-2008 Samtykke.
efter matrikel nr. Er streget ud.

🙁
Nicolai Hansen misbruger udløbet
BILAG Æ. Fra 10-07-2008. Kaution

🙁
Nicolai Hansen misbruger udløbet
BILAG Ø. fra 10-07-2008 refinansiering af tilbud lån BILAG Y.

🙁
Nicolai Hansen misbruger udløbet
BILAG Å. Fra 10-07-2008 udbetaling af lån.

🙁
Nicolai Hansen forsøger i ved BILAG Å. Fra 10-07-2008 at misbruge dette

Ved 16-04-2009 at tinglyse pant for låne tilbud BILAG AC

Hvilket Nicolai Hansen 05-05-2009 skriver BILAG AD til Nykredit

Bilag er ikke set før er intern mellem jyske bank og Nykredit

Dette BILAG AC
aflyser Nykredit straks 06-05-2009, efter BILAG AD modtages

Og skriver på aflysning ej anvendt, efter som tilbudet BILAG Y. udløb 20-11-2008
Hvilket gjaldt alle bilag, der var lavet for og i forbindelse med tilbudet.

🙂 4. BILAG AD

AD.
4. Jeanette Kofoed-Hansen
skriver selv til Nykredit 05-05-2009

Dette er uden om kunden der har bet om et nyt tilbud for PROJEJT 2

🙂 5. BILAG AE

AE.
5. Nykredit aflyser 06-05-2009 BILAG AC. Efter BILAG AD modtages 05-05-2009

Altså jyske bank tinglyser i ond tro 16-04-2009 et pantebrev på 4.328.000 kr.
Selv som skulle være smidt ud brandt 20-11-2008

Dette aflyser Nykredit straks BILAG AD. Modtages

SOM EJ ANVENDT.

Særligt er vigtigt

Lånet fremskaffes ved salg af obligationer i Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039

Er dette sket ? NEJ

Da tilbudet BILAG Y. ikke findes længer

Og på BILAG AG. 06-05-2009
Skriver Nykredit for en god ordens skyld i tilbudet til projekt 2.

Som sendes til jyske bank
Heri skriver Nykredit på side 4

Det tidligere tilbud/pantebrev er hermed bortfaldet

Så kan ingen da være i tivl.
Undtagen bestyrelsen i jyske bank

Hvis bestyrelses medlem ikke vil accepter et kasseret tilbud, som banken i 10 har løjet var optaget

SKAL VI GENTAGE SÅ DEN KRIMINELLE JYSKE BANK, KAN FORSTÅ VI ØNSKER AT TALE MED ANDES DAM OG LØSE DETTE.

Vi skal have stoppet bedraget

Nykredit aflyser 06-05-2009 det pantebrev BILAG AC. For tilbudet BILAG Y.

Som Jeanette kofoed-Hansen jyske bank 05-05-2009 har sendt til Nykredit

Bestyrelses medlemmet Phillip Baruch forstår ikke hvorfor

Hold da kæft en spade, han og Lund Elmer Sandager er med til at tegne jyske bank udad til.

🙂 6. BILAG AF

AF.
6. Nykredit har aflyst bilag AC.

det pantebrev BILAG AC. Som var For tilbudet BILAG Y.

Som Jeanette kofoed-Hansen jyske bank 05-05-2009 har sendt til Nykredit

🙂 7. BILAG AG

AG.
7. Låne tilbud 06-05-2009 for projekt 2.

Se vores BILAG 100. Side 1 til 3
budgetter

Side 4.
Tidligere pantebrev/tilbud er hermed bortfaldet

DET ER HENVIST TIL BILAG Y & BILAG AC.

Vi vælger dette tilbud til projektet 2
Se bilagende fra budget og grund udstykning

🙂 8. BILAG AH

AH.
8. Hjemtagelse af lån 03-07-2009 efter tilbud fra 06-05-2009 BILAG AG.

VI SPØRGER
ER lånet fremskaffes ved salg af obligationer i Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039

Renten er 2,4987 %

Jyske Banks afdækning af det bagved liggende lån er 5,32%

DERFOR LYVER JYSKE BANK
VI SKAL VILDLEDES TIL AT TRO PÅ JYSKE BANKS LØJNE

OGSÅ AT BANKEN HAR TVUNGET DET PÅSTÅET BAGVEDLIGGENDE LÅN NEDBRAGT

UANSET JYSKE BANK LYVER OG LYVER AT VI HAR LÅNT OG OMLAGT DETTE LÅN

🙂 9. BILAG AJ

AJ.
9.TILBUD AG. 06-05-2009 Hjemtages BILAG AH. 03-07-2009
og udbetales så BILAG AJ. 06-07-2009

🙂 10. BILAG X

X. Et oplæg til sammenarbejde mellem Nykredit og jyske bank

Jyske bank er oplyst at budgettet er på 4.334.765 kr.
Og bygning er på 678 m2
Grunden er på 1.599 m2.

Bidraget et 3 %

Nykredit skriver 13-04-2008

Oplæg til sammenarbejde for opførelse af 690 m2 bygning.
Bidraget er 0,8 %

Det er et internt bilag imellem Jyske Bank og Nykredit om i sammenarbejde, for de bilag til projekt 1. Jyske bank har modtaget.

Det ønskede tilbuds beløb er
4.334.765 kr vores Bilag 100. Side 3.

Hvilket vi har bet Jyske bank komme med et låne tilbud på.

🙂 11. BILAG Z.

Z. Sammentykke og garanti fra 10-07-2008 til tilbudt BILAG Y. Fra 20-05-2008

Dette bilag retter jyske bank i, streger matrikel nummeret ud

og forsøger herefter 15-04-2009 i OND TRO at misbruge fuldmagten der udløb 20-11-2009

Til at hjemtage det udløbet tilbud fra 20-05-2008 BILAG Y.

selv om kunde har bet om et nyt tilbud

🙂 12. BILAG Æ.

Æ. En Kautionserklæring underskrevet 10-07-2008 og lavet klar, hvis kunde valgte at låne det i tilbud Y. Fra 20-05-2008

Særligt er vigtigt
Kaution er af obligationer i Nykredit serie 21E årgang 2019

🙂 13. BILAG Ø.

Ø. En refinansierings underskrevet 10-07-2008 og lavet klar, hvis kunde valgte at låne det i tilbud Y. Fra 20-05-2008

aftale som udløb med tilbudet 20-11-2008

Igen et bilag Nicolai Hansen forsikrede 10-07-2008 kun ville blive brugt, såfremt vi valgte at optage lånet der er tilbudt

Derfor er bilagende som Z. Æ. Ø. Å. underskevet 10-07-2008
Vi forventede ikke at jyske bank ville misbruge disse bilag til
Unde sygedomme lade os tro vi har hjemtaget lånetilbudet BILAG Y.

🙂 14. BILAG Å.

Å. Et af Jyske Banks mange misbrugte bilag

Dette er underskrevet 10-07-2008 og udløber med tilbudet 20-11-2008

Jyske bank er i ond tro når de forsøger at hjemtage lån der er bortfaldet / annulleret

Kunde bad Nicolai Hansen
om et tilbud på et nyt projekt,
et budget Nicolai Hansen alene godkender. Se bilag 100. Side i til 3

Her forsøger jyske bank at optage lån til budgettet / projektet der er kasseret 1/2 år Tidligrer

En fra jyske bank anmodning om udbetaling af lån, som tilbudt BILAG Y. 20-05-2008. Udløbet 20-11-2008

Denne fremsender jyske bank uden aftale til Nykredit 15-04-2009
Efter kunden har anmodet om tilbudet til et andet projekt.

Særligt er vigtigt
Lånet fremskaffes ved salg af obligationer i Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039

Se i øvrigt mail fra Nykredit Thomas Hansen 29-08-2012

At optage lån i Nykredit er det kunden selv der bestemmer hvornår dette skal hjemtags

ER DETTE OPTAGET I NYKREDIT
NYKREDIT SIGER NEJ

MEN JYSKE BANK SIGER JA
FOR BANKEN ER I OND TRO

Så må vi spørger hvem bestemmer jyske bank, der vil sikker sig en Uberettet øknomisk vindning

Eller bestemmer kunden, og er låne tilbudet bortfaldet, se BILAG AG. Side 4. 06-05-2009

🙂 15. BILAG AA.

AA. Jyske bank bekræfter at banken allerede 15-05-2009 ved at kunde ikke har optaget noget lån

Og dermed ved at jyske bank
At banken er i ond tro da banken 30-12-2008 har startet en rente bytte af dette her, tidligere tilbudte lån på 4.328.000 kr BILAG Y. 20-05-2008

Som ikke findes og aldrig er blevet optaget

Her forsøger jyske bank Nicola Hansen at optage et lån uden det er aftalt med kunde, efter som tilbud og budget er kasseret

Se i øvrigt mail fra Nykredit Thomas Hansen 29-08-2012

At optage lån i Nykredit er det kunden selv der bestemmer hvornår dette skal hjemtags

Kunde har ikke bedt om at jyske bank skal manipulere med bilag.

😉
🙂
🙂

ER DET OK AT BLIVE SUR PÅ DENNE JYSKE SVINDEL BANK

Jyske Banks Nicolai Hansen må have haft onde hensigter allerede 10-07-2008

Ellers ville Nicolai næppe forsikrer os 10-07-2008 at det ikke betyder noget, vi underskriver de bilag for

HVIS vi vælger at optage det tilbudte lån BILAG Y. Fra 20-05-2008

jyske bank misbruger alle bankens muligheder for at få en Uberettet øknomisk vindning, ved bedrageri

Det er klart aftalt at bilag fra 10-07-2008 kun skal bruges, hvis vi optager lånet, altså de tilbudte 4.328.000 kr.

Desværre kan Nicolai Hansen have været i OND TRO allerde 10-07-2008

Og løj da han sagde, det ikke betød noget, at underskrive så var det lavet klar hvis vi ville optage lån

Nicolai Hansen er hoved årsag / grunden til at jyske bank har kunne lave bedrageri

Og mon ikke Nicolai har fået provision for at lyve så godt.

Vi optog aldrig lånet 4.328.000 kr. der blev tilbudt.

🙁

.
Nicolai Hansen siger i 2009 at han vil sende budgettet til godkendelse i Nykredit, forud for et nyt lånetilbud
( første projekt blev kasseret, hvilket Nikolai selv var med til at anbefale.)

at Nicolai vil sende budgettet til godkendelse i Nykredit, forud for et nyt lånetilbud

De BILAG 1071. referat efter mødet med Nykredit 10-09-2016

( første projekt blev kasseret, hvilket Nikolai selv var med til at anbefale.)

🙁
🙁
🙁

Vi kan naturligvis ikke stoppe jyske bank i at forstætte med at lyve over for deres kunder, så Jyske Banks ledelse kan fortsætte med deres støtte og udsætte deres kunder, som os for fortsat bedrageri.

Men håber at du som aktionær eller kunde, vil tænke dig godt om før du vælger at tro på Jyske Banks ansatte

Læs mere på www.tyv.dk så ved du hvorfor

🙁

Hvad siger #Bestyrelsen i #jyskebank til svig mod kunder ? Kunde spørger koncernledelsen igen og igen

Sven Buhrækall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
MarianneLillevang
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

Om det er i orden at jyske bank lyver og udsætter kunder for groft svig.

Er koncern ledelsen ikke ansvarlig for dette fortsatte bedrageri

🙁
🙁

Tager lige listen igen, medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 10 årige svindel mod kunde

Et par søgeord er smuttet med.

#JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE

#MANDATSVIG
#BEDRAGERI
#DOKUMENTFALSK
#UDNYTTELSE
#SVIG
#FALSK

#Bank #AnderChristianDam
#Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #AnetteKirkeby #Jeanette kofoed-Hansen# SørenWoergaaed

#Gangcrimes #Crimes

#Koncernledelse #jyskebank
#Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk