Folketinget ændre nu forældelsesloven for banker

TIL FOLKETINGET HJÆLP DEM DER ER BLEVET BEDRAGET AF BANKERNE
Fjern forældelsen i pengesager hvor banken / bankerne tydligt har bidraget med at give snyde dårlig rådgivning
Jyske Banknyt.dk

TIL FOLKETINGET HJÆLP FJERN FORÆLDELSEN HVOR BANKER SNYDER DERES KUNDER

Fra AB Engskovens bestyrelse er der lavet et stort arbejde
råb folketinget op, Hjælp dem i kampen for at alle bank kunder der er blevet snydt kan få erstatning,
og fjerne forældelsen i bankernes penge sager.

Alene 15.000 familier er blevet snydt og bundefanget i bankernes Swap karrusel.

————————————————————
Til alle swapòfre i DK

Pengemafiaèns ”dødstrusler”.

Efter AB Engskovens dom over Jyske Bank d. 12/2 -14 er jeg blevet oplyst om, at Pengemafiaèn (pengeinstitutterne) har haft travlt med at lave tillægsaftaler med alle deres andre swapòfre.
Af dommens præmisser fremgår utvetydigt, at en swapàftale ikke er en retskaffen aftale, idet retten har annulleret aftalen.

I alle tilfælde lader det til, at tillægsaftalerne er indgået under trusler om konkursbegæring fra Pengemafiaèns/pengeinstitutternes side, hvis ikke man underskrev en dikteret aftale, som indeholder et forbud mod på noget tidspunkt at anfægte swapàftalen ved bl.a. at rejse sag mod pengeinstituttet (renteswapèns åbenbare lysskyhed!), samt at tillægsaftalen skal holdes hemmelig (diktaturstats`metoder).

I nogle tilfælde er der ydet yderligere lån for, at swap`ydelserne kan honoreres efterfølgende i et par år.
I alle tilfælde er underskriften foretaget af bestyrelsen med flertalsstøtte fra panikskræmte medlemmer.

Det er min klare opfattelse at enhver swapaftale eller den ovenfor nævnte tillægsaftale ikke kan overleve et søgsmål.

De ofre der p.t. er ”gået i fælden”, bør alle som én søge om fri proces og herefter starte et søgsmål for ”bondefangeri” uanset evt. forældelse, idet der så må søges om at få forældelsesfristen ophævet.

Det er på høje tid at stille de grådige og skruppelløse ”mafia`bosser” til regnskab for de ca. 60.000 (15.500 familier iflg. Børsen) swapòfres ødelagte liv (stavnsbinding og fattigdom).

Bag masken af stor uddannelse, veltalenhed, ubegrænsede penge`resurser og mange advokater er Pengemafiaen en enorm stor og stærk modstander og ingen privatmand/forening har normalt resurser og tid til at rejse en sag, men i disse her sager er vejen nu banet.

Vores såkaldte demokrati og retssamfund fungerer således ikke ens for alle på trods af Menneskerettighedernes artikel 7 : ”alle er lige for loven”.

Pengeinstitutterne/pengemafiaèn agerer åbenlyst som en stat i staten og med egne regler for ”redelighed”, uden at nogen myndighed hidtil har grebet ind.

Mvh.

Lund Poulsen
– ordførende medlem

HJÆLP AB ENGSKOVEN FJERN FORÆLDELSE I BANKERS PENGE RÅDGIVNING
————————————————————-

Vejledning og hjælp til andelsforeninger

– og andre ofre for samme økonomiske overgreb

Vi er foreningen af nødlidende andelsboligforeninger: AB-i-krise

Foreningens formål er
at samle og styrke nødlidende andelsboligforeninger, der fx er stiftet for dyrt på grundlag af overoptimistiske budgetter og med risikofyldte uigennemskuelige finansielle produkter, fx renteswapaftaler
at bidrage til løsning af de mange problemer, der udspringer af den finansielle sektors
kritisable adfærd i andelsboligsektoren
at arbejde for, at den oprindelige andelsboligidé kan fastholdes

AB-i-krise har p.t. en indmeldelsespris på 1.000,- kr. og er herefter gratis.
AB i Krise kan kontaktes på adressen kontakt@abikrise.dk for indmeldelsesbegæring
– oplys telefonnummer og navn – herefter ringer et medlem af foreningen tilbage.
Efter udveksling af information om situationen gives der videregående gode råd, baseret på indhøstede erfaringer.

Advokatbistand
I givet fald henvises til de advokater, der erfaringsmæssig vinder den aktuelle type sager over den finansielle sektors advokater, og som man kan stole på er loyale.
Det første møde med advokaterne er gratis. Øvrige omkostninger til advokatbistand afholdes sædvanligvis af den nødlidende forening (evt. retshjælpsdækning og fri proces).
Fordelen ved at flere nødlidende andelsboligforeninger anvender samme advokater er dels, at disse advokater har grundlæggende kendskab til sagernes substans/materie og er eksperter i at fremlægge sagerne, så dommere kan forstå det rimelige i påstanden i søgsmålet, dels at høje advokatomkostninger bliver lavere, fordi de samme advokater efterhånden er blevet meget erfarne og effektive.

Markante resultater for AB-i-krise, og dens advokater
AB Engskoven´s 100% medhold i både Pengeinstitutankenævnet samt i retten i Viborg d. 12. februar 2014. Afgørelserne kommer formentlig til at afstikke kursen for andre renteswap`aftaler, der er kvalificeret retsbehandlet
AB Duegårdens konkursbegæring er efterkommet – efter 3 år fra første begæring om konkurs
Dommer Torben Kuld Hansen i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling er som følge af hans samarbejde med den finansielle sektor om at holde nødlidende andelsboligforeninger væk fra domstolene (sammen med hele afdelingen), blevet erklæret inhabile af Højesteret i behandlingen af andelsboligforeningers konkurssager
I AB Klostergården har en andelshaver rejst en række perspektivrige sager mod Nordea`s overgreb mod andelshaverne – sagerne afgøres i løbet af marts og september 2015
En hjemmeside med vejledning/dokumentation: www.ab-i-krise.dk
Side på Facebook: ”AB-i-krise” med presseomtaler, kommentarer og opfølgning
Omfattende og positiv pressedækning
Er aktiv med at påvirke folketinget ved ændringer af regler, der omfatter andelsboliger. Dette indbefatter bl.a. høringssvar ved ændringer af relevant lovgivning, samt deltagelse i møder med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Med venlig hilsen
AB-i-krise 29. marts 2015

HJÆLP AB ENGSKOVEN FJERN FORÆLDELSE I BANKERS PENGE RÅDGIVNING
————————————————————

Foreningens kommentar til dommen

Komm. til dommen

Resultat p.t.
Ab. Engskoven er nu stillet som om, at swapàftalen aldrig er indgået.
Renteswapèn er således helt udgået/væk.

Dommen er som forventet.
Banken appellerer som en selvfølgelighed for at forhale sagen, så andre søgsmål søges undgået p.g.a. forældelse og/eller konkurs.
Det er min opfattelse, at banken ikke har en ”Kina‘mands” chance for at vinde i Landsretten.

Økonomisk set – forudsat at vi vinder i Landsretten.
Det ser ud til, at banken skal tilbagebetale 3 – 5 mill. i januar 2015
– når vi har betalt vores swap`ydelse pr. 31/12 2014 med ca. 1mill.

Forudsætningen for dommen.
1. Pengeinstitutankenævnets afgørelse 5 – 0
2. Vores enestående velfunderede advokat Thomas Schioldan Sørensen, som også sikrede ”konveksitetsberegningen`s” dokumentation i retten
3. Undertegnedes adm. af sagsforløbet i 5 år
4. Fri proces, kommunens ekstraordinære tilladelse til konvertering, ministerens ekstraordinære tilladelse til konvertering, ekstraordinær konvertering og retshjælpsdækning
5. Bankens 3 vidners ufrivillige indrømmelse i retten af ”bondefangeri”
6. ”Serviceaftalen`s” sene fremkomst (3 mdr. efter swapaftale) og uden nogen gennemgang overhovedet – banken kan herefter ”trække stikket” efter behag, og medlemmerne er stavnsbundet til en bolig, som er uden værdi
7. Stående renteswap i alle 30 år

Mvh.
Lund Poulsen

HJÆLP Andels bolig foreningen AB Engskoven
Beliggende i Skødstrup, ca. 15 km. nord for Århus Centrum, på grænsen til Djursland

Foreningen prøver også at råbe folketinget op og som minimum få fjernet forældelsen i visse sager

der er rigtig mange andels boligforeninger som er ført bag lyset og deres sag er forældet, giv dem dem en chance.
vigtigt hvor der er en bank med i spillet, banken har store økonomiske gevinster i sigte ved forældelse.

Jyske Banken betaler ikke erstatning af egen fri vilje

HJÆLP AB ENGSKOVEN FJERN FORÆLDELSE I BANKERS PENGE RÅDGIVNING
———————————————————————-

Enkelte sager som ikke har har den store opmærksomhed må ikke glemmes få den fortalt.

Hvordan blev du bankens offerer, eller er du kommet i et økonomisk afhængigheds forhold til jyske bank
SKRIV om din oplevelse skriv din historie.

Ikke alle historier er lige bloddryppende som disse Jyske bank sager
kom med din historie også den historie hvor du har fået en rigtig flot behandling er velkommen.

[banner]


Sagen om Jyske Bank, der er gode og dårlige beretninger

Der er masser af plads i Jyske Bank arkiv, få din beretning indsat her.

eller her
eller her
eller her undskyld der er an anbefaling til Thomas Schioldan Sørensen

————————————————————-

Kunne være De 10 bud for at blive en god medarbejder
Sjovt og humor, slogan Jyske Banknyt.dk

Kunne være De 10 bud for at blive en god medarbejder
Sjovt og humor, slogan

banken, bare der er sikkerhed så lån ud, og afvent med at oplyse kunden at der fejl i kundens budgetter, herefter er det sikkert du kan låne mere ud.

10. Når kunden først er lokket ind, og må låne mere, og du har taget pant i alt, vigtigt tag gerne overpant, det er vores mål at låse kunden fast, således vi herefter kan skrue på gebyr og provisions knappen.

Vi vil være kundernes fortrukne bank det skal der arbejdes hårdt for.

De 10 bud på at låse en kunde fast til sikker indtjening banken kunne være disse, med humor kommer du langt

1. Først giver du lidt, køb gerne lidt kage banken betaler, sørg for at hurtigt få underskrifter

2. Fortæl altid kun det som du ved kunden vil syntes om, hvis du som rådgiver ikke selv ved hvad du sælger, gør det ikke noget, Banken vil altid støtte dig 100 %, også selv om du bliver anmeldt for bondefangeri.

3. Sørg altid for at når du rådgiver, at fange kunden økonomisk, således denne ikke har råd til at sagsøge banken.

4. Hvis kunden alligevel sagsøger banken, så har banken masser af penge og advokater til at trykke med, du vil således altid få din bonus, hvis du lokker en kunde til at under skrive vores gode produkter.

5. Hvis kunden vil sagsøge banken og vil låne penge i den forbindelse, er svaret altid NEJ, uanset de kan stille garantier.

6. Uanset hvad kunden syntes eller mener om vores rådgivning, så husk banken har altid ret

7. Omnødvendigt hvis kunden bliver mistænksom på dine hensigter, så må du lyve bare du sørger for at låse kunden fast i et afhængigheds forhold, trug med at lån skal indfries hvis der ikke stilles yderlige sikkerheder

8. Vigtigt ved rådgivning, sørg først at der er muligheder for at banken kan tjene ekstra, og ikke kun tjener på første salg, hold mulighederne åbne.

9. Hvis du ser der er noget af det som kunden viser, ikke er rigtigt, så skal du kun regere såfremt der er risiko for banken, bare der er sikkerhed så lån ud, og afvent med at oplyse kunden at der fejl i kundens budgetter, herefter er det sikkert du kan låne mere ud.

10. Når kunden først er lokket ind, og må låne mere, og du har taget pant i alt, vigtigt tag gerne overpant, det er vores mål at låse kunden fast, således vi herefter kan skrue på gebyr og provisions knappen.

Vi vil være kundernes fortrukne bank det skal der arbejdes hårdt for.

————————————————————–

MÅLØV, JONSTRUP, SMØRUMNEDRE, PEDERSTRUP, BALLERUP, EGEBJERG, HJORTESPRING, HERLEV, BUDDINGE, GLADSAXE, MØRKHØJ, VANGEDE, GENTOFTE, SØBORG, DYSSEGÅRD, EMDRUP, CHARLOTTENLUND, HELLERUP, TUBORG SUNDPARK, ÅGERUP, LEDØJE, BALLERUP, HARRESTRUP, EGESKOV, SKOVLUNDE, EJBY, HERLEV, ISLEV, TINGBJERG, HUSUM, BELLAHØJ, UTTERSLEV, BISPEBJERG, RYPARKEN, SVANEMØLLEN, NØRREBRO, ØSTERBRO, VESTERBRO, RISBY, ALBERTSLUND, HERSTEDØSTER, HERSTEDVESTER, VESTSKOVEN, HVISSINGE, GLOSTRUP, RØDOVRE, VANLØSE, HVIDOVRE, FREDERIKSBERG, ENGHAVE, DYBBELSBRO, NYHOLMEN, ARSENALØEN, ØRESTADEN NORD, SYDHAVNEN, AMAGER.

[banner]
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk