KLADE 16-09 Opdateres om bestyrelsens ansvar for jyske Banks bedrageri

Oplys jyske Banks AKTIONÆRE om dette opslag

17-09-2018 Mens vi finder bilag til retssagen, der viser at bestyrelsen er i ond tro, og ansvarlig for dette svig, indsætter vi bilag, med fremhævninger i tidslinien.

🙂
🙂

Når vi kommer i gang, så giver vi den fuld gas, her og der

For har jo holdt meget igen, for ikke at smide alt for mange opslag op.

Har opdateret en del hjemmesider, og håber på at jyske banks advokater og ledelse ser disse, og måske så ringer op, og spørger om vi gerne vil mødes, hvis vi er utilfreds over jyske bank hæver renter af et lån som ikke findes.

Vi ønske ikke dette her, men hvad skal vi gøre når #AndersDam #koncernledelsen tydeligvis går ind for bedrageri af jyske banks kunder og samtids er så kolde..

🙂

Jyske Banks koncernledelse

Kunne jo starte med at beklage,
En undskyldning efter 2 eller 10 året giver ingen mening, når jyske bank er helt ligeglade.

Måske troede Anders og Morten det var spam, og bare holdte delete knappen i bund

Men der har været som at trykke en korkprop 10 meter under vand,
den skal nok komme op igen. 🙂

🙂

MEN SOM SAGT FØR

LAD OS GRINE SAMMEN
I STEDET FOR AT ALLE ANSATTE I JYSKE BANK GRINER AF OS

🙂

OG SÅ LAD OS FÅ UNDERSØGT DENNE HER LILLE SAG TIL BUNDS

HVEM ER SKYLDIG I
AT JYSKE BANK LAVER BEDRAGERI SVIG SVINDEL MOD BANKENS KUNDER

OG SÅ FÅ LUKKET DEN LILLE SAG

Vi vil ikke bedrages mere og beder om at få en dom, når jyske bank ikke selv kan finde ud af at lade være, med at bedrage deres kunder.

Vi ved alle at jyske bank lever af at give dårlig rådgivning, for selv at tjene flere penge

Og tager vel 1 milliard i gebyr

Det er en ting,
Bedrageri er en anden ting.

🙂
🙂

ER KONCERNEN SÅ LIGEGLADE MED SAGEN ?

VI ER RYKKET NÆRME PÅ RETSMØDE, MEN I BUND OG GRUND, ØNSKER VI IKKE SAGEN ELLER AT RÅBE OP.


Det er jyske Banks koncern direktion
Som helt velovervejet og bevidst lader jyske bank fortsætte bedrageri af bankens kunder

Hvilket vel blot viser at koncern ledelsen i jyske bank bare en en flok kriminelle

En kriminel eller en forbryder er en som ikke overholder loven, dette er vores mening, og efter som alle i banken og deres advokater dækker over bedrageri mod jyske banks kunder.

Kan det skyldes at fundamentet i jyske bank er andet end hvad banken selv skriver.

🙂
🙂

Sagen mod jyske bank handler om

jyske bank er hæderlige
eller om jyske bank lyver

🙂
🙂

Få historien om at blive bedraget af jyske bank gennem 10 år

Med hjælp af Koncernledelsen og deres advokater i Lund Elmer Sandager

🙂
🙂

VI ØNSKER NU AT ANDERS DAM INDGÅR I ET EVENTUELT FORLIG, MEN DET ER IKKE ET KRAV

VI HAR GIVET EN FULDMAGT, OG VIL BANKEN IKKE LØSE SAGEN NU

FORTSÆTTER VI I RETTEN SOM ANMODET.

🙂

AT VI MENER DET ER ANDERS DAM,

SAMMEN MED KONCERN LEDELSEN, SOM HAR EN MEGET STOR DEL AF SKYLDEN,

FOR DETTE HER ÅR LANGE SVIG FORHOLD.

Det er vores mening

Og vi mener Anders Dam har håndteret sagen meget forkert

Igen også vores mening

Men med sulten aktionærer, som kræver kæmpe udbytte, har banken jo gået langt ud over hvad god skik tillader, for at stille jer tilfreds, så har bare gjort som i selv ville, eller hvad

Er Anders Dam gået for langt, i penge jagten

Det mener vi.

🙂
🙂

Hvem har ansvaret, når det eksempelvis går rigtig galt for en bank?

Alt andet så må det jo lige være ledelsens ansvar.

🙂

Andre banker ryder op og handler, lige som Danske Bank

Men ikke jyskebank ? De er anderledes

🙂
🙂

Vil gerne citere lidt fra fundamentet i Jyske Bank

Inden vi går mere ind i sagen, som må antages at være en bedragerisag med Jyske banks bestyrelse som medansvarlige.

S. 3 At være åben og hæderlig
S. 4 Ansvarlige
S.11 Gør en forskel. Optræder Ansvarligt
S.13 Positiv forskel over for kunder, aldrig ligegyldigt
S.15 Værdier som styrer vores handlinger over for andre
S.17 Værdier er sund fornuft, åben og hæderlig
S.19 Løser problemer med afsæt i den sunde fornuft
S.21 Åben og hæderlig, ved der kan ske fejl og er åbne om det, vi fokuserer for at lære af forløbet, lytter til kritik.

S.25 Tager menneskelige hensyn
S.27 Gennemfører det vi har sat os for. og viser handle kraft
DENNE BØR LIGE LÆSES IGEN, OG Så TÆNKE PÅ SVIG SAGEN

S.29 Værdibaseret adfærd og ledelse
S.31 Ledelsens indsatsen afspejler et menneskesyn, dømmekraft

S.33 En enhed med den måde vi betjener kunderne på, aldrig stærkere en det svageste led.

🙂
🙂

Selv om det kun er ganske få der læser og følger med, så hvis du finder dette opslag, læs det nøje, og spørg hvis der er noget som ikke giver mening, nummeret er nederst i opslaget.

🙂

Vi mener herfra Storbjerg Erhverv

At denne sag er alvorlig for Jyske banks fremtidige troværdighed.

At koncernledelsen i Jyske bank har handlet i strid med hæderlig handlemåde, og derfor handler ansvarspådragende, ved at nægte at stoppe rentebytten af et lån der ikke findes, og som Koncernledelsen ved, og har vist mindst siden maj 2016 ikke findes,

🙁

Jyske Banks koncern ledelse og advokater, har gjort at banken kunne for at modarbejde en opklaring af bedrageri mod bankens kunde

Så som at nægte at svare, nægte at udlever nogle bilag,

Og helt fra start hvor kunde bad om akt indsigt, 2013 de første 2 år nægtede at svare eller give den ønsket aktindsigt.

Den 2 november 2015 svarer advokat Morten Ulrik Gade og afviser at give kunde aktindsigt, da kunden ikke har krav på at få noget.

Den gang troede koncernens advokater sikkert ikke at bedrageriet ville blive opdaget


🙁

Herefter kan vi så tage listen med 1 spørgsmål af gangen

ELLER HANDLER DET SLET IKKE OM HÆDERLIGHED

side 3. 17. og side 21. i fundamentet beskriver jyske banks deres oplyser om jyske Banks hæderlighed.

Vi ved at Jyske banks ledelse og advokater nok er uenig heri,
og ikke mener at hverken bestyrelsen eller advokaterne i jyske bank har noget ansvar, eller at jyske bank har handlet forkert.

At Jyske Banks ledelse og advokater mener det er kundens egen skyld alt sammen, viser at vi er lidt uenige her.

Ellers var denne sag jo også blevet lukket for flere år siden, uden at at vi skulle udsættes for mere svig og udnyttelse i længere tid end nødvendig, efter vi opdagede at jyske bank lyver om at vi har lånt de 4.328.000 kr.

Og 7 – 8 års svig er længe, men over 2 års Svig til er helt urimeligt at udsætte nogle kunde for.


KÆRE AKTIONÆR I JYSKE BANK

VI BEDER DIG SOM ER AKTIONÆR I JYSKE BANK, TIL SELV AT VURDERE.

OM DET ER OK SOM LEDELSEN BEHANDLER OS KUNDER.

VORES SAG VISER KUN
HVOR LANGT JYSKE BANKS BESTYRELSE, ER VILLIGE TIL AT GÅ, FOR AT DU SOM AKTIONÆR KAN FÅ FLERE PENGE.

MEN TÆNK LIGE EFTER
HVIS DET NU VAR DIG SOM BLEV BEDRAGET AF DIN BANK.

OG DIN BANK NÆGTEDE AT SVARE DIG.

HVAD VILLE DU SÅ GØRE

HVIS DET VAR DIN BANK, SOM GJORDE MOD DIG, SOM JYSKE BANK HAR GJORT OG FORTSAT GØR IMOD OS.

?

DERFOR BEDER VI DIG, SOM ER AKTIONÆR I JYSKE BANK, OM AT FØLGE SAGEN TÆT.

BS 99-698/2015 Viborg ret

OG BLIVER JYSKE BANK DØMT FOR AT HAVE UDSAT KUNDE FOR SVIG.

SÅ HAR DU VEL TAGE STILLING TIL, OM DU VIL STØTTE DENNE MÅDE AT DRIVE BANK PÅ

🙂

HVIS DU MENER JYSKE BANK HANDLER OG HAR HANDLET UETISK OG ER I OND TRO

SÅ FORLANG EN UNDERSØGELSE.
OG FIND DE PERSONER SOM ER ANSVARLIGE, FOR AT VI STADIG BLIVER UDSAT FOR SVIG.


Bør en sag som denne ikke få Ordstyrende formand
Anders Christian Dam til at trække sig fra koncernledelsen

Og at udtræde / fratræde inden en domsforhandling, dette bør ske for ikke at skade jyske banks omdømme yderligere, som ved en eventuel svig dom

🙂

Aktionærerne som ATP

Bør stille bestyrelsen til personlig ansvar, såfremt banken blive dømt for svig, i forbindelse med at ledelsen har optrådt ansvarspådragende og udvist en uforsvarlig adfærd.
.

DETTE ER ET PROBLEM FOR JYSKE BANKS AKTIONÆRER

HVIS DERES VALGTE LEDELSE IKKE OVERHOLDER DE REGLER OG LOVE, SOM ALLE OS ANDRE I DET DANSKE SAMFUND SKAL OVERHOLDE.


MEN NOK OM DET
SAGEN KØRER, DEN ER IGANG OG MENS VI AFVENTER PROCESSEN

SKRIVER VI JO BARE FOR AT FÅ RÅBT LEDELSEN OP

HVILKET VI IKKE ER SÅ HELDIGE MED.

🙂
🙂

Men så kan vi da dele historien med dig.

Vi vil vi gerne dele lidt af den med dig, som følger sagen imod jyske bank for bevidst bedrageri, eller Svig som det kaldes i civilretten.

🙂

Jyske Banks DIRIKTØR Anders Dam er fortsat iskold og ligeglad med hvad hans kunder siger og skriver, banken er så stor og magtfuld at intet kan rører den.

Mens koncern ledelsen i jyske bank sikkert stadig ligger flade af grin, og griner over at vi kunder intet kan gører, når det danske politi ikke vil efterforske danske bankers bedrageri, at banken derfor er så magtfuld, så de kan besvige deres kunder ligesom det passer dem.

Bankens kunder kan kun se til, imens den jyske bank tager kundens penge, og siger det er renter for et lån.

🙂

Når jyske bank bliver ved med dette, uden at ville svare, og til retten skriver at at kunden har ikke ret til at kræve nogle dokumenter eller svar.

Så følges det ondt gjort.

🙂

De få gange jyske bank har svaret, er det er sket gennem bankens Juridisk Afdeling, og altid med samme svar

Banken svare: at banken ingen bemærkninger har.

Så vi kan ikke få svar på

HVORFOR JYSKE BANK IKKE VIL LADE VÆRE MED AT BEDRAGE DERES KUNDER

Nu er vi ikke typen der sådan giver op, bare fordi svindlen, udføres af jyske bank og dennes ledelse.

🙂
🙂

Og spørger og søger svar om ledelsen og deres ansvar for det fortsatte bedrageri imod deres kunder.

HVORDAN MED STRAFFE ANSVAR FOR BEDRAGERI BEGÅET AF JYSKE BANK

ERSTATNINGS ANSVAR OVERFOR Eks. AKTIONÆRENDE i jyske bank.

Hvornår bliver erstatnings og strafansvar gældende overfor ledelsen ja og for advokaterne i jyske bank

Vi kunne spørger Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager som har dette som et speciale

🙂
🙂

Ledelsesansvar i selskaber.

Hvem har ansvaret, når det eksempelvis går rigtig galt for en bank?

I tidligere artikler på dette sted, henholdsvis den 1. marts og den 29. marts 2016, er der blevet redegjort for dels grundlaget for det selskabsretlige ledelsesansvar dels indholdet af ledelsesansvaret, herunder formålet med at gøre erstatnings- og strafansvar gældende overfor ledelsen af et selskab.

Til illustration af hvorledes ansvaret undertider udmønter sig i konkrete sager, vil et par sager fra det virkelige liv blive omtalt i det følgende. SE KILDE LINK

Erstatningsansvar idømmes når en person eller juridisk enhed har lidt et økonomisk tab, og det samtidig vurderes, at et eller flere ledelsesmedlemmer har udvist en uforsvarlig adfærd, såkaldt uagtsomhed, og på denne måde er årsag til, at nogen er lidt et økonomisk tab.


Kilde
http://www.louadvokatfirma.dk/publikationer/ledelsesansvar-i-selskaber-lll/

🙂
🙂

Se lidt at de mails og breve, som er sendt til jyske bank Juridisk og ledelsen

I perioden april 2016 til september 2018

Alle henvender, ignoreres ved at banken ikke har nogle bemærkninger, eller nægter og frabeder sig at svare.

Bemærk antallet af henvendelser til jyske bank er stort, her er lidt af dem.

Alle henvendelser til koncernen
Er oplysende om Eks bedrageri, og at vi skriver vi ikke har lånt de 4.328.000 kr.

Penge som jyske bank påstår vi har lånt, men nægter at bevise, og som jyske bank i stedet vælger fortsat at hæver renter for.

HVOR ER BEVISBYRDEN
Lund Elmer Sandager advokater skriver det er kunden som har bevisbyrden

Altså Jyske Bank kræver
At kunden selv beviser over for jyske bank

At kunden ikke har optaget det lån på 4.328.000 kr. som er tilbudt fra Nykredit igennem Jyske bank

Det er altså ikke jyske bank som skal bevise

At kunden rent faktisk, også har optaget det lån 4.328.000 kr. som jyske bank tilbød, og påstår kunden har optaget
og som banken hæver renter for,

Og derfor nu på 10`ende år, nægter banken at holde op med at hæve renter heraf.

🙂

NU KØRER DET JO LIGE EFTER JYSKE BANKS BEHOV OG ØNSKER

🙂

Hmmm men kunden har jo forklaret jyske bank mange mange mange gange, at han ikke mener at have optaget noget lån på 4.328.000 kr.

Bare forde man er syg efter en hjerneblødning, behøver det ikke være rigtigt hvad Jyske bank oplyser.

Kunden måtte stævne Nykredit, for at få dem til at svare på om vi har optaget noget lån på 4.328.000 kr. som Jyske bank påstår.

Efter at have stævnet Nykredit, lykkes det meget besværligt at få dem til at indrømme og bekræfte, at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr.

Men det er åbenbart ikke nok til at få jyske bank til at holde op med at bytte renter, og derfor hæve jyske bank stadig renter, for det lån på 4.328.000 kr. i Nykredit som jyske bank påstår vi har

og som jyske bank bare VIL BYTTE RENTER AF

Jyske bank nægter at svare, men fortsætter med at hæve renter.
for lån der ikke findes.

🙁

At kunde DIRÆKTE og meget klart beder jyske banks advokater og ledelsen ved Juridisk afdeling, fremsende beviser for at kunde har lånt de 4.328.000 kr. Som jyske bank har hævet renter for siden 31-12-2008

Alle henvendelser bliver ignoreret


🙂

JYSKE BANK SIGER AT KUNDEN IKKE HAR KRAV PÅ AT FÅ SVAR

ELLER NOGLE BEVISER UDKEVERET AF JYSKE BANK

DET ER JYSKE BANK SOM BESTEMMER, HVAD JYSKE BANK VIL UDLEVER ELLER OPLYSE.

🙁
🙁

Uanset at kunden beder Ordstyrende formand CEO Anders Dam og Juridisk afdeling samt ledelsen om
At bevise overfor kunden, har lånt de 4.328.000 kr. som jyske bank påstår

Så beder kunden også jyske bank bevise

At kunden nu også har godkendt en nr. 2 rentebytte
Og denne er med dato 16-07-2008
Lavet og sendt 16-07-2008

Og af dette påstået underliggende lån, er til Rentebytten for lånet som jyske bank holder fast i er optaget

som ligeledes er på det samme beløb som lånet 4.328.000 kr.

Hvilke også bliver ignoreret af jyske bank koncernen

🙁

Ledelsens DIRIKTØR ANDERS DAM
Bedre herefter sit bestyrelses medlem Philip Baruch skrive til kundens daværende advokat,
og beder kundens advokat om at skrive til bankens kunde, altså mig som råber op.

Jyske banks direktør tør ikke selv at svare, og beder hans advokat oplyse til min advokat, at jyske bank frabeder sig henvendelser fra mig

På den måde sikker jyske bank sig, at kunden, altså vi pålægges flere advokat udgifter.

🙁

Se lidt af fremsendte breve og mails nedenunder til oplyste datoer

Breve og mails som disse
Er alle blevet ignoreret af Jyske Banks koncern og deres advokater

10-05-2016. 17.51
16-05-2016. 17.12
18-05-2016. 08.10
19-05-2016. 11.48
19-05-2016. 12 16
25-05-2018. 12.32
25-05-2018. 14.17
25-05-2016. 20.00
21-06-2017. 12.23
21-06-2017. 12.49
28-12-2017
02-01-2018. til retten
18-05-2018
04-06-2018. 16.04
05-06-2018. 15.42
08-07-2018
09-07-2018
24-07-2018
06-08-2018
22-08-2018

🙂

Altså Jyske banks Advokater og Ledelse er oplyst om at der ikke findes noget lån 4.328.000 kr.


Alligevel
Bliver banken ved og ved og ved med at tage renter

OG DET EFTER JYSKE BANKS BESTYRELSEN HERFRA HAR FÅET VIDEN, OM AT DET IKKE ER NOGET LÅN.


#Koncernbestyrelsen #JyskeBank

Sven Buhrkall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens A. Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang

#Koncerndirektionen #JyskeBank
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

BESTYRELSEN VALGTE AT STØTTE DET FORTSATTE SVIG MOD KUNDE.

Banken har taget renter ved svig forhold, som vist lige herunder

FORDELT SÅLEDES

28-06-2016. 87.754 kr.
28-12-2016. 87.631 kr.
28-06-2017. 84.710 kr.
27-12-2017. 82.683 kr.
29-06-2018. 81.183 kr.

Ialt. 423.961 kr.


(flere breve og mail kommer til.)

Spørgsmålet er hvornår bliver svig / bedrageri til GROFT BEDRAGERI

Du finder breve til de nævnt datoerne her.
Flere kommer til.

https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&__xts__%5B0%5D=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22tapped_see_all_page_photo_albums%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxMDQ1Mzk3Nzk1NDk1Njg4IiwiaXRlbV9jb3VudCI6IjAifX0%22%2C%22surface%22%3A%22mobile_page_photos_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22148947852156832%22%2C%22session_id%22%3A%228a308c1315bd7103e7b2d38add7123a8%22%7D%7D&ref=bookmarks&mt_nav=1

🙂
🙂

Ud over alle de mails og breve som ingen i jyske bank vil svare på har vi forsøgt ved, Ca. 40 facesbooksider og nok omkring 50-100 hjemmesider som www.tyv.dk

Lagt 1.000 vis af opslag som dette

https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10217781110898822?__tn__=K-R

Og ikke så meget som en øf er kommet til.

🙂
🙂

Jyske bank
Bankens bestyrelse
Bankens direktør / Koncernledelse

Ingen af disse medlemmer, har nogle kommentar til kundens oplysninger omkring det at jyske bank laver bedrageri,
og dette sker ved at hæve renter for lån der ikke findes, nægter bankens ledelse og advokater at forholde sig til


🙂

Sagen er langt mere omfattende end hvad vi skriver her, da der er en række af tvangs forhold, der har påført kunde store tab
Sager om mandatsvig der er en følgevirkning af dette vi skriver her.

Men dette benægter jyske bank også

🙁

Vi vil bare gerne have at du som kunde eller aktionær i jyske bank, får kendskab til
Hvordan bestyrelsen i jyske bank styre banken kriminelt, som det jo her ser ud til at ske, og at det er helt bevidst.

Hvis der er fejl eller misforståelser så retter vi, der kræver kun et møde og dialog.

🙂

Vi tager udgangs punkt her i 2 forhold lån og rentebytte af dette lån.

Lån på 4.328.000 kr.
Som jyske bank påstår findes, men nægter at bevise

🙁

Derfor anklager vi

Den ansvarlige ledelse i jyske bank, for det fortsatte bedrageri imod kunde siden, bestyrelsen og juridisk afdeling
mindst maj 2016 bliver direkte orienteret i sagen, og derfor har haft fuldt kendskab til at banken hæver renter af lån,
som må siges kun findes i bankens fantasi

Det er disse medlemmer af bestyrelsen og advokater
Som bistår til at kunde i jyske bank stadig bliver bedraget ved svig og falsk 13-09-2018

Koncernledelsen jyske bank

Link til ledelsen
https://www.jyskebank.dk/kontakt/afdelingsinfo?departmentid=11660

#SvenBuhrækall
#KurtBligaardPedersen
#RinaAsmussen
#PhilipBaruch
#JensBorup
#KeldNorup
#ChristinaLykkeMunk
#JohnnyChristensen
#MarianneLillevang
#AndersDam
#NielsErikJakobsen
#PerSkovhus
#PeterSchleidt

Advokat jyske bank som bla.
#Morten Ulrik Gade
Philip Baruch

Alle Jyske Banks advokater fra juridisk afdeling såsom

Afdeling:Juridisk
#PeterStigHansen
Direktør for Juridisk jyske bank

Juridisk afdeling må formodes, at være fuldt ud med ind over,
og have rådgivet Koncernledelsens medlemmer, til at ignorer alle kundens henvendelser til banken

At ignorer alle henvendelser om bedrageri
og at være med til at jyske Banks Koncernledelse i 2016 valgte at fortsætte bedrageriet imod kunden,

i håb om at kunden opgav kampen mod den mægtige jyske bank

HAR JYSKE BANK EN ANDEN FORKLARING, SÅ ER DET PÅ TIDE AT SVARE

🙁

HVORFOR BESTYRELSEN I JYSKE BANK VÆLGER AT IGNORER ALLE HENVENDELSER

Og ved beslutninger fra april maj 2016 og frem til september 2018 træffer valget
om ikke at stoppe jyske banks bedrageri, eller bare gøre et eller andet.

Det må være ansvars pådragende for ledelsen i jyske bank ikke at gribe ind.

VI SOM ER KUNDE OG UDSAT FOR SVINDEL VIL HAVE EN LØSNING, DOM ELLER FORLIG.
Da sagen er uholdbar at leve med, må vi fortage os noget og skriver til koncernledelsen igen 07-08-2018 og 22-08-2018

Dette sker for at vi vil være sikre på at ledelsen er bekendt med deres ansvar, for jyske banks svig imod os.

Kunden er ret sikker i sin sag, hvilken koncernledelsen jo også må være siden ledelsen nægter at stoppe jyske banks bedrageri.

” Erstatningsansvar idømmes når en person eller juridisk enhed har lidt et økonomisk tab, og det samtidig vurderes, at et eller flere ledelsesmedlemmer har udvist en uforsvarlig adfærd, såkaldt uagtsomhed, og på denne måde er årsag til, at nogen er lidt et økonomisk tab..”

DETTE MENER KUNDEN I BANKEN, PASSER UDMÆRKET TIL JYSKE BANKS BESTYRELSE

Dette understreges i brev til Juridisk afdeling, som anmodes at udlever kopi af brev til alle medlemmer af koncernledelsen
at den samlede bestyrelse er ansvarlig

07-08-2018 og igen 22-08-2018

Du kan læse brevene her.

https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1856138271088299

🙁
🙁

Jyske Banks Koncernledelse deriblandt Anders Dam
Har valgt også at ignorer alle disse henvendelser

Hvorfor vi anmoder vores advokat 30-08-2018

ENTEN FINDER JYSKE BANK EN LØSNING NU,
Som vi skriver til vores advokat, 30-08-2018

Du kan se lidt af brevet UNDER BILLEDERNE her:

https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10217868898853466?__tn__=K-R

Brev.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868888653211&set=pcb.10217868898853466&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868887693187&setn=pcb.10217868898853466&type=3&theater

Eller også at vi få en dom i den allerede anlagte sag fra 2013
En sag som er videreført i retten 2015, og i 2016 anmodet om at blive ændret i følge Retsplejeloven §358, til en sag om svig og falsk.

https://danskelove.dk/retsplejeloven/358

Udover Juridisk afdeling bistår advokater fra Advokat virksomheden

Lund Elmer Sandager

Med bland andet Philip Baruch
men langt flere står bag med at hjælpe jyske bank til at ville skuffe i retsforhold.

Dette ved at Lyve, Skjule bilag, Manipulere med aftale bilag, Vildlede
Ved uhæderligt og i Ond tro svare usandt processuelt overfor retten og for kundens advokater.

🙂
🙂

REKLAME:

HJÆLP OS MED NY OVERSKULIG HJEMMESIDE OM JYSKE BANKS SVIG

Vil deler alle bilag i sagen

Vil du hjælpe med at lave denne nye hjemmeside

Hvor i alle bilag oplægges i tidslinie og forklares

Så er du velkommen
Ring SMS 22227713

🙂
🙂

Hvis det hele er misforstået er vi dem som ønsker en løsning

Og henviser til mail fra Juridisk afdeling
Morten Ulrik Gade 17-11-2015

Om at holde møde således fremtide misforståelser kan undgås

🙂

Hvis du mener noget er forkert kontakt os straks, så det kan rettes

Hvis Jyske Banks koncernen mener det er langt fra sandt,

Bør banken takke ja tak til den FROKORST vi har tilbudt flere gange

som både som julefrokost 2016
Og sommeren 2017

🙂

Kan du gætte hvad svaret var ?
Jyske bank svarede slet ikke

Og der dukkede heller ikke nogle op, til det tidspunkt i sommeren 2017 hvor vi skrev vi indbød Banken
via offentlige opslag med indbydelse, og besked til Jyske Bank Havkatten ( før jyske bank blokerede os der )

?
Hvor jeg ventede på en medarbejder skulle dukke op til en frokost

Vi blev ignoreret

Mvh
Storbjerg Erhverv
Søvej 5
3100 Hornbæk

0045 22227713

Hvad kan vi ellers gøre ud over at skrive, ja stave kan vi ikke men håber alligevel du kom hertil.

Der drejer sig om rigtig mange penge, der handler om svindel for millioner, dette sker ved svig og falsk.

Derfor så stopper vi ikke
https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup

RÅBER til jyske bank vil tale med os, eller i det mindste bestyrelsen underskriver på et af der fremsendte bilag.
7/8 eller 22/8-2018

ELLER BARE FINDER EN LØSNING,

For helt ærligt, vil sku gerne lave andet end dette her skriveri.

JYSKE BANK FÅ LUKKET DENNE HER LILLE SAG,
ELLERS SVAR DE FREMSENDTE BREVE.

🙂
🙂

22-08-2018 til Konsernledelse

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868891973294&set=pcb.10217868898853466&type=3&theater

07-08-2018 samt 22-08-2018 til Konsernledelse

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868894133348&set=pcb.10217868898853466&type=3&theater

🙂
🙂

VI ER KLAR men ønskede helst at Jyske Bank viser menneskelighed, og fik lukkede denne sag selv, uden at en dommer skal dømme i sagen.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217868888653211&set=pcb.10217868898853466&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217892020431491&set=a.4435453803808&type=3&theater

VI ØNSKER IKKE AT RÅBE OP, OG SKRIVE HER OG DER

Ved godt jyske bank er ligeglade, men prøv da at tale med os, frem for at besvige os.

Welcome 11-09-2019 Management’s Responsibility, Board of Directors Responsibility, regarding Jyske Bank fraud, using false against customer in Jyske bank, CALL TO THE BOARD

WELCOME TO MY the diary and STORY ABOUT CORRUPTION AND BRIBERY BETWEEN LARGE DANISH COMPANIES. IN WHICH THE GOVERNMENT, TOGETHER WITH SEVERAL JUDGES AND LAWYERS, ARE DIRECTLY PARTICIPATING IN, BY INDIVIDUALLY COVERING UP THE LAW VIOLATIONS, that THE SECOND BIGGEST DANISH BANK IS BEHIND.

Welcome. bombe i Jyske bank. Banking News, about fraud in Danish banks.

Welcome. tyv. Banking News, about fraud in Danish banks.

Welcome. ny-bank. The board of Jyske Bank is resigning, 🏦 so simple should CEO Anders Christian Dam act. 💰 Welcome: About fraud in the Danish bank, Jyske bank 🏦. Warning ⚠️ against doing business with large Danish banks and law firms, here is a risk of the use of bribery and the use of forgery to commit fraud against the customer.

Osv.

HER ER LAGT EN STRIBE SPØRGSMÅL OP.
NOGLE AF DEM KAN DU FINDE PÅ LINKET HER:

https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk