Jyske Bank anmeldt for bedrageri

Kopi af anmeldelsen over Jyske Bank
Politianmeldelse for bevidst bedrageri/bondefangeri jævnfør bl.a. § 279 i straffeloven.

Jyske bank tilbydes at kunne få alle 4.328.000 kr som jyske bank siger er lånt i Nykredit

hvis jyske bank ellers kan finde den konto, hvor de 4.328.000 kr angiveligt er indsat, jyske bank må jo vide bedst, efter som de, er sandhedens bank

og har taget mange penge for dette her påstået lån i Nykredit

Opslaget på havkatten:
Debat side Havkatten. sådan giver Jyske Bank deres kunder rådgivning

 

Gætter på DR gav jyske bank, mulighed for at give deres svar til udsendelsen,

Og sikkert tilbød banken at kommenter til deres medvirken i skattesvindel, inden den dokumentar udsendelse blev bragt.

At jyske bank så forsøgte at stoppe sandheden i at vist på åben skærm !

Jyske Bank forsøgte at lukke munden på tre kritiske skatteeksperter forud for et tv-program om skattely mandag aften. Det mener eksperterne.
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5548750/Eksperter-Jyske-Bank-truer-os

Var det ikke bedre at svare, og svare sandt, frem for at med alle kneb forsøge at slippe uden om sandheden.

Forsøger jo selv at få jyske bank til at sige sandheden, og tale med mig,
Bare besvare et par spørgsmål.

Fik et svar, på et spørgsmål jeg tilbød jyske bank CEO at betale 250.000 kr for at svare på.

Et bestyrelsesmedlem, svarede desvære bevist forkert, på et elles meget klart spørgsmål.

Bevis at jeg har hjemtaget et lån på 4.328.000 kr i Nykredit, gennem jyske bank. Se billed

Hvis jyske Bank har løjet for mig, og taget penge for falske sikkerheder, falsk Låne formidling af et lån, der aldrig er hjemtaget, og så lyve om det.
er det jo 🙂 så ikke rent svindel bedrageri underslæb eller hvad 🙂

jyske bank kan jo bare svare på de spørgsmål her og ikke i retten.

Kan lægge en link til bilag som kan hjælpe på hukommelsen, så jyske bank ikke skal sige det husker de ikke.

Er jeg den enste ! Jyske bank har lavet sådanne nummer med, næppe

I mit tilfælde forsøger jyske bank også at tilbage holde beviser, og skjule sandheden,
så er jyske bank nu også ærlig, når de nægter,

Vi må se hvad jyske bank sige under vidne ansvar i retten
Bilag bliver fremlagt og skal bare bekræftes som ægte.

Så bliver forsøg på at komme uden om beviserne for bedrageri ret svær
Uanset hvor mange milliarder jyske bank bruger på deres dygtige advokater.

Svar nu
bevis det lån i Nykredit er hjemtaget og udbetalt

Jyske bank i kan få hele det påstået lån på 4.328.000 kr udbetalt i findeløn,

Ja kære jysk bank.
Jeg vil gerne betale jyske bank
4.328.000 kr i finde løn.

Find lånet, hvis det findes
må man afdrage smiler 🙂

Jyske bank i må ikke snyde, og lave falske låne aftaler, eller falske konto udtog, selv om i kan gøre det.

Brug det i har, Nykredit kan ikke hjælpe længer, de indrømmer efter stævning, at Nykredit intet kender til det påstået lån, i Nykredit 🙂

Det er lidt op af bakke for jyske bank med denne sag, er det derfor jyske bank nægter at svare.

Jeg spørger jo bare igen og igen og igen da jyske bank nægter at svare, på noget som helst omkring hvad jyske bank har lavet.

Så mon ikke det er det det samme i sagen om jyske Banks har medvirken i skatte unddragelse.

Jyske bank nægter som altid alt,
og har straks politi anmeldt DR for at bringe sagen frem.

En anden bank indrømmer og sige de skulle have grebet ind tidligere
Deres direktør: Vi burde have kæmpet imod skattely tidligere

Jyske bank der som altid nægter,
går bare til modangreb, ikke om at jyske bank ikke har medvirket,
men at DR under dække filmede hvordan jyske bank rådgav om skat.

Politi anmeldelse.
Men for hvad dog ? DR har jo bare vist en dokumentar om bankens medvirken i større skatte sag

Som før sagt, bliver ræven taget med fjer i munden, så er det næppe ræven der taler sandt, hvis den på spørgsmål om hvad den har spist, svare FISK har da ikke spist noget forkert 🙂 mens den forsøger at synke alle fjerne så der ikke er noget bevis. 🙂

Hvorfor politi anmelder jyske bank DR

Skal vi ud fra jyske Banks politi anmeldelse af DR, konkludere at såfremt DR ikke bliver sigtet, eller dømt for noget, kan vende sagen 180 grader om.

Således vi bruger jyske bank til indirekte at bekræftet DR. Igen bare har lavet en veldokumenteret sandfærdige dokumentar om skatte snyd, hvor jyske bank, helt tilfældet medvirker i.

Skal nogle frikende jyske bank i denne sag, så må det altså ikke være jyske bank selv
men DR der skal sige deres dokumentar var forkert eller falsk.

Vi afventer at høre mere fra DR om sagen.

Tak til DR for nogle gode udsendelser

Og så til Jyske bank en opfordring til at besvare hvorfor i har snydt Carsten
I ved god hvad der er gravet frem i den sag,

og at det blev forsøgt gravet ned 🙂
https://m.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10211608708992632:0

Vi beder igen jyske bank svare, hvorfor de har løjet over for kunde i 8 år, om falsk lån som jyske bank har udbyttet på alle mulige måder.

Er det en fejl, en misforståelse så svar, er det sandt så lad være svare,

For alle svar er jo skyts mod jyske bank i den sag der kommer.

Håber, men tvivler på at jyske bank vil lave en anstændig foretning, hvor det ikke drejer sig om at snyde de fattige kunder, og hjælpe rige kunder med skatte snyd.

Det er Jyske Banks aktionærer der støtter jyske bank ved aktie køb

Aktien er kunstig høj grundet at jyske bank selv køber op, hvad sker der hvis de første aktionær sælger ud og flere følger med, som pensions kasser mm

http://m.mja.dk/artikel/forskere-anders-dam-er-farlig
CEO styre jyske Bank
Forskere: Anders Dam er farlig
Jyske Bank-frontfiguren Anders Dam er så magtfuld, at det kan skade banken, siger flere forskere

Politi anmeldelse for det bedrageri jyske bank har lavet, politiet nægter at afhøre vidne og vil ikke undersøge deres mange årig arbejdesgiver.

Kopi
Østjyllands Politi
Ridderstræde 114
8000 Århus C

Politianmeldelse for bevidst bedrageri/bondefangeri jævnfør bl.a. § 279 i straffeloven.

Vedr. civilretslig dom over Jyske Bank – her vedlagt + kopi af skrivelse til Statsministeren,
samt mine skrivelser til anmeldte nr. 4, som klart dokumenterer, at denne er den daglige bagmand
– svarskrivelse af 5/5 – 2010 fra anmeldte 4 er gået tabt hos mig og en kopi udleveres ikke trods flere henvendelser
(politiet kan uden tvivl med held rekvirere en kopi)

De anmeldte personer (alle ansat i Jyske Bank) er:
Erik Frandsen erhvervschef – har vidnet i retten og indrømmet eget bevidste
oplysningssvigt
Charlotte D. Hvid Jensen kreditchef – har vidnet i retten og indrømmet eget bevidste
oplysningssvigt
Klaus Pape Andersen specialist i risikostyring og programmæssig bagmand – har vidnet i retten og
indrømmet eget bevidste oplysningssvigt
Anders Christian Dam koncerndirektør – den egentlige bagmand for salgsstrategien

Bag anmeldte nr.4 står en bestyrelse, som sædvanligvis ikke har kunnet pålægges ansvar i DK!!
Findes denne bestyrelse nu at kan have et strafferetsligt medansvar, gælder politianmeldelsen også denne.

Banken har skruppelløst narret en ung og naiv bestyrelse til at underskrive en såkaldt renteswapàftale (pengemaskine)
penge-masikne.dk
og bevidst uden at oplyse om en uhyre skæv beregningsmetode (1–2,9) alene til bankens fordel (konveksitetsberegning) – samt om en skjult startudgift for os på 950.000,- ved underskrift: ”Uganda`metoder”.
Se ” bekendtgørelse nr. 1046 af 27.10.2004 om bankens pligt til FYLDESTGØRENDE rådgivning”

Vi blev med falske Paradisløfter overtalt til at indføre en risikobegrænsning i forhold til stigende boligafgift.
Bankens egne 3 vidner har i retten måttet indrømme, at man bevidst ikke oplyste om startudgiften på 950.000,- og konveksitetsberegningen – for ”det ville køber ikke kunne forstå”, var søforklaringen i retten af anmeldte 1 – 2 – 3.

Anmeldte 1 og 2 var de to personer, der fysisk solgte renteswapàftalen og bevidst undlod at oplyse om de nævnte betingelser og udgifter og var således ”budbringere” (gadesælgere).
Anmeldte 3 var den person, som udarbejdede salgsbetingelserne, men undlod bevidst her at oplyse om beregningsmetoden samt startudgifterne – udtalte han i retten
Anmeldte 4 var den egentlige daglige bagmand i banken – se vedlagte 3 skrivelser desang.

Jeg er bekendt med flere politianmeldelser imod netop JyskeBank for ”urent trav”
– altså uhæderlig adfærd – og jeg håber, at politiet nu endelig vil realitetsbehandle nærværende strafferetslig anmeldelse i respekt for ”lighed for loven”, og at straffeloven omfatter alle i DK (også bankansatte), også som forebyggende eksempel for det herskende bondefangeri i den danske pengeverden og dermed også skride ind imod bankers fremtidige bondefangeri af bl.a. swap`kunder.

De danske myndigheder må sikre retsstaten DK i samme grad, som andre EU lande allerede nu har gjort.

Bankens programsatte bondefangeri har foreløbigt bevirket økonomisk ruin for ca. 60.000 borgere i DK.
En sådan masseforbrydelse (”massehenrettelse” af folks økonomiske liv), må betingelsesløst være en straffesag i et retssamfund, og det synes absurd, hvis myndighederne fortsat lukker øjnene.

Der er en betænkelig lighed med de anmeldtes ageren i denne sag og de kendte sager om selskabstømning, kurspleje, pantebrevskarruseller, konkursrytterier, skattely m.v. – fællesnævneren hedder bondefangeri.

Lever vi i et retssamfund, hvor alle er lige for loven – også selv om at man er ansat i et pengeinstitut?
Yderligere dokumentation kan rekvireres.

Med venlig hilsen

Lund Poulsen

kopi til Justitsministeriet og pressen

Hvordan laver man et overskud på over 3.100.000.000 kr. spørger bare siger en tilfældig forbipasserende

Mail er ikke til brug i denne sag.

[banner]


Her kommer jyske banks sager
Straffeloven uddrag bedrageri, åger, mandatsvig.

Jyske Bank sager

Uddrag af straffe loven omkring bedrageri.
Straffeloven kap. 28

28. kapitel Formueforbrydelser

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 277. For ulovlig omgang med hittegods straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet i gerningsmandens varetægt.

§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,
2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,
3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

§ 279 a. For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.

§ 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

§ 281. For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,
2) den, som truer nogen med at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller med at fremsætte sande ærerørige beskyldninger for derigennem at skaffe sig eller andre en vinding, der ikke er tilbørligt begrundet ved det forhold, som har givet anledning til truslens fremsættelse.

§ 282. For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

§ 283. For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,
2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,
3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.

Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller rekonstruktionsbehandling var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham sådan begunstigelse.

§ 283, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 11.1 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren, og finder tilsvarende anvendelse på forhandling om tvangsakkord. I § 283, stk. 1, nr. 2, ændres », eller forhandling om tvangsakkord uden for konkurs er åbnet« til: »eller rekonstruktionsbehandling er indledt«.
§ 283, stk. 2 er ændret ved § 11.2 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 283, stk. 2, ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.

§ 284. (Ophævet).

§ 284 er ophævet ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001. Hidtidig formulering: § 284. For hæleri straffes den, som modtager eller skaffer sig eller andre del i en ved tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, skyldnersvig, røveri eller overtrædelse af § 122, § 144, § 289, 2. pkt., eller § 289 a erhvervet vinding, samt den, som ved fordølgelse, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan forbrydelse.

§ 285. De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

§ 285 er ændret ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001:

§ 286. Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået

§ 286, stk. 3 er ændret ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001.
§ 286 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.61. Bestemmelserne lød således:
Stk. 1. Er et tyveri af særlig grov beskaffenhed, såsom på grund af den måde, hvorpå det er udført, eller fordi det er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, såvel som når tyverier er begået i større antal, kan straffen stige til fængsel i 4 år.
Stk. 2. Straffen for underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig og skyldnersvig kan, når forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed, eller når et større antal forbrydelser er begået, stige til fængsel i 8 år.
Stk. 3. Under tilsvarende omstændigheder kan straffen for afpresning og åger stige til fængsel i 6 år.
Fra d. 01.07.2004 er ordet tyverier ændret til forbrydelser i § 286, stk. 1, jfr. § 1.12 i lov nr. 352 af 19.05.2004
§ 286, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 760 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 286, stk. 1, indsættes efter »sig,«: »eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet,«.

§ 287. Er nogen af de forbrydelser, der er nævnt i §§ 276-283, af mindre strafværdighed på grund af de omstændigheder, hvorunder handlingen er begået, de tilvendte genstandes eller det lidte formuetabs ringe betydning eller af andre grunde, er straffen bøde. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan straffen bortfalde.

Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.

§ 287 er ændret ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001: I § 287, stk. 1, ændres »§§ 276-284« til: »§§ 276-283«.

§ 288. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 288, stk. 2 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.62. Bestemmelserne lød således: Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis røveriet har haft en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.
§ 288, stk. 2 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 760 af 29.06.2011 fra d. 01.07.2011. I § 288, stk. 2, indsættes efter »vinding,«: »eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri,«.

§ 289. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 289 er ændret § 1.3. i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005:Tidligere formulering: Med fængsel indtil 4 år straffes den, der gør sig skyldig i skattesvig af særlig grov karakter, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, eller i momssvig af særlig grov karakter, jf. momslovens § 81, stk. 3. På samme måde straffes den, der gør sig skyldig i indsmugling af særlig grov karakter, jf. toldlovens § 73, stk. 2, smh. med stk. 1, eller den, der gør sig skyldig i en tilsvarende overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3.
§ 289, stk. 3 er indsat ved § 5.1 i lov nr. 431 af 16.05.2012 fra 01.07.2012.

§ 289 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der til brug for afgørelser om betaling eller tilbagebetaling af told eller afgifter til eller udbetaling eller tilbagebetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder eller De Europæiske Fællesskabers institutioner eller andre fællesskabsorganer giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, herunder undlader at opfylde en oplysningspligt af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger som nævnt i stk. 1, og den, der uretmæssigt anvender udbetalinger som nævnt i stk. 1 til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til. Dette gælder dog ikke ydelser, der bevilges til privat brug.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvor anden lovgivning ikke indeholder en tilsvarende regulering.

Stk. 4. Overtrædelser af stk. 1 eller stk. 2 af særlig grov karakter straffes efter § 289.

§ 289 a er ændret § 1.4. i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005:Tidligere formulering: Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, der til brug for afgørelser om betaling til eller udbetaling fra De Europæiske Fællesskabers budget eller budgetter, der forvaltes af eller for De Europæiske Fællesskaber, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre. Udbetaling fra De Europæiske Fællesskabers budget m.v. omfatter også ordninger, der kun delvis er finansieret af EU-midler.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger som nævnt i stk. 1, og den, der uretmæssigt anvender udbetalinger som nævnt i stk. 1 til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til.

§ 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.

§ 290 er ændret ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001:
§ 290, stk. 2 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.63. Bestemmelserne lød således: Når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed, eller når hæleriet har været erhvervsmæssigt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 år.
§ 290, stk. 2 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 1549 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. § 290, stk. 2, indsættes efter »erhvervsmæssige«: »eller professionelle«.

§ 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

§ 291, stk. 3 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 291, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 352 af 19.05.2004 fra d. 01.07.2004. Hidtidig formulering: § 291. Den, som ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 1 år.
Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter §§ 180, 181, 183, stk. 1 og 2, 184, stk. 1, 193 eller 194, kan straffen stige til fængsel i 4 år.
§ 291, stk. 4 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1107 af 01.12.2009 fra d. 03.12.2009.

§ 292. Den, der ved at ødelægge, beskadige eller bortskaffe sine ejendele unddrager dem fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 1 år.

§ 292, stk. 2 er ophævet fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001. Hidtidig fomulering: Stk. 2. Bestemmelserne i § 290, stk. 1, finder her tilsvarende anvendelse.

§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.

Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

§ 293, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 293, stk. 1, 1. pkt. er ændret ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 293, stk. 2 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 352 af 19.05.2004 fra d. 01.07.2004. Hiditidig formulering: Stk. 2. Den, som lægger hindringer i vejen for, at nogen udøver sin ret til at råde over eller tilbageholde en ting, straffes med bøde eller hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

§ 293 a. For brugstyveri af motorkøretøj straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der uberettiget bruger et motorkøretøj, der tilhører en anden. Under særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år.

§ 293 a er indsat ved § 1 i lov nr. 380 af 06.06.2002 fra d. 07.06.2002.
§ 293 a er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 ved indføjelse af ordet særligt.

§ 294. Den, som ulovligt tager sig selv til rette, straffes med bøde.

§ 295. Den, som i ferske vande eller på søterritoriet i strid med privates eller det offentliges ret foretager inddæmning eller anbringer faste indretninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.

§ 295 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte ændret til fængsel)

§ 296. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som

1) udspreder urigtige eller vildledende oplysninger, hvorved prisen på værdipapirer eller tilsvarende aktiver kan påvirkes væsentligt,

2) giver urigtige eller vildledende oplysninger om juridiske personers forhold

a) i offentlige meddelelser om økonomiske forhold,

b) i lovpligtige regnskaber,

c) i beretninger, regnskaber eller erklæringer til generalforsamling eller lignende organ eller den juridiske persons ledelse,

d) ved anmeldelse til en registreringsmyndighed eller

e) i udbudsmateriale vedrørende den juridiske persons stiftelse eller kapitaludvidelse samt vedrørende salg af andele eller udstedelse eller salg af konvertible obligationer,

3) groft overtræder den for en juridisk person gældende lovgivning vedrørende

a) kapitaltilførsel eller

b) anvendelse af den juridiske persons midler,

4) groft undlader at opfylde krav i den for en juridisk person gældende lovgivning om

a) førelse af forhandlingsprotokoller,

b) førelse af fortegnelser og oplysningspligter vedrørende ejerandele eller

c) handlepligter ved konstateret kapitaltab.

Stk. 2. Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen for overtrædelse af stk. 1, nr. 1, stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening, hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.«

§ 296 er ændret § 1.5. i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005:Tidligere formulering: Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 279 foreligger,
1) udspreder løgnagtige meddelelser, hvorved prisen på varer, værdipapirer eller lignende genstande kan påvirkes,
2) gør urigtige eller vildledende angivelser angående aktieselskabers, andelsselskabers eller lignende foretagenders forhold gennem offentlige meddelelser, i beretninger, regnskabsopgørelser eller erklæringer til generalforsamlingen eller nogen selskabsmyndighed, ved anmeldelse til handelsregistret eller aktieselskabsregistret eller i indbydelse til dannelse af sådanne selskaber eller udbud af andele i dem,
3) overtræder de for aktieselskaber eller andre selskaber med begrænset ansvar gældende bestemmelser med hensyn til udfærdigelse af aktiebreve, andelsbeviser eller interimsbeviser, anvendelse af overskud, udbetaling af udbytte og tantieme eller tilbagebetaling af indskud.
Stk. 2. Begås de under nr. 2 og 3 nævnte handlinger af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.
§ 296, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 296, stk.2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 296, stk. 2 er indsat ved § 1.7 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 297. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som udspreder urigtige eller vildledende oplysninger, hvorved prisen på varer, fast ejendom eller tilsvarende aktiver kan påvirkes væsentligt.

Stk. 2. Begås en handling som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.«

§ 297 er ændret § 1.6. i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005. Tidligere formulering: Med bøde straffes den, som uden for de i § 296 nævnte tilfælde i dokumenter, forretningsbreve, cirkulærer eller bekendtgørelser mod bedre vidende gør urigtige angivelser om det af ham bestyrede eller repræsenterede selskabs økonomiske stilling.

§ 298. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 279 foreligger,

1) ved urigtige foregivender angående betalingsevnen skaffer sig eller andre lån eller kredit med den følge, at formuetab dermed påføres,
2) ved forbrug af forudbetalt vederlag sætter sig ud af stand til at levere modydelsen,
3) bortfjerner sig uden at betale logi, fortæring, befordring eller anden ydelse, ved hvilken det har været en kendelig forudsætning, at betaling erlægges forinden bortfjernelsen,
4) uden erlæggelse af den fastsatte betaling tilsniger sig adgang til forestilling, udstilling eller forsamling eller til befordring med offentligt samfærdselsmiddel eller til benyttelse af anden almentilgængelig indretning.

§ 298, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)

§ 299. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger, i et formueanliggende, som det påhviler den pågældende at varetage for en anden, ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første instans.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.

§ 299 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 299 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger,
1) i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for en anden, ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første instans,
2) ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.

§ 299 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 19. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade eller der er fremkaldt nærliggende fare herfor.

§ 299 a er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.15 i lov nr. 352 af 19.05.2004
§ 299 a er ændret ved § 31.1 i lov nr. 1389 af 21.12.2005 fra d. 01.07.2006. I § 299 a ændres »markedsføringslovens § 10« til: »markedsføringslovens § 19«.

§ 299 b. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særlig skærpende omstændigheder gør sig skyldig i

1) ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller ulovlig import af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens § 77, stk. 2,
2) varemærkekrænkelser af særlig grov karakter, jf. varemærkelovens § 42, stk. 2,
3) designindgreb af særlig grov karakter, jf. designlovens § 36, stk. 2,
4) patentindgreb af særlig grov karakter, jf. patentlovens § 57, stk. 2,
5) brugsmodelindgreb af særlig grov karakter, jf. brugsmodellovens § 54, stk. 2, eller
6) overtrædelse af særlig grov karakter af § 91, jf. § 94, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

§ 299 b er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.15 i lov nr. 352 af 19.05.2004
§ 299 b er ændret ved § 7.1 i lov nr. 1404 af 27.12.2008 fra d. 01.01.2009. Hidtidig formulering: § 299 b. Den, der for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller som i øvrigt under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, eller ulovlig import af særlig grov karakter, jf. ophavsretslovens § 77, stk. 2, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 299 c. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særlig skærpende omstændigheder indgår en kartelaftale omfattet af konkurrencelovens § 23, stk. 3. Som særlig skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor overtrædelsen har haft et betydeligt omfang eller har været egnet til at medføre betydelig skade.«

§ 299 c er indsat ved § 2.1 i lov nr. 1385 af 23.12.2012 fra d. 01.03.2013.

§ 299 d. Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i

1) overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 35, stk. 1, eller § 39, stk. 1,

2) overtrædelse af artikel 3, stk. 1, litra a eller c, eller artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011/EU af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne eller

3) overtrædelse af artikel 38, stk. 1, artikel 39, litra b, artikel 40, jf. artikel 38, stk. 1, eller artikel 39, litra b, eller artikel 41 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet.

Stk. 2. Som særligt skærpende omstændigheder, jf. stk. 1, anses navnlig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening, hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor et større antal forbrydelser er begået.

§ 299 d er indsat ved § 1.9 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013.
§ 299 d er ændret ved § 3.1 i lov nr. 642 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Med fængsel indtil 6 år straffes den, der under særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 35, stk. 1, eller § 39, stk. 1. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening, hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor et større antal forbrydelser er begået.
§ 299 d, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. I § 299 d, stk. 1, nr. 1, udgår »eller«. Hidtidig formulering: overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 35, stk. 1, eller § 39, stk. 1, eller
§ 299 d, stk. 1, nr. 2 er ændret ved § 3.2 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014. I § 299 d, stk. 1, nr. 2, ændres »engrosenergimarkederne.« til: »engrosenergimarkederne eller«.
§ 299 d, stk. 1, nr. 3 er indat ved § 3.3 i lov nr. 403 af 28.04.2014 fra d. 15.05.2014.

§ 300. Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes

1) den, som på en tid, da han indser eller burde indse, at han er ude af stand til at fyldestgøre sine fordringshavere, betydeligt forværrer sin formuestilling ved stiftelse af ny gæld eller betaler eller stiller sikkerhed for betydelige forfaldne gældsposter,
2) den, som påfører sine fordringshavere betydeligt tab ved ødsel levemåde, ved spil, ved vovelige foretagender, der ikke står i forhold til hans formue, ved i høj grad uordentlig forretningsførelse eller anden letsindig adfærd,
3) den skyldner og tillidsmand, som ved afgivelse af de under rekonstruktionsbehandling fornødne erklæringer giver urigtige oplysninger eller gør sig skyldig i grov skødesløshed.

§ 300, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 300, stk. 2 er ophævet fra d. 01.07.2001, jfr. lov nr. 465 af 07.06.2001. Hidtidig formulering: Stk. 2. Påtale finder kun sted under de i § 290, stk. 1, angivne betingelser.
§ 300 er ændret fra d. 01.04.2004 ved lov nr. 218 af 31.03.2004 § 1.64.
§ 300, nr. 3 er ændret ved § 11.3 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren, og finder tilsvarende anvendelse på forhandling om tvangsakkord. I § 300, nr. 3, ændres »til åbning af forhandling om tvangsakkord uden for konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling«.

§ 300 a. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 279 foreligger, på retsstridig måde forsætligt eller groft uagtsomt bevirker, at en person, der befinder sig i en vildfarelse, af denne grund bestemmes til en handling eller undladelse, og derved påfører ham eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et betydeligt formuetab.

§ 300 a er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)

§ 300 b. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 282 foreligger, ved indgåelse af en aftale på utilbørlig måde benytter sig af modpartens økonomiske vanskeligheder eller i øvrigt af dennes underlegne stilling.

§ 300 b er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)

§ 300 c. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som overdrager et krav, der hidrører fra en andens handling af den i § 282, § 300 a eller § 300 b nævnte beskaffenhed, eller som gør et sådant krav gældende, såfremt han ved erhvervelsen af kravet udviste grov uagtsomhed med hensyn til dets beskaffenhed. På samme måde straffes den, som i øvrigt groft uagtsomt drager utilbørlig fordel af en andens handling af den i § 282, § 300 a eller § 300 b nævnte beskaffenhed.

§ 300 c er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 300 c er ændret ved lov nr. 465 af 07.06.2001 fra d. 01.07.2001: I § 300 c, 1. pkt., udgår »kendte eller«, og i § 300 c, 2. pkt., udgår »forsætligt eller«.

§ 301. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der med forsæt til uberettiget anvendelse fremstiller, skaffer sig, besidder eller videregiver
1) oplysninger, som identificerer et betalingsmiddel, der er tildelt andre, eller
2) genererede betalingskortnumre.

Stk. 2. Sker den i stk. 1 nævnte videregivelse m.v. i en videre kreds eller under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, er straffen fængsel indtil 6 år.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på ægte betalingskort.

§ 301 er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.16 i lov nr. 352 af 19.05.2004

§ 301 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uretmæssigt skaffer sig eller videregiver koder eller andre adgangsmidler til informationssystemer, hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere, og som er beskyttet med kode eller anden særlig adgangsbegrænsning.

Stk. 2. Sker den i stk. 1 nævnte videregivelse m.v. under særligt skærpende omstændigheder, er straffen fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor videregivelse m.v. sker erhvervsmæssigt, i en videre kreds eller under omstændigheder, hvor der er særlig risiko for omfattende misbrug.

§ 301 a er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 1.17 i lov nr. 352 af 19.05.2004

§ 302. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 296, den, som særlig groft overtræder lovgivningens krav til

1) bogføring, herunder registrering af transaktioner og udfærdigelse af regnskabsmateriale,

2) opbevaring af regnskabsmateriale, herunder beskrivelser af bogføring og systemer til opbevaring og fremfindelse af materiale, herunder adgangskoder m.v. og krypteringsnøgler,

3) offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale i henhold til den for disse myndigheder særligt gældende lovgivning samt

4) aflæggelse af årsregnskaber eller tilsvarende regnskaber.

Stk. 2. Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

§ 302 er ændret § 1.7. i lov nr. 366 af 24.05.2005 fra d. 01.07.2005. Tidligere formulering: Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, som under omstændigheder, der kendetegner forholdet som særlig groft:
1) foretager urigtige eller vildledende angivelser i forretningsbøger eller regnskaber, som det ifølge lov påhviler den pågældende at føre eller udfærdige,
2) undlader at føre forretningsbøger eller udfærdige regnskaber på den måde, som det ifølge lov påhviler den pågældende at gøre det,
3) undlader at opfylde den ifølge lov foreskrevne pligt til at opbevare forretningsbøger, bilag eller andet regnskabsmateriale eller ødelægger sådant.
Stk. 2. Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
§ 302, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (afskaffelse af hæftestraffen)
§ 302, stk. 2 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)

§ 303. Den, som udviser grov uagtsomhed ved at tilforhandle sig eller på anden lignende måde modtage ting, der er erhvervet ved en berigelsesforbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 303 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Afskaffelse af hæftestraffen)
§ 303 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 1549 af 21.12.2010 fra d. 01.01.2011. I § 303 ændres »6 måneder« til: »1 år«.

§ 304. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tilfælde, hvor afgørelse om et formueanliggende træffes ved afstemning, skaffer sig eller andre adgang til uberettiget at deltage i denne eller til at afgive flere stemmer, end der tilkommer ham, eller bevirker, at afstemningen forvanskes.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som ved afstemninger i et konkurs- eller gældsfragåelsesbo eller under rekonstruktionsbehandling ved usande foregivender påvirker stemmegivningen eller yder, lover eller tilbyder, modtager, fordrer eller lader sig tilsige formuefordel for at stemme i en bestemt retning eller for at undlade at stemme.

§ 304, stk. 1 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte erstattet med fængsel indtil 4 måneder)
§ 304, stk. 2 er ændret ved § 11.4 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren, og finder tilsvarende anvendelse på forhandling om tvangsakkord. I § 304, stk. 2, ændres »forhandling om tvangsakkord uden for konkurs« til: »rekonstruktionsbehandling«.

§ 304 a. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der her i landet eller i udlandet virker som voldgiftsdommer, en gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget under udøvelsen af dette hverv, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der her i landet eller i udlandet virker som voldgiftsdommer, og som under udøvelsen af dette hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel.

§ 304 a er indsat fra d. 01.07.2005 ved § 43.1 i lov nr. 553 af 24.06.2005.
§ 304 a, stk. 1 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 634 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 304 a, stk. 1, ændres »1 år og 6 måneder« til: »4 år«.

§ 305. De i § 291, stk. 1 og 3, § 293, stk. 2, § 298 og § 299 omhandlede lovovertrædelser påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

Stk. 2. De i § 294 omhandlede lovovertrædelser er undergivet privat påtale.

[banner]
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk