Ny anmeldelse af jyske bank på trust pilot, store problemer med jyske Banks fundament som er fyldt med usandheder

Vi har af flere gange prøvet at fange Jyske Banks opmærksomhed, i forbindelse med den svindel jyske bank udsætter kunde for.

Syntes jyske bank stadig selv at banken er hæderlig og troværdig, overholder alle love og regler, og at jyske Banks fundament er sandfærdigt skrevet 🙂

Tror mere på DR når tv viser hvordan jyske Bank hjælper med skattesvindel, end jeg tror på at jyske Bank er helt uskyldige

Jyske bank skrev tidligere her på siden i maj 2016 at de at jyske Banks advokater arbejdede på sagn, og håbede snart det løste sig.

På havkatten skrev jyske bank at banken bestemt ikke er en bedragerisk bank og at jyske bank overholder alle regler og love.

Vi påstår at jyske bank laver bedrageri, og at jyske bank ved at jyske bank bedrager deres kunde.

Eksempel jyske bank hæver renter ca. 5.,6 % af et lån på 4.328.000 kr.

Et lån som jyske bank påstår er hjemtaget og udbetalt.

Der handler i dette her ene eksempel, på at jyske bank bedrager kunde i jyske bank for omkring 2.5 million kroner i renter, og vi taler om renter på et lån som ikke er hjemtaget.

Vi gør hvad vi kan for at få dialog med jyske bank.

Derfor skrev vi til jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade der dels nægtede at svare og nægtede kunde aktindsigt.

Vi bad jyske bank bevise at lån på 4.328.000 kr. var blevet hjemtaget og udbetalt, dette vil jyske bank ikke svare på.

Vi skrev sidst 25 maj 2016 til jyske Banks leder CEO Anders Dam.

Og skrev samme dag 25-5-2016 til den samlede bestyrelse i Jyske Bank, og deres Advokater, blandt andet advokat virksomheden Lund Elmer Sandager

Og igen bad bla. jyske bank bevise at storbjerg erhverv, har hjemtaget et lån på 4.280.000 kr.

For at modtage dokumentation tilbød vi således i rent provokation jyske bank at betale 250.000 kr. I gebyr

Bestyrelses medlemmet Advokat Philip skrev 31 maj 2016 herefter fra advokat firmaet Lund Elmer Sandager

At jyske bank nu var tratte af breve, og for at stoppe flere spørgsmå om jyske Banks hæderlighed, oplyste Philip Baurch at lånet var udbetalt.

Dog uden at medsende det anmodet bevis, for at der var hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit.

Et lån som jyske bank bank frem til i dag, har snuppet af betroet midler omkring 1.5 million kr. i renter for.

Jyske bank bank frabeder sig i samme brev, at modtage yderlige henvendelser.

Vi påstår at jyske bank og deres advokater Lund Elmer Sandager i retsforhold over for retten, i svar har skrevet at lånet på 4.328.000 kr. Fandtes, et Eks. I bilag D fra 10 sep. 2015 skriver Lund Elmer Sandager at det underlægende lån 4.328.000 kr. Er omlagt

Jyske bank sender os til afvikling ved Birgit Bush Thuesen, grundet dette falske lån, som kræver vores hus solgt.

Da Birgit Bush Thuesen ikke modtager salgs fuldmagter hurtigt nok, spærre jyske bank alle vores konti, så kun jyske bank kan hæve.

Jyske bank kræver vi solgte en stor grund og nægter at modtaget provenuet, samtids med at jyske bank selv hæver renter,

at jyske bank bagefter nægter alt sammen gør ikke noget, for vi har beviser nok.

Vi påstår jyske bank er bedragerisk og bevist manupuler med aftale bilag og datoer.

Vi påstår at jyske bank påførte storbjerg erhverv en gæld stor 280.000 kr. flyttet fra en anden virksomhed, da vi bad om en bygge kredit

Vi påstår at jyske bank har givet os en konto, med konto nummer der allerede fandtes til en anden virksomhed.

Vi påstår jyske bank over for os har hævet, af betroet midler for sikkerheder der ikke findes

Og hævet af betroet midler for Lånesags gebyr for et lån der ikke findes

Og at jyske Bank 15-04-2009 tinglyser en gælds byrde på 4.328.000 kr. til Nykredit uden der findes noget lån.

Der var et tilbud på samme beløb fra 20 maj 2008 og tilbudet udløb 20 november 2008.

Vil jyske bank forklare sig ?

Hvordan det overhoved er muligt at tinglyse en falsk byrde i Helsingør tinglysnings ret, kræver vist en forklaring

Vi afventer stadig jyske bank, som kun har svaret 2 nov 2016 gennem deres advokater, ved Philip Baurch i Lund Elmer Sandager som et forligs tilbud tilbyder en rentesikring af et andet lån i Nykredit

Tak det var rigtig snart, men nok lidt for snart.

Jyske bank skulle heller ringe og se at få snakket med den bedraget kunde, som vel næppe er den enste jyske bank snyder

Vi ved godt i har mange sager og at i håber at jeres kunder opgiver mod jer, men vi stopper ikke og forsøger at få jyske bank i tale på de måder vi har mulighed for.

Vi giver stadig stadig gerne frokost, hvis jyske bank vil være seriøse og vil tale med os om sagen

Husk jeres slogan fra parken.
Hvor jyske bank spare deres reklame væk til den næste landskamp.

Hvis der er noget du tror du ikke kan, har du som regel ret.

I skal vide det er ikke os som laver svindel med jyske bank, men jyske bank der svindler os kunder.

Hvis jyske bank stadig nægter at svare skal vi så ikke sige, at bliver jyske bank dømt i retten for noget som er på anmeldelsen.

Eer det ens med at fraråde nogle at blive kunder i jyske bank, BRF kredit, jyske finans mm, eller at benytte nogle af de partner som anbefaler jyske bank, heraf PFA der om nogle kender til falske lån og garantier fra Kurt Thorsen

Opslaget er ikke for at få et svar, det vil i ikke give, og er noteret

Vi har siden vist april 2016 oplyst jyske Bank, om det bedrageri der syntes foregå i jyske bank, og mener vi har krav på svar.

At jyske bank bestemt ikke overholder alle love og regler, det kan vi tale om eller lade være 🙂 vi vil bare gerne have jyske Bank ind i en dialog.

Jyske bank bør sige ja tak til invitation, og tale med virksomheden omkring de mange forhold.

De 9 år familien bag bedrager har stået model til.

Med oplevelser som ikke at kunne kunne købe olie, og for varmt Vand og varme, ikke at kunne købe mad, ikke kunne købe medicin, og naturligvis ingen ferie kunne tilbyde vores barn perioden,

Men tilgengæld at tilbyde spændingen og uvished om jyske bank solgte vores hus, til en ven af banken når det passede banken.

Konstant at have jyske bank i telefonen som krævede mere og mere, tvangs salg mm og bankens mange benægtelser.

Alt sammen blandt andet grundet det falske lån i jyske bank.

Men herfra stadig en pil ned, for at nægte dialog med snydte kunder i jyske bank

Skal vi tale sammen, eller holder jyske bank fast i at arbejde for at skuffe i retsforhold.

Vi har alt ret til spørge og vill have svar, hvor længe skal denne forestilling vare ved, før jyske bank vil tale med os.

Det bliver vel kun være for jeres egen troværdighed, at nægte at tale med kunden som oplyser at bliver bedraget med falsk lån.

Kan vi gøre andet end at råbe op, da vi naturligvis ikke vil finde os i at danske banker laver svindel, eller hvad jyske bank kalder det.

Mvh storbjerg erhverv
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk